Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Theo douma kwaliteit, toezicht en de onderwijsteams

1,112 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Theo douma kwaliteit, toezicht en de onderwijsteams

 1. 1. KWALITEIT, TOEZICHT EN DE GEVOLGEN VOOR ONDERWIJSTEAMS TDOUMA
 2. 2. KWALITEIT DOOR TOEZICHT: <ul><li>WEINIG OF GEEN VERTROUWEN </li></ul><ul><li>VERANTWOORDEN </li></ul><ul><li>BASISKWALITEIT </li></ul><ul><li>STANDAARDEN </li></ul><ul><li>GEDETAILLEERDE BEOORDELINGSCRITERIA </li></ul><ul><li>DIRECT, INTENSIEF TOEZICHT </li></ul><ul><li>HOGE KOSTEN </li></ul><ul><li>VERVREEMDING DOCENTEN TEAMS </li></ul>
 3. 3. : KWALITEIT DOOR INTRINSIEKE MOTIVATIE <ul><li>VERTROUWEN </li></ul><ul><li>VERBETEREN </li></ul><ul><li>HOOGST MOGELIJKE KWALITEIT </li></ul><ul><li>INDIRECT TOEZICHT (PROP) </li></ul><ul><li>RUIM BEOORDELINGS-KADER </li></ul><ul><li>BEPERKTE FORMELE BORGING </li></ul><ul><li>RELATIEF LAGE KOSTEN </li></ul><ul><li>BETROKKEN DOCENTEN TEAMS </li></ul>
 4. 4. TOEZICHT EN KWALITEIT <ul><li>NAARMATE HET TOEZICHT DIRECTER WORDT: </li></ul><ul><ul><li>VERSCHUIFT HET GEVOEL VOOR EIGENAARSCHAP </li></ul></ul><ul><ul><li>KRIJGT KWALITEITSBORGING MEER EEN TECHNISCH KARAKTER: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>MEET THE REQUIREMENTS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>BUREAUCRATIE IVM BEWIJSVOERING </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>NORMATIEVE KADERS </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>HET ZOEKEN NAAR ZEKERHEID </li></ul></ul><ul><ul><li>GEVOLG: VERVREEMDING VAN DE DOCENTEN TEAMS </li></ul></ul>/13
 5. 5. KWALITEIT EN TOEZICHT <ul><li>ALS HET ONDERWIJS HET EIGENAARSCHAP VOOR KWALITEIT NIET OPPAKT: </li></ul><ul><ul><li>GEEN TRANSPARANTIE </li></ul></ul><ul><ul><li>SLECHTE RESULTATEN </li></ul></ul><ul><ul><li>DAN KEERT DE PUBLIEKE OPINIE EN DE KAMER ZICH TEGEN HET ONDERWIJS. </li></ul></ul><ul><ul><li>GEVOLG: DIRECT EN INTENSIEF TOEZICHT </li></ul></ul>
 6. 6. TOEZICHT OP STELSELNIVEAU /13 INDIRECT TOEZICHT (RUIME KADERS / OP AFSTAND) DIRECT TOEZICHT (DETAIL KADERS / INTENSIEF TOEZICHT) OVERHEID VERANTWOORDELIJK INPUT FACTOREN INSTELLING VERANTWOOR-DELIJK VOOR INPUTFACTOREN
 7. 7. VICIEUZE CIRKEL EXTRA TOEZICHT REGELS WORDEN NIET ALS REDELIJK ERVAREN WANTROUWEN AANSCHERPING REGELS GROTERE KLOOF TOEZICHTHOUDER ONDERWIJS VERVREEMDING PROFESSIONAL SLECHTE PRESTATIE BEPERKTE TRANSPARANTIE
 8. 8. HOE ER UIT TE GERAKEN <ul><li>KWALITEITSNETWERK: </li></ul><ul><ul><li>ALS SECTOR EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN </li></ul></ul><ul><ul><li>TRANSPARANT ZIJN </li></ul></ul><ul><ul><li>FOCUS OP INSTELLING </li></ul></ul><ul><ul><li>GERICHT OP VERBETEREN </li></ul></ul><ul><li>MANAGEMENT VAN VERWACHTINGEN </li></ul><ul><ul><li>WAAR GEWERKT WORDT, WORDEN FOUTEN GEMAAKT MAAR DAAR KAN EEN SECTOR NIET OP AFGEREKEND WORDEN. </li></ul></ul>
 9. 9. KWALITEITSPIRAMIDE ORGANISCH VERBETEREN: IN DE TEAMS IN CONTROLE: HRM + ONDERWIJS VERBETERINGEN GEKOPPELD AAN PDCA INTEGRAAL KWALITEITSZORG SYSTEEM OPERATIONEEL SYSTEEM IN ONTWIKKELING CHECKS & BALANCES PREFASE: BASIS VEREISTEN SYSTEEM EN INFORMATIE
 10. 10. <ul><li>DANK U </li></ul>

×