Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tatiana COŞERI. Filiala municipală a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova – filială unde oamenii învaţă şi inovează împreună

1,464 views

Published on

Conferinţa ABRM "Biblioteca dincolo de bibliotecă: Inovare şi lectură pentru toţi" – organizator Secţiunea “Biblioteci publice”, loc de desfăşurare - Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu”.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tatiana COŞERI. Filiala municipală a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova – filială unde oamenii învaţă şi inovează împreună

  1. 1. Filiala municipală a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova : filială unde oamenii învaţă şi inovează împreună Tatiana COŞERI, preşedintele Filialei municipale ABRM, director adjunct BM
  2. 2. <ul><li>1. Un bibliotecar vicepreşedinte ABRM . </li></ul><ul><li>2. Doi bibliotecari au fost experţi în cadrul evaluării ofertelor pentru elaborarea soft-ului SIBIMOL . </li></ul><ul><li>3. Un bibliotecar a participat la elaborarea Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare cadrelor bibliotecare . </li></ul><ul><li>4. Patru bibliotecari sunt membri ai grupurilor de lucru în cadrul Sistemului Informaţional Integrat al Bibliotecilor din Moldova (SIBIMOL). </li></ul><ul><li>5. Trei bibliotecari sun formatori la nivel naţional. </li></ul><ul><li>6. Formatorii şi filialele Bibliotecii Municipale au fost implicaţi în organizarea şi desfăşurarea Şcolii de Vară Biblioteca publică în serviciul comunităţii </li></ul><ul><li>7. Doi bibliotecari au participat la revizuirea Legii cu privire la biblioteci. </li></ul><ul><li>8. M embri ai comisiilor şi secţiilor din cadrul ABRM . </li></ul><ul><li>9. Un bibliotecar membru al comisiei specializate din cadrul IFLA. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Experţi-formatori la nivel naţional şi internaţional </li></ul><ul><li>1. stagiului de informare şi documentare Adaptarea Bibliotecii Municipale la necesităţile în schimbare a comunităţii chişinăuiene pentru bibliotecarii din Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu”, Focşani, România; </li></ul><ul><li>2. stagiu de informare şi documentare pentru studenţii şi profesorii de la Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale comunicării (Secţia Bibliologie), Universitatea de Vest din Timişoara, România; </li></ul><ul><li>3. formatori la Tabăra de instruire pentru bibliotecari organizată de Biblioteca Publică Raională “Dimitrie Cantemir” din Ungheni; </li></ul><ul><li>4. formatori pentru colegii din Soroca, Orhei, Teleneşti, Cahul, Cricova, Vadul lui Vodă, Ştefan Vodă etc.; </li></ul><ul><li>5. formatori, profesori pentru studenţii de la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională; conducători ai tezelor de licenţă. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Cercetări, inovaţii </li></ul><ul><li>1. studii axate pe diversificarea serviciilor: servicii extramuros pentru persoane dezavantajate; Programe Chişinăul citeşte o carte , Lecturile verii; catalogare WEB, e-conţinuturi, serviciul Întreabă bibliotecarul , servicii externizate, servicii WEB 2.0, servicii interactive etc.; </li></ul><ul><li>2. abordarea specificului învăţării adulţilor, implementarea termenilor andragogie , instituţia care învaţă; </li></ul><ul><li>3. cercetarea conceptului de calitate, principiilor managementului conflictelor; </li></ul><ul><li>4. studii aprofundate privind implementarea legislaţiei biblioteconomice, privind serviciile şi ofertele informaţionale pentru persoanele dezavantajate ; </li></ul><ul><li>5. cercetări şi abordări ale culturii instituţionale în structurile infodocumentare, inovaţiei în managementul infodocumentar ; </li></ul><ul><li>6. cercetarea şi promovarea managementului proiectelor, activităţilor de fundraising ; </li></ul><ul><li>7. studierea procesului de lectură, imaginii bibliotecii publice în comunitate, responsabilităţii sociale a bibliotecilor; </li></ul><ul><li>8. brevete de invenţii - 2 </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Biblioteca Municipală a reprezentat R. Moldova şi domeniul, oraşul în proiectele europene C @limera, PULMAN-XT; partener în asigurarea formării profesionale la standarde europene prin intermediul proiectului CERTIDoc. </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Activităţile desfăşurate la şi de filiala municipală a ABRM sunt permanente şi de durată, sunt un model care lasă amprenta în comunităţii profesionale. </li></ul>
  7. 10. Prin a tributele noastre de bază promptitudine, corectitudine, competenţă, amabilitate şi respect reuşim să creăm o Bibliotecă performantă.
  8. 11. <ul><li>Vă mulţumesc pentru atenţie! </li></ul><ul><li>tcoseri @hasdeu.md </li></ul>

×