Cooling Down Magazine Bpm2012

649 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
649
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cooling Down Magazine Bpm2012

 1. 1. Jaargang 2012, editie 8Delivering Business Value Cooling Down Magazine 2012
 2. 2. Inhoudsopgave Hard vs ZachtVoorwoord.............................................................................................2Bert Kersten...........................................................................................3Anton MollemanLeiderschap: de verbindende factor................................................. 4 Waar ik ook kom en mensen spreek over het managen en optimalise-Josje van Inzen-Van IJsseldijk ren van processen gaat de discussie bijna altijd over of BPM nu van-Lean: de balans tussen top-down en bottom-up......................... 5 uit IT ingestoken moet worden of dat de ‘ business in the lead’ moetRemco Blom zijn – kortom hard versus zacht. Wat mij betreft is dit een ‘non-issue’.Van producten die het verschil maken naar business Immers processen zijn het middel waarmee organisaties hun doelstel-modellen die het verschil maken...................................................... 6 lingen proberen te realiseren en dat betekend dat het dus per definitieMarc Kerremans een onderwerp is dat op directie niveau geïnitieerd en aangestuurd dientBack to the future................................................................................. 7 te worden. Jammer genoeg vindt dit meestal niet zijn weerslag in deNiek Bakker programma’s van de diverse BPM congressen die in Nederland wordenVerantwoording afleggen: georganiseerd. BPM 2012 is wat dit betreft verfrissend en anders, ietsbelangrijker en uitdagender dan ooit!............................................ 8 wat u ook zult merken als u dit magazine leest. Het gaat over innovatie,Adrik Schmid verandering van denken en de houding van het management; het gaatLean, gewoon doen! ............................................................................ 9 over nieuwe bedrijfsmodellen en proces optimalisatie methoden zoalsGerard de Gier Six Sigma en Lean. Het gaat niet over Informatie Technologie! Wat ikVan verandering naar Verdienmodel............................................ 10 daarnaast ook een mooie constatering vind, is dat het belang van proces-Martijn Zoet management meer en meer wordt ingezien door (lagere) overheden enBusiness Rules Value Proposition.................................................... 11 organisaties in de zorgsector. Beide sectoren kunnen – en moeten - veelArie de Wild efficiënter en effectiever gaan werken. In dit magazine staan een aan-Omarm de psychologie en beheers uw risico’s............................ 12 tal mooie best-practices van onder andere de Gemeenten Schiedam enPeter Matthijssen Coevorden, de belastingdienst en het St. Elisabeth ziekenhuis uit Tilburg.LEAN = HOT!......................................................................................... 13 Voorbeelden waar u hopelijk veel inspiratie uitput. Dat is dan ook wat ikTimber Haaker u toe wens: veel inspiratie bij alle proces initiatieven in uw organisatie enVan schets tot keuze: de Business Model Stresstest.................... 14 hopelijk helpt dit magazine u daarbij. En wie weet, misschien staat uwRobert Klingens project volgend jaar op het congres BPM 2013 in de spotlights!Ketelhuis ‘de huiskamer van verbetering’..................................... 15Maarten Swinkels Pascal RavesteijnEen ander perspectief op Het Nieuwe Werken............................. 16Willem Pel Bestuurslid BPM-ForumLean + BIM = Bouwen 2.0................................................................. 17Hans SomersVan Business Model tot Lean Proces; ‘Make thingshappen: Just do it’.............................................................................. 18Anita van DiepenBPM voor uw organisatie................................................................. 19Han GerritsIdea Challenge: Een gestructureerde idee-generatie................. 20Contactgegevens............................................................................. 21Aanbiedingen.................................................................................... 22 2
 3. 3. Bert KerstenDe opening van het BPM congres was dit jaar toebedeeld aan BertKersten, hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit en passie-volle verbeteraar. Aandachtig luisterde iedereen naar zijn praktischeverhaal over de toepassing van BPM op Kankerdiagnose. Bert belichtzijn verhaal vanuit twee paradigma’s voor optimalisatie: optimaliserenvan doorlooptijd en optimaliseren van resources. Helaas, zo verteldehij, zijn de beleidmakers het eerste paradigma volkomen vergeten.Kerstens’ onbegrip over waarom er in het totaal 90 miljoen mensenonnodige slapeloze nachten kunnen hebben, gaf hem de drive omnader onderzoek te doen. Ziekenhuizen worden geheel gedomineerddoor het paradigma van optimale benutting van resources. Bij opti-malisatie van de doorlooptijd zien we een hogere klanttevredenheid,meer tevreden artsen en verpleegkundigen. Daarnaast zien we ookeen flow ontstaan, welke op zijn beurt weer tot lagere kosten leidt.Er kan meer worden gedaan in minder tijd en de processen wordenmakkelijker beheersbaar. Zo blijkt snel-diagnose van kanker reali-seerbaar in 1-4 werkdagen in plaats van 3-6 weken.Je kan volgens Kersten op elk niveau, binnen elke sector én in dealledaagse dingen BPM toepassen om je werk of leven een beetjebeter te maken: “BPM is niet iets wat je erbij doet, maar wat je altijdmoet doen!” Ten opzichte van een aantal jaren geleden zijn er vol-gens Kersten veel meer praktische voorbeelden. Ook zijn er veel meermensen bezig met procesverbetering: “Een mengeling van gedrevenjongeren en ervaren ouderen vullen elkaar aan om BPM-trajecten toteen succes te brengen.” De trend wordt volgens Kersten lokalisering,waarbij er een verschuiving plaatsvindt van grote verbetertrajectennaar kleinschaligere verbeteringen met een korte doorlooptijd. Hier-door worden resultaten sneller zichtbaar en kan je doorpakken: “Watje verbetert moet je verzilveren!” Bert Kersten 3 PROCESS EXPRESS
 4. 4. Anton Molleman -Leiderschap: de verbindende factorLean, leiderschap, employability en Het Nieuwe Werken zijn de the- Tijdens het congres heeft Anton de bevestiging gekregen dat hij metma’s bij het Programmabureau van de Belastingdienst. Deze vier the- de Belastingdienst op de goede weg zit. Met name het verhaal vanma’s maken het mogelijk om sneller én beter te werken. Leiderschap Bert Kersten sluit aan bij zijn visie op BPM. “Ook is het erg positief datis hierbij het verbindende element en de succesfactor voor de andere de zachte kant van BPM nu meer onder de aandacht is gekomen.”drie vlakken. Momenteel werkt Anton aan het inzetten van motivatie en verbinding in de keten om de vier thema’s breder uit te rollen. Dit is mogelijk doormiddel van co-creatie, zowel binnen als buiten de organisatie. Dat kan niet alleen door sturing vanuit de lijn of keten, maar het moet een samenspel zijn van beide: “Als je te geïsoleerd bezig bent met de eigen organisatie, gaat BPM niet lukken.”Anton Molleman is bijna zijn hele carrière actief binnen de Belasting- dienst en was één van de keynote sprekers op het congres. Als direc-teur van het Programmabureau kreeg Anton de vier thema’s aange-reikt als basis voor verbetering. Zonder te weten hoe de thema’s zichtot elkaar verhouden, ontwikkelde Anton een duidelijke visie die tot opheden succesvol wordt toegepast door de Belastingdienst.Volgens Anton zijn er een aantal succesfactoren te benoemen waar-door zijn visie werkt. Allereerst moet de focus liggen op de klant; intermen van dienstverlening, maar ook op toezicht van burgers en be-drijven om aan hun fiscale verplichtingen te voldoen. Met het inhurenvan externe expertise kan kwaliteit worden binnen gehaald die pastbinnen de thema’s. Het key element leiderschap moet hierbij zorgenvoor blijvende motivatie in de top door mensen in beweging te krijgen Anton Mollemanen te houden.4
 5. 5. Josje van Inzen-Van IJsseldijk -Lean: de balans tussen top-down en bottom-upJosje van Inzen – van IJsseldijk is al meer dan 5 jaar werkzaam als Zowel tijdens als na afloop van de presentatie kwamen er veel vragenLean coach in het St. Elizabeth Ziekenhuis. Tijdens het BPM congres vanuit het publiek. Het geeft Josje een goed gevoel dat ze de ervarin-presenteerde zij over de toepassing van Lean binnen het ziekenhuis. gen van het St. Elizabeth Ziekenhuis heeft kunnen delen. “Er kwamenPassie is volgens Josje het sleutelwoord voor het laten slagen van vooral veel vragen over de praktijkvoorbeelden, zoals het verbeter-Lean Management in je organisatie. Hiermee sluit zij zich aan bij de bord. De vele positieve reacties deden me erg goed.” Hiernaast zijnwoorden die Bert Kersten tijdens zijn openingspresentatie herhaalde- er tijdens het congres al concreet contacten gelegd met het Amphialijk gebruikte. Ziekenhuis in Breda. “Vanuit Breda komen ze nu bij ons kijken hoe wij Lean onderdeel van onze cultuur hebben gemaakt.” Josje hooptOm de Lean denkwijze te kunnen laten landen binnen het St. Elizabeth met het delen van de ervaringen van het St. Elizabeth Ziekenhuis an-Ziekenhuis is men begonnen met het opdoen van inspiratie in diverse deren handvatten te geven om Lean ook in hun organisatie te latenproductiebedrijven. “Dit idee is ontstaan vanuit de gedachte dat een slagen. “Mooi om te zien tijdens het congres vind ik dat ondanks hetprobleem niet kan worden opgelost met dezelfde manier van denken verschil tussen de organisaties erg groot is, de problemen overal hetwaarmee het probleem ontstaan is”, aldus Josje. “Waarde voor een zelfde zijn.” Een tip van Josje voor iedere organisatie die Lean toeziekenhuis betekent voldoen aan de zorgvraag van de patiënt en van- wil passen is: “De juiste balans zoeken tussen top-down en bottom-uit dit perspectief zijn we naar de processen binnen het ziekenhuis up. Creëer bottom-up een zo groot mogelijk draagvlak door juistegaan kijken. Om echt te kunnen verbeteren is het van belang om niet coaching van afdelingshoofden en van de individuele medewerkers.van een afstand te gaan analyseren hoe de processen verlopen, maar Breng vervolgens top-down voldoende focus aan binnen de vele ver-om de werkelijkheid te ervaren! Zo zijn zorgverleners het hele traject beterinitiatieven voor het succesvol doorvoeren van de Lean strategievan patiënten mee gaan lopen om te zien welk proces de patiënt nu in je organisatie.”daadwerkelijk doorloopt, oftewel ‘go to GEMBA’. Op deze manier werdvoor de zorgverleners concreet waar de verbetermogelijkheden vanhet proces lagen.”Het plaatsen van verbeterborden door het gehele ziekenhuis is eeneffectieve manier gebleken om knelpunten in de processen te benoe-men. “Door als eerste die knelpunten aan te pakken die na het oplos-sen meer waarde toevoegen voor de patiënt, zijn we in staat geblekenom op korte termijn processen sneller te laten verlopen. Belangrijkhierbij is om een mogelijke oplossing gelijk te testen. Op deze manierkan je gelijk het effect zien, ervan leren en waar nodig bijsturen. Opdeze manier voorkom je een langdradige beslissingsprocedure en kanje direct kleine verbeterstappen maken.” Iedere afdeling wordt hierbijondersteund door een Lean coach. Josje benadrukt dat het hierbij vanbelang is om de professionals zodanig te coachen dat ze voldoende Josje van Inzen - IJsseldijkeigenaarschap kunnen nemen en hun medewerkers kunnen coachen.Door de medewerkers op deze manier te betrekken is het ziekenhuiser in geslaagd om Lean organisatiebreed door te voeren. 5 PROCESS EXPRESS
 6. 6. Remco Blom - Van producten die het verschilmaken naar business modellen die hetverschil makenVanuit zijn rol als Senior Consultant bij BiZZdesign heeft Remco organisatie onduidelijk is, is het moeilijk om de juiste beslissingen teveel ervaring opgedaan in het vakgebied van Business Process nemen. Niet alleen op managementniveau, maar door alle lagen heenManagement, Enterprise Architectuur en innovatie bij tal van profit moet het business model helder zijn.”en non-profit organisaties. In zijn presentatie gaat Remco in op hetbelang van business modellen en de relatie met procesmanagement. Hoe snel je met een groep mensen tot de essentie van een business model komt, wordt geïllustreerd in de ‘spoed-workshop’ die volgt.Met een afbeelding van ‘zinkende grote schepen’ illustreert Remco Enthousiast wordt er met negen groepen binnen een mum van tijdde grootste faillissementen van de afgelopen eeuw. Zichtbaar is een schets gemaakt van het business model van Ryan Air. Toch geeftdat het gros van deze faillissementen in de afgelopen tien jaar Remco aan dat het invullen van een Business Model Canvas slechtsheeft plaatsgevonden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de een belangrijk begin is; juist de stap naar nieuwe business modellevenscyclus van business modellen aanzienlijk korter is geworden. ideeën en de overgang van ideevorming naar implementeren van hetZelfs de grootste ‘schepen’ zijn kwetsbaar op het moment dat zij business model maakt het verschil. “Er bestaat niet zoiets als eenhun business model niet aan kunnen passen aan de veranderende succesvol business model, wel succesvolle businesses! Dus pas naomgeving waarin ze opereren. Het succes van de organisatie hangt implementatie heb je inzicht in het daadwerkelijke effect van hetdan ook steeds meer af van een onderscheidend business model model in jouw business context.”dat een organisatie heeft en steeds minder van een onderscheidendproduct dat een organisatie aanbiedt. “Het zijn niet de sterkste ofgrootste organisaties die succesvol blijven, maar juist die organisatiesdie zich weten aan te passen aan veranderende omstandigheden.”Bij het opstellen van een business model is het Business Model Canvasvan Osterwalder een hulpmiddel. Hiermee kunnen verschillendepartijen gezamenlijk een beeld creëren over wat de waarde is diewordt, of kan worden gecreëerd in een organisatie of afdeling. Naastde inzet voor analyse en innovatie, is met name het communicatieveaspect van het Business Model Canvas hetgeen dat Remco als eensterk punt accentueert: “Niet alleen biedt het inzicht en overzicht inde manier waarop een organisatie waarde creëert. Bovenal is het eengoed hulpmiddel om met elkaar het gesprek aan te gaan.”Het business model biedt kaders waarbinnen activiteiten op het gebiedvan Business Process Management worden ingericht. De processendie zichtbaar zijn voor de medewerkers en klanten van een organisatievinden dus hun essentie in het business model van een organisatie. Er Remco Blomwordt duidelijk gemaakt dat er veel dingen mis kunnen gaan, als nietiedereen in de organisatie een helder beeld heeft van het businessmodel. “Wanneer het business model voor de medewerkers van een6
 7. 7. Marc Kerremans - Back to the futureNa zijn carrière bij Gartner is Marc Kerremans als zelfstandig adviseur Een andere trend van de afgelopen jaren is de overstroming doorbij verschillende projecten betrokken geweest. Deze projecten vinden technologie. “Het slim inzetten van technologie blijkt lastig.” Neemplaats op het snijvlak van business excellence, BPM en Performance bijvoorbeeld het gebruik van een Workflow. “Deze neemt de flexibiliteitManagement. In zijn presentatie putte hij uit deze talrijke ervaringen weg, het gaat om doorlooptijd versus flexibiliteit.” Of bijvoorbeeldom ons via praktijkvoorbeelden “terug mee te nemen naar het Process Mining: “het vanuit systemen, via algoritmen, toetsen vanverleden van BPM.” processen.” Dit is een groeiende discipline binnen BPM, maar kent volgens Marc wel valkuilen. “Om te zien hoe het nu echt loopt moetMet veel passie vertelde Marc over wat er is overgebleven van hoe je niet zomaar alleen een tool erop los laten, maar ook weten waar jewij dachten dat BPM zou worden en “waar we tegen de muur zijn mee bezig bent.”gelopen.” Wat wij hieruit met name moeten leren is dat wij “beter eenpaar keer pragmatisch nadenken, dan zomaar erin vliegen.” Zeker als “Het was een positieve dag die goed ingericht was en vol enthousiasteje je bedenkt dat “twee procent van de projecten, negentig procent mensen en reacties.” Vooral de keynote spreker Bert Kersten staatvan de value genereren.” De managementmethode van vandaag zijn Marc bij. “Zijn boodschap over het tweestrijdige paradigma was mooiin de ogen van Marc verouderd en laten nauwelijks veranderingen en goed doordacht. Veel beter dan op andere congressen.”toe. “Hierdoor is de m van BPm klein. Processen dienen hierbij alsaansluitingspunt.” Marc Kerremans 7 PROCESS EXPRESS
 8. 8. Niek Bakker - Verantwoording afleggen:belangrijker en uitdagender dan ooit!Niek Bakker, CEO van MDFnl, is werkzaam in de rol van trainer en Niek is positief over zijn workshop die hij heeft gegeven op het BPMconsultant en één van de sprekers op het BPM Congres 2012. Naar Congres. “Het was een interactieve workshop, de aanwezigen dedenaanleiding van een opdracht bij de gemeente Amsterdam heeft Niek actief mee.” Ook de rest van de dag heeft hij als positief ervaren.Bakker zijn ervaringen met het publiek gedeeld over het optimaliseren “Ik vond het een erg leuke dag, een interessante tijdsinvestering.van processen. Ik heb nieuwe inzichten opgedaan en kennis gemaakt met Lean Management. Ik vond dit een erg waardevolle ervaring. Daarnaast hadZijn centrale boodschap is: “Durf de verantwoording te nemen voor ik tijd genoeg om te netwerken en heb ik leuke gesprekken gehad metje resultaten.” Zet de klant, de doelgroep, de burger centraal! Het enkele van de andere sprekers.”maakt niet uit of je organisatie zich richt op het volledig benutten vanresources of op de doorlooptijd. Het gaat erom wat de toegevoegde Één van de presentaties die Niek tijdens het congres heeft bijgewoondwaarde is van ons product/dienst voor de klant. “Het optimaliseren is die van Adrik Schmid van de gemeente Coevorden. “Wat mij vanvan processen betekent kunnen aantonen welke resultaten je voor deze presentatie is bijgebleven is dat je niet met processen aan dewie hebt geboekt.” slag gaat, maar met mensen. Je neemt het niet voor lief als mensen in een team zeggen dat het goed gaat, maar je gaat onderzoek doen. NietWanneer je in het kader van procesoptimalisatie je resultaten gaat alleen onderzoek over wat er niet goed gaat, maar je kijkt ook naarmeten, probeer dan eerst bewust na te denken over wat het resultaat wat er wél goed gaat.” Wat hij daarnaast opvallend vond aan dezevan je proces zou moeten zijn. Wanneer is het proces succesvol presentatie is de rol van BiZZdesign. “Veel adviesbureaus bestedenvoor je klant? Dit lijkt een logische gedachtegang, maar het wordt te weinig tijd aan capaciteitsontwikkeling van de klant. BiZZdesignte vaak overgeslagen. In zijn workshop maakte Niek gebruik van een leidt medewerkers op met de Lean gedachte zodat de gemeente hiervoorbeeld om zijn idee toe te lichten. Het paard heeft dorst en het zelf mee aan de slag kan. Dit levert meerwaarde op. Ik zie dit als deproces moet ervoor zorgen dat het paard gaat drinken. Echter, het adviseur 3.0!”gaat erom of het paard gelukkig is, niet of het paard drinkt als je dekraan open zet. Niek Bakker8
 9. 9. Adrik Schmid - Lean, gewoon doen!Adrik Schmid is al ruim 10 jaar werkzaam bij de gemeente Coevorden gevallen) afgehandeld kunnen worden, hebben een zeer grote impactwaar hij als adviseur diverse rollen heeft vervuld. Vanuit zijn huidige rol op de doorlooptijd. “We verwachten dus toch een snelle, goedkopeals projectleider procesoptimalisering heeft Adrik op het congres zijn en goede service te kunnen verlenen!” Aangezien de gemeenteervaringen gedeeld over de cultuurverandering van de gemeente. De momenteel bezig is met de implementatie van deze verbetervoorstellenfocus hierbij lag op een concreet proces. Adrik benadrukt dat dit het kunnen de exacte cijfers nog niet genoemd worden. De verwachting isbegin is van een omslag waar de gemeente momenteel middenin zit. dat men de besparing van € 150.000,- ruimschoots haalt.Het doel van deze omslag is om met de huidige organisatie slimmer Gezien de reacties vanuit het publiek heeft Adrik het beeld dat hijwerken en geld te besparen. Ondanks deze paradox, zoals hier onder de praktische ervaringen van de gemeente goed heeft kunnenstaat weergegeven, streeft men binnen de gemeente naar een goede, overbrengen. “Ik denk dat men zich beseft dat er ook binnengoedkope en snelle service. Gezien de ontwikkelingen verwacht Adrik overheidsinstellingen winst met Lean behaald kan worden. Alsdat het de gemeente gaat lukken om deze drie aspecten te combineren. anderen hier met ons over willen sparren dan zijn we natuurlijk bereid om onze ervaringen met hun te delen.” Anderzijds is Adrik op zijn beurt ook geïnspireerd geraakt tijdens het congres. “Het Ketelhuis was zeer interessant, omdat alles inzichtelijk en praktisch was. Het contrast met ons is echter wel heel groot. Wij zijn niet bezig met een reorganisatie en dan zie je dat iedere situatie weer een andere aanpak vereist. Zo’n traject als het Ketelhuis kun je weer gebruiken om te kijken waar er nu nog iets te behalen valt. Onze uitdaging voor de toekomst is om het een projectmatige naar een ongoing verbetercultuur te gaan.”Adrik ging in zijn presentatie als eerste in op de aanbesteding voor hetinhuren van externe consultants om de cultuurverandering in gangte zetten. Externe partijen moesten bewijzen hoe men € 150.000,-ging besparen bij de gemeente. Op basis van een puntentelling wistde gemeente de beste deal te sluiten. Een van de doorslaggevendefactoren was dat de externe partij het Lean gedachtegoed wildewaarborgen binnen de gemeente. “Zij hebben onze mensen opgeleidzodat als BiZZdesign vertrekt, wij voldoende kennis in huis hebben omde verandering voort te zetten.”Het schuldhulpverleningsproces is het proces waar Adrik dieperop in gaat. In eerste instantie leek er binnen dit proces niet veelruimte voor verbetering. Na een gedegen analyse bleken er echter Adrik Schmidbehoorlijk wat verspillingen in het proces aanwezig te zijn. Groteverbeterslagen waar de gemeente nu mee aan de slag gaat, zijn hetrelatiebeheer met de grootste schuldeisers en het direct doorsturenvan de lichte en zware gevallen. Het doorsturen van gevallen die dooreen vrijwilligersorganisatie (lichte gevallen) of de rechtbank (zware 9 PROCESS EXPRESS
 10. 10. Gerard de Gier – Van verandering naar Ver-dienmodelAls directielid van Hoekstra en van Eck/Hendriks Groep is Gerard de De belangrijkste les die Gerard zijn publiek wil meegeven is dat hetGier de afgelopen jaren in een zeer turbulente woningmarktsituatie uitermate belangrijk is om eerst het “fundament op orde te hebbenbezig geweest om deze twee organisaties samen te voegen. In een voordat het huis wordt gebouwd of verbouwd”. Samengevat luidt zijnindrukwekkende Prezi-presentatie neemt hij het publiek enthousiast les: “Het is van belang om eerst zicht te krijgen op de belangrijkstemee in zijn bevindingen en behandelt hij de geleerde lessen die aspecten van de organisatie voordat er veranderd gaat worden. Op hethij heeft opgedaan bij het verandertraject binnen deze grootste moment dat dit inzicht er is, kunnen er écht grote stappen gemaaktmakelaarsorganisatie van Nederland. worden die voortbouwen op een stevig fundament van de organisatie.”Hij ervaart zijn functie als een “pretpark waarin ik al mijn creatieve De komende jaren zal Gerard zicht richten op het volgen van deambities kwijt kan”. Daarbij valt hem één ding op: het gaat allemaal opgestelde strategie en deze verder te optimaliseren aan de hand vanenorm snel. Gesproken vanuit de metafoor van een racewagen is de veranderende marktomstandigheden. Deze marktomstandigheden,Gerard bezig geweest met het klaarstomen van de organisatie en de in combinatie met het mee blijven krijgen van de medewerkers, zietmedewerkers voor het tempo van de dynamische omgeving waarin de hij als de grootste uitdagingen in zijn werk. “Uiteindelijk zijn het tochmakelaarsorganisatie verkeert. Deze turbulente omgeving kenmerkt de mensen die het moeten doen. Daarom is het van uiterst belang omzich door onder andere het politieke speelveld en de strengere buiten de organisatorische veranderingen gefocust te blijven op deregelgeving waarmee de organisatie te maken heeft, de huizencrisis mensen die de processen daadwerkelijk uitvoeren!”met als gevolg de dalende huizenprijzen en een gehalveerdeafzetmarkt.In zijn presentatie beschrijft Gerard de vier fases die de organisatieheeft doorlopen. Allereerst is begonnen met het fundament op orde tekrijgen. Daarna is vanaf 2010 begonnen met de samenvoegingen, nadatHoekstra & van Eck vanaf 2009 het management kreeg over Hendriks.Het vastleggen van processen (duidelijkheid en transparantie) en hetblijven focussen op de klant heeft bijgedragen aan het vormen vande nieuwe strategie. Vervolgens is de strategie geoptimaliseerd. Met Gerard de Gierde bestaande structuren is het resultaat verbeterd. De laatste fasevan het traject kan worden beschreven als het nieuwe Verdienmodelwaarin ontworpen processen worden uitgevoerd.10
 11. 11. Martijn Zoet - Business Rules ValuePropositionMartijn Zoet is verbonden aan de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Tijdens zijn presentatie ging Martijn ook dieper in op de invloed dieUtrecht, waar hij bezig is aan zijn proefschrift. Zijn promotieonderzoek een procesontwerper heeft op de volgorde van activiteiten. “Dezegaat over design solutions van Business Rules Management invloed is heel hoog, maar kan door het inzetten van BRM weggehaaldAls wetenschapper is hij op zoek naar praktische oplossingen worden.” Het verschil tussen procesmanagement en het managen vanvoor bedrijfsproblemen. “Samenwerken aan het ontwikkelen en Business Rules bleek een lastige maar interessante discussie te zijn.verspreiden van nieuwe inzichten en oplossingen voor praktischevraagstukken.” Hiernaast is Martijn bestuurslid van het Business Uit het onderzoek van Martijn blijkt dat er geen echte standaardenRules Platform Nederand, waar hij als onafhankelijke een bijdrage voor Business Rules zijn die alle toepassingsgebieden afdekken.aan levert. Wellicht volgt dit in zijn eigen promotieonderzoek.In zijn presentatie ging Martijn in op de waarde propositie van BR(M). Gedurende het congres heeft Martijn goede gesprekken gehad metVoor hem zijn bedrijfsregels “elke uitdrukking die structuur biedt of verschillende rijksdiensten. “Na afloop van presentaties kwamen zijbeperkingen legt op een organisatie.” Een voorbeeld is het toekennen op mij af en waren geïnteresseerd in het service systeem.” Van anderevan het recht op een product (denk aan een hypotheek) bij een bepaald presentaties staat hem die van Hans Somers met zijn presentatie ‘vaninkomen van de klant. Normen, parameters en eenheden staan hierbij business model tot een Lean proces’ nog bij. “Inhoudelijk was dezecentraal. presentatie zeer goed en het werd in een goede sfeer gebracht.” Vooral de zelfspot van de spreker werd erg gewaardeerd.“Een Business Rules oplossing die in de organisatie wordt neergezetis afhankelijk van omgevingsfactoren. Het ‘Big bang’ inzetten isnooit een goed idee.” Het is in zijn ogen beter om in te zetten opwendbaarheid, waarbij je nooit de bedrijfsdoelen uit het oog verliest.“Op deze manier wordt voorkomen dat je in een systeemdiscussieterecht komt.” Martijn Zoet 11 PROCESS EXPRESS
 12. 12. Arie de Wild – Omarm de psychologie enbeheers uw risico’sArie de Wild, lector gedragseconomie aan de Hogeschool Rotterdam Met een Risk Matrix, zoals hiernaast weergegeven, kun je risico’sen spreker op het BPM congres, had een speciale boodschap beheersen en monitoren. Maak per doelstelling een risk map, zoektijdens zijn presentatie: “Het is tijd dat het bedrijfsleven begrijpt wat daarbij de risico’s en plot deze op de map. Het resultaat geeft aanpsychologie inhoudt en hoe je dat praktisch kunt inzetten binnen jouw of jouw organisatie ‘risico avers’ of ‘risico zoekend’ voorkeursgedragorganisatie.” Bijvoorbeeld door de theorie van Tversky & Kahneman vertoont. De risicohouding van de organisatie kan vervolgens wordenten aanzien van het nemen van risicovolle beslissingen. Door dit om te gebruikt om de Risk Appetite te meten. Deze Risk Appetite bepaalt dezetten naar praktische tools voor risicomanagement creëer je nuttige prioriteit van risico’s en de bereidheid om risico’s te accepteren.handvatten om niet wenselijke situaties te voorkomen. Naast zelf te spreken tijdens het congres bezocht Arie ook andereWaarom is dit een interessant idee? Je werkt als organisatie iedere presentaties. “Het was een inspirerende dag omdat je heel veeldag heel erg hard, je doet je best en je gaat ervoor. Je wilt effectiever verschillende mensen tegenkomt. Hetzelfde onderwerp wordt elkezijn, KPI’s opstellen, je wilt meer en meer. Echter kan alles door één keer aangesneden, maar vanuit een andere invalshoek. Het palet aanenkele gebeurtenis ineens verdwenen zijn. Dit wil je voorkomen en diversiteit sprak mij erg aan.” Het verhaal van Bert Kersten, de eerstedaarom moet je alert blijven op mogelijke tegenslagen. Je wilt effectief keynote spreker, vond hij een boeiende opening. “Dit was een ergkunnen anticiperen op risico’s. interessante verhaallijn. Je kon aan alles merken dat hij zijn passie volgt. Dit kwam duidelijk naar boven in zijn verhaal.” Daarnaast heeftDit geldt niet alleen in het bedrijfsleven. Arie geeft het voorbeeld van hij de presentatie van Remco Blom, senior consultant bij BiZZdesign,een professioneel voetballer. De voetballer is in de bloei van zijn leven, over business modellen bijgewoond. “Een sterk verhaal wat goed ishet succes kan niet op! Maar dan blesseert hij zich, al dit succes is in overgebracht. De workshop zorgde voor veel interactie wat op mijéén klap verdwenen en hij zal een andere weg moeten inslaan. Maar stimulerend werkte. Ik wilde er gelijk zelf mee aan de slag en raaktewelke weg? Is er een plan B? Zorg dat je verschillende actieplannen gemotiveerd om bepaalde stappen te gaan ondernemen!”achter de hand hebt voor het geval dat er iets gebeurt. En dat geldtook voor jouw organisatie. Arie de Wild12
 13. 13. Peter Matthijssen - LEAN = HOT!Peter Matthijssen is werkzaam als consultant en trainer bij BiZZdesign. Hiermee verschaf je gereedschappen voor het (continu) verbeteren.BiZZdesign is al jarenlang actief op het gebied van procesanalyse en Uiteindelijk gaat Lean echter ook over energie en passie. Als mensenprocesverbetering, waarbij ook methoden zoals Lean Management geïnspireerd raken om te verbeteren en hier ook de successen vanen Six Sigma worden gebruikt. Door de toenemende populariteit voor ervaren, dan blijven ze geïnspireerd om te verbeteren. Een robuustLean Management is er nu ook een stap gezet naar een aparte Lean Lean programma speelt in op passie, plezier en energie, en heeftservicelijn. Op deze manier kan BiZZdesign organisaties nog gerichter aandacht voor de drie genoemde stromen.en beter ondersteunen bij het inzetten van Lean Management. Peter is zeer enthousiast over het feit dat er een aparte Lean-trackMet zijn presentatie schetst Peter een helder beeld van wat Lean was ingericht op het congres. Hij verwacht dat de interesse innu eigenlijk is. Waar veel organisaties zich focussen op harde Lean alleen nog maar verder zal toenemen. “Organisaties, zekerbesparingen, legt Peter juist de nadruk op de zachte kant van Lean. ook dienstenorganisaties, hebben te maken met turbulente tijden.“Als je Lean weet te verweven in het DNA van de organisatie, de (Klant)kwaliteit, flexibiliteit, leverbetrouwbaarheid en kosten wordenmensen, dan kom je tot een cultuur van continu verbeteren. Lean is steeds belangrijker. Vanuit onze Lean servicelijn kunnen we dezegeen project, maar een keuze voor de lange termijn.” Peter benadrukt organisaties nog beter bedienen met opleidingen, ondersteunendedan ook nog maar eens wat we al vaker hebben gehoord tijdens het tools en consultancy.”congres: “Je kunt nooit Lean zijn, je kunt alleen Lean worden”Als je Lean wilt worden, dan zijn bepaalde ‘klassieke gedachten’ overorganiseren niet meer passend. In Lean organisaties is aandacht enwaardering voor de plaatsen waar ‘het echte werk’ uitgevoerd wordt.Het management is niet zozeer sturend, maar veel meer faciliterend.Te vaak zien we dat men druk is met de eigen organisatie, maar hetechte werk, de mensen die dit werk doen en de klanten uit beeldzijn. Dit vraagt om verandering, aldus Peter. Middels enkele visueleeye-openers, zoals het omdraaien van de bekende top-down versusbottom-up piramide werkt Peter toe naar 10 tips voor het succesvolinzetten van Lean. Zijn afsluitende tip richt zich op drie stromen voorhet inzetten van Lean, zoals de figuur op deze pagina weergeeft. Alsje met Lean aan de slag wilt zul je mensen binnen de organisatiemoeten opleiden en begeleiden om het gedachtegoed toe te passen. Peter Matthijssen 13 PROCESS EXPRESS
 14. 14. Timber Haaker – Van schets tot keuze: deBusiness Model Stresstest“If architects built buildings the way we build businesses I’d sleep ontwikkelingen. Het bedrijfsmodel gebaseerd op ‘film’ was nietoutside…” robuust en Kodak bleek onvoldoende wendbaar om zich tijdig aan de digitale wereld aan te passen.Met deze tweet van Alexander Osterwalder, de grondlegger van hetBusiness Model Canvas, begint Timber Haaker zijn presentatie. Als Ten tweede is het van belang dat er op basis van een methodologischeprincipal consultant bij Novay is hij werkzaam op het gebied van aanpak wordt gekomen tot een onderbouwde keuze van deinnovatie en implementatie van bedrijfsmodellen. Daarbij valt hem op implementatie van een bedrijfsmodel. Op basis van een zogenaamdedat de focus voornamelijk ligt op het creëren van een schets van een ‘Stresstest (www.businessmodelstresstest.nl)’ geeft een ‘Heatbedrijfsmodel, maar dat aan de onderbouwing van het bedrijfsmodel Signature’ een overzicht van de zwakke en sterke elementen vanminder aandacht wordt besteed. Dit terwijl beide ingrediënten een bedrijfsmodel. Hierbij is het visuele aspect van de methode ergessentieel zijn voor een succesvolle innovatie van het bedrijfsmodel. belangrijk voor het in gesprek gaan met verschillende stakeholders“Om te komen tot een stevig huis is een schets niet genoeg. Het van de organisatie. “Het zorgt ervoor dat de essentie van zwakke entoepassen van een goede methode stelt je in staat een huis te bouwen sterke elementen van een bedrijfsmodel makkelijk communiceerbaardat na de bouw niet direct in elkaar zakt en tegen een stootje kan.” is naar bijvoorbeeld het MT.” Daarnaast is het mogelijk om op basis van deze visuele weergave patronen te herkennen die de samenhangTimber beschouwt zijn verhaal dan ook als een nuttige aanvulling van verschillende aspecten in het bedrijfsmodel inzichtelijk maken.op de presentatie van Remco Blom. Waar Remco in zijn workshopbinnen vijftien minuten is gekomen tot een ingevuld Business Model Wat betreft het congres is Timber enthousiast over de “gezonde mixCanvas van Ryan Air, is dit pas een eerste schets. “Een schets is zeer van theorie en praktijk” van de presentaties. Een interessante sprekerwaardevol, maar zegt niets over de waarde, de robuustheid en de vindt hij Hans Somers van de Belastingdienst, die vanuit de praktijktoekomstbestendigheid van het bedrijfsmodel.” laat zien hoe er invulling is gegeven aan een ‘theoretische’ methode als het Business Model Canvas en hoe dit heeft geleid tot een nadruk op het denken in termen van toegevoegde waarde.De presentatie van Timber gaat in op de vraag hoe je op basis vaneen schets kan komen tot goed onderbouwde keuzes voor hetimplementeren van een bedrijfsmodel. Daarbij geeft Timber aan dater allereerst moet worden nagedacht over wat een bedrijfsmodel nusuccesvol maakt. Hij beschrijft drie voorwaarden voor een succesvolbedrijfsmodel: realiseerbaarheid, levensvatbaarheid en robuustheid.Daarbij geeft hij het voorbeeld van Kodak als een groot bedrijf datfailliet is gegaan omdat zij onvoldoende anticipeerde op de digitale Timber Haaker14
 15. 15. Robert Klingens - Ketelhuis ‘de huiskamervan verbetering’Als business consultant bij Process Express heeft Robert Klingens zich Voor een integraal veranderproces is er in de ogen van Robertgespecialiseerd in het veld van BPM en operationeel Riskmanagement. zowel noodzaak voor ratio als emotie. “Pas op dat BPM niet alleenTijdens de Masterclass over het Ketelhuis ging Robert dieper in op de een technische exercitie is, maar dat er ook aandacht is voor degehanteerde aanpak bij de gemeente Schiedam om op de afdeling menselijke kant. Motivatie en acceptatie is key, vandaar dat de inputWerk & Inkomen de efficiency en effectiviteit van de processen te van mensen en niet alleen procesbeschrijvingen van belang zijn.”verbeteren. Door bijvoorbeeld te kijken naar de procesarcheologie, wat er vroeger al gedaan is aan BPM, creëer je buy-in van de medewerkers.Onder het motto “Al is de Lean nog zo snel, Grip achterhaald haarwel” schetst Robert de ultieme combinatie van Grip en Lean. Hierbij Robert vond het congres “perfect georganiseerd met goede entouragestaat de aanpak van de Grip ‘Prakthode’ centraal. Deze aanpak is zo en goed gewaardeerde sprekers en onderwerpen.” De manier van hetsuccesvol geweest dat de gemeente Schiedam samen met Process inleiden van je onderwerp door middel van een elevator pitch bevielExpress de Best Practice Award van 2012 in ontvangst mochten hem erg goed. “Het is makkelijk om op dit congres met interessantenemen. En het terugverdieneffect? “Er is structureel 7 miljoen mensen in gesprek te komen.” Zeker als je zoals Robert een gevoeligebespaard en de belangrijkste processen zijn korter, sneller en dus snaar raakt bij de mensen en er veel bezoekers op je presentatieefficiënter gemaakt.” afkomen.“Door te beginnen met een quick scan hadden we binnen drie dageninzicht in de processen en buy-in bij het management.” Vervolgensis per proces een Lean workshop in één week gedaan. “Een ergzwaar maar snel traject met groot resultaat, waarbij de focus lagop het resultaat en niet op de vorm.” In een grote vergaderruimte,ingericht in de sfeer van een bruin café, hingen de brownpapers metde processen aan de muur. Robert Klingens 15 PROCESS EXPRESS
 16. 16. Maarten Swinkels – Een ander perspectief opHet Nieuwe WerkenMaarten Swinkels van new shoes today bracht een verrassendonderwerp op de agenda van het BPM Congres 2012: Het NieuweWerken. De boodschap van zijn interactieve presentatie concentreerdezich op de nieuwe werker zelf. Vaak gaat Het Nieuwe Werken overkantoorconcepten, ICT-ondersteuning en thuis werken, maar hetbetekent zoveel meer.Het Nieuwe Werken bestaat uit de drie aspecten: Bricks, Bytes enBehavior. Bricks concentreert zich op de nieuwe creatieve werkplek.Naast thuis werken kan dit ook een derde locatie zijn; niet thuis, nietop kantoor, maar in een andere ruimte dichtbij huis. Bytes richt zich opde inrichting van de ICT-organisatie om te zorgen dat deze Het NieuweWerken optimaal ondersteunt. Het Behavior aspect betekent dat HetNieuwe Werken een verandering in gedrag vergt. In hoeverre is demedewerker klaar voor Het Nieuwe Werken? Het is een manier vanslimmer werken en slimmer organiseren waarbij verantwoordelijkheidvan de medewerker een grote rol speelt. De medewerker moet dezeverantwoordelijkheid vooraf, tijdens en achteraf nemen. Kan hij ditaan en wil hij dat wel?Business Process Management kan Het Nieuwe Werken ondersteunendoor middel van een procesontwerp op hoger niveau, met groterestappen in het proces. Op deze manier krijgt de medewerkermeer ruimte om de black boxes in het proces in te vullen. Mindervoorschrijven, meer vertrouwen en meer eigen vrijheid!Klik hier voor het downloaden van onze uitnodiging:BPM en het nieuwe werken - een rode lap op een rode loper? Maarten Swinkels16
 17. 17. Willem Pel - Lean + BIM = Bouwen 2.0Willem Pel probeert de raakvlakken van Informatie Managementen processen zo goed mogelijk te verbinden. Dit doet hij door bijimplementatie- en veranderprocessen de rol van “souffleur” aan tenemen. “Het is namelijk leuker als mensen bevangen raken en zelfinvulling kunnen geven vanuit hun expertise.”Vanuit diverse bouw gerelateerde organisaties is Willem software gaanimplementeren die het primaire bouwproces ondersteunen. Dit leiddehem naar het nieuwe gereedschap genaamd Bouw Informatie Model(BIM). Dit model bevat de bouwinformatie voor alle betrokkenen. Incombinatie met de Lean methodiek verenigde dit zich tot Bouwen2.0. Zijn bijpassende leus slaat hierbij de spijker op zijn kop: “Goedgereedschap is slechts het halve werk.” De bouw heeft als sector een aantal kenmerkende karakteristieken:veel coördinatie, productie op de bouwplaats, hoge faalkosten enwisselende samenwerkingen. Door de crisis is er meer behoefte aanen/of noodzaak tot verbetering. Er kan winst worden behaald door Leantoe te passen in combinatie met het BIM. Het gereedschap, zoals hetBIM, moet hierbij volgens Willem vakkundig worden gebruikt, omdathet anders gaat tegen werken. Dit kan je doen door bijvoorbeeld “dedenkers en de doeners met elkaar te verbinden”, aldus Willem.Willem constateert dat co-creatie de nieuwe manier van werken is inde bouw. Hierbij staat samenwerking in de ketenprocessen centraal,waarbij er over de grenzen van partijen heen wordt gekeken. “De‘muurtjes’ in de bouw moeten hiervoor worden geslecht”. Daar waarde waarde zich in de keten bevindt dient de kennis benut te worden.Hierdoor wordt de afstemming tussen partijen makkelijker. Het helpthierbij als je de samenwerkingsprocessen meer expliciet maakt doorze bijvoorbeeld uit te schrijven of te modelleren. Volgens Willem moetje daarbij wel steeds de vraag stellen aan je ketenpartner: “Wat heb jijvan mij nodig om je werk perfect uit te kunnen voeren?“ in plaats van“ik weet wel wat goed voor jou is!” Willem Pel 17 PROCESS EXPRESS
 18. 18. Hans Somers – Van Business Model tot LeanProces; ‘Make things happen: Just do it’“Hoezo is de Belastingdienst geen business?”, is de vraag waar Hans is bovenal een leuke, energieke en motiverende manier om met elkaarSomers zijn presentatie mee opent. Als strategisch programmanager het gesprek aan te gaan. Het gesprek aangaan en samenwerken isbij de Belastingdienst is hij verantwoordelijk voor het programma belangrijk, want uiteindelijk gaat het niet op het succes van het deel,Toeslagen. Hier wordt per seconde 381 euro uitgekeerd; dat komt maar om het succes van de som der delen!”neer op ongeveer 12 miljard euro per jaar aan 6,2 miljoen gezinnen!Daarbij schetst Hans een aantal van de uitdagingen waarmee de Het vervolg wat betreft BPM binnen de Belastingdienst zal zich meerBelastingdienst te maken heeft: het digitaliseren van de business, het en meer richten op het benaderen van de business vanuit de waardeaanpassen aan de snelheid van de maatschappij en het efficiënter propositie. Tevens geeft Hans aan, mede door het verhaal van Martijnorganiseren van het werk omdat dit werk met steeds minder mensen Zoet, te willen starten met Business Rules Management. Uiteindelijk isgedaan moet worden. de ambitie om op basis van de opgedane inzichten in dit traject, BPM op het niveau van de landelijke Belastingdienst-organisatie te latenDoor het invoeren van Business Proces Management is er inzicht leven. Zijn tip voor succes is dan ook: “Denk groot en begin klein, engecreëerd in de vele aspecten van de ‘procesbloem’. Dat wil zeggen dat denk vooral aan het integrale aspect, maar bovenal; Just do it!”processen zijn beschreven in procesmodellen, maar dat bijvoorbeeldook de onderliggende applicaties, business requirements, kpi’s, taken,bevoegdheden en verantwoordelijkheden en risico’s inzichtelijk zijngemaakt; een integraal model. Om vervolgens vast te kunnen stellenof er daadwerkelijk op de juiste processen op operationeel en tactischniveau wordt gestuurd, heeft Hans aan de hand van een businessmodel (het Business Model Canvas) op unit-niveau gekeken of dathet geval was. Hierbij geeft Hans het belang aan van het pragmatischtoepassen van dit model. “Wat centraal staat is de integraliteitwaarmee processen en business modellen benaderd kunnen worden,zodat organisatie of unit-breed gekeken kan worden welke processenop welke manier klantwaarde creëren.”“De echte uitdaging zit in het vertalen van strategische doelstellingennaar operationele uitvoering.” Hierbij ziet Hans methoden entechnieken als Business Modellen, Enterprise Architectuur en BPM alsdé hulpmiddelen om de kloof (gap) tussen strategie en operatie tedichten. De manier waarop Hans binnen de Belastingdienst met dezetools en methoden aan de slag is gegaan, levert een aantal geleerdelessen en inzichten op waarmee Hans zijn presentatie afsluit. Allereerstis het Business Model Canvas een heldere manier om met elkaar eengedeeld beeld (intersubjectiviteit) te creëren. Dit beeld heeft betrekkingop welke waarde voor welke klant wordt toegevoegd. Door dit geheelverder uit te werken krijg je scherp op welke dashboards je (niet) dientte sturen. Tenslotte stelt Hans over het Business Model Canvas: “Het Hans Somers18
 19. 19. Anita van - BPM voor uw organisatieNa een jarenlange carrière in het onderwijs heeft Anita van Diepeneen overstap gemaakt naar de bedrijfswereld. Als procesanalistheeft zij aan de wieg gestaan van Procesmanagement bij Turienen Co Assuradeuren, een gevolmachtigde aanbieder in maatwerkverzekeringen. Bij deze organisatie is in enkele jaren het aantalmedewerkers verdrievoudigd.In haar presentatie ging Anita in op de praktische invulling vanhet begrip BPM bij Turien & Co. “Het implementeren van BPMin bedrijven heeft nog veel voeten in de aarde. Het is goed om teweten wat je wilt, waarbij je op basis van je doel, de aanpak moetbepalen. Dit klinkt leuk in theorie, maar de praktijk is een stukweerbarstiger.” Aan de hand van een gestructureerd verhaal, namAnita de toehoorders mee in het BPM traject bij Turien & Co. vande afgelopen jaren. In deze functioneel ingerichte organisatie waséén van de successen dat er nu hulp gevraagd wordt vanuit deorganisatie. “Natuurlijk kan je in communicatie altijd verbeteren. Uiteen medewerkerstevredenheidsonderzoek bleek dat meer inzicht inen grip op het werk de beleving van een te hoge werkdruk tegen kangaan. Maar hoe breng je dit bij de mensen?”Eén van de manieren die het team procesmanagement bij Turien &Co. toepast is de procesatlas. “Hoe wij onze processen, met behulpvan BiZZdesigner, publiceren.” Een mooi, helder maar bovenal nuttigoverzicht van zo goed als alle primaire processen. In deze procesatlaskan doorgeklikt worden in de structuur, waarbij onderscheid gemaaktwordt in de soorten processen. Dit resultaat zorgde voor grotebelangstelling en tevredenheid, ook bij het MT. “Nu moeten wetoe naar het actueel houden van de processen. Want er is niets zoveranderlijk als processen.”Anita vond het een “interessant en inspirerend congres waarin ik veelinformatie heb opgedaan.” Met name de presentatie van het Leantraject bij de gemeente Coevorden sprak haar zeer aan. “Dat zou voorons ook een mooie volgende stap zijn.” Anita van Diepen 19 PROCESS EXPRESS
 20. 20. Han Gerrits – Idea Challenge:Een gestructureerde idee-generatieHan Gerrits, CEO van Innovation Factory en professor op de VrijeUniversiteit in Amsterdam, heeft tijdens het congres de Idea Challengetoegelicht. Deze Idea Challenge is de moderne manier van werken.Met op internet gebaseerde tools wordt het mogelijk gemaakt om meteen groep mensen een proces opnieuw in te richten. Hierbij wordtieders kennis meegenomen.Deze manier van procesinnovatie is zeer waardevol. Je werkt een ideeuit met een groep mensen. Dit maakt het een gedragen uitwerking.Ten eerste gaat het procesontwerp hierop vooruit, omdat je gebruikmaakt van alle aanwezige kennis. Ten tweede zorgt deze co-creatievoor een verhoogde betrokkenheid van je medewerkers, wat deimplementatie eenvoudiger maakt.Om aan de slag te kunnen met de software van Idea Challenge ishet belangrijk dat aan één bepaalde voorwaarde wordt voldaan. Deorganisatorische kant moet goed geregeld zijn. Het managementmoet er achter staan en de medewerkers moeten serieus genomenworden. Als een medewerker met input komt voor procesinnovatie,moet dit idee altijd serieus genomen worden.Han Gerrits vond het een interessant congres om als sprekerbij aanwezig te zijn. “Ik vond het een leuk publiek. Men wasgeïnteresseerd en stelde goede vragen. Ook na mijn presentatiekreeg ik leuke reacties. Ik heb contactgegevens uitgewisseld metverschillende bezoekers om nog eens na te praten Han Gerrits20
 21. 21. Contactgegevens BPM-Congresorganisatie Stationsstraat 79F 3811 MH AMERSFOORT 033 7600283 / 06-46001553 info@bpm-congres.nl www.bpm-congres.nlNationaal Jaarcongres BPM2012 was een succes! Delivering Business Value! Voor meer informatie en inschrijven ga naar: www.bpm-congres.nl in wezuki 21 PROCESS EXPRESS
 22. 22. Congresaanbiedingen BiZZdesign AcademyHeeft u onze mooie trainingsaanbiedingen gezien op het BPM congres?Een gouden kans op uitstekende trainingen over de onderwerpen van het congres! Als BPM congres deelnemer bieden wij u 25% kortingOp de volgende opleidingen en trainingen: • Agile Business, de Wendbare organisatie • Lean Green Belt Practitioner • Lean Six Sigma in 1 dag • Business Model Innovation in 1 dagZie hier voor meer informatie of mail ons op academy@bizzdesign.nl ! 2013 “Innovatie door verbinding!”Met korting naar het Nationaal Jaarcongres EAM2013 op donderdag 30 mei in Hotel Houten!Ontvang t/m 1 maart € 150,- korting op uw toegangsbewijs via de code EARLYBIRD2013.Interesse in de laatste ontwikkelingen rond Enterprise Architectuur? Zien wat andere organisaties doen met EnterpriseArchitectuur? Meld u dan aan voor het Nationaal Jaarcongres EAM2013: “Innovatie door verbinding!” dat plaats zal vindenop donderdag 30 mei 2013 in Hotel Houten.Kom naar EAM2013, en doe in één dag veel waardevolle en praktische kennis op. U vindt het deelnameformulier op de web-site. Ook voor meer informatie over EAM2013, het programma, de sprekers, de partners, partnermogelijkheden en de prakti-sche zaken kunt u terecht op:www.eam-congres.nl.Graag tot ziens op EAM2013! Nationaal Jaarcongres EAM2013 donderdag 30 mei 2013 Innovatie door verbinding! Voor meer informatie en inschrijven ga naar www.eam-congres.nl in

×