Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O istorie de transformare profesională

343 views

Published on

Conferinta anuală: Descoperă, Conectează, Arhivează la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” de la 21.10.2015.

Laboratorul conceptelor: Descoperă!
Sesiunea va include prezentări despre diverse proiecte ce promovează rezultatele studiilor, cercetărilor realizate de biblioteci care au reușit să demonstreze necesitatea unui serviciu, unei acțiuni ce aduce schimbarea în comunitate.

Prezantarea O istorie de transformare profesională a fost prezentată de șefa bibliotecii A. Mickiewicz Oxana Andreev și Irina Tutun, bibliotecar principal, Departamentul Memoria Chișinăului.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

O istorie de transformare profesională

 1. 1. O istorie de transformare profesională Oxana Andreev Irina Tutun
 2. 2. Motto: Schimbare prin continuă învă are ț
 3. 3. Zi de zi...
 4. 4. TOT - început  Nou, confuz, incert  Temere, nelinişte, îngrijorare
 5. 5. TOT - integrare
 6. 6. Conexiunea: formarea echipei
 7. 7. De azi… formatori
 8. 8. Pregătiri pentru training-uri  Agende  Energeizere  Design  Ambian ăț
 9. 9. Lecturi necesare
 10. 10. DACĂ...  dacă participan ii vor fi ostili?ț  dacă nu vor în elege?ț  dacă ne vom bloca?  dacă nu vom ti ceva???ș  dacă, dacă, dacă...
 11. 11. În calitate de formatori
 12. 12. În calitate de formatori
 13. 13. La training-uri
 14. 14. La training-uri
 15. 15. Bilan uriț 100 ore de instruire la subiectele IT, BM, SNB, Raportarea online, PowerPoint, Istorii de succes: Training-uri – 84 ore Follow-up – 8 ore Coaching – 8 ore 16 bibliotecari instrui iț 11 servicii noi de bibliotecă implementate
 16. 16. Bilanţuri
 17. 17. Activitatea de formator - Plusuri •oportunitatea de dezvoltare continuă •muncă dinamică şi cu multă energie; •prilejul de a întâlni iș cunoaşte diferi iț oameni •feedback permanent; •sentimentul de împlinire la sfârşitul unei zile; •creşterea vizibilită iiț
 18. 18. Mergi cât de departe vezi cu ochii i vei vedea i mai departe.ș ș Zig Ziglar
 19. 19. Vă mulţumim!

×