Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Clou Reviews Living Brands

159 views

Published on

CLOU the magazine for marketing and professionals reviews the book Living Brands, How Biology & Neuroscience Shape Consumer Behaviour & Brand Desirablity by Dr. Constantinos Pantidos, Lidpublishing Ltd, London, 2018: https://amzn.to/2qfbYtf

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Clou Reviews Living Brands

  1. 1. ffi §! e*à:*5Ë k*# + i? .+i iks Ë,r reffi% ##ffi #rekffi#* I .J enL u sLaListiekenkoning Hans Rosling? V ,,,is oooulair van TED talks waarin I n'1 enthousiast geanimeerde bubble charts toont. In een rap tempo laat hij zien hoe zoo landen zich ontwikkelen in inkomen en levensverwachting in de laatste eeuw. Het trieste is, Hans Rosling is begin 2017 op 68-jarige leeftijd overleden, een jaar nadat hij de fatale diagnose alvleesklierkanker kreeg. ln dat laatste jaarvanzijn leven heeft hij alles op alles gezet om samen met zijn vrouw Anna en zoon Ola Factfullness le schrijven. Het is onlangs in het Nederlands verschenen als Feitenkennis en inmiddels vertaald in z6 talen. Het was Rosling opge- vallen dat veel mensen, experts niet uitge- zonderd,slecht op de hoogte zijn van de actuele toestand in de wereld. ln Feitenkennis staan to denkfouten die dat verklaren. Zo is er de illusie van een kloof; dat de wereld verdeeld zou zijn in tweeën:arm en rijk. Maar er is juist een meerderheid met een gemiddeld inkomen. Feiten ke n nis wapent je tegen te gemakkelijk denken en geeft aanwijzingen hoe je zorgvuldiger kunt zijn. En het mooie is: de wereld staat er veel positiever voor dan je denkt. Zo is bijvoor- beeld het aantal mensen dat ín extreme armoede leeft in de laatste decennia drama[isch aígenomen. En er zijn meer statistieken die een positieve trend laten zien. Daarnaast heeft Rosling oog voor een aanta I bela ngrijke wereldwijde geva ren zoals een pandemie, de Derde Wereldoorlog en de veranderíng van het klimaat. Ook voor deze gevaren werkt hij vanuit de overtuiging dat we aan de slag moeten door te zoeken naar structurele oorzaken, en dat stap voor stap. En dat daarbij overdrijving, zwartgalllgheid of het zoeken van een zondebok niet productief zi1n. Feitenkennis is een informatief en vooral hoopvol boek. De familie Rosling heeft ook bijgedragen aan het Capminder instituut (www.gap minder.org). Hier vind je de Trendanalyzer- software voor het tonen van de bewegende bubble-diagrammen, opgezet door zoon Ola. Er zijn datasets beschikbaar voor vríjelijk gebruik. En je vindt er het project van zijn vrouw Anna: Dollar Street, een interactieve display van de wereldbevolking als straat aan de hand van foto's van 264 families in 5o landen. Je kijkt achter de voordeur en ziet o.m. de keukenspulletjes, het toilet en de slaapkamer van deze families. Huishoudens met een vergelijkbaar inkomen zijn opval lend overeen komstig. Roslings na latenscha p - zowel Feitenkennis als de websÍte Capmin- der - bemoedigt en verbindt. ,O5 WESTERINK Feitenkennis Hans Rosling Spectrum (zot8) rsBN 9789000351220 - 34) p. - € zz,5o f *_.-%= -

×