Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Net als in de vorige meting maakt driekwart van de Nederlanders gebruik van financiële diensten als regulier betalingsverk...
Vraag:  Hieronder staat een aantal uitspraken over financiële planning. Kunt u aangeven in welke mate u het hiermee eens b...
6 Profiel 6.2 Demografische gegevens Vraag:   Wat is uw geslacht? Vraag:   Wat is uw leeftijd? Basis:   Combinatie van opl...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Onvoorzieneuitgaven

492 views

Published on

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Onvoorzieneuitgaven

  1. 1. Net als in de vorige meting maakt driekwart van de Nederlanders gebruik van financiële diensten als regulier betalingsverkeer en sparen. Wat betreft verzekeringen wordt de aansprakelijkheidsverzekering het meest afgenomen (72% van de Nederlanders). Aan Nederlanders is ook gevraagd hoe zij zich voorbereiden op onvoorziene uitgaven. Ten opzichte van de vorige meting zijn enkele antwoordmogelijkheden toegevoegd. Beduidend minder mensen geven aan zich niet voor te bereiden (10 % vs. 19%). Ook maken minder mensen gebruik van een creditcard. 2 Belang en gebruik 2.3 Meer Nederlanders bereiden zich voor op onvoorziene uitgaven Vraag: Welke financiële diensten neemt u momenteel af? Vraag: Hoe bereidt u zich voor op het betalen van onvoorziene uitgaven? sparen regulier betalingsverkeer aansprakelijkheidsverzekering rechtsbijstandverzekering overlijdensrisicoverzekering hypotheek creditcard woonlasten verzekering/ arbeidsongeschiktheidsverzekering pensioenverzekering krediet/lenen beleggen Gebruik financiële diensten 78% 74% 72% 50% 47% 45% 36% 33% 32% 18% 17% 75% 77% 75% 52% 48% 47% 38% 35% 37% 19% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% meting 2 (n=1001) meting 1 (n=1060) Wijze betalen onvoorziene uitgaven 10% 73% 2% 4% 3% 6% 3% 19% 71% 4% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% bereidt zich niet voor maakt gebruik spaargeld maakt gebruik creditcard maakt gebruik lening/doorlopend krediet klopt aan bij familie gaat rood staan op rekening anders meting 2 (n=1001) meting 1 (n=1060) De rode vakken geven een daling weer ten opzichte van de vorige meting.
  2. 2. Vraag: Hieronder staat een aantal uitspraken over financiële planning. Kunt u aangeven in welke mate u het hiermee eens bent? Nederlanders hebben hun mening gegeven over verschillende stellingen aangaande financiële planning. In overleg met Cardif is het aantal stellingen in 2009 uitgebreid. Zeven op de tien Nederlanders denken regelmatig na over mogelijke besparingen in hun dagelijkse uitgaven. Dit percentage is lager dan bij in 2008 (toen 76%). Bijna zes op de tien Nederlanders zeggen makkelijk rond te kunnen komen. Ook met minder inkomen geven bijna vier op de tien Nederlanders aan makkelijk rond te kunnen komen. Dit aandeel lijkt hoger te zijn dan bij de vorige meting (38% vs. 34%-indicatief). Daarnaast geven meer Nederlanders aan al hun uitgaven bij te houden. De helft van de Nederlanders verwacht aan te kunnen kloppen bij familie of vrienden, mocht financieel rondkomen niet mogelijk zijn. Ruim een derde bespaart dit jaar op vakantie vanwege de onzekere economische tijden. 3 Financiële stellingen 3.3 Nederlanders minder vaak op zoek naar besparingen ja
  3. 3. 6 Profiel 6.2 Demografische gegevens Vraag: Wat is uw geslacht? Vraag: Wat is uw leeftijd? Basis: Combinatie van opleidingsniveau en beroepsniveau. Vraag: In welke provincie bent u woonachtig?

×