Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Intercanvi de torns hospitalització (Sara Pérez)

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 16 Ad

Intercanvi de torns hospitalització (Sara Pérez)

Download to read offline

Sara Pérez, infermera de la Unitat de Medicina Interna de BSA presenta en la I Jornada d'inferermeria FHES-BSA el coneixement sobre l'intercanvi de torn a l'àmbit d'hospitalització, treball elaborat conjuntament amb Sandra Arco, cap d'àrea d'Hospitalització.

Sara Pérez, infermera de la Unitat de Medicina Interna de BSA presenta en la I Jornada d'inferermeria FHES-BSA el coneixement sobre l'intercanvi de torn a l'àmbit d'hospitalització, treball elaborat conjuntament amb Sandra Arco, cap d'àrea d'Hospitalització.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Intercanvi de torns hospitalització (Sara Pérez) (20)

Advertisement

More from Badalona Serveis Assistencials (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Intercanvi de torns hospitalització (Sara Pérez)

 1. 1. Sara Pérez. Infermera Unitat Medicina Interna. Sandra Arco. Cap d’àrea d’hospitalització Santa Coloma, 7 de novembre de 2018 Hospital Municipal de Badalona L’intercanvi de torn a l’àmbit d’hospitalització www.bsa.ca t
 2. 2. 2 Índex_____________ 1. Introducció • Intercanvi de torn • Models • Continuïtat de cures • Seguretat dels pacients 2. Metodologia 3. Anàlisi de dades • Nº de canvis recollits • Contingut del parte 4. Conclusions 5. Proposta de treball
 3. 3. Introducció_______ Intercanvi de torn Nogueira ho defineix com els informes verbals que tenen la finalitat de relatar el que ha succeït a l’assistència prestada a un pacient durant el torn anterior per a que els integrants del torn següent coneguin els aspectes fonamentals de la condició actual i garanteixi la continuïtat de l’atenció. (1) Hays ho anuncia com la transferència d’informació del personal que surt al personal que entra amb diversos propòsits, incloent la comunicació, el subministrament d’informació actualitzada, la continuïtat i la qualitat de la cura del pacient, així com l'assignació de les responsabilitats i tasques de rutina. (2) Sexton ho defineix com un procés important d’intercanvi d’informació per assegurar i mantenir la continuïtat i la qualitat de l’atenció en pro de la seguretat del pacient, que compleixi amb les normes legals de la pràctica assistencial. (3) 1. Nogueira MS, Mendes IAC, Trevizan MA, Fávero N, Hayashida M. Entrega de Turno Análisis de Factores en la Comunicación. Horizonte de Enfermería 1999;10(1):8-18. 2. Hays MM, Dsn,. The Phenomenal Shift Report: A Paradox. Journal for Nurses in Staff Development - JNSD 2003 January/February;19(1):25-33. 3. Sexton A, Chan C, Elliott M, Stuart J, Jayasuriya R, Crookes P. Nursing handovers: do we really need them? J Nurs Manag 2004;12(1):37.
 4. 4. Introducció_______ Models ● Parte estructurat escrit ● Parte estructurat escrit comunicat ● Parte lliure escrit ● Parte improvisat oral ● Parte a peu de llit
 5. 5. Introducció_______ Continuïtat de cures Seguretat del pacient
 6. 6. 6 Metodologia________ 1. Selecció de registres d’intercanvi de torn 2. Unitat de MI 3. Torn mati-tarda 4. Durant una setmana (inclou un festiu i cap de setmana) 5. Les variables recollides: • Nom-edat-data d’ingrés • Diagnòstic • Estat de consciencia. Nivell de dependència • Portador de via • Tipus de dieta • Dispositius O2 • Eliminació • Mobilització •Tractament DM •Seguiment de cures •Al.lergies •Proves pendents •Planificació a l’alta •Observacions
 7. 7. 7 Metodologia_______ Instrument: DIA N NOM EDAT DATA D'INGRÉS DX PPAL ESTAT CONSCIENCIA NIVELL DE DEPENDÈNCIA VIA EV TIPUS DE DIETA DISPOSITIUS O2 ELIMINACIÓ PAUTA MOBILITZACIÓ_RH B TRACTAMENT DM SEGUIMENT DE CURES AL.LERGIES PROVES PENDENTS PLANIFICACIÓ DE L'ALTA OBSERVACIONS
 8. 8. 8 Resultats___________ 1. Total: 121 registres 2. Resultats sobre el registre: • Nom 100% • Edat 97.5% • Data ingrés 98.3% • Diagnòstic 100%
 9. 9. 9 Resultats___________ Cures del pacient • Estat de consciència 100% • Nivell de dependència 89.2% • Portador de via 73.5% • Dieta 86.5% • Oxigenoterapia 60.3 %
 10. 10. 10 Resultats___________ Cures del pacient • Eliminació 40.8% ■ Bolquer 7.5% ■ Control diurèsi en POT 21.6% ■ Portador SV 11.6% • Mobilització 45.4% • Tractament de la DM 23.7%
 11. 11. 11 Resultats___________ Cures del pacient • Seguiment de cures 40.5%
 12. 12. 12 Resultats___________ • Al·lèrgies 29.7% • Proves pendents 62.8% • Planificació de l’alta 16.5% • Observacions 90.9% (+ 1 observació 4.9%)
 13. 13. 13 Conclusions______ • Es registren les incidències, no la normalitat • comunicació en aspectes relacionats amb: • Identificació de pacients • Dades d’ingrés (dx d’ingrés) • Estat de consciència i nivell de dependència • Tipus de dieta i oxigenoteràpia • Proves pendents • Cal millorar comunicació sobre aspectes de mobilització • Cal millorar la planificació a l’alta
 14. 14. 14 Accions______ •Creació d’un grup de treball •Metodologia DAFO •Professionalitat •Informació innecessària •Falta informació •Dificultats en l’actualització •Manca de consens •Poc estructurat •Temps necessari DEBILITATS •Fàcil maneig •“xuleta” pel passadís •Eina d’anotacions •Seguretat •Registre únic FORTALESES •Consensuar mes el registre d’incidències •Realitzar ús compatible LOPD •Optimitzar la comunicació OPORTUNITAT •LOPD AMENACES
 15. 15. 15 ● Creació d’un registre mes estructurat ● Amb informació registrada a l’HC ● Utilització codificació ● Diferents formats (segons el professional i ús) ● Permeti la individualització
 16. 16. 16 www.bsa.ca t Gràcies per la vostra atenció

×