Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop 4 - Leo Bakker: digitaal leermateriaal in onderwijsleerproces

1,254 views

Published on

ndom de inzet van digitaal leermateriaal in het onderwijsproces spelen vele factoren een rol. In deze workshop gaan we een aantal daarvan ontleden om ze vervolgens mede aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden in te vullen. Aan de ene kant zijn daar de docenten, hoe kijken die aan tegen digitaal leermateriaal, wat zijn de knelpunten. En de studenten, waar komen die tegenwoordig de school mee binnen, over welke generatie hebben we het nu (Einstein of geen Einstein?). En hoe zet je die nieuwe media en leermiddelen nu in het onderwijsproces in. Aan de andere kant heb je de voorzieningen. De collecties met digitaal leermateriaal, wat is er nu allemaal, waar kan je gebruik van maken. De platformen en de tooling waar je mee kan of moet werken om digitaal materiaal te vinden, te bewerken, te ontsluiten. En met welke devices werken we tegenwoordig allemaal. Is er nog een PC te vinden of zijn het intussen allemaal laptops, i-pads of smartphones. En het digibord dan? Kortom een heel pallet aan issues waar we eens goed voor gaan zitten om daar met elkaar doorheen te gaan.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop 4 - Leo Bakker: digitaal leermateriaal in onderwijsleerproces

 1. 1. Digitaal leermateriaal, waar zijn we mee bezig?Digitaal leermateriaal in het MBO onderwijs, Profiel Conferentie 3 november 2011It’s quality time!! Leo Bakker, programma manager MBO Kennisnets
 2. 2. Digitaal leermateriaal, waar zijn we mee bezig?Agenda Digitaal leermateriaal:- Wat is het en wat is er?- Docenten- Studenten- Het Wikiwijs platform- Collecties- Devices- DLM in het onderwijsproces: enkele voorbeeld projecten7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 3. 3. Digitaal leermateriaal in het mbo, wat is er…. Wat is Digitaal Leer Materiaal (DLM)?• Wat is „de‟ definitie van Kennisnet?• En: hoe ziet onze doelgroep dit? Definitie DLM uit Inventarisatie: ‘Afgeronde eenheden die via internet / intranet (ELO) voor de gebruikers toegankelijk zijn met behulp van een webbrowser en die digitaal of niet-digitaal gebruikt worden bij het leren.‘• Wat wordt verstaan onder afgeronde eenheden?• Horen Office documenten hier nou wel of niet bij?• Duidt Internet/intranet (ELO) het juiste spectrum aan, en moet het via een webbrowser ontsloten zijn?• In hoeverre valt educatieve software nou wel of niet onder DLM? 3
 4. 4. Vindbaar Beschikbaar Betaal model Toegankelijk Digitaal leermateriaal Arrangeerbaar Kwaliteit Bruikbaar Betrouwbaar Meetbaar7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 5. 5. 7 november Digitaal leermateriaal in het MBO2011
 6. 6. Digitaal leermateriaal, waar zijn we mee bezig? Studenten Docenten Digitaal leermateriaal: - wat is het - wat is er - behoefte - open en gesloten - aanbieders - onderwijsteams - monitor Devices Onderwijs Collecties Wikiwijs7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 7. 7. Digitaal leermateriaal, de studenten…… De studenten: - Generatie Einstein - Of toch niet - BYOD7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 8. 8. Het gebruik van media door jongeren 7 november 2011
 9. 9. Het gebruik van media door jongeren 7 november 2011
 10. 10. Het gebruik van media door jongeren 7 november 2011
 11. 11. Het gebruik van media door jongeren 7 november 2011
 12. 12. Jongeren leren anders... HOMO SAPIENS HOMO ZAPPIENSnormale snelheid - dubbele snelheidmonotasking - multitaskinglineaire aanpak - niet-lineaire aanpakenkelvoudige informatie processen - discontinue informatie processenleesvaardigheden - beeld vaardighedenstand alone - verbondenconcurrerend - samenwerkendpassief - actiefonderscheid tussen leren en spelen - leren door te spelengeduld - instantrealiteit - fantasietechnologie als een vijand - technologie als een vriend courtesy: Mark Prensky 7 november 2011
 13. 13. “Social” and “Media” Van “web 1.0” naar “web 2.0” naar “social media” web 1.0 – informatie tijdperk begint op gang te komen web 2.0 – van broadcasting naar narrowcasting, nog nadruk op technologie Social media, communicatie, meer nadruk op menselijk domein Social media vs massamedia – zender-ontvanger model naar zender-zender model – Van consumer en producer naar prosumer Social media in het onderwijs:: BPV model *Making Invisible Connections Visible:
 14. 14. 14
 15. 15. 21st century skills 7 november 2011
 16. 16. Monitor 2011 7 november 2011
 17. 17. Digitaal leermateriaal, waar zijn we mee bezig? Studenten Docenten Digitaal leermateriaal: - wat is het - wat is er - behoefte - open en gesloten - aanbieders - onderwijsteams - monitor Devices Onderwijs Collecties Wikiwijs7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 18. 18. Digitaal leermateriaal, de docenten.. Docenten - Generatie Babyboom - Profielen - Internet gebruik - Toepassing DLM - Delen is vermenigvuldigen7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 19. 19. Profielen van mbo docentenWim (50), docent Techniek en Natascha (32), docent Handel Jannie (52), docent Zorg,Proces, niveau 1-2 aan het en Mode, niveau 3-4 aan het niveau 1-2Dia 26 aan het ROC.ROC. Voorheen werkzaam in ROC. Voorheen en nog steeds Jannie komt uit het VO/VMBOvakgebied Techniek. Late werkzaam in het vakgebied onderwijs. Early majority.majority. Handel en Mode. Late majority.Hans (42), docent Groen, Jaap (59), docent Media, Yvonne (45), docent/ontwik-niveau 1-2 aan het AOC. Vormgeving en ICT, niveau 3-4 kelaar GezondheidstechniekVoorheen werkzaam in vak- aan het Grafisch Lyceum. Jaap niveau 3-4 aan het ROC.gebied Voedsel Natuur en komt uit het VO/VMBO Voorheen werkzaam inLeefgebied. Early majority. onderwijs. Early adopter. Laboratorium. Early majority. TEST19 DLM voor MBO – Profielen januari 2010
 20. 20. Profielen van mbo docenten E. Rogers, Adoption/Innovation Curve, 1985 en G. Moore, Crossing the Chasm, 1991 20
 21. 21. Terug naar Profielen Persoon en Werk‘Leerlingen vinden hetwel leuk om internet tegebruiken vooropdrachten’ Natascha (32), parttime docent MBO Handel en Mode, niveau 3-4 aan het ROC. Natascha was voorheen en is nog steeds werkzaam in het vakgebied Handel en Mode. ICT-, Internet- en huidig DLM gebruik 21 DLM voor MBO – Profielen januari 2010
 22. 22. Terug naar Persoon en WerkICT-, Internet- en huidig DLM gebruik Natascha behoort tot de late majority t.a.v. het toepassen van nieuwe technologie. Gebruikt vaak MS Office en e-mail, en surft een beetje op het internet. Meestal op de docenten Gebruikt af en werkplek en soms toe DLM bij de ook thuis. lesvoorbereiding. Zet dit op haar eigen PC en op het intranet. DLM behoefte22 DLM voor MBO – Profielen januari 2010
 23. 23. Terug naar ICT-, Internet- en huidig DLM gebruikDLM behoefte Natascha vraagt Zet DLM in om collegas om de les te hulp. Zoekt via verrijken en Google en leuker te Kenniscentrum/ maken voor de BTG. leerlingen. Heeft behoefte aan 1 platform waar alles te vinden is. Gebruikt vooral Wil leuk materiaal. praktijk- Vindt dat voorbeelden, opdrachten ook echt oefeningen en uitwisselbaar opdrachten, en moeten zijn. lesbrieven. TEST23 DLM voor MBO – Profielen januari 2010
 24. 24. Docenten, computergebruik door de jaren heen…7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 25. 25. Digitaal leermateriaal, waar zijn we mee bezig? Studenten Docenten Digitaal leermateriaal: - wat is het - wat is er - behoefte - open en gesloten - aanbieders - onderwijsteams - monitor Devices Onderwijs Collecties Wikiwijs7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 26. 26. Digitaal leermateriaal, de platformen…. Tooling en platformen: - Communities - Elo’s - Methodesites - Passie Horeca - Groene zoekportaal - Taal en rekenen - Wikiwijs7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 27. 27. Doelen•Stimuleer ontwikkeling engebruik van open leermiddelen•Verbeter de vindbaarheid ende toegang tot zowel open als“gesloten” leermiddelen•Verhoog de kwaliteit van hetonderwijs door flexibeler en up-to-date leermiddelen 27
 28. 28. Zoeken en vooral vinden Arrangeren en ontwikkelen: maken eigen materiaal plaatsen: delen7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 29. 29. Digitaal leermateriaal, waar zijn we mee bezig? Studenten Docenten Digitaal leermateriaal: - wat is het - wat is er - behoefte - open en gesloten - aanbieders - onderwijsteams - monitor Devices Onderwijs Collecties Wikiwijs7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 30. 30. Digitaal leermateriaal, de collecties….. Collecties: - commercieel - consortia - internet - teleblik - wikiwijs7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 31. 31. Open leermateriaal, Hoe? Waarom? Zo! Daarom!
 32. 32. Informele bronnen: Web 2.0
 33. 33. Wikiwijs bronnen:• Anno • TeleblikLessenbank • CQ2_temp• ContentCorner • Teleblik • Biodesk• Davindi • watereducatie • Danae• DigilessenVO • Wellant • Didac• Digischool • TSS_European_Repository • Digimaster• fenc • TSS_Mobile_Repository • Digitop• FreudenthalInstituut • Museumkennis_Volkenkunde • Eigenwijzer• GroenKennisnet • Museumkennis_Oudheden • KrantIndeKlas• KlasCement • KennisLink • Math4All• klikbase • OntwikkelcentrumDigitop • Podium• Leermiddelen_Educatheek • Wiskunde_Open_Leermiddelenbank• Tumult• LesbankNL • Schooltv • WebKwestie• NationaalArchief • webmaker_webquest • Telebliklessenbank• Naturalis • DigibordOpSchool • CQ2_temp• OntwikkelcentrumSmaaklessen • Opmaat • Natuur, milieu en duurzaamheid• OVC • CodenameFuture • Passie voor Horeca• RepLab • acadin • Taal en Rekenen• Samendelen_TLL_rw • StudioVO• Samendelen_TLL_wo • Wikiwijs_Repository• Samenmaken • Wikiwijs_Arrangeren• SLO • ETV• smaaklessen • Lesidee
 34. 34. Herkomst digitaal leermateriaal7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 35. 35. Digitaal leermateriaal, waar zijn we mee bezig? Studenten Docenten Digitaal leermateriaal: - wat is het - wat is er - behoefte - open en gesloten - aanbieders - onderwijsteams - monitor Devices Onderwijs Collecties Wikiwijs7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 36. 36. Digitaal leermateriaal, in het onderwijsproces….. Het onderwijsproces - Blended learning - Leerobject of Leerlijn - Kopen of maken - Open of gesloten - Monitor - 3 voorbeelden: - Groen onderwijs - Passie voor Horeca - Taal en Rekenen7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 37. 37. Digtiaal leermateriaal in het onderwijs...• Combinatie van formele en informele collectie, didactische invulling 37
 38. 38. Open leermateriaal, kansen…. • De derde weg!Kopen van kant en klaar Gebruiken van open Ontwikkelen vanmateriaal materiaal eigen materiaal 38
 39. 39. Digitaal leermateriaal in het onderwijs…
 40. 40. Digitaal leermateriaal, in het onderwijsproces…..7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 41. 41. Digitaal leermateriaal, in het onderwijs….. Drie concrete projecten in het MBO:- Groen Onderwijs- Taal en Rekenen- Passie voor HorecaHier komt detitel van depresentatie 4127 januari
 42. 42. Digitaal leermateriaal, in het groene onderwijs…..7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 43. 43. Digitaal leermateriaal, in het groene onderwijs…..7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 44. 44. Digitaal leermateriaal, in het horeca onderwijs…..7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 45. 45. Digitaal leermateriaal bij Taal en Rekenen…..7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 46. 46. Digitaal leermateriaal, waar zijn we mee bezig? Studenten Docenten Digitaal leermateriaal: - wat is het - wat is er - behoefte - open en gesloten - aanbieders - onderwijsteams - monitor Devices Onderwijs Collecties Wikiwijs7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 47. 47. Digitaal leermateriaal, de devices….. Devices: - laptops - i-pads - smartphones - digiborden7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 48. 48. Digitaal leermateriaal, de devices…..7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 49. 49. Digitaal leermateriaal, de devices….. Laptops in het MBO, Hoe? Zo! Bring your own device Dossier: laptops en tablets Smartphones Digiborden7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 50. 50. De smartphone..Instructievideo’sop je mobiel….7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 51. 51. Digitaal leermateriaal, de devices…..7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 52. 52. Digitaal leermateriaal, de devices…..7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 53. 53. Digitaal leermateriaal, waar zijn we mee bezig? Studenten Docenten Digitaal leermateriaal: - wat is het - wat is er - behoefte - open en gesloten - aanbieders - onderwijsteams - monitor Devices Onderwijs Collecties Wikiwijs7 november 2011 Digitaal leermateriaal in het MBO
 54. 54. Zijn er nog vragen? Dank voor uw aandacht!7 november Digitaal leermateriaal in het MBO2011
 55. 55. Bronnen:Inventarisatie DLM in het MBO:http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/inventarisatie/mboProfielen docenten MBO:http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/profielenWikiwijs: www.wikiwijs.nlDossier Laptops en tablets: http://dossiers.kennisnet.nl/dossiers/laptops-tablets/Einstein bestaat niet:http://mijnkindonline.nl/1637/einstein-bestaat-niet.htm7 november Digitaal leermateriaal in het MBO2011
 56. 56. Digitaal leermateriaal: het 4 lagen model Community Wikiwijs Handel ELO zoeken Edurep Collectie Collectie Wikiwijs Collectie Taal en rekenen Handel 56

×