Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

17.05.2010_PRaktiki_Newsletter

595 views

Published on

Newsletter of Bulgarian Public Relations Society_17.05.2010

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

17.05.2010_PRaktiki_Newsletter

 1. 1. брой 2
 2. 2. новиниРекламна и PR агенция “А Теам” за утвърждаване на високи професионални стандарти и доверие в професията. Личните контакти истана асоцииран член на сътрудничеството между агенциите в България, както иАсоциацията на рекламните популяризирането на добрите практики в работата сагенции в България клиентите, са важни за бъдещето на рекламата и жителната промяна към по-етични отношения вВ края на месец март рекламна агенция “А Теам”, бранша”, коментира г-жа Христина Ванчева,компания на ВМ Финанс Груп, бе приета за асоцииран управляващ съдружник на А Теам.член на Асоциацията на рекламните агенции вБългария (АРА България).А Теам е основана през 1997 г. и към моментаобслужва над 30 международни и български марки.Част от клиентите на агенцията са Авенди,Трансимпорт, LG, Красная Линия, Nestle, Девин, Мегле,Картел, Керхер, ПОК „Доверие”, Аркор, Хип.Услугите, които екипът на агенцията предлага, са: ATL Дейностите на световната верига Leoреклама – стратегическо планиране, медияпланиране и купуване, криейтив и дизайн, интернет Burnett за България се поемат от Publicisреклама; BTL активности - Mark Groupсъбитиен мениджмънт,промоции към крайни От началото на месец май 2010 г. дейността напотребители, световната рекламна верига Leo Burnett в Българиямърчандайзинг, програми за ще се осъществява от специализирано звено къмсъздаване на лоялност; Публисис МАРК Груп. Групата, управлявана отизграждане на Николай Неделчев, е част от третия по големинакорпоративна идентичност, световен комуникационен холдинг Publicis Groupe,уеб дизайн, управление на собственик на рекламните агенции Leo Burnett,репутацията и връзки с Publicis и Saatchi&Saatchi, веригите заобществеността, обучения. медиапланиране и купуване ZenithOptimedia и„Като асоцииран член на StarcomMediavest Group, както и наАсоциацията на рекламните специализирани агенции за дигиталниагенции, нашият екип ще комуникации и ПР.работи още по-усиленоPRактики, брой 7, 17 май 2010 г. 2
 3. 3. новини "Клубът на журналиста БНТ и Computerworld взеха първите и PR-a" на Нов български журналистически награди M-Tel Media университет навърши Masters’2010 три години Специален гост на церемонията бе френският „Клубът на журналиста и PR-а” е клуб по интереси на писател Фредерик Бегбеде, който привлече студентитe и докторантите от Департамент "Масови над 450 души от медийния и рекламния свят на комуникации" на Нов български университет и е основан 30 април в София. Главният изпълнителен на 9 май 2007 г. – Денят на Европа. Клубът подпомага директор на М-Тел Андреас Майерхофер професионалното и лично израстване на своите членове и връчи приза на Надежда Василева от БНТ за на студентите на НБУ като организира срещи и дискусии с репортажа й „Села без телевизия”, а участието на интересни и успели PR практици и специалният гост на вечерта – френският журналисти, съдейства за намиране на работа и стаж в писател Фредерик Бегбеде даде наградата на медиите и сектора на публичните комуникации . Владимир Владков от сп. Computerworld за Годишнината на Клуба съвпада и с 20 години от неговия материал “Новото бойно поле – стартирането на първата учебно-квалификационна цифровата телевизия”. програма на Нов български университет с четири курса „Пъблик рилейшънс (Връзки с обществеността)” през 1991 г. Гранд Хотел София предлага безплатно залите си за събития в периода 18 юни - 7 септември 2010 г. Хотелът предлага и 60% отстъпка от наема на залата при всяко следващо събитие до края на 2010 г. Промоцията е валидна при резервация на минимум 6 нощувки или използване на кетъринг и техническо оборудване за всяко събитие. 3PRактики, брой 7, 17 май 2010 г.
 4. 4. събития Официална церемония за награждаване на участниците в конкурса PR Приз 2010 и гала вечерЧетвърти PR Фестивал http://prpriz.info/http://prpriz.info/ 19 май 2010 г. (сряда)17 май (понеделник): 14:30-19:00 ч., Гранд хотел София 19:00-20:00 ч., Гранд хотел София18 май (вторник): 13:00-18:00 ч., Гранд хотел София През тази година PR Приз 2010 навършва 10 години от своето19 май (сряда): 13:30-22:00 ч., Гранд хотел София създаване. В авторитетния конкурс и тази година взеха участиеЧетвъртият PR Фестивал, организиран от Българската PR агенции и отдели на търговски компании, медии, държавниконфедерация за връзки с обществеността, е посветен институции, правителствени и неправителствени организации сна ефективните комуникации по време на криза. проекти, реализирани през 2009 година. Призът ще бъде връченФестивалът акцентира върху нуждата от професията PR в 10 конкурсни категории, включително в специалнатав подобни времена. До голяма степен с тази криза е категория “PR студент”.обвързан и имиджът на страната ни извън нейните По време на церемонията по ще бъдат връчени и специалниграници. Затова и панелите са: „Европейският образ на награди за значим принос за развитие на PR професията презБългария”, „Ефективен PR по време на криза” и „Имидж изминалото десетилетие.и лайфстайл: светлини и сенки”. Последният панел енасочен към PR в шоубизнеса. Marketing Innovation Forum 2010: Business Under ReconstructionУправление на събития (обучение) http://www.miforum.eu/20 май 2010 г. (четвъртък) 27 май 2010 г. (четвъртък)10:00-17:00 ч., Учебна зала на Apeiron Communication 09:00-16:00 ч., Народен театър “Иван Вазов”Лектор: Росен Поцков На 27 май 2010 година „Капитал” отново ще събере най- прогресивните и търсещи професионалисти в маркетинга иВъведение в глобалния събитиен мениджмънт. комуникациите за четвъртото издание на Marketing InnovationПетте фази на професионалното управление на Forum.събития През последната година се случиха много неща, коитоСъбитийна среда. Управление на финансите. промениха бизнес средата. Промениха специалистите,Управление на човешките ресурси. Изготвяне на план- компаниите, клиентите до степен, че се роди понятието „новагафик и план-сценарий на събитието. нормалност”. Появи изцяло различно и много по-неясноКейтъринг. бъдеще. За да бъде управлявано - трябват нови знания иДоговори и разрешителни. Най-добри практики в изчистена стратегия. Лектори на събитието са Дейвид Дрога,събитийния мениджмънт. Пату Нойтеманс и Жан-Клод Лареш. Със съдействието на 4PRактики, брой 7, 17 май 2010 г.
 5. 5. фестивалАманда Джейн Сучи: „Единствено PR може да обедини Евро-Средиземноморския регион” В първия ден от Четвъртия PR Основното становище, което Сучи сподели пред широката аудитория PR специалисти, практици и студенти на фестивала, е фестивал, организиран от необходимостта от PR като мост за изграждане на трайни бизнес, Българска конфедерация за социални и политически отношения между представителите на Евро- връзки с обществеността, средиземноморския регион*. „Споделянето на идеи, опит и познания имаме удоволствието стои в основата на развитието не само на местния бизнес, но и на нашироко да се запознаем с регионалния, разглеждан в по-общ план. В тази връзка, „споделянето” Аманда Джейн Сучи – PR между представителите на бизнеса, академичното общество и специалист, практик с над 15 браншовите организации от различните страни, със сигурност ще години практически опит, допринесе за успешното икономическо развитие на целия Евро- управител на PR агенция в средиземноморския регион. Именно в тази връзка, изключителна роля за в бъдеще ще играе осъзнатото значение на PR”, категорична е г-жа Катаня – Сицилия и, не на Сучи. „Защото PR не е единствено да направиш успешно събитие или последно място, да реализираш публикация в една или друга медия. PR означава да председател на CERRPMED изградиш мост между различни хора от различни културни, (Study and Research Centre on политически и социални прослойки. Или с други думи казано - PR e Public Relations in the способността да осъзнаваш различието на другия и точно него да Mediterranean Area). превърнеш в отправна точка на бъдеща успешна и ефективна комуникация”, продължава още Аманда Джейн Сучи. Въпреки трудностите, които стоят пред финализирането на идеята за Общ Евро-средиземноморски комуникационен алианс,Водена от своите убеждения за създаване и реализиране на Аманда Джейн Сучи не планира да се отказва. Нещо повече, тя еуспешна комуникационна политика между страните от целия готова да зарази с ентусиазъм и обори с логика всеки представителЕвро-средиземноморски регион, през 2008 година, Сучи на PR професията, независимо дали той идва от страна-член насъздава организацията с нестопанска цел CERRPMED. Година Европейския Съюз или от Северноафриканска държава. „Факт е, че спо-късно, през есента на 2009 е факт и първият Евро- PR специалистите от различните европейски страни се общува многосредиземноморски симпозиум MEDCOM, посветен на темата по-лесно. Това, обаче, далеч не означава, че в страни като Египет илиза PR и начините, по които той може да премине през Кипър, PR не се реализра на високо ниво – точно обратното. Именнополитическите граници, реализирайки стабилен и продуктивен там, както и на Балканите, макар и сравнително от скоро, PR семеждукултурен диалог. Тази година, пред председателя на развива много бързо и това може да се види съвсем ясно и на вашия „PR Приз’10”. Факт е, че PR специалистите от повечето страни вCERRPMED - г-жа Сучи, стои организацията на втория Северна Африка проявяват известна резервираност към подобносимпозиум (19-20 ноември 2010), който ще е посветен на комуникационно обединение, но дори те не застават твърдо „против”темата: „Локалните начини на взаимодействие в Евро- подобно обединение и сигурна съм – въпрос на време е да бъдатсредиземноморския регион и ролята на PR. Конкуренти или включени активно в тази идейна организация, която би ималапартньори?” http://www.cerrpmed.it/cerpmed/medcom.asp отражение и върху цялостното икономическо развитие на региона”, добавя в заключение Аманда Джейн Сучи. 5 PRактики, брой 7, 17 май 2010 г.
 6. 6. фестивалПроф. Георгий Почепцов: Модерният PR: От „знам” към „избирам” Още с първите си думи, украинският PR специалист, прикова В първия ден от Четвъртия PR вниманието на българската аудитория. „PR в момента е в „задънена фестивал, участие в улица”. Няма нито един проект, който да отговаря на условията на Международната програма действителността. Реално погледнато, всички ние правим PR, който е взе и украинският професор на повече от 100 години. Какво по-старо от това?”, започна реторично разсъжденията си проф. Почепцов. И продължи: по PR Георгий Почепцов. „Ако преди доста години, похватите, използвани от Бернайс, му Съветник на различни топ- помогнаха да се превърне в един от най-големите PR специалисти на политици, между които и всички времена, то те в момента са нерентабилни, неефективни и премиерът Кучма, казано на кратко – не работят!” преподавателят от Киев идва Според него, тази неефективност се дължи на две основни грешки, директно от летището, за да допускани, както от самите специалисти по Връзки с обществеността, сподели с българските PR така и от Университетската система, която обучава бъдещите специалисти своите специалисти по PR и по-специално тези от Източна Европа. нестандартни виждания за Според проф. Почепцов, едната основна грешка, която се допуска масово в практическия PR, е използването на вече остарял състоянието на PR в Източна инструментариум, а другата – в неправилното използване на същия Европа. този инструментариум. С други думи казано: „Когато човек се разрови в историята, излиза, че преди 100 години, Бернайс се е справял с някои PR въпроси доста по-добре, отколкото се справяме ние сега”, иронизира ситуацията Георгий Почепцов.С изключително лично присъствие, много примери от А къде е решението?социалната, политическата и обществената сфери, проф. „Него съвременните PR специалисти трябва да търсят в другитеГеоргий Почепцов обори дори и най-малкото съмнение в области на науката. Тъй като инструментариумът на PR, познат ни инеговата теза. Наред с всички останали отговори на въпроси от днес, е вече изчерпан, трябва да се взаимства и да се потърсиаудиторията, зададени му след финала на неговата лекция, инструментариум от други науки, който да се използва за успешното реализиране на модерните комункационни кампании”, категориченизключително любопитен е отговорът му на последния зададен е украинският преподавател. И всичко това той свързва пряко сслучайно въпрос: измерването на ефективността от PR кампаниите. „Докато преди„Как ще коментирате въпроса с черния PR?” беше изключително важно някой да има 10 или 20 публикации вПочепцов: „Черният PR е термин, който малко ми прилича на медиите, днес това практически няма първостепенно значение.детска приказка. Ако очерниш някого ей така, от нищото – Защото това, че имаш публикации в медиите, вече изобщо неможем да приемем, че това е типичен „черен PR”. Но, ако гарантира, че ти или твоят продукт сте практически най-харесвани ипросто разпространиш нелицеприятни факти за „купувани” на пазара. Защото динамичното време, в което живеем,конкуренцията, които обаче са си чиста ИСТИНА, това „черен вече не е „времето на съдържанието”, а е „времето на смисъла”. ИPR” ли е?” само този, който успее да намери нов смисъл на своите послания, ще успее да накара аудиторията да премине от етап „знам” в етап „реагирам (купувам, гласувам)”, категоричен е той. 6 PRактики, брой 7, 17 май 2010 г.
 7. 7. buzz Състоя се първата публична възможност да се представят и да ти за това как да се развиват по- лекция на БДВО пред предложат темите, от които се успешно в днешната динамична интересуват, както и да получат обстановка на PR пазара в България. студентите от департамент допълнителна информация по В края на срещата бяха обявени „Масови комуникации” на множество въпроси. Основните идеите за съвместното Нов български университет акценти, върху които се спряха сътрудничество на БДВО и „Клуб на гостите бяха свързани с журналиста и PR-a”. Първата, от На 29.04.2010 г (четвъртък), по възможностите за развитие на които е създаването на студентската покана на клуба по интереси „Клуб младите специалисти и обучението рубрика „The new generation” в на журналиста и PR-a” към Нов в сферата на PR-а, допълнителните бюлетина на БДВО, в която български университет, се състоя квалификационни курсове и студентите ще имат възможност да публично представяне на обучения, браншовите организации публикуват свои материали по Българското дружество по връзки с и тяхната роля, спецификите на PR актуални теми в сферата на PR-а. обществеността (БДВО) пред професията в България. Всички те Срещата завърши с обещание за студентите от департамент бяха представени чрез случаи от нови подобни инцативи, които да „Масови комуникации”. практиката и чрез споделянето на развият практичестата насоченост Дружеството бе представено от личен опит от страна на гостите. на част от дискутираните въпроси. Милена Атанасова (председател Студентите получиха и полезни съве- за мандат 2009/2010 г.), Александър Христов (председател на Етичната комисия) и Стоян Стоянов (член на Управителния съвет). Срещата имаше за цел както представяне на дружеството пред студентите, така и дискутирането на теми, свързани с развитието на PR професията в България. По идея на г-жа Атанасова, срещата протече под формата на разговор, в който студентите имаха 6PRактики, брой 7, 17 май 2010 г.
 8. 8. лицаАлбена Ивайлова – PR директор, Viveka Positive Communications Кое Ви накара като журналист да смените посоката и да започнете да се занимавате с PR? Случайността. Даже не знаех, че сменям посоката – при това за по-дълъг период от време. Истината е, че мечтах да бъда журналист, в тази специалност кандидатствах и завърших, имах възможност да работя за отлични медии и в много интересни времена. Едва напоследък забелязах, че балансът на моята кариера между журналистиката и PR-а е нарушен в полза на PR-а, където Албена Ивайлова е завършила Журналистика и пребивавам няколко години повече масови комуникации в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Работила е като репортер във в. отколкото в журналистиката. Стандарт, директор Новини в Нова телевизия и програмен директор в Канал 3. Била е директор на С какво се отличават добрите PR прес-центъра на Министерски съвет (1999 -2000 г.) и PR мениджър на Петрол Холдинг АД. специалисти според Вас? Работи като PR директор във Viveka Positive Добрите PR специалисти работят не за Communications - компания за маркетингови популяризирането на своята личност, а за комуникации, която осъществява ПР и рекламни кампании, управление на корпоративната репутация каузите на своите клиенти. Освен това са и събитиен мениджмънт за големи компании като: добре информирани, познават медиите Петрол Холдинг, Българо-Американска Кредитна и не се навиват да „правят малко PR”, Банка, верига супермаркети Пикадили, Oracle – България и др. защото уважават професията си. 8PRактики, брой 7, 17 май 2010 г.
 9. 9. Интервю с Албена Ивайлова (продължение от стр. 8)Вие сте директор „Връзки с обществеността” на Мисля, че в него са представени най-добритеагенция Viveka Positive Communications? Какво е проекти и най-изявените професионалисти вособеното при работата на ръководна позиция в нашия бранш. Във всеки конкурс може даPR агенция? свериш критериите си и да подкрепиш добритеТо е като да си играещ треньор – хем ръководиш, практики – тези, в които вярваш и които сехем PR-стваш и се чудиш докога ще я караш опитваш да следваш. Радвам се, че тази годинатака… имам възможност да го направя като член наС какви предизвикателства се сблъсквате в журито.работата си? Имайки предвид трудната в икономически планС неразбирането какво точно е PR, какви са 2009 година, какво мислите за проектите инеговите възможности; с недооценяването на участниците в конкурса като цяло?труда на PR-а (в стил:”Е, к’во толкова – 20-30 реда Те показват, че кризата се е отразила добре наси написал …” или „Какъв PR си – не можа да ме PR-а – проектите са креативни, запомнящи се,сложиш на първа страница във всички ефективни, полезни, по-близки до хората,вестници?”); с объркването между реклама и PR свързани с кауза. Кризата направии също така със странната идея, че PR-ът може комуникацията важна, което пък допринесе зада реши всички проблеми, понякога развитието на професията.модифицирана в мнението, че PR-ът е виновен за Защо според Вас PR специалистите в Българиявсички проблеми. трябва да участват в именно в конкурса „PRВие сте част от състава на журито на “PR Приз” Приз”?2010? Защо решихте да приемете тази покана и Защото този конкурс избегна детските болестикакво бихте споделили за конкурса? на други форуми – егоцентризма иНикога не съм участвала в жури, нито съм самовлюбеността. PR Приз е ориентиран къмполучавала награди. Реших, че все отнякъде съдържанието и смисъла на PR-практиката, къмтрябва да започна  Истината е, че от няколко нейната стойност за обществото. Един PRгодини следя дискусиите в конкурса и участвам в специалист може да даде много на тозикръглите маси в рамките на PR фестивала. конкурс и да научи много от него. 9PRактики, брой 7, 17 май 2010 г.
 10. 10. ЗА и отив /от д-р Александър Христов Колкото повече говориш, толкова повече нараства Този, който е обявил, че мълчанието е злато, със сигурност вероятността да кажеш нещо излишно и дори вредно. е бил доста далече от PR професията. Но вероятно много Никой, дори най-способният комуникатор, не може да близо до правото. Именно юристите (и евтините предвиди с точност ще бъде ефектът от криминални филми) са тези, които сеят ереста в умовете осъществяваната от него комуникация, защото не знае на взимащите решение, че в неловка ситуация по-добре да запазят мълчание, защото всяка дума можела да се новини със сигурност с какви нагласи у публиката ще се сблъска. Това личи най-ярко на фондовите пазари – там обърне срещу тях. Анатема! Аутодафе за тези неписани дори най-елементарни предположения или тълкувания закони! Да спечелиш в съдебната зала, но да загубиш в биха могли да преместят цените на акциите в една или в съда на общественото мнение, не е никаква победа. друга посока. Това е причината, поради която контролът Мълчанието в PR означава много неща, и нито едно от тях върху изходящата информация при компаниите, които не е в полза на мълчащия. Известният парадокс на се търгуват на борсата, е изключително стриктен. Вацлавик гласи, че не-комуникацията също е Сходно е и положението по отношение на личния живот комуникация – тоест, дори мълчанието предава някакви на публичните личности – политици, звезди и други. послания. Първо, то означава, че компанията няма какво Въпрос на компетентно PR решение е за каква част от да каже. Което в кризисна ситуация е равносилно на него е добре да остане скрита. Все пак, нормално е да „нищо не предприемаме”, „това не е важно” и други се пази мълчание по въпроса дали министърът на толкова фатални. Второ, мълчанието означава вина. Трето културата хърка. – високомерие. Четвърто – страх. Пето – Освен това да тръбиш гръмогласно из медиите, че си неорганизираност и незаинтересованост. И така нататък. облякъл сирак за абитуриентския му бал, е грозно. И нещо много важно – мълчанието в PR дава възможност Признак е на мътна съвест и прилича на разходка с нов комуникационната инициатива да бъде дадена в ръцете анцуг по „Главната” в малък град. От друга страна да на друг. Този друг едва ли някога ще се втурне да мълчиш, ако си осигурил на два класа сираци работа в защитава нашите интереси. А и да наложиш позицията твоята компания, е тъпо. Мълчанието е добро и само в си чрез коригиране и опровергаване на друга, е много много редките случаи, когато самата постъпка или по-трудно, отколкото ако е представена първа. Накрая, действие говорят достатъчно сами по себе си и всяко парадоксално или не, мълчанието обезсмисля ПР допълнение би развалило впечатлението. Нека имаме професията въобще. Мълчащият PR специалист (за нaум, че когато някой спаси човешки живот, околните си съжаление се срещат такива екземпляри) е като мислят „той е герой”, но ако каже „аз съм герой”, те ще дебелата балерина или слепия картоиграч – няма среда мислят „той е фукльо”. да съществува и да изпълнява функциите си и бързо се фосилизира. 10 PRактики, брой 7, 17 май 2010 г.
 11. 11. БДВО членове: Ралица Жикова Ралица Живкова Как решихте да се насочите към твие в обществото. Необходимо е и професията PR, с какво Ви привлече тя? насърчаване на добрите практики и Стигнах до PR в търсене на пресечната дискусии относно недобрите и не точка на хуманитарните науки с етични практики, както и насърчаване маркетинга – това беше най-доброто на професионална нетърпимост към възможно решение. тях. За първи път чух за PR в средното училище, когато една от учителките ми по Какви са целите на БДВО, как според икономика разказваше за работно Вас трябва да се развие посещение във Виена по покана на организацията? Виенската община. Беше прехласната Ролята на такава професионална по добрата организация, посещението организация е да създава и налага във фабриката за преработване на професионални критерии, дори и чисто отпадъци, вниманието към гостите, неформално, както и да бъде активна в прозрачността на организацията. „Ето решаването на въпроси, свързани с Ралица Жикова е Заместник това се нарича ПиАр”, ни каза тя. Тогава етиката в професията, регулацията, Изпълнителен директор в PR агенция маркетингът едва-едва прохождаше, та практиките и отношения с различни Publicis Consultants | MARK, част от какво ли остава за ПР – никой от нас не ангажирани страни. Създаването на българската Пъблисис МАРК Груп и платформа за дискусия на важните за беше чувал или чел. Няколко години по- партньор на третия по големина късно ми стана ясно, че PR не е само професията въпроси е едно от важните световен комуникационен холдинг Publicis Group. Ралица работи в протокол, нито само организиране на й постижения. сферата на PR вече повече от десет събития, нито просто прозрачност или години. Завършила е първия випуск по контакт с точните хора, а цялостно Според вас по какъв начин Връзки с обществеността във ФЖМК отношение и политика към хората и професионалните организации в на Софийския университет и е обществото. И че е достатъчно да имаш сферата на PR могат да повлияят преминала през различни една добра идея, която да стои зад нейното развитие и трябва ли да бъдат специализации и обучения. всичко, което правиш. обединени те? Ръководила е проекти за клиенти като Колкото повече хора имат желание да Кока-Кола, Shell, Kraft, NIVEA, Advent От дълги години сте член на БДВО, също подкрепят видимостта на професията и International., както и различни корпоративни, институционални и и член на управителния съвет – какво Ви да насърчават добрите практики в нея, социални кампании. Понастоящем е носи това и защо го правите? разграничавайки ги от не етичните, член на Управителния съвет на БДВО. Вярвам, че професията има нужда от по- толкова по-добре за всички. добър имидж и повече позитивно присъс- 11PRактики, брой 7, 17 май 2010 г.
 12. 12. Интервю с Ралица Жикова (продължение от стр.11) Тази година конкурсът за постижения Като ключова фигура в Това, което е важно за мен, е че в областта на връзки с международна агенция, Вие имате различните комуникационни обществеността “PR Приз” навършва поглед над множество практики в практики вече не съществуват по 10 години, как се е развил той в различни страни. Ще достигне ли отделно. Истински добрите годините според Вас и как виждате според Вас българският PR нивото на кампании са базирани на една неговото бъдеще? европейския – като цели, стремежи и смела и иновативна идея, която се Като първият форум за представяне на принципи на работа (етика, развива в различни канали и с PR постижения, PR Приз има своето технически изисквания и др.) и кога различни средства. Вече всичко място в професията ни. Възможността виждате да се случи това? може да бъде PR. Някой може ли да да си свериш часовника и да Моето разбиране е, че това, което ние класифицира голямото караоке на размениш мнения и идеи с колеги, правим, е на Европейско ниво. Ако Т-мобайл на Трафалгар скуеър – която той предоставя, е безспорно има нещо, което трябва да се гони – дали е PR, специално събитие, едно от най-големите му достижения. това са свежите идеи и творчество, рекламна акция, промо-дейност, тенденциите за промяна в медийната BTL? Това няма значение нито за Вие сте мениджър на целия PR отдел в среда, новата роля на потребителите, потребителите, нито за клиентите. българското представителство на промяната в навиците им, новите Това, което има смисъл е една голяма международна агенция, медии и т.н. Идеите нямат усещането за уникалност, емоцията как протича един Ваш ден? националност. Те или са добри, или и отзвукът, който има една добра Понякога денят може да прерасне и в не. За това ми е трудно да правя идея сред потребителите и средата, денонощие, и както при повечето хора обобщения като „български PR” – както и продължителният й живот. в бранша е доста динамичен. защото практиката показва, че у нас Благодарение на това „размиване” Динамичен всъщност е една много има както добър, така и лош PR. И на границите между удобна дума за обобщение на срещи вярвам, че е така навсякъде по света. В комуникационните практики, пред и обсъждания с колеги, комуникация чужбина може би проблемите, които професията ни се отварят много по и-мейл, срещи с клиенти и ние тук имаме се срещат в по-малка нови възможности и тези, които са партньори, преглед и коментари на степен – но пак ги има. най-смели ще могат да се предложения, документи, текстове, За това дали един PR проект е добър възползват най-добре от тази нова обсъждане както на стратегии, така и или лош се съди по това каква идея ситуация. на дребни детайли. Надничането в стои зад него и каква е неговата мрежата е помежду всичко това – от ефективност, а не по националността сутрин до вечер. му. 12PRактики, брой 7, 17 май 2010 г.
 13. 13. Новите членове Весела Василева, Йорданка Христова, представител на „Клуб на Маркетинг мениджър на журналиста и PR-а” FTC Bulgaria към НБУ Весела Василева има Йорданка Христова има бакалавърска степен по „Връзки с бакалавърска степен по обществеността” и „Българска “Икономика на туризма” и филология” и следва в магистърска магистърска степен по “Финанси” в програма „Реклама и стилове на УНСС – София. До 2003 г. тя работи живот” в НБУ. По настоящем е PR на в областта на туризма и Клуб на журналиста и PR-a към НБУ, ресторантьорството във и извън студентски представител в България. След това преминава в Студентското правителство на НБУ и детергентната индустрия като работи като организатор офис. работи в маркетинг отдела на Весела отговаря за Bulengineering company, а от 2008 г. представителството на КЖПР-а като досега е маркетинг мениджър във секция на БДВО. Фонд за гарантиране на влоговете. Стани член на БДВО, за да бъдеш част от PR организацията с най- Присъедини се към БДВО и в Уеб пространството: дългогодишна история в България За членове могат да бъдат приемани специалисти, практикуващи или преподаващи в областта на връзките с обществеността и интегрираните маркетингови комуникации, както и лица, получили академични или професионални дипломи (сертификати) за квалификация в тази област. 13PRактики, брой 7, 17 май 2010 г.
 14. 14. theNEW generation The new generation PR специалистът през погледа на един PR студент Един критико-аналитичен материал за най- открояващите се качества в професионалната Редакционният екип на PRактики – като характеристика на българския PR практик част от Българско дружество за връзки с обществеността, в синхрон с мисията, визията и Симона Стефанова целите на професионалната организация, Студент по „Връзки с обществеността”, НБУ Административен секретар на БДВО използва бюлетина за трибуна, на която да очертае образа на българския PR специалист. Затова и Симона Стефанова, студент по „Носенето на две, три или повече дини под една PR към НБУ тук пише как вижда именно него. мишница” В политиката на БДВО е да дава Това е основната характеристика на българския PR практик, възможност за изява на младите PR специалисти от която произтичат и следващите такива. Истината е, че PR и най-вече, на студентите – които са бъдещето професията е силно ангажираща и на хората, решили да на тази професия в България. Затова решихме се насочат към нея, им се налага да се нагърбват с много да създадем нова рубрика, която да озаглавим повече задължения, отколкото реално могат да поемат и да “THE NEW GENERATION” и в нея да дадем свършат качествено. възможност на PR студентите, на бъдещите „Невъзможност за спазване на крайни срокове” специалисти да пишат за всички неща от областта на PR, които ги вълнуват. Тук е трудно да се установи дали тази характеристика е Смятаме, че погледът на студентите е причинно-следствена на горепосочената такава или се интересен, защото те имат теоретична дължи на тази типична за българската народност представа за работата на PR специалистите, безгрижност и чакане на последния момент. Че дори и на но все още не са практически обременени и изтичането му - за да се започне да се работи с думите „А, повлияни от нея, и я виждат под различен ъгъл – ми то за днес ли беше?..”. Добрите професионалисти трябва нещо, което е необходимо на всички нас. да притежават стратегическо мислене, да умеят да планират и да подреждат приоритетите си. „THE NEW GENERATION” ще се списва от „Клуб на журналиста и ПР-а” към НБУ като знак за „Мисията невъзможна: Неуловимият специалист началото на сътрудничеството между БДВО и по комуникации” КЖПР-а. Наличието на парадокси не е нещо чуждо и необичайно в никоя професионална сфера. Но този прави впечатление. 14PRактики, брой 7, 17 май 2010 г.
 15. 15. The NEW generation (продължение от стр. 14) Трябва да се отбележи, че емоционалната интелигентност следва да присъства в характера на всеки един, който е избрал PR като професия, независимо от стреса, на който е подложен.Възможно ли е една организация, да има специалист по Околните просто не са длъжни да го понасят.комуникация, с който е трудно да се комуникира, простозащото е… буквално неоткриваем? Световната практика „На някакъв странен език”върви в посока излагането на служебни координати, не само И докато всеки има виждане по въпроса как се изписва PR, ПР,на PR специалистите (което просто е логично и пиар, ПиАр, пъблик рилейшънс, ВО, връзки с общественосттазадължително), но и на топ мениджърите. Докато у нас, на или други, и все още се спори по въпроса дали преводътнякои корпоративни сайтове липсват всякакви координати за „Връзки с обществеността” е правилен, то езиковедите отдавнавръзка със съществуващ цял вътрешен отдел на фирмата. са решили проблема с изписването на думатаАко все пак след много гъвкавост и усилия се открият такива, „прессъобщение”. Креативността по отношение на „престо се случва следващият парадокс – отсреща никой не вдига, съобщение” и „прес-съобщение” и други още по-свободнинито чете имейли и реално не комуникира. Според учените в идеи е съвсем излишна. Същото се отнася заобластта има много дефиниции за комуникацията, но пресконференция и други подобни. Езиковата грамотност еповечето и по-съвременни теории се въртят около нея като задължително умение за всеки PR специалист.двустранен процес. „Урок по български”„Внимание: Бай Ганьо на коктейл!” Владеенето на чужди езици е задължително за работата, но не еСъздаването на добри контакти безспорно е в плюс за предпоставка да се замени българския като официален език.практиците и в полза на бизнеса. Но стремежът към Няма как чуждиците да не навлизат в областта насъздаване на „връзкарство” (тази хубава балканска професионалните сфери със специфични термини, защото непрактика, която ни спъва в развитието и ни връща към добрия винаги има адекватен превод. Но също така няма причинастар комунизъм), препраща към особено комичната английският език да се превръща в основна речниковата базаситуация по коктейли, където важните и известни личности, на специалистите по комуникации. Все пак не сме британскакоито се надяват да опитат вкусните хапки, са обезпокоени от колония.рояк PR-и, които се надяват да им станат симпатични и да се „И още други”възползват от тях впоследствие. По мое наблюдение, повечето PR специалисти в България„Емоционалната НЕинтелигентност” притежават по някоя, ако не и всички от гореизброенитеНеумението за търпене на (градивна) критика е много лоша характеристики. Всички те са взаимно свързани и произтичатчерта. И отново не се отнася само за PR специалистите, а за една от друга, за да образуват един порочен кръг, който рушибългарина като цяло. За съжаление наличието на хора, които имиджа на професията. За щастие, успелите хора в браншаусещат недотам тънката граница между професионалната са истински професионалисти, които успяват да съчетаят вкритика и тази на лична основа е недостатъчно за себе си съвсем други качества. Остава ни да вярваме, че те щеосигуряването на нормална работна обстановка. станат мнозинство. Все пак това зависи и от нас – младите хора. 15 PRактики, брой 7, 17 май 2010 г.
 16. 16. събития забавление КРИВИ СМЕТКИ PR конслутант умира и отива пред портите на Свети Петър. Там хиляди хора чакат на опашка, за да се видят със Светеца. Но за негова изненада, Св. Петър напуска бюрото си и слиза по дългата ивица от хора до мястото, където седи. Свети Петър го поздравява сърдечно. После Светецът и един от неговите помощници хващат консултанта под ръка и внимателно го водят до предната част на опашката да седне в удобен стол до бюрото. PR-ът пита: „Не, че имам нещо против цялото това внимание, но какво ме прави толкова специален?” Св. Петър отговаря: „Ами, ние сумирахме всички часове, за които сте таксували своите клиенти, и според нашите изчисления, вие трябва да сте на около 193 години!” 16PRактики, брой 7, 17 май 2010 г.
 17. 17. редакториРедакционен екип на броя: Милена Атанасова – m.atanassova@bdvo.org Стоян Стоянов – s.stoyanov@bdvo.org новини Христов – Александър a.hristov@bdvo.org Симона Стефанова – s.stefanova@bdvo.org Мила Миленова – m.milenova@bdvo.org Кремена Георгиева - kremena.g.georgieva@gmail.comОчакваме вашите мнения, коментари и предложенияза материали на координатите на редакцията:Българско дружество за връзки с обществеността “PRактики” се издава с любезното съдействие на:София 1504, ул. Сан Стефано 25Tел: 0885 106 372; 02/ 483 36 31Ел.поща: s.stefanova@bdvo.org 17PRактики, брой 7, 17 май 2010 г.

×