1 cob p13_048-14-03-2013

130 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
130
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1 cob p13_048-14-03-2013

  1. 1. Donderdag 14 maart 2013Cobouw 48 O P I N I E 13 WETENSCHAP Optimaliseer het onderhouds- en renovatiebeleid Door kennis over materiaaleigen- komen. In het Platform voor schappen en verouderingsgedrag te Renovatie- en Onderhoudsbeleid projecteren op de hele woningvoor- koppelt VABI expertise van woning- raad, kunnen woningcorporaties corporaties met kennis van TNO, onderhoud en renovatie beter waardoor de effecten op de individu- plannen en budgetteren. ele woningvoorraad direct inzichte- lijk zijn. Gebruikers krijgen een In een tijd dat budgetten voor helder antwoord op de vraag wat de onderhoud en renovatie onder druk consequenties zijn van 20 procent staan, zoeken woningbouwcorpora- budgetreductie: is dit een verstan- ties naar manieren om hun geld dige efficiëntieslag of zie je dat optimaal in te zetten. In plaats van direct terug in de kwaliteit van de vaste termijnen voor het schilderen woningen en loop je aanzienlijke van de kozijnen, zouden ze ook risico’s in de toekomst? rekening moeten houden met de Misschien kan het de rol van de actuele staat van het materiaal en de corporaties veranderen. In plaats van levensduur van nieuwe verfsoorten. eens per vijf jaar een schilder in te En uiteraard maakt het verschil wat huren voor een kwast over de de plannen zijn: gaan we saneren, kozijnen, kunnen ze onderhoudspar- verkopen of renoveren en op welke tijen en toeleveranciers een gegaran- termijn staat dat te gebeuren? deerde kwaliteit voor de komende Gegevens over woningvoorraad en twintig jaar vragen. De koplopers Stalen schermen Tussen het splinternieuwe winkelcen- trum en het stadion van NAC in Breda wegen 400 kilo per stuk. Tijdens voetbalwedstrijden scheiden de bewoners zijn er genoeg. Onder- houdspartijen inspecteren de staat zijn er klaar voor: onder- houdspartijen zijn bereid garanties bij stadion NAC zijn 3 meter hoge opvouwbare stalen schermen supporters van het win- van de kozijnen, energie-adviseurs af te geven, toeleveranciers ontwik- veiligheidsschermen aangebracht. Ze kelcentrum. Foto:Erald van der Aa inventariseren de kwaliteit van de kelen onderhoudsvrije bouwdelen, installaties en de eigen woondienst nieuwe materialen met betere meet periodiek het binnenmilieu en eigenschappen zijn in ontwikkeling. de klanttevredenheid. Ook inspectie- Niet alleen bereiken we in het methodieken en kennis over onderhoudsbeleid een optimumJuist nu investeren in degradatie en nieuwe materialen zijn tussen kwaliteit, kosten en risico’s, – mede dankzij onderzoek en we creëren ook ruimte voor rende- industrie – binnen handbereik. De ment en innovatie in de bouwkolom. ontbrekende schakel is het combine- ren van deze kennis met een be- Ir. Dick Schmidtgoed beheer portfolio stand van vele duizenden woningen Algemeen directeur Gebouwde Omge- om strategische conclusies te trekken. ving, TNO Daar lijkt nu verandering in te www.tno.nlInvesteren in een goedeproductportfolio kan belang- winstgevendheid verbeterde. Unilever ging in zijn Path to een streepje voor bij opdrachtge- vers. Zeker als die duurzame COLUMN / VERHOEVENrijk zijn voor de winstont- growth-programma bijvoorbeeld oplossingen over de levensduur vanwikkeling. Aan de ene kant terug van 1600 naar vierhonderd het gebouw niet meer kosten. Ondernemers merken. Een significante reactie op Andere bedrijven zetten sterk in opbetekent dat stoppen met een bewustere inzet van portfolio- het aanbieden van goedkope De Explosieven Opruimingsdienst! te zijn voor de directie,verlieslatende producten, management. Ook bij banken producten. Zeker als een low cost Daar dacht ik aan toen Cobouw zonder op diens stoel tediensten en pmc’s. Aan de dreven teruglopende marges, assortiment wordt gecombineerd sensationeel kopte: ‘Bom gaan zitten. Dat de consumentenonbegrip en over- met een beheersing van eigen onder Bouwend Nederland’. branchevereniging (waarandere kant kunnen nieuwe heidsregels tot een forse simplifica- kosten, kan dat een interessante Zouden de vier musketiers stille diplomatiek hetproducten en diensten tie van de portfolio. propositie zijn in tijden van crisis. met als woordvoerder toverwoord is) éénworden ontwikkeld, waaraan Om tot een goede rationalisatie van Maar ook nieuwe proposities rond Bertje de elektricien, wel ondoorzichtige versuftejuist in tijden van crisis be- het portfolio te komen is het het verkopen en installeren van beseffen dat ze met hun ambtenarenclub is, kanhoefte bestaat, weet Wouter uitvoeren van een goede financiële zonnepanelen, waar de totale actie geen bouwers, maar geen nieuw feit zijn voor analyse cruciaal. De vraag is: waar financiering voor een klant wordt slopers vertegenwoordigen? de ‘grote boys’. Verhagende Wolf. wordt het geld nu verdiend en waar geregeld en alleen zijn dak wordt Wat dat betreft mag BAM- moet in ieder geval met ‘stroomt het eruit’? Na zo’n analyse ‘gehuurd’, zijn voorbeelden van bestuursvoorzitter Nico de zijn recente CDA-ervaringOp korte termijn wordt een is het de vraag welke onderdelen uitbreidingen van het portfolio die Vries een bouwpluim krijgen. en de connecties die hijopleving van de bouw niet ver- van het portfolio echt gesaneerd het goed doen in de crisis. Door Ondanks de bij hem ook daar nog heeft, in staat zijnwacht. Daarom is het belangrijk kunnen worden. Want ook slecht slimme uitbreidingen van het beroerde jaarcijfers houdt hij om te achterhalen waarom deniet-goed lopende producten, lopende onderdelen kunnen portfolio, gericht op wensen van tenminste zijn hoofd koel en achterban zich heeft ver-diensten en product-marktcombina- bijdrage hebben, omdat zij synergie klanten, kunnen de omzet en de noemt terecht de actie van vreemd van de uitvoeringsor-ties te saneren. hebben met andere producten in winstgevendheid sterk worden zijn collega-concurrenten ganisatie. Daarnaast lijkt hetEen boosdoener in het huidige vergroot. ‘volstrekt contraproductief’. mij verstandig om dezwakke portfoliomanagement is De voordelen van goed portfolioma- Het is ronduit beschamend regenten in het bestuur te “productproliferatie. Hierdoor nagement zullen duidelijk zijn. om achteraf de procedure, vervangen door aannemersworden (meestal onder druk van De weg naar een Echter, de weg naar een goed het zoekprofiel en de die nu het grootste commentaarverkoop) meer producten aan hetportfolio toegevoegd dan uitgefa- goed portfolio is portfolio is niet eenvoudig. Portfo- liomanagement is een complex voorzitterskeuze waar ze volgens mij zelf in conclaaf bij hebben. Hoe zou de organisatie functioneren als belangrijkeseerd. Dit is een wijdverspreidprobleem dat door het wegblijven complex vakgebied en vereist begrip van strategie, marketing, supply chain betrokken waren, te bekritiseren. Hun wens om een ondernemer de posten binnen de organisatie van BN worden bezet door recalcitran-van een strategisch productportfo- management en financiën. Het inmiddels publicitaire strontkar te te ondernemers die zelf met hunlio blijft toenemen. organiseren van het traject om laten trekken gaat blijkbaar voorbij poten in de klei hebben gestaan enUit onderzoek blijkt dat veel het assortiment of van belang zijn portfolio’s te rationaliseren vergt aan de primaire vraag waar een zonder schroom af en toe deindustriële bedrijven moeite voor het merk. investeringen (in tijd). Het betrek- ideale voorzitter aan moet voldoen. vakbonden venijnig een pootjehebben met productproliferatie. Kostenbeheersing is niet de enige ken van de juiste mensen met de Kernbegrippen en eigenschappen durven te lichten. Het wordt hoogJaarlijks neemt de productrange van uitkomst van goed portfolioma- geschikte competenties bij het zoals empathie, communicatieve tijd dat ze mij eens polsen. Ik benindustriële bedrijven toe met nagement. Aan de andere kant traject is cruciaal. vaardigheden, goed kunnen ervan overtuigd dat de tandemgemiddeld 10 procent, ondanks dat moet ook worden gezocht naar Maar de opbrengsten van een goede luisteren, creatief, representativi- Verhagen-Verhoeven Bouwendhet verkoopeffect door de crisis met nieuwe, winstgevende producten, portfolio zijn het waard om juist in teit en niet te vergeten boerenver- Nederland kan hervormen tot een20 tot 40 procent afneemt. Dit komt diensten en pmc’s. Ook in tijden deze tijden te investeren in een stand, zouden de sleutels van het echte belangenorganisatie.doordat bij 60 procent van de van crisis zijn er bedrijven die managment ervan. zoekprofiel moeten zijn. Nou, ik Mogelijk moeten we wel met deindustriële bedrijven geen expli- nieuwe, onderscheidende produc- ken maar weinig ondernemers die vakbonden in overleg voor eenciete productstrategie aanwezig is. ten en diensten introduceren die Wouter de Wolf een slot hebben waar die loper op afvloeiingsregeling. Het zij zo.Zonder strategisch portfolioma- inspelen op wensen van klanten. Senior adviseur bij Berenschot. past. Misschien is het zelfs nog welnagement blijft deze structurele Een voorbeeld daarvan zijn Samen met Klaas de Gier (marketing- belangrijker om gefrustreerde Harry Verhoevenwildgroei onopgelost en komt het bouwbedrijven die goed scoren op manager Rabobank) en Martijn Laar kikkers in de kruiwagen te kunnen Studio Eyckehorstbedrijfsresultaat onnodig onder duurzaamheid. Denk aan energie- (senior consultant RWE Consulting) houden en een creatief inspiratordruk te staan. zuinige oplossingen en gebruikma- schreef hij het boek ‘SuccesvolleEr zijn in vele branches voorbeelden ken van gerecycled materiaal. portfolio’s, portfoliomanagement in de Reageer op de column via mail, twitter of www.cobouw.nl/htcobouwhoe portfoliomanagement de Steeds vaker hebben deze bedrijven praktijk’, onlangs verschenen bij Sdu.

×