Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cooling Down Magazine BPM Congres 2013

587 views

Published on

Beste relatie,

Dit is het Cooling Down Magazine BPM2013 naar aanleiding van het succesvolle Najaarscongres BPM2013 “Back to the Future”. BPM2013 is weer beoordeeld met een 8! Wat mede dankzij onze partners en 253 deelnemers mogelijk is gemaakt.

De sprekers hebben u meegenomen in de actuele wereld van business process management aan de hand van best practices. In het magazine krijgt u een goede indruk over het congres. Uiteraard is de meest actuele informatie zoals de presentaties op www.bpm-congres.nl te vinden.

Houdt u of uw collega zich naast Proces Management ook bezig met Enterprise Architectuur? Dan kunt u donderdag 22 mei noteren in uw agenda voor het voorjaarscongres EAM2014.

Voor meer informatie, contact en inschrijving kunt u onze websites www.eam-congres.nl of www.bpm-congres.nl bezoeken.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cooling Down Magazine BPM Congres 2013

 1. 1. Editie 9 - 2013 Nationaal Jaarcongres 2013 Business Process Management “Back to the Future”
 2. 2. Nationaal Jaarcongres 2013 Business Process Management Woensdag 13 november 2013 Van der Valt Hotel te Houten Geachte deelnemer, Graag willen we van de gelegenheid gebruik maken om u nogmaals heel hartelijk te danken voor uw bijdrage aan deze dag. In het bijzonder willen we de programmacommissie bedanken voor het waarborgen van een onafhankelijk congres. Zonder u allen was het niet mogelijk geweest om deze resultaten te behalen. BPM2013 is beoordeeld met gemiddeld een 8! Graag zien wij u volgend jaar terug op BPM2014 op woensdag 1 oktober in Hotel Houten, houdt voor het programma onze website www.bpm-congres.nl in de gaten! Met vriendelijke groet, Leonie van Heezik & Ellen Postma Congresorganisatie BPM Congres 2 BPM Cooling Down Magazine 2013
 3. 3. Inhoudsopgave Voorwoord van de dagvoorzitter Remco Blom...........................................................................5 Keynote spreker: Wouter Hart....................................................................................................7 Samenvatting track: Business Process Management.................................................................9 Samenvatting track: Lean Management..................................................................................11 Samenvatting track: Innovatie & Business Modellen................................................................13 Samenvatting track: Social Enterprise.....................................................................................15 Samenvatting track: State Of The Art volgens BPM partners....................................................17 Keynote spreker: Wil van der Aalst..........................................................................................19 Mede mogelijk gemaakt door:.................................................................................................21 Contactgegevens....................................................................................................................21 BPM Cooling Down Magazine 2013 3
 4. 4. 4 BPM Cooling Down Magazine 2013
 5. 5. Voorwoord van de dagvoorzitter Remco Blom BPM groeit! Groei jij mee? Ons vakgebied groeit! Met meer dan 250 bezoekers was BPM2013 weer groter dan vorig jaar. Steeds meer organisaties zien de waarde van procesgericht werken. Zij zijn of gaan aan de slag met procesbeheersing en kantelen hun organisatie van een functionele indeling naar een procesgerichte indeling. Sommigen slagen daarin. Anderen vallen, staan weer op en gaan door. Ons vakgebied groeit! Organisaties komen steeds een stap verder met Business Process Management. Het in kaart brengen van processen hebben de meeste organisaties redelijk in de vingers. Men heeft daardoor inzicht, grip, beheersing en is compliant. Steeds meer organisaties zetten de volgende serieuze stappen door deze verkregen inzichten om te zetten in concrete vervolgacties. Procesverbetering, door middel van bijvoorbeeld LEAN, is een logische volgende stap. Voor anderen is het executeren van processen, direct vanuit modellen, een belangrijke volgende stap. Met de mogelijkheden die process mining ons biedt komt onze focus minder te liggen op het modelleren van de huidige situatie, omdat we deze direct uit de systeeminformatie kunnen afleiden. De analyse vraagstukken en de stap richting procesverbetering krijgt daardoor meer focus. Ons vakgebied groeit! We bouwen bruggen vanuit BPM naar aanpalende gebieden. De opkomst van sociale media heeft grote impact op organisaties. Niet alleen de interactie met de klant verandert, maar ook interne communicatie gaat anders werken. We weten nog onvoldoende over welke processen gebaat zijn bij de inzet van deze technieken. Ook de relatie tussen BPM en het vergroten van de Business-IT-alignment en de relatie tussen BPM en risicomanagement zijn op dit congres besproken. BPM-teams werken hard aan het bouwen van bruggen met gerelateerde vakgebieden om daarmee integrale (proces)oplossingen te bieden zodat een mate van flexibiliteit bereikt wordt die organisaties nodig hebben. Dat het vakgebied groeit is leuk en geeft energie! Maar dit brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Wouter Hart stelt kritische kanttekeningen bij ons werk. Groeien we niet te hard? De systeemwereld moet immers niet de overhand krijgen in onze leefwereld. Is er rekening gehouden met variatie in het werk van professionals? Terug naar de bedoeling van BPM; draag bij aan klantbeleving en ondersteun de professionals in jouw organisatie! BPM2013 keek terug, besprak behaalde successen en leermomenten, plaatste kritische noten en keek vooruit. Wij hopen met BPM2013 wat “Pokon” te zijn geweest voor jouw groei. We wensen jouw BPM-practice groei toe op alle vlakken en horen graag jouw ervaringen op BPM2014! Remco Blom Dagvoorzitter BPM2013 BPM Cooling Down Magazine 2013 5
 6. 6. 6 BPM Cooling Down Magazine 2013
 7. 7. Keynote spreker: Wouter Hart “Organisaties laten zich veel te veel leiden door systemen en verliezen daarmee de ‘bedoeling’ uit het oog. Het gevolg daarvan is een complexe en dure bedrijfsvoering en een matige dienstverlening.” Een uitspraak van Wouter Hart, initiatiefnemer van Verdraaide Organisaties. Wouter is twee jaar in de leer geweest bij Teun Hardjono, een van de meest vooruitstrevende bedrijfskundigen van Nederland. Teun weet als geen ander de ‘hardere’ bedrijfskundige principes in één adem te noemen met de zachtere principes rondom ons mens zijn. Via Hardjono kwam Wouter in de wereld van procesmanagement terecht en ging hij in organisaties aan de slag met procesdenken. Samen met Marius Buiting heeft hij het gedachtegoed van Verdraaide Organisaties verder ontwikkeld zoals te lezen is in het boek. Het gedachtegoed van ‘Verdraaide organisaties’ maakt inzichtelijk hoe organisaties uitgeput raken doordat er een enorme hoeveelheid geld, tijd en aandacht gaat naar het inrichten van een systeemwereld die ‘af’ is, maar in de praktijk nooit af blijkt te komen. Hierdoor raakt de professional steeds meer gevangen tussen ‘de bedoeling’ en ‘de regels’. Wanneer we teveel procedures van buitenaf gaan opleggen, schieten we uit de bocht. Als we kijken naar organisaties die excelleren, dan zien we dat zij zaken eenvoudig en dicht bij de menselijke natuur houden. Wat maakt de chemie van je organisatie? Wat is de bedoeling? Door hier naar terug te gaan, presteren deze organisaties veel beter. Alle organisaties kennen een systeemwereld, een leefwereld en een bedoeling. Bij veel organisaties is de systeemwereld dominant. Bij succesvolle organisaties begint elke actie juist bij de ‘bedoeling’. De bedoeling is geen missie en visie op papier, maar vormt het vertrekpunt van iedere medewerker. Er is veel aandacht voor de leefwereld en de zelfredzaamheid van de professionals, vanuit de gedachte dat mensen beter presteren wanneer ze zich betrokken en verantwoordelijk voelen. De standaardisatie zou in de mindset van de medewerker moeten zitten, in plaats van in de processen. Op die manier is de systeemwereld niet complex en dominant, maar eenvoudig en ondersteunend. Dit brengt ons naar de sleutel tot succes: sturen op de bedoeling. BPM Cooling Down Magazine 2013 7
 8. 8. De oplossingen in de systeemwereld blijven daarmee een middel en worden geen doel op zich. Door de bedoeling centraal te stellen gaan succesvolle organisaties automatisch hun werk heel dicht bij de klant en de professional organiseren. Daar komt bij dat we in de leefwereld van heel veel organisatie die voornamelijk dealen met complexe non-lineaire processen, te maken hebben met alle unieke aspecten van de mens. Met de behoefte van mensen die voor iedereen anders is, met het karakter van mensen die voor iedereen anders is, met de unieke leerstijl van mensen, met talenten die bij iedereen anders zijn etc. Iedere medewerker is uniek. Wanneer je echt in control wil zijn dan móet die variatie je uitgangspunt zijn. Echter, tussen de standaardisatie uit de systeemwereld en de behoefte aan variatie in de leefwereld zit een grote spanning die enorm onderschat wordt. Deze spanning is onder professionals voelbaar in de praktijk: zelf gezond nadenken versus volgen wat anderen bedacht hebben. We onderschatten hoe snel mensen andere mensen volgen in plaats van hun eigen boerenverstand te gebruiken. De mindset van “hou je aan de procedure, want dan komt het goed” overheerst. Wanneer je constant kijkt naar wat er in de praktijk nodig is en hoe we dat van daaruit gaan organiseren, dan ben je in control. Op dit moment is het belangrijk om de afbakening scherp te krijgen. De afbakening tussen wat je aan mensen over laat en wat je in procedures giet. Welk type werk vraagt dat je met processen werkt en waar moet je juist flexibel blijven? Soms is een procedure slimmer dan een mens. Maar dit is niet altijd het geval. Maar wanneer dan? Daar moeten we samen slimmer in gaan worden. 8 BPM Cooling Down Magazine 2013
 9. 9. Samenvatting track: Business Process Management BPM groeit op! Dat het vakgebied BPM steeds volwassener wordt blijkt uit de presentaties in de BPM track. Een drietal organisaties (ONVZ, Amphia-ziekenhuis en Reggefiber) presenteerden hoe zij proces management principes hebben toegepast. ONVZ ondergaat een strategische transformatie met als doel in de toekomt meer focus te hebben op onderscheidende activiteiten. Om dit te realiseren wordt het onderhouden en beheren van backoffice systemen niet meer zelf gedaan maar via een SaaS model (Software as a Service) afgenomen. Vraagstukken die in deze presentatie van Gerko Baarslag aan de orde kwamen zijn onder meer: Wat is de impact van SaaS op het procesmanagement? Hoe stem je je processen af met je SaaS leverancier? Hoe kan je hierdoor je processen verder optimaliseren en wat verandert hierdoor voor het procesmanagement zowel bij de IT afdeling als in de Divisies? In de presentatie van Christiaan Hol en Robert Klingens over het beste Zorgpad van 2013 gingen zij in op de ontwikkeling, opzet en inrichting van de Amphia Methode voor zorgpaden. Deze doe-het-zelf methode om zorgpaden op te zetten is als pilot begonnen bij de afdeling Longoncologie. Op die afdeling is de methode toegepast in nauwe samenwerking met de Manager Longgeneeskunde, Neurologie en Neurochirurgie. De resultaten zijn zo succesvol dat het Amphia Ziekenhuis al twee prijzen in ontvangst heeft mogen nemen (Guus Schrijvers Prijs voor het Beste Zorgpad 2013 & BPM-Forum Best Practice Award 2013). De presentatie van Lobke van Eekeren over de introductie van BPM bij Reggefiber is een echt praktijkverhaal. Reggefiber is een organisatie in een turbulente omgeving en daaruit komt de ambitie voort om voorspelbaarder en efficiënter te werken. Om BPM te laten slagen bleek de belangrijkste succesfactor het bij elkaar brengen van mensen en disciplines, van business tot ICT. Dit is voor veel BPM-specialisten nieuw en een grote uitdaging. Uit alle drie de praktijk verhalen blijkt dat organisaties door beginnen te krijgen dat het bij BPM niet slechts draait om het modelleren en eventueel automatiseren van processen maar juist om samenwerking. Het goed laten samenwerken van de mensen die actief zijn in de processen is de uitdaging waar BPM voor staat. Dit betekend dan ook dat het cultuur aspect erg belangrijk is en er dus aandacht nodig is voor verandermanagement. Ook dit kwam uit alle presentaties naar voren. BPM Cooling Down Magazine 2013 9
 10. 10. Voorafgaand aan bovenstaande verhalen werd een presentatie gegeven door Pascal Ravesteijn over de resultaten van het Nederlandse BPM volwassenheid onderzoek dat dit voorjaar door de Hogeschool Utrecht in samenwerking met het BPMForum is uitgevoerd. In het onderzoek werd gevraagd naar het gebruik van Business Process Management concepten binnen Nederlandse organisaties. De deelnemers aan het onderzoek hebben vanuit hun perspectief aangegeven in hoeverre aspecten zoals procesbewustzijn, aanwezigheid van procesbeschrijvingen, meten, sturen en verbeteren van processen en de mate van gebruik van IT middelen binnen hun organisatie aan de orde zijn, en in welke mate deze aspecten de prestaties van de processen beïnvloed. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er een sterk verband blijkt te bestaan tussen de BPM volwassenheid van organisaties en de proces prestaties. Kortom het loont dus om te investeren in BPM! En dat is maar goed ook want op 1 oktober 2014 staat al weer het volgende BPM congres gepland. 10 BPM Cooling Down Magazine 2013
 11. 11. Samenvatting track: Lean Management Capgemini constateert dat de mens verwend raakt. Voorheen lag de focus te dicht bij de klant, of te dicht bij de prijs of een vernieuwend product. Nu ligt de focus op al deze elementen. Door technologische ontwikkelingen verandert het klantgedrag waardoor nieuwe lean instrumenten nodig zijn. Hans Toebak en Arjen Markus gaven het advies om te ontdekken waar de touch points voor onze klanten liggen en richt je vervolgens hierop. AON heeft met interventies zoals het dagbord, enorme slagen gemaakt op het gebied van lean. Peter Dijkstra presenteerde hun ervaringen hiermee in de lean track. Door iedere dag met het team claimafhandeling kort bij elkaar te komen worden workload en bijzonderheden gedeeld en verdeeld. Iedere medewerker schrijft aan het einde van de dag de behaalde resultaten op zodat bij de volgende dagstart het werk weer optimaal kan worden verdeeld. Binnen Zorgcombinatie Noorderboog is onder andere het push en pull denken aan de orde gekomen aan de hand van het succesvolle opname service punt. Door duidelijke afspraken te maken met de patiënt en de zorgverlener over de uit te voeren procedure en verwachtingen, is Meppel in 2012 bekroond met de titel: Centramonitors veiligste OK. Renate Kelderman vulde tevens aan dat lean niet alleen het bedenken van een proces is. Een goede BPM slaagt alleen als de cultuur van mensen veranderd. Door de toepassing van Crew Resource Management in processen wordt de intrinsieke motivatie van medewerkers geraakt en wordt het aanspreken van elkaar op het naleven van de processen veiliger en makkelijker. In een praktijksessie waar in wedstrijdverband door teams vliegtuigjes werd gevouwen, bleek dit duidelijk te werken. Robin de Haan vertelde over een studiereis naar Japan en nam de aanwezigen mee in zijn reisverslag. Tijdens deze reis ontdekte hij dat lean niet uit een boekje komt, maar in Japan een levenswijze is. Ook hieruit blijkt dat lean niet eenvoudig aan te leren is, maar in de genen van de Japanner zit. Wij missen dat fundament. Lean bestaat niet in Japan, continu verbeteren wel. Middels interessante foto’s en anekdotes deelde Robin zijn ervaringen die hij opdeed in onder andere de Toyotafabrieken en een Japanse bouwplaats, maar ook in het dagelijkse leven. Een voorbeeld is de kaartjes knippende conducteur, die volgens een speciale handeling op de meest ‘leane wijze’ de kaartjes controleerde. Opvallend is dat in Japan alle lean principes visueel gemaakt worden. Zowel op de werkplek als in het straatbeeld. BPM Cooling Down Magazine 2013 11
 12. 12. 12 BPM Cooling Down Magazine 2013
 13. 13. Samenvatting track: Innovatie & Business Modellen Innovatie is het kernwoord van de track. Joseph Schumpeter gaf al aan dat het bij innovatie vooral gaat om creatieve destructie en tegelijkertijd dat innovatie zich kenmerkt door het leggen van nieuwe combinaties. Als we op deze manier naar de track kijken, hebben we vooral gezien dat het belangrijk is voor managers om regelmatig een andere bril op te zetten. In vier verschillende sessies kwamen de thema’s architectuur, process mining, disruptie en eenvoud langs. Dirk de Wit van O&I vroeg, in het kader van zijn verhaal rondom de elegantie van eenvoud, aan zijn toehoorders om op een andere manier naar hun organisatie te kijken. We moeten ons niet laten verleiden door complexiteit, maar teruggaan naar een aantal principes waarmee je sturing kan geven. Belangrijk hierbij is het uitgangspunt: iedere klant heeft zijn eigen proces – waardeketen. Kenny van Ierlant (Alex van Groningen) kwam met een boodschap aan zijn toehoorders maar vooral ook met een boodschap aan managers van bedrijven. De kern was dat managers en bestuurders van vandaag eigenlijk geen idee hebben van de gevolgen van de digitale transformatie voor besturing van hun bedrijven. Daardoor nemen zij verkeerde beslissingen en komen daar pas achter wanneer de economische realiteit hen heeft ingehaald. Bas van Gils (BiZZdesign) en Hans Somers (Belastingdienst) namen ons mee in een uiteenzetting over Effective Enterprise Transformation en hoe het opzetten van een ‘procesbril’ uiteindelijk heeft bijgedragen om de vernieuwing binnen Toeslagen vorm te geven. Frank van Geffen en Rudi Niks zetten de wereld van de Rabobank op zijn kop door middel van toepassing van process mining. In plaats van vanuit processen naar gegevens te gaan, gebruiken zij binnen de Rabobank gegevens om snel processen en de bijbehorende knelpunten inzichtelijk te maken. Hoe kom je van ‘big data’ naar ‘smart data’? De rode lijn is dat veranderingen in de omgeving van bedrijven vragen om de problemen van vandaag met nieuwe methoden en zienswijzen aan te pakken. BPM is soms te smal omdat in de veranderingen van vandaag bedrijven hun processen te star hebben gemaakt om snel in te kunnen spelen op die dynamiek. We zullen voorbij de bestaande manier van kijken moeten reiken – eenvoud terugbrengen – en bestaande methoden moeten verrijken om onze bedrijven voor te bereiden op de toekomst. Dat is mogelijk met de creatieve destructie en het doorzetten van nieuwe combinaties waar Schumpeter al over heeft gesproken. BPM Cooling Down Magazine 2013 13
 14. 14. 14 BPM Cooling Down Magazine 2013
 15. 15. Samenvatting track: Social Enterprise In de track Social Enterprise stonden de veranderingen in bedrijven centraal: sterkere netwerkvorming, verschuivingen in de keten en een andere rol van de klant of afnemer. Dit zijn ontwikkelingen die zorgen voor onrustige tijden rondom de organisatie en daarmee ook impact hebben binnen de organisatie. Als eerste schetste Huub Stiekema van Interimpoint het speelveld van digitale transformatie: waar komen we vandaar, waar gaan we naar toe en wat kunnen we in de publieke sector leren van ontwikkelingen zoals die zich in de muziekindustrie of de media afspelen? Met de titel “Bewegen is gezond” gaf hij nadrukkelijk aan dat je vastzetten op een specifieke positie niet langer kan. We moeten meebewegen met technologische en culturele veranderingen. Wouter Bronsgeest van de Universiteit Twente zoomde in op de veranderende rol van de overheid en hoe verschillende besturingsaanpakken in de afgelopen honderd jaar in de mode zijn gekomen en weer zijn verdwenen. Van Tayloriaanse aanpakken tot de burger als klant van de overheid. Een klant met verwachtingen, die je moet waarmaken, 24x7. En met een klant die mondiger is dan ooit. Daarmee werd de brug geslagen naar de “sociale overheid” in de zin dat ook de overheid niet langer om de inzet van sociale media kan. De burger verwacht het en de burger kan het. Dit leidt tot een volstrekt andere manier van vormgeven van het gezicht van de overheid. Grote verschuivingen spelen er ook rond gemeenten waar enerzijds taken van de centrale overheid naar de gemeenten worden verschoven, maar anderzijds al grote taken naar centralere overheden zijn verplaatst. De uitvoering en toezicht op milieuwetgeving is verplaatst naar zogenoemde regionale uitvoeringsdiensten of omgevingsdiensten. Typische samenwerkingsverbanden van 10-15 gemeenten en een provincie. Gestart in 2013 hebben ze enorme impact op de milieuketen. Frans Swaalf onderzocht in opdracht van de Gelderse omgevingsdiensten verschillende scenario’s voor de informatievoorziening. Van decentraal met verlengde kabels tot centrale voorzieningen. In de laatste voordracht gingen Marlies Rikken van BiZZdesign en Wil Janssen van INZYCHT in op de vraag of de “Social Enterprise” er nu echt al is of nog lang niet. Zij hebben onderzoek gedaan naar het gebruik en de impact van sociale media bij bedrijven en kennisinstellingen. Het blijkt dat het gebruik bij bedrijven vergelijkbaar is met dat onder consumenten: ongeveer 80% van mensen gebruikt sociale media privé en voor het werk. Al lag de steekproef in de zaal een stuk lager… De verwachte impact in termen van productiviteitsverbetering werd in het onderzoek nog niet gevonden. Sociale media worden vooral ingezet om eenvoudiger kennis en informatie te delen binnen de organisatie en met partners. Het is een extra kanaal, maar vervangt nog geen andere informatiebronnen. Tegelijk is de verwachting er nog steeds. Dat is voor hen reden om met een groep organisaties te kijken hoe je sociale media echt kunt organiseren zodat het de efficiëntie en effectiviteit van organisaties gaat verbeteren. Dit onderzoek start in december 2013 en staat open voor geïnteresseerden. BPM Cooling Down Magazine 2013 15
 16. 16. 16 BPM Cooling Down Magazine 2013
 17. 17. Samenvatting track: State Of The Art volgens BPM partners Edwin Hendriks van CGI heeft in zijn sessie vertelt over de methode “SMART Requirements 2.0”. Een methode die de baseline voor software ontwikkeling (requirements, specificaties, ontwerpen, use cases, user stories, etc.) op eenvoudige wijze snel eenduidig kan maken. Hierdoor kan veel effectiever software gebouwd/geconfigureerd en getest worden. Deze methode gaat een stap verder dan bestaande methodes door naast vaste richtlijnen voor requirements, ook een begrijpelijke eindresultaatgeoriënteerde business & ICT taal te gebruiken (SMART notatie). Deze taal zorgt ervoor dat je baseline voor software ontwikkeling eenduidig wordt. Indien nodig zelfs 100% eenduidig (wat bijv. offshoring effectief maakt). Daarnaast heeft Edwin ook een demo gegeven van de SPADE. Deze indrukwekkende tool transformeert business requirements beschreven in SMART notatie volledig automatisch naar een bedrijfsproces, maar ook alle software die nodig is om dit bedrijfsproces uit te kunnen voeren. Denk aan schermen, business logica, workflow, case management, rules, transacties, een database en lees en schrijf logica om deze te benaderen. Edwin liet zien hoe je met maar een paar kleine wijzigingen in de business requirements een compleet nieuw integraal werkend systeem kunt krijgen wat voldoet aan deze business requirements. Edwin heeft hiermee een live demonstratie gegeven van de (nu al beschikbare) toekomst van business & ICT ontwikkeling. In de tweede sessie hebben Jeroen de Groot (Process Express) en Rishi Santokhi (Aegon) samen toegelicht hoe zij met behulp van de procesverbetermethode van Process Express grip hebben gekregen op Asset Management binnen Aegon. Deze methode volgt een stappenplan waarin eerst de relevante details van de huidige processen bepaald worden alvorens te kijken hoe deze verbeterd kunnen worden. Hierin wordt uitgegaan van het DNA van de organisatie door van hoog niveau tot de werkvloer te gaan bepalen hoe de processen daadwerkelijk lopen. Aegon heeft hier gekozen om de werkelijke processen voorrang te geven boven processen die door standaard producten worden voorgeschreven. Vervolgens zijn verbeteringen aangebracht en werden score cards met KPI’s gebruikt om de verbeteringen te meten en bij te houden. Dit heeft geresulteerd in een kostenbesparing van 8 miljoen euro. In de derde presentatie hebben Mark Peters en Almar Jong van BiZZdesign een demonstratie gegeven van de “Lean Coach”. Het is een tool die de klant leidt door de activiteiten binnen een lean management verbeter cyclus en geeft ook de mogelijkheden deze activiteiten met de tool uit te voeren. Denk hierbij aan procesmodellering, visgraat diagrammen, root cause analyses, etc. Het leuke van de tool is dat deze erg intuïtief is en er leuk uitziet. Hierdoor is het uitnodigend om te gaan gebruiken. Deelnemers kunnen tijdens brainstorm sessies ‘geeltjes plakken’ in een eigen versie van de tool, die vervolgens op een centrale monitor worden weergegeven. Tevens biedt de Lean Coach in iedere fase uitleg over hoe de betreffende stappen in de lean cyclus uit te voeren en kunnen best practices worden opgeslagen.. De tool is tot 1 januari gratis te downloaden via: www.bizzdesign.nl. BPM Cooling Down Magazine 2013 17
 18. 18. In de laatste presentatie heeft Jeroen van Grondelle (Be Informed) drie vragen uiteengezet. Allereerst de vraag in hoeverre je werknemers autonoom activiteiten moet laten uitvoeren, de vraag in hoeverre je werknemers interactief moet ondersteunen met een vast voorgeschreven proces (bijv. workflow) en tenslotte de vraag in hoeverre je het systeem het werk moet laten doen (bijv. straight through processing). Het is moeilijk kiezen uit deze drie opties omdat alle drie hun eigen voor- en nadelen hebben. Bovendien is de ‘optimale’ mix afhankelijk van de specifieke situatie. Discussiërend met het publiek komt Jeroen tot de conclusie dat het gevaarlijk is te kiezen voor een software ontwikkelplatform, tool of aanpak die slechts één van deze aspecten ondersteunt. Nieuwe generatie tools als bijvoorbeeld Be Informed en SPADE bieden meer dan slechts één aspect waardoor je flexibeler bent in je keuzes. Be Informed doet dit bijvoorbeeld door niet zozeer een vast proces te modelleren, maar door de regels te modelleren. Bijvoorbeeld regels waardoor software ondersteunde activiteiten getriggerd worden. Hierdoor hoeft men niet een voorgeschreven proces te onderhouden, maar enkel de regels. Dit levert een dynamischer en hierdoor flexibeler proces op. 18 BPM Cooling Down Magazine 2013
 19. 19. Keynote spreker: Wil van der Aalst In 10 minuten hebben we evenveel data gegenereerd als de totale hoeveelheid data geproduceerd van de prehistorie tot 2003. BPM professionals die denken dat dit geen invloed zal hebben op hun werkzaamheden worden de dinosaurussen van ons vakgebied! Wil van der Aalst is naast universiteitshoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) ook leider van de Architecture of Information Systems groep en wetenschappelijk directeur van het Data Science Center Eindhoven (DSC/e). Daarnaast is Wil wetenschappelijk directeur van het International Laboratory of Process Aware Information Systems (PAIS) van de National Research University, Higher School of Economics (HSE) in Moskou en deeltijd hoogleraar aan de Queensland University of Technology (QUT) in Australië en Tsinghua University in China. Zijn groep aan de TU/e speelt internationaal gezien een leidende rol op zowel het gebied van Business Process Management (BPM) als Process Mining. Hij is bijvoorbeeld een van de meest geciteerde informatici in de wereld en de software (ProM, CPNTools, YAWL, etc.) wordt door universiteiten over de hele wereld gebruikt. De hoeveelheid data groeit gigantisch, in alle lagen van de samenleving. Data is de olie van de 21e eeuw. De uitdaging is deze olie om te zetten in economische en maatschappelijke waarde. Bedrijven en organisaties die hier niet op inspelen, zullen niet overleven. Tot dusver was BPM vooral model gedreven. Organisaties hebben veel geïnvesteerd in het in kaart brengen van hun processen (bijvoorbeeld BPMN schema’s of simpele Visio/ARIS plaatjes) zonder veel aandacht te besteden aan de feitelijke processen. Het heeft geen zin processen in te richten en systemen te bouwen op basis van geïdealiseerde fictieve scenario’s. De werkelijkheid is veel weerbarstiger, maar voor het eerst in de geschiedenis hebben we zoveel event data dat we uit kunnen gaan van de werkelijkheid in plaats van geïdealiseerde modellen. Process Mining speelt een sleutelrol in dit alles omdat het data met processen verbindt. Business Intelligence en Data Mining kunnen dit niet omdat ze niet proces georiënteerd zijn en de werkelijkheid proberen te vangen in simpele dashboards of regels. Process Mining gaat verder en is in staat om precies aan te geven waar compliance of performance problemen ontstaan. BPM professionals zullen hierin mee moeten gaan willen ze in de toekomst nog voldoende toegevoegde waarde leveren. Tijdens het BPM Congres is het opvallend om te zien dat veel deelnemers en sprekers niet meer geloven in het maken van processchema›s. Er bestaat een moeheid ten aanzien van klassieke BPM op basis van procesmodellen en buzzwords zoals case management. Het is zaak een meer volwassen blik op het vakgebied te ondersteunen met solide methoden en technieken. Het is bijvoorbeeld erg gemakkelijk te roepen dat zaken flexibeler en dynamischer moeten zijn. Dit alleen roepen helpt niet de processen beter en efficiënter te laten verlopen. Hiervoor zijn ook ontwikkelingen nodig. Process mining is zo›n ontwikkeling. BPM Cooling Down Magazine 2013 19
 20. 20. Veel congresdeelnemers hebben Wil na afloop benaderd. Een aantal van deze mensen gebruikten al Process Mining, voor anderen was het compleet nieuw. De laatste groep had geen idee dat dit allemaal mogelijk is. Velen gingen nadenken over het profiel van de BPM professional in de toekomst. Voor BPM professionals zullen data-gedreven technieken zoals Process Mining steeds belangrijker worden. Het verhaal van Frank van Geffen en Rudi Niks over de «Rabobank op zijn kop» was hierdoor erg toepasselijk. Zij lieten een reeks Process Mining toepassingen binnen de Rabobank zien. Het was een mooie illustratie dat Process Mining overal toegepast kan worden en dat dit direct kwantificeerbare resultanten oplevert, namelijk lagere kosten en beter service. De toekomst ligt in detailkoppelingen tussen event data enerzijds en systemen en procesmodellen anderzijds. BPM zal minder vrijblijvend moeten worden. Net zoals we nu al over «evidence-based medicine» praten zullen we in de toekomst over «evidence-based process management» praten. Kortom, de BPM professional zal meer een Data Scientist moeten worden. Dit is nu al te zien aan de explosieve groei van de vraag naar dit soort specialisten. Meer weten over process mining? Op www.processmining.org is veel meer informatie te vinden over process mining. Daarnaast zijn er organisaties als de Process Mining SIG (Special Interest Group) van de NGI (https://www.ngi.nl/Afdelingen/Process-Mining-special-interestgroup.html) en de IEEE Task Force on Process Mining (http://www.win.tue.nl/ieeetfpm/doku.php). Voor een snelle introductie zie het korte process mining filmpje op YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=7oat7MatU_U. Voor een uitgebreid overzicht van alle mogelijkheden zie het boek “Process Mining: Discovery, Conformance and Enhancement of Business Processes”, Springer Verlag, 2011 (ISBN 978-3-642-19344-6). 20 BPM Cooling Down Magazine 2013
 21. 21. Mede mogelijk gemaakt door: Management Consultants PROCESS EXPRESS Contactgegevens BPM-CongresorganisatieStationsstraat 79F 3811 MH AMERSFOORT 033 7600287 / 06-46001553 info@bpm-congres.nl www.bpm-congres.nl Congresorganisatie BPM Congres 2013 Leonie van Heezik & Ellen Postma BPM Cooling Down Magazine 2013 21
 22. 22. Schrijf je nu in voor BPM2014 en ontvang GRATIS het boek van Wouter Hart – Verdraaide Organisaties – Terug naar de bedoeling! Nationaal Jaarcongres BPM2014 woensdag 1 oktober in Hotel Houten 2014 Ontvang nu tijdelijk GRATIS het boek van Wouter Hart! Schrijf je nu in via www.bpm-congres.nl Terugblikken naar BPM2013 dat kan! Bekijk hier onze impressiefilm BPM2013: www.youtube.com/watch?v=SUDEMaYcRWk

×