Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Хувийн зохион
байгуулалт

L/O/G/O
АГУУЛГА

1.
2.
3.
4.
5.

Хувийн зохион байгуулалт
Өөрийгөө удирдахуй
Зорилгоо тодорхойлох нь
Биоритм & Эрүүл мэнд
Цагийн м...
1. Хувийн зохион
байгуулалт
Хувийн зохион байгуулалт
гэж юу вэ?
Хувийн зохион
байгуулалттай байхын ач
холбогдол

L/O/G/O
ХУВИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
www.themegallery.com

• Хувийн зохион байгуулалт гэдэг нь ажлаа
цагт нь амжуулах, хэрэгтэй зүйлээ...
ХУВИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
www.themegallery.com

• Хувийн зохион байгуулалт өдөр тутмын
энгийн зүйлээс эхэлдэг. Ширээн дээр
...
ХУВИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
www.themegallery.com

Хувийн зохион байгуулалтын
зарчим нь ӨӨРИЙГӨӨ
ухамсартайгаар ХЯНАХ
явдал юм...
ХУВИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
давуу тал

www.themegallery.com

•
•
•
•
•

Ажлаа дуусахад бага цаг зарцуулна.
Ажлын зохион байгу...
2. Өөрийгөө удирдахуй
Би хэн бэ?
SWOT шинжилгээ

L/O/G/O
Би хэн бэ?
www.themegallery.com

Би ХЭН бэ?
Өөрийгөө танин мэдэх
•
•
•
•
•
•
•
•

Хувь хүн
Гэр бүл
Боловсрол
Мөнгө, санхүү
Ажил, хөдөлмөр
Чөлөөт цаг
Найз нөхөд
Дайсан...
Өөрийгөө танин мэдэх
•
•
•
•

Таны хамгийн том өрсөлдөгч ТА
Өөрөө өөрийгөө танин мэдэх
Бусдын хувьд та хэн бэ?
Өөрчлөлт
Арабын цэцэн үг
1. Мэддэг, мэддэгийгээ мэддэг хүн. Түүнийг
цэцэн хүн гэх бөгөөд түүнээс суралцах
хэрэгтэй.
2. Мэддэг, мэдд...
SWOT Analysis

Strengths – Давуу тал

Weakness – Сул тал

Opportunity – Боломж Threats – Аюул занал
Гадаад орчны шинжилгээ
Макро орчин

Боломж

Аюул

Улс төрийн хүчин зүйл
Эдийн засгийн хүчин зүйл
Нийгмийн хүчин зүйл

Микр...
SWOT шинжилгээнээс дүгнэлт
гаргах
• Давуу талаа ашиглан
– Сул талаа арилгах
– Аюул заналаа арилгах

• Боломжоо ашиглан
– С...
Таны үнэт зүйлс юу вэ?
Үнэт зүйл (Value) гэж юу вэ?
ҮНЭТ ЗҮЙЛ гэдэг нь хүнд удаан
хугацааны турш, тогтвортойгоор
оршин бай...
Хувь тавилан
www.themegallery.com

Бодол

Зан
чанар

Зуршил

Үг

Үйлдэл
www.themegallery.com

• Юу бодож байгаагаа анхаарч бай.
– Учир нь бодол үг болдог.

• Юу хэлж буйгаа хянаж бай.
– Учир нь ...
3. Зорилгоо тодорхойлох

нь
Зорилго ба зорилт

L/O/G/O
Зорилгоо тодорхойлох
www.themegallery.com

Зорилгоо 3 алхамаар тодорхойлно
1. Зорилгын шинжилгээ
Би юу хүсч байна вэ?

2. ...
Зорилгоо тодорхойлох

Хүн мөрөөдөхөө зогсоход
амьдрал нь ч бас зогсдог
Төвөө зөв тийш нь зал
ТАНЫ ОДООГИЙН ТӨВ - ТАНЫ ХҮСЧ БУЙ ТӨВ
• Хувь хүн
• Гэр бүл
• Боловсрол
• Мөнгө, санхүү
• Ажил, хөдөл...
Өөрийгөө хөгжүүл
•
•
•
•
•
•

Байнга суралц
Тууштай бай
Дасгал сургуулилт хийж бай
Өөрийгөө урамшуулж бай
Найз нөхдийн хар...
Би хэн болохыг хүсч байна?
• Мөрөөдөлтэй хүн зорилготой
• Зорилготой учраас түүнд хүрэх итгэл
бий
• Итгэл үнэмшил дээр төл...
Зорилгодоо хүрдэггүй шалтгаанууд
•
•
•
•
•
•
•

Залхуурах ба шантрах
Хэтэрхий олон зорилго тавьдаг
Тэдгээр нь хэт ойрхон ө...
4. Биоритм & Эрүүл мэнд
Эрүүл мэнд, түүнд
нөлөөлөгч хүчин зүйлс
Биоритм
Биологийн цаг

L/O/G/O
Эрүүл мэндийн гурвалжин
Бие мах
бодийн эрүүл
мэнд

Сэтгэцийн
эрүүл мэнд

Нийгмийн
эрүүл мэнд
Эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлс
Удамшил

10%
15%
65%

Гадаад орчны нөлөө

10%

Эмнэлэгийн тусламж
үйлчилгээ
Хувь хүний а...
Бие махбодийн эрүүл мэнд
• Дасгал хөдөлгөөн
• Зөв хооллолт
• Ажил амралтын зөв
дэглэм
• Буруу зуршил
• Эм болон
мансууруул...
Бие махбодийн эрүүл мэнд
Спорт
Эрүүл зөв хооллолт
ЭРҮҮЛ ХООЛЛОЛТ
Эрүүл хооллолтонд нөлөөлөх
гол хүчин зүйлүүд:
–Эрүүл хүнс
–Ариун цэвэр
–Хүнсний хэрэглээ
ЭРҮҮЛ ХООЛЛОЛТ
Хамгийн эрүүл 10
хүнс:
• Цэцэгт байцаа
• Улаан лооль
• Улаан дарс
• Хивэг
• Самар

•
•
•
•
•

Сармис
Нэрс
Н...
ЭРҮҮЛ ХООЛЛОЛТ
Хамгийн эрүүл бус 4 хүнс:
• Амттан
• Давс
• Спирт
• Өөх тос

Хүн хоол идэхийн төлөө
амьдардаг уу?, Амьдрахы...
Буруу хооллолтын уршиг
www.themegallery.com

•
•
•
•
•
•
•
•

Таргалах
Артерийн даралт ихдэх
Цус харвах
Чихрийн шижнээр өв...
ЭРҮҮЛ ХООЛЛОЛТ
www.themegallery.com

• Та өдөрт идэх хоолныхоо
• 20%-ийг өглөө (өглөөний хоолоо өөрөө
ид)
• 45%-ийг өдөр (...
Сайн унтаж амрах

• Өдөрт 7-8 цаг
унтаж амрах
• Тогтмол цагт
босч, тогтмол
цагт унтаж
амарч хэвших
Бие махбодийн эрүүл мэндХорт зуршил
•

Архи, тамхи, мансууруулах бодис нь хувь
хүн, гэр бүл, нийгэмд ямагт сөрөг нөлөө
үзү...
www.themegallery.com
Òàìõèíä þó àãóóëàãääàã âý?
• Òàìõè òàòàæ áóé õ¿ì¿¿ñèéí 99% îð÷èì
íü òàòàæ áóé òàìõèíäàà þó
àãóóëàãäàæ áàéãààã ìýääýãã¿é.
•...
Òàìõèíä àãóóëàãäàõ çàðèì íýã õèìèéí
áîäèñóóä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Àöåòîí (áóäàã àðèëãàã÷)
Áóòàí (Àñààãóóðûí øèíãýí)
...
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
Мансууруулах бодис,
түүний хор уршиг
www.themegallery.com

• “Мансууруулах бодис” гэдэг нь хүний
мэдрэх, бодох, харах, амт...
Мансууруулах бодис,
түүний хор уршиг
www.themegallery.com

• Мансууруулах бодис тарьж
хэрэглэгчдийн дундах ХДХВ-ийн
халдва...
Илүүдэл жин-Таргалалт
Сэтгэл санааны хямралд
орох

Чихрийн
шижин
өвчнөөр
өвчлөх

Зүрх судасны
эмгэг
өвчнүүдэд
өртөх

Эрүүл...
Илүүдэл жингээ бодож олох арга
(Body Mass Index буюу BMI)
www.themegallery.com

• Хэр илүүдэл жинтэй болохоо бодож олох
эн...
Илүүдэл жин- Таргалалт
www.themegallery.com

• ДЭМБ-ын шинэ тоо баримтаар (2005
он):
– 15-аас дээш насны насанд хүрэгчдийн...
Сэтгэцийн эрүүл мэнд
Нийгмийн эрүүл мэнд
•
•
•
•
•
•

Соѐл зан заншил
Хүйс
Боловсрол
Ажил эрхлэлт
Амьдралын эхэн үе
Гэр бүлийн
маргаан, хүчирхи...
Нийгмийн эрүүл мэндэд
нөлөөлөгч хүчин зүйлс

www.themegallery.com

• Соѐл зан заншил: Япон хүмүүс харьцангуй өндөр
насалж,...
Нийгмийн эрүүл мэндэд
нөлөөлөгч хүчин зүйлс

www.themegallery.com

• Амьдралын эхэн үе: Эхийн эрүүл мэнд, зан
үйл (хөхөөр ...
Нийгмийн эрүүл мэндэд
нөлөөлөгч хүчин зүйлс
www.themegallery.com

• Нийгмийн дэмжлэг, халамж: Дутмаг
хүмүүсийн хувьд сэтгэ...
Биологийн цагаа тодорхойл
• BIORHYTM
– Физиологи
– Эмоц
– Оюун ухаан

• Өдөр тутмын био цаг
– Өглөө
– Үдээс өмнө
– Үдээс х...
BIORHYTM-Био хэмнэл

Бие
бялдар
Оюун
ухаан

Сэтгэл
хөдлөл
Био хэмнэл
www.themegallery.com

• Бие бялдрын хэмнэл (23 хоног)
• Сэтгэл хөдлөлийн хэмнэл (28 хоног)
• Оюун ухааны хэмнэл...
5. Цагийн менежмент
Цаг төлөвлөлт

Цаг төлөвлөх зарчим ба аргууд

L/O/G/O
Цаг төлөвлөлт
Амьдрах ѐстой талбар

• Бухимдсан үйлчлүүлэгчийнхээ
шаардлагыг биелүүлэх,
• Хугацаа нь болчихсон
тайлангаа ө...
Цагаа сайн зохицуулдаг хүмүүс
www.themegallery.com

- олон зүйлийг амжуулж,
- стресст бага орж,
- хүмүүстэй сайн харилцаа ...
Цаг төлөвлөх зарчим ба аргууд
www.themegallery.com

•
•
•
•
•
•
•
•

Pareto-гийн зарчим
Тэнцвэрийг хадгалах
Өдрийн төлөвлө...
Цаг үрдэг зүйлс
– Зорилгогүй ажил
– Ажил эхлэж чаддагүй байдал
– Ажил дуусгаж чаддаггүй байдал
– Эмх замбараагүй байдал
– ...
ЦАГ ХУГАЦАА
• Цаг хугацаа нь хүн бүрт тэгш
заяагдсан цор ганц өмч. Өөрийн цагийг
хайрладаггүй хүн хэзээ ч бусдын
цагийг ха...
Төлөвлө
• Ажлаа 7 хоногоор төлөвлө
• Төлөвлөөгүй ажил 3 дахин илүү цаг
зарцуулдаг
• Төлөвлөлтийн 4 алхам
• Төлөвлөгөөгөө б...
PARETO-гийн зарчим
www.themegallery.com

• Бидний зарцуулж буй хугацаа болон
хүрч буй үр дүнгийн хооронд ямар нэгэн
харьца...
Тэнцвэрийг хадгалах тухай
www.themegallery.com

•
•
•
•

Та өөрийн зорилго ба төлөвлөгөөгөө
тодорхойлохдоо Ажил-Амьдралын
...
Өдрийн төлөвлөгөө
www.themegallery.com

• Өдрийн ажлаа төлөвлөснөөр урт хугацааны
буюу сар жилийн ажлаа төлөвлөх боломж
нэ...
A-L-P-E-N арга
www.themegallery.com

• A- үүрэг даалгавар, хийгдэх ажлууд тэдгээрийн
үргэлжлэх хугацааг бичиж тэмдэглэж ав...
Бүтээмжийн муруй ба биохэмнэл
www.themegallery.com

• Статистикийн судалгаан дээр үндэслэн
хүмүүсийн өдрийн ажлын бүтээмж
...
Далай ламын сургаалиас
Бяр чадлийн ундарга тул бодож сэтгэхэд цаг гарга
Бага залуу xарагдаx тул тоглож наадаxад цаг гарга
...
Ашигласан материал
www.themegallery.com

• Ц.Бадамгэрэл “Бизнесийн харилцаа” УБ
2009
• “Өсвөр үеийнхэн ба тамхигүй орчин”
...
Баярлалаа!

L/O/G/O
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Huviin zb

2,217 views

Published on

 • Be the first to comment

Huviin zb

 1. 1. Хувийн зохион байгуулалт L/O/G/O
 2. 2. АГУУЛГА 1. 2. 3. 4. 5. Хувийн зохион байгуулалт Өөрийгөө удирдахуй Зорилгоо тодорхойлох нь Биоритм & Эрүүл мэнд Цагийн менежмент
 3. 3. 1. Хувийн зохион байгуулалт Хувийн зохион байгуулалт гэж юу вэ? Хувийн зохион байгуулалттай байхын ач холбогдол L/O/G/O
 4. 4. ХУВИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ www.themegallery.com • Хувийн зохион байгуулалт гэдэг нь ажлаа цагт нь амжуулах, хэрэгтэй зүйлээ төвөггүй олох, амьдралаа хянаж байх явдал юм. • Хувийн зохион байгуулалттай байна гэдэг нь өөрийгөө ялан дийлэх гэсэн үг юм. Энэ ялалт нь дараах 3 зүйлд тулгуурладаг. – Төлөвлөсөн ажлаа заавал гүйцэтгэх чадвар – Хувийн асуудлаа шийдэх чадвар – Цагийн менежмент
 5. 5. ХУВИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ www.themegallery.com • Хувийн зохион байгуулалт өдөр тутмын энгийн зүйлээс эхэлдэг. Ширээн дээр байгаа бичиг баримтууд, ажлын өрөө, гэр орны асуудал, утас факс, бичиг цаасны хадгалалт, номын сан, эрүүл мэнд болон санхүүгийн бичиг баримт, компьютерт байгаа мэдээллийн зохион байгуулалт зэрэг энгийн мэт олон зүйл бидний өдөр тутмын гүйцэтгэлд нөлөөлдөг.
 6. 6. ХУВИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ www.themegallery.com Хувийн зохион байгуулалтын зарчим нь ӨӨРИЙГӨӨ ухамсартайгаар ХЯНАХ явдал юм.
 7. 7. ХУВИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ давуу тал www.themegallery.com • • • • • Ажлаа дуусахад бага цаг зарцуулна. Ажлын зохион байгуулалт сайжирна. Үр дүнд хүрнэ. Ажилдаа сэтгэл хангалуун болно. Ачаалал ихтэй ажлыг гүйцэтгэх чадвар нэмэгдэнэ. • Идэвх сайжирна. • Ажил амьдралдаа үр дүнд хүрнэ.
 8. 8. 2. Өөрийгөө удирдахуй Би хэн бэ? SWOT шинжилгээ L/O/G/O
 9. 9. Би хэн бэ? www.themegallery.com Би ХЭН бэ?
 10. 10. Өөрийгөө танин мэдэх • • • • • • • • Хувь хүн Гэр бүл Боловсрол Мөнгө, санхүү Ажил, хөдөлмөр Чөлөөт цаг Найз нөхөд Дайсан, өрсөлдөгч
 11. 11. Өөрийгөө танин мэдэх • • • • Таны хамгийн том өрсөлдөгч ТА Өөрөө өөрийгөө танин мэдэх Бусдын хувьд та хэн бэ? Өөрчлөлт
 12. 12. Арабын цэцэн үг 1. Мэддэг, мэддэгийгээ мэддэг хүн. Түүнийг цэцэн хүн гэх бөгөөд түүнээс суралцах хэрэгтэй. 2. Мэддэг, мэддэгийгээ мэддэггүй хүн. Түүнийг хэнэггүй хүн гэх бөгөөд түүнийг сэргээх хэрэгтэй. 3. Мэддэггүй, мэддэггүйгээ мэддэг хүн. Түүнийг юм сурах хүн гээд түүнд юм зааж өгөх хэрэгтэй. 4. Мэддэггүй, мэддэггүйгээ мэддэггүй хүн. Түүнийг "илжиг" гэх бөгөөд хөөн явуулбаас зохино.
 13. 13. SWOT Analysis Strengths – Давуу тал Weakness – Сул тал Opportunity – Боломж Threats – Аюул занал
 14. 14. Гадаад орчны шинжилгээ Макро орчин Боломж Аюул Улс төрийн хүчин зүйл Эдийн засгийн хүчин зүйл Нийгмийн хүчин зүйл Микро орчин Дотоод орчны шинжилгээ Боловсрол Мэдлэг чадвар Хувийн ЗБ Санхүүгийн боломж Нэр хүнд Дэмжлэг авах боломж Бусад Өрсөлдөөн Давуу тал Сул тал
 15. 15. SWOT шинжилгээнээс дүгнэлт гаргах • Давуу талаа ашиглан – Сул талаа арилгах – Аюул заналаа арилгах • Боломжоо ашиглан – Сул талаа арилгах – Аюул заналаа арилгах
 16. 16. Таны үнэт зүйлс юу вэ? Үнэт зүйл (Value) гэж юу вэ? ҮНЭТ ЗҮЙЛ гэдэг нь хүнд удаан хугацааны турш, тогтвортойгоор оршин байдаг итгэл үнэмшил юм. – Хувь хүний үнэт зүйл – Байгалийн үнэт зүйл – Улс орны үнэт зүйл
 17. 17. Хувь тавилан www.themegallery.com Бодол Зан чанар Зуршил Үг Үйлдэл
 18. 18. www.themegallery.com • Юу бодож байгаагаа анхаарч бай. – Учир нь бодол үг болдог. • Юу хэлж буйгаа хянаж бай. – Учир нь үг үйлдэл болдог. • Юу хийж буйгаа анхаарч бай. – Учир нь үйлдэл зуршил болдог. • Юуг үргэлж хийдгээ анхаарч бай. – Учир нь зуршил зан чанар болдог. • Зан чанараа анхаарч бай. – Учир нь зан чанар хувь тавилан болдог.
 19. 19. 3. Зорилгоо тодорхойлох нь Зорилго ба зорилт L/O/G/O
 20. 20. Зорилгоо тодорхойлох www.themegallery.com Зорилгоо 3 алхамаар тодорхойлно 1. Зорилгын шинжилгээ Би юу хүсч байна вэ? 2. Нөхцөл байдлын шинжилгээ Би юу чадах вэ? 3. Зорилтоо томъѐолох Би чухам юуг хийх вэ?
 21. 21. Зорилгоо тодорхойлох Хүн мөрөөдөхөө зогсоход амьдрал нь ч бас зогсдог
 22. 22. Төвөө зөв тийш нь зал ТАНЫ ОДООГИЙН ТӨВ - ТАНЫ ХҮСЧ БУЙ ТӨВ • Хувь хүн • Гэр бүл • Боловсрол • Мөнгө, санхүү • Ажил, хөдөлмөр • Чөлөөт цаг • Найз нөхөд • Дайсан, өрсөлдөгч • Сүсэг бишрэл
 23. 23. Өөрийгөө хөгжүүл • • • • • • Байнга суралц Тууштай бай Дасгал сургуулилт хийж бай Өөрийгөө урамшуулж бай Найз нөхдийн харилцаагаа бэхжүүл Өөртөө итгэ
 24. 24. Би хэн болохыг хүсч байна? • Мөрөөдөлтэй хүн зорилготой • Зорилготой учраас түүнд хүрэх итгэл бий • Итгэл үнэмшил дээр төлөвлөгөө бий болно • Төлөвлөсөн учраас биелүүлэх ѐстой • Биелүүлж чадвал үр дүн бий болно • Үр дүнд хүрсэнээр аз жаргал эдлэнэ
 25. 25. Зорилгодоо хүрдэггүй шалтгаанууд • • • • • • • Залхуурах ба шантрах Хэтэрхий олон зорилго тавьдаг Тэдгээр нь хэт ойрхон өөрчлөгддөг Зорилгоо огт тодорхойлоогүй байдаг Энэ тухай цаг гаргаж төлөвлөдөггүй Зорилгынхоо эзэн болдоггүй Зорилготойгоо сэтгэл санаагаараа холбоогүй байдаг, итгэл үнэмшилгүй • Яаралтай ажилдаа хэтэрхий сатаарснаас бусад зүйл орхигддог
 26. 26. 4. Биоритм & Эрүүл мэнд Эрүүл мэнд, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлс Биоритм Биологийн цаг L/O/G/O
 27. 27. Эрүүл мэндийн гурвалжин Бие мах бодийн эрүүл мэнд Сэтгэцийн эрүүл мэнд Нийгмийн эрүүл мэнд
 28. 28. Эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлс Удамшил 10% 15% 65% Гадаад орчны нөлөө 10% Эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээ Хувь хүний амьдралын хэв маяг, оюун санаа
 29. 29. Бие махбодийн эрүүл мэнд • Дасгал хөдөлгөөн • Зөв хооллолт • Ажил амралтын зөв дэглэм • Буруу зуршил • Эм болон мансууруулах бодисын хэрэглээ • Зохистой жин
 30. 30. Бие махбодийн эрүүл мэнд Спорт
 31. 31. Эрүүл зөв хооллолт
 32. 32. ЭРҮҮЛ ХООЛЛОЛТ Эрүүл хооллолтонд нөлөөлөх гол хүчин зүйлүүд: –Эрүүл хүнс –Ариун цэвэр –Хүнсний хэрэглээ
 33. 33. ЭРҮҮЛ ХООЛЛОЛТ Хамгийн эрүүл 10 хүнс: • Цэцэгт байцаа • Улаан лооль • Улаан дарс • Хивэг • Самар • • • • • Сармис Нэрс Ногоон цай Бууцай Яргай загас
 34. 34. ЭРҮҮЛ ХООЛЛОЛТ Хамгийн эрүүл бус 4 хүнс: • Амттан • Давс • Спирт • Өөх тос Хүн хоол идэхийн төлөө амьдардаг уу?, Амьдрахын төлөө хоол иддэг үү?
 35. 35. Буруу хооллолтын уршиг www.themegallery.com • • • • • • • • Таргалах Артерийн даралт ихдэх Цус харвах Чихрийн шижнээр өвчлөх Өтгөн хатах Яс сийрэгжих Шүд цоорох Гэдэсний өвчнөөр өвдөх
 36. 36. ЭРҮҮЛ ХООЛЛОЛТ www.themegallery.com • Та өдөрт идэх хоолныхоо • 20%-ийг өглөө (өглөөний хоолоо өөрөө ид) • 45%-ийг өдөр (өдрийн хоолоо найзтайгаа хуваа) • 25%-ийг орой (оройн хоолоо үлдээ) • 10%-ийг унтахаас өмнө ид
 37. 37. Сайн унтаж амрах • Өдөрт 7-8 цаг унтаж амрах • Тогтмол цагт босч, тогтмол цагт унтаж амарч хэвших
 38. 38. Бие махбодийн эрүүл мэндХорт зуршил • Архи, тамхи, мансууруулах бодис нь хувь хүн, гэр бүл, нийгэмд ямагт сөрөг нөлөө үзүүлдэг. – Бүх эрхтэн тогтолцоонд нөлөөлнө. Зүрх судасны өвчин, цусны даралт ихсэх, элэг хатуурах, нойр булчирхайн үрэвсэл, хоол боловсруулах эрхтний шархлаа, хорт хавдар, мэдрэлийн тогтолцоог гэмтээх, ой санамж муудах, үргүйдэл үүсэх, бэлгийн хямрал гэх мэт – Архинд хордох, улмаар амь насаа алдах – Ухаангүй болох – Гэмт хэрэгт холбогдох – Хүсээгүй, хамгаалалтгүй бэлгийн харьцаанд орох – БЗДХ/ХДХВ-ийн халдвар авах – Осол гэмтэлд өртөх, амь насаа алдах
 39. 39. www.themegallery.com
 40. 40. Òàìõèíä þó àãóóëàãääàã âý? • Òàìõè òàòàæ áóé õ¿ì¿¿ñèéí 99% îð÷èì íü òàòàæ áóé òàìõèíäàà þó àãóóëàãäàæ áàéãààã ìýääýãã¿é. • Òàìõèíä 3800 îð÷èì õèìèéí áîäèñóóä àãóóëàãääàã. Èõýíõè íü õîðòîé íºëºº ¿ç¿¿ëäýã. Ìàø îëîí áîäèñóóä õàâäàð ¿¿ñãýõ øèíæ ÷àíàðòàé áàéäàã.
 41. 41. Òàìõèíä àãóóëàãäàõ çàðèì íýã õèìèéí áîäèñóóä • • • • • • • • • • • • • Àöåòîí (áóäàã àðèëãàã÷) Áóòàí (Àñààãóóðûí øèíãýí) Íàôòàëèí (öàãààí ýðâýýõýéí ºíäºã óñòãàã÷) Ìåòàíîë (Ïóóæèíãèéí ò¿ëø) Óðèòàí (Øàâüæ óñòãàõ õîð) Àðñåíè (Öàãààí øîðãîîëæíû õîð) Òîëóíè (¿éëäâýðèéí óóñãàã÷) Òîëóäèí Íèêîòèí Êàäìèóì (ìàøèíû àêêóìëÿòîð öýíýãëýã÷) Àììîíè (Øàë öýâýðëýã÷ ) ÔóðèíÔîòàññèóì – 40 Âèíèë õëîðèä Í¿¿ðñíèé äàí èñýë ( ìàøèíû óòàà)
 42. 42. www.themegallery.com
 43. 43. www.themegallery.com
 44. 44. www.themegallery.com
 45. 45. www.themegallery.com
 46. 46. www.themegallery.com
 47. 47. Мансууруулах бодис, түүний хор уршиг www.themegallery.com • “Мансууруулах бодис” гэдэг нь хүний мэдрэх, бодох, харах, амтлах, үнэрлэх,с онсох болон биеэ авч явах байдалд нь нөлөөлөх зүйл буюу бүтээгдэхүүн юм. • ДЭМБ-ын тодорхойлсноор “Мансууруулах бодис” гэдэг нь биеийн бүтэц, үйл ажиллагааг ямар нэг замаар өөрчлөх шингэн, хатуу, хийн байдалтай зүйл гэжээ.
 48. 48. Мансууруулах бодис, түүний хор уршиг www.themegallery.com • Мансууруулах бодис тарьж хэрэглэгчдийн дундах ХДХВ-ийн халдвар • ДОХ, сүрьеэгээр өвчлөх • Ажил, амьдралаа алдах • Бусдын эрхшээлд орох • Эрүүл мэнд муудах
 49. 49. Илүүдэл жин-Таргалалт Сэтгэл санааны хямралд орох Чихрийн шижин өвчнөөр өвчлөх Зүрх судасны эмгэг өвчнүүдэд өртөх Эрүүл бус хооллолт Буруу Удамшил хэв маяг Идэвхгүй байдал Гоо сайхан, эрүүл мэндэд сөргөөр Илүүдэл нөлөөлөх Нийгмийн хүчин жин Хөдөлгөөний дутагдал зүйл Санхүүгийн байдалд нөлөөлөх
 50. 50. Илүүдэл жингээ бодож олох арга (Body Mass Index буюу BMI) www.themegallery.com • Хэр илүүдэл жинтэй болохоо бодож олох энэхүү арга нь өөрийнхөө жинг өндрийнхөө квадратаар хувааж өгөх юм. (BMI=Kg/m²) • Илүүдэл жингийн хэмжээ: – <18.5: Жин хэвийн хэмжээнээс бага – 18.5-22.9: Дундаж, хэвийн – 23-24.9: Жин бага зэргийн өсөлттэй – 25.0-29.9: Таргалалтын 1-р шат, дунд зэргийн таргалалттай – >=30: Хэт таргалалт
 51. 51. Илүүдэл жин- Таргалалт www.themegallery.com • ДЭМБ-ын шинэ тоо баримтаар (2005 он): – 15-аас дээш насны насанд хүрэгчдийн 1,6 тэрбум нь илүүдэл жинтэй. – 400 сая насанд хүрэгчид таргалалттай байна. – 5 хүртлэх насны 20 сая хүүхэд илүүдэл жинтэй байна.
 52. 52. Сэтгэцийн эрүүл мэнд
 53. 53. Нийгмийн эрүүл мэнд • • • • • • Соѐл зан заншил Хүйс Боловсрол Ажил эрхлэлт Амьдралын эхэн үе Гэр бүлийн маргаан, хүчирхийлэл • Нийгмийн харилцаа • Нийгмийн дэмжлэг, халамж • Бухимдал
 54. 54. Нийгмийн эрүүл мэндэд нөлөөлөгч хүчин зүйлс www.themegallery.com • Соѐл зан заншил: Япон хүмүүс харьцангуй өндөр насалж, мөн өвчлөлийн хувь ч бага байдаг. • Хүйс: Эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд өөр өөр, ихэнх улс оронд эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдийг бодвол арай өндөр насалдаг. • Боловсрол: Эрүүл мэндийн байдал ба боловсролын түвшин хоорондоо шууд харилцан хамааралтай. • Ажил эрхлэлт: Ажил эрхэлснээр хүн өөрийгөө таних, өөртөө итгэлтэй байх явдал нэмэгдэнэ. Мөн ажлын нөхцөл байдлыг сайжруулах нь ажиллагсдын эрүүл мэндэд эерэг нөлөөтэй.
 55. 55. Нийгмийн эрүүл мэндэд нөлөөлөгч хүчин зүйлс www.themegallery.com • Амьдралын эхэн үе: Эхийн эрүүл мэнд, зан үйл (хөхөөр хооллох, тамхи татахгүй байх) хүүхдийн эрүүл мэндэд сайнаар нөлөөлнө. • Гэр бүлийн маргаан, хүчирхийлэл: Хүүхэд, залуучуудын эрүүл мэндийн хөгжилд муу нөлөөтэй. • Нийгмийн харилцаа: Үерхэл нөхөрлөл, дэмжлэг бүхий сүлжээ, нийгмийн хамгаалал, ойр дотныхны дулаан уур амьсгал зэрэг нь эрүүл мэндэд маш чухал.
 56. 56. Нийгмийн эрүүл мэндэд нөлөөлөгч хүчин зүйлс www.themegallery.com • Нийгмийн дэмжлэг, халамж: Дутмаг хүмүүсийн хувьд сэтгэцийн өөрчлөлтөнд 5 дахин илүү өртдөг. • Зам тээвэр: Олон нийтийн тээврийн хэрэгслийн асуудал шийдэгдсэн, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангагдсан нөхцөлд хүний эрүүл мэнд сайн байх талтай. • Бухимдал:
 57. 57. Биологийн цагаа тодорхойл • BIORHYTM – Физиологи – Эмоц – Оюун ухаан • Өдөр тутмын био цаг – Өглөө – Үдээс өмнө – Үдээс хойш – Шөнө
 58. 58. BIORHYTM-Био хэмнэл Бие бялдар Оюун ухаан Сэтгэл хөдлөл
 59. 59. Био хэмнэл www.themegallery.com • Бие бялдрын хэмнэл (23 хоног) • Сэтгэл хөдлөлийн хэмнэл (28 хоног) • Оюун ухааны хэмнэл (33 хоног)
 60. 60. 5. Цагийн менежмент Цаг төлөвлөлт Цаг төлөвлөх зарчим ба аргууд L/O/G/O
 61. 61. Цаг төлөвлөлт Амьдрах ѐстой талбар • Бухимдсан үйлчлүүлэгчийнхээ шаардлагыг биелүүлэх, • Хугацаа нь болчихсон тайлангаа өгөх • Маргааш өглөө хэлэлцүүлэх ѐстой төслийн танилцуулгыг хийх • Албан тушаал дэвших эсэхийг шийдэх ажлыг хийж дуусгах • Чухал хурал зөвөлгөөний бэлтгэл ажлыг хангах • Томоохон хөрөнгө оруулагчид танилцуулах тайлангаа бэлтгэх Хий үзэгдэл Чухал биш Яаралтай биш Амьдралын талбар Чухал Яаралтай Бүтэлгүйчүүдийн талбар • Утасны дуудлага • Хэрэгцээгүй хэрнээ ар араасаа хөврөх уулзалтууд • Урилгагүй зочид • Удахгүй гарах гэж байгаа Солонгос кино • Чатлах • Дэлгүүр хэсэх • Зурагт үзэх • Зугаа цэнгэл хөөх
 62. 62. Цагаа сайн зохицуулдаг хүмүүс www.themegallery.com - олон зүйлийг амжуулж, - стресст бага орж, - хүмүүстэй сайн харилцаа тогтоож, - өөртөө болон амьдралдаа сэтгэл хангалуун байж, - дуртай зүйлдээ зориулах цаг завтай байдаг.
 63. 63. Цаг төлөвлөх зарчим ба аргууд www.themegallery.com • • • • • • • • Pareto-гийн зарчим Тэнцвэрийг хадгалах Өдрийн төлөвлөгөө A-L-P-E-N арга ABC шинжилгээ Бүтээмжийн муруй ба биохэмнэл Хөрөөний ир нөлөөлөл Эйзенхуарын зарчим
 64. 64. Цаг үрдэг зүйлс – Зорилгогүй ажил – Ажил эхлэж чаддагүй байдал – Ажил дуусгаж чаддаггүй байдал – Эмх замбараагүй байдал – Мэдэхгүй буюу чадахгүй байдал – Төлөвлөөгүй зүйлүүд – Хүмүүсийн гомдол, хүсэлт – Залхуурал
 65. 65. ЦАГ ХУГАЦАА • Цаг хугацаа нь хүн бүрт тэгш заяагдсан цор ганц өмч. Өөрийн цагийг хайрладаггүй хүн хэзээ ч бусдын цагийг хайрладаггүй... • Цаг хугацаа бол ИЛЖИГ. Түүнд үргэлж хүнд ачаа ачиж, түүнийг үргэлж ташуурдаж бай...
 66. 66. Төлөвлө • Ажлаа 7 хоногоор төлөвлө • Төлөвлөөгүй ажил 3 дахин илүү цаг зарцуулдаг • Төлөвлөлтийн 4 алхам • Төлөвлөгөөгөө бичих тэмдэглэх зүйлээ сонгох • Хамгийн том төлөвлөгөөнүүдээ гаргах • Том ажлаасаа эхлээд хий • Төлөвлөгөөндөө 100% битгий баригд
 67. 67. PARETO-гийн зарчим www.themegallery.com • Бидний зарцуулж буй хугацаа болон хүрч буй үр дүнгийн хооронд ямар нэгэн харьцаа байх ѐстой гэж үздэг. Тэгвэл нийт үр дүнгийн 80%-д хүрэхийн тулд аливаа хүн өөрт байгаа хүч чадал цаг хугацааныхаа ердөө л 20%-ийг зарцуулдаг болох нь тогтоогджээ. • Жишээ нь хэрэглэгчдэд үзүүлэх үйлчилгээг ердөө 20% гэж үзвэл энэ нь нийт орлогын 80%-ийг бүрдүүлж байдаг гэсэн санаа.
 68. 68. Тэнцвэрийг хадгалах тухай www.themegallery.com • • • • Та өөрийн зорилго ба төлөвлөгөөгөө тодорхойлохдоо Ажил-Амьдралын тэнцвэр зарчмын 4 чухал салбарын алийг ч орхигдуулж болохгүй. Бие махбодь- эрүүл мэндийн асуудал Соѐл боловсролын асуудал Гэр бүл нийгмийн асуудал Ажил хөдөлмөртэй холбоотой асуудал
 69. 69. Өдрийн төлөвлөгөө www.themegallery.com • Өдрийн ажлаа төлөвлөснөөр урт хугацааны буюу сар жилийн ажлаа төлөвлөх боломж нээгдэнэ. • Өдрийн төлөвлөгөө гаргаснаар: – Юу хийх ѐстойгоо мартахгүй – Эмх цэгцтэй – Цагаа урьдчилан тооцох боломжтой – Үр дүнгээ хэмжих хяналт тавих боломжтой
 70. 70. A-L-P-E-N арга www.themegallery.com • A- үүрэг даалгавар, хийгдэх ажлууд тэдгээрийн үргэлжлэх хугацааг бичиж тэмдэглэж авна. • L- төлөвлөж буй ажлуудыг гүйцэтгэх хугацаа • P- завсрын цагаа нөөцлөх буюу бодолцож үзэх • E- шийдвэр гаргах буюу тухайн ажлыг ямар дарааллаар хийх төлөвлөсөн цагийг хэмнэх үүрэг даалгавраа бусдад шилжүүлэх боломжуудын талаар эцсийн шийдвэр гаргах • N- эргэх холбоо буюу хяналтбиелэгдээгүйзүйлст анхаарах
 71. 71. Бүтээмжийн муруй ба биохэмнэл www.themegallery.com • Статистикийн судалгаан дээр үндэслэн хүмүүсийн өдрийн ажлын бүтээмж болон түүний хэлбэлзлийг дараах графикаар дүрслэн харуулсан байна. • Био хэмнэл: Та өдрийн аль цагт хамгийн их бүтээмжтэй буюу эрч хүчтэй ажилладаг болохоо мэдэж болдог.
 72. 72. Далай ламын сургаалиас Бяр чадлийн ундарга тул бодож сэтгэхэд цаг гарга Бага залуу xарагдаx тул тоглож наадаxад цаг гарга Орчлонгийн жам өршөөлгүй тул мөргөж сүсэглэxэд цаг гарга Оюун уxаан ундаршгүй тул уншиж мэдэxэд цаг гарга Ариун xишиг бурxныx тул xайр сэтгэлдээ цаг гарга Аз жаргалын xаргуй тул найз нөxөддөө цаг гарга Зүрx сэтгэлийн дуулал тул инээж баясаxад цаг гарга Зүдрэx цаг ээлжтэй тул өглөг xишигт цаг гарга Xөлс болгон шагнал тул ажил xөдөлмөрт цаг гарга Xүрэx диваажин нэxэлтэй тул буян xурааxад цаг гарга
 73. 73. Ашигласан материал www.themegallery.com • Ц.Бадамгэрэл “Бизнесийн харилцаа” УБ 2009 • “Өсвөр үеийнхэн ба тамхигүй орчин” төсөл. Багш нарт зориулсан гарын авлага • www2.gsu.edu • www.scribd.com/doc/
 74. 74. Баярлалаа! L/O/G/O

×