Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Qüestió 3
“En l'àmbit hospitalari on vostè treballa,
quins serien els elements clau per poder
implantar el model d'atenció...
El pacientEl pacient en final de vida...en final de vida...
... i... i ll’’hospital dhospital d’’agutsaguts
El punt de par...
Gómez-Batiste X,Martínez-Muñoz M, Blay C, Amblàs J, Vila L, Costa X, Espaulella J et al. Identifying chronic patients in
n...
Van sovint a l’hospital ?
Amblàs J, Espaulella J, Blay C, Molist N, Luchetti G, Anglada A, Roca J. Tópicos y reflexiones s...
Potser no hi haurien d’anar a
l’hospital i encara menys ingressar-hi
?
Tòpic 1Tòpic 1Tòpic 1
“ El pacient amb malalties
cr...
El punt de partida dels hospitals….
SistemaSistema PassiuPassiu--reactiureactiu1.1.
IatrogIatrogèènia / Mortnia / Mort
Dav...
… intentant no barrejar “naps” amb “cols”
Triple “AIM”:
(Berwick)
Berwick DM et al The
Triple Aim: Care, Health,
And Cost....
… intentant no barrejar “naps” amb “cols”
Cal repensar els hospitals per atendre
millor aquests (i els altres) pacients ?
A propòsit d’una experiència…
RedissenyarRedissenyar ll’’atenciatencióó
basada enbasada en necessitatsnecessitats ii
amb c...
A propòsit d’una experiència…
Alguns resultats en aquests pacientsAlguns resultats en aquests pacients……..
AdequaciAdequac...
CONCLUSIONS (I/O DESITJOS)…
LL’’atenciatencióó a aquests pacients a la aquests pacients a l’’hospital tambhospital tambéé
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3 present, futur i reptes en l'atenció del malalt en situació de final de vida en l’àmbit hospitalari (3) jordi amblàs

276 views

Published on

Segona part de la intervenció de Jordi Amblàs, Metge de la Unitat Geriàtrica d’Aguts Consorci Hospitalari de Vic /Hospital Sta. Creu de Vic dins la I Jornada d'Atenció Pal•liativa de BSA "El final de la vida no és només una qüestió de temps", Badalona, 10 d'octubre de 2013

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3 present, futur i reptes en l'atenció del malalt en situació de final de vida en l’àmbit hospitalari (3) jordi amblàs

 1. 1. Qüestió 3 “En l'àmbit hospitalari on vostè treballa, quins serien els elements clau per poder implantar el model d'atenció pal·liativa que ens ha proposat?”
 2. 2. El pacientEl pacient en final de vida...en final de vida... ... i... i ll’’hospital dhospital d’’agutsaguts El punt de partida dels hospitals…. Hi ha pacients en situació de final de vida als hospitals ? Van sovint, a l’hospital ? Potser no haurien d’anar ni ingressar a l’hospital ? .. Cal repensar els hospitals?
 3. 3. Gómez-Batiste X,Martínez-Muñoz M, Blay C, Amblàs J, Vila L, Costa X, Espaulella J et al. Identifying chronic patients in need of palliative care in the general population: development of the NECPAL tool and preliminary prevalence rates in Catalonia. British Medical Journal Supportive Palliative Care 2012. Hi ha pacients en situació de final de vida als hospitals ?
 4. 4. Van sovint a l’hospital ? Amblàs J, Espaulella J, Blay C, Molist N, Luchetti G, Anglada A, Roca J. Tópicos y reflexiones sobre la reducción de ingresos hospitalarios: de la evidencia a la práctica. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2013. In press. http://dx.doi.org/10.1016/j.regg.2013.05.001
 5. 5. Potser no hi haurien d’anar a l’hospital i encara menys ingressar-hi ? Tòpic 1Tòpic 1Tòpic 1 “ El pacient amb malalties cròniques avançades és qui presenta més freqüentació d’ Urgències” Però...Però...Però... És la franja de població que més justificadament i millor utiliza el servei d’Urgències. Duaso E et al. Abordaje del anciano en el servicio de urgencias de un hospital de agudos. RevEspGeriatrGerontol.2009;44(S1):10–14 Tòpic 2Tòpic 2Tòpic 2 “ Aquests són els pacients que més ingressen i que presenten més readmissions” Però...Però...Però... Donada la gravetat de les patologies i les repercussions sistèmiques que aquestes condicionen són els que més justificadament ingressen” Zambrana García, Factores predictivos de estancias no adecuadas en un servicio de medicina interna. Med Clin (Barc) 2001; 117 (3): 90-92.
 6. 6. El punt de partida dels hospitals…. SistemaSistema PassiuPassiu--reactiureactiu1.1. IatrogIatrogèènia / Mortnia / Mort Davallada funcionalDavallada funcional PacientsPacientsPacients ProfessionalsProfessionalsProfessionals IncertesaIncertesa SobrecSobrecààrregarrega 2.2.Alta probabilitat deAlta probabilitat de mals resultatsmals resultats ii organitzat perorganitzat per diagnòsticsdiagnòstics
 7. 7. … intentant no barrejar “naps” amb “cols” Triple “AIM”: (Berwick) Berwick DM et al The Triple Aim: Care, Health, And Cost. Health Affairs, 2008;27(3):759-769 Millorar la SALUTMillorar la SALUT Millorar lMillorar l’’EXPERIEXPERIÈÈNCIA dNCIA d’’atenciatencióó ReduReduïïr COSTOSr COSTOS ConcepteConcepte clclíínicnic Concepte de gestiConcepte de gestióó IASIST 2012 % Cost % Cost d’internament KingKing’’ss FundFund 20112011 Dr. Foster 2012Dr. Foster 2012
 8. 8. … intentant no barrejar “naps” amb “cols”
 9. 9. Cal repensar els hospitals per atendre millor aquests (i els altres) pacients ?
 10. 10. A propòsit d’una experiència… RedissenyarRedissenyar ll’’atenciatencióó basada enbasada en necessitatsnecessitats ii amb criteris damb criteris d’’eficieficièènciancia *Linda P. Fried MD. Leading on behalf of an aging society. . JAGS. 56:1791-1795, 2008 IdentificaciIdentificacióó precoprecoçç i proactivai proactiva 1.1. Estructura específica Especialització dels professionals i treball multidisciplinar Protocolització Integració d’equips mèdics i quirúrgics 2.2. OrganitzaciOrganitzacióó perper necessitatsnecessitats:: 3.3.GestiGestióó de lesde les TransicionsTransicions PlanificaciPlanificacióó precoprecoçç dede ll’’alta i comunicacialta i comunicacióó..
 11. 11. A propòsit d’una experiència… Alguns resultats en aquests pacientsAlguns resultats en aquests pacients…….. AdequaciAdequacióó dede nivell assistencialnivell assistencial 94.894.8% RevisiRevisióó /adequaci/adequacióó farmacològicafarmacològica (Oligofarmàcia en 63%) 100%
 12. 12. CONCLUSIONS (I/O DESITJOS)… LL’’atenciatencióó a aquests pacients a la aquests pacients a l’’hospital tambhospital tambéé pot ser unapot ser una OPORTUNITATOPORTUNITAT per:per: Ús racional de recursos Redisseny i innovació HospitalHospital “ITV” Identificació Armonització terapèutica / revisió d’ objectius PacientPacient “Retorn a l’essència “ Aprenen- tatge Satisfacció ProfessionalsProfessionals

×