Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MAI BINE INFORMAT – MAI BINE PROTEJAT: UN DEZIDERAT DEVENIT REALITATE LA BIBLIOTECA PUBLICĂ DE DREPT Angela CIOBANU Bibli...
Biblioteca în societatea contemporană <ul><li>Trăim în societatea informaţiei şi comunicării, numită şi post-industrială,...
Oferirea accesului la informaţii <ul><li>Conceptul de disponibilizare a informaţiilor presupune oferirea accesului la info...
Biblioteca Publică de Drept şi informarea legislativă a cetăţenilor <ul><li>Beneficiul adus de către Biblioteca Publică de...
Utilitatea bazelor de date legislative <ul><li>Efectuarea unui sondaj referitor la necesităţile informaţionale ale utiliz...
<ul><li>Proiectul </li></ul><ul><li>„ Dreptul tău de a şti: biblioteca îndeplineşte acest deziderat” </li></ul>
Scopul proiectului <ul><li>Scopul proiectului s-a focusat pe oferirea accesului la informaţiile juridice străine în vedere...
Obiectivele proiectului I <ul><li>Sporirea gradului de conştientizare a instituţiei bibliotecii ca fiind un important sup...
Obiectivele proiectului II <ul><li>Furnizarea accesului gratuit la legislaţia României şi a ţărilor membre CSI, evitînd, ...
Activităţile prevăzute de proiect <ul><li>Asigurarea accesului la legislaţia României şi a ţărilor membre CSI prin interme...
Utilizatorii potenţiali ai bazelor de date “Legalis.ro” şi “Legislaţia ţărilor CSI” <ul><li>Persoane din mediul academic, ...
Baza de date “Legalis.ro” <ul><li>Baza de date „ Legalis.ro”, gîndită ca o bibliotecă juridică, oferă acces utilizatorulu...
Baza de date “Legislaţia ţărilor CSI” <ul><li>Baza de date „Legislaţia ţărilor CSI” este utilă datorită numărului consider...
<ul><li>Bazele de date sunt disponibile în cadrul bibliotecii pentru orice doritor de a le accesa şi a beneficia de conţin...
<ul><li>MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE! </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mai Bine Informat – Mai Bine Protejat

976 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mai Bine Informat – Mai Bine Protejat

 1. 1. MAI BINE INFORMAT – MAI BINE PROTEJAT: UN DEZIDERAT DEVENIT REALITATE LA BIBLIOTECA PUBLICĂ DE DREPT Angela CIOBANU Biblioteca Publică de Drept
 2. 2. Biblioteca în societatea contemporană <ul><li>Trăim în societatea informaţiei şi comunicării, numită şi post-industrială, o lume în care nu producţia materială, industrială mai ocupă locul priveligiat, ci industria informării şi noile tehnologii ale comunicării. În epoca informaţiei bibliotecile sunt supuse, la rîndul lor, unor metamorfoze importante. De-a lungul timpului, bibliotecile au fost puse în faţa a numeroase provocări datorate schimbărilor de mediu socio-cultural. Totuşi, bibliotecile reuşesc de fiecare dată să se adapteze nevoilor sociale şi să joace un rol deosebit în crearea, organizarea, stocarea, restaurarea, conservarea şi disponibilizarea informaţiilor. </li></ul>
 3. 3. Oferirea accesului la informaţii <ul><li>Conceptul de disponibilizare a informaţiilor presupune oferirea accesului la informaţii, ceea ce a reprezentat dintotdeauna prerogativa esenţială a bibliotecii, căci accesul la informaţie este un drept fundamental al omului şi, totodată, elementul indispensabil al unei societăţi democratice. Actualmente, importanţa medierii accesului la informaţia publică este justificată tot mai mult prin existenţa dezechilibrului între putere şi cetăţeanul de rînd, iar informaţiilor legislative – ca parte componentă a informaţiilor publice - le revine un rol distinct. Informaţiile privind cadrul legislativ, modificările ulterioare aduse acestuia, sunt elementul primordial în definirea unor măsuri eficiente de protecţie a drepturilor cetăţeneşti. </li></ul>
 4. 4. Biblioteca Publică de Drept şi informarea legislativă a cetăţenilor <ul><li>Beneficiul adus de către Biblioteca Publică de Drept prin informarea legislativă a comunităţii chişinău i ene este de necontestat. Biblioteca, deschisă pentru întreaga comunitate, s-a dovedit a fi o instituţie cu adevărat democratică şi un valoros instrument de informare juridică. Biblioteca Publică de Drept asigură accesul la resurse juridice adecvate şi actualizate, ceea ce permite cetăţenilor să exceleze academic, să găsească soluţii unor dileme juridice, să ia decizii vitale în cadrul iniţiativelor de afaceri etc. </li></ul>
 5. 5. Utilitatea bazelor de date legislative <ul><li>Efectuarea unui sondaj referitor la necesităţile informaţionale ale utilizatorilor Bibliotecii Publice de Drept, a relevat necesitatea abonării la baze de date referitoare la legislaţia altor ţări. Astfel, a fost elaborat de către bibliotecă în parteneriat cu Asociaţia Obştească „Iniţiativa pentru o Nouă Europă” proiectul „ Dreptul tău de a şti: biblioteca îndeplineşte acest deziderat” depus ulterior la Ambasada Regală a Norvegiei în România, prin care s-a solicitat achiziţionarea bazelor de date „Legalis.ro” şi „Legislaţia ţărilor CSI”. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Proiectul </li></ul><ul><li>„ Dreptul tău de a şti: biblioteca îndeplineşte acest deziderat” </li></ul>
 7. 7. Scopul proiectului <ul><li>Scopul proiectului s-a focusat pe oferirea accesului la informaţiile juridice străine în vederea sprijinirii proceselor de cercetare comparativă efectuate de către comunitatea juridică, precum şi susţinerea luării deciziilor zilnice de către cetăţenii de rînd. </li></ul>
 8. 8. Obiectivele proiectului I <ul><li>Sporirea gradului de conştientizare a instituţiei bibliotecii ca fiind un important suport în oferirea accesului la bazele de date juridice, capabil să stimuleze perfecţionarea activităţilor de cercetare şi luarea deciziilor zilnice; </li></ul><ul><li>Promovarea valorii resurselor electronice legislative în informarea comunităţii juridice şi a persoanelor de rînd; </li></ul>
 9. 9. Obiectivele proiectului II <ul><li>Furnizarea accesului gratuit la legislaţia României şi a ţărilor membre CSI, evitînd, totodată, restricţiile şi preferinţele, prin abonarea la bazele de date „Legalis.ro” şi „Legislaţia ţărilor CSI”; </li></ul><ul><li>Consolidarea alfabetizării informaţionale a comunităţii juridice şi a cetăţenilor de rînd, în special prin dobîndirea competenţelor de căutare în baze de date juridice. </li></ul>
 10. 10. Activităţile prevăzute de proiect <ul><li>Asigurarea accesului la legislaţia României şi a ţărilor membre CSI prin intermediul bazelor de date „Legalis.ro” şi „Legislaţia ţărilor CSI”. </li></ul><ul><li>Organizarea a 10 training- uri ( inclusiv 3 training-uri mobile în afara spaţiului Bibliotecii Publice de Drept) în vederea dezvoltării abilităţilor de căutare în bazele de date. Sesiunile de instruire vor cuprinde două subiecte: </li></ul><ul><li>Tema 1: Structura, conţinutul şi principiile de căutare în bazele de date „Legalis.ro” şi „Legislaţia ţărilor CSI”. </li></ul><ul><li>Tema 2: Instrumentele şi strategiile de căutare în cadrul bazelor de date. </li></ul><ul><li>Publicarea materialelor promoţionale şi a suporturilor pentru instruire. </li></ul>
 11. 11. Utilizatorii potenţiali ai bazelor de date “Legalis.ro” şi “Legislaţia ţărilor CSI” <ul><li>Persoane din mediul academic, în special cei ce-şi desfăşoară studii comparative şi analitice în cadrul programelor de master, doctorat şi postdoctorat de la facultăţile de drept ale universităţilor din ţară; </li></ul><ul><li>Persoane ce efectuează studii comparative referitoare la legislaţia internaţională sau elaborează proiecte de legi în vederea racordării legislaţiei naţionale la standardele europene; </li></ul><ul><li>Practicieni, decidenţi, antreprenori, investitori şi alte persoane implicate în iniţiative de afaceri ş.a. </li></ul>
 12. 12. Baza de date “Legalis.ro” <ul><li>Baza de date „ Legalis.ro”, gîndită ca o bibliotecă juridică, oferă acces utilizatorului către secţiuni de legislaţie oficială (aşa cum este ea publicată în Monitorul Oficial), legislaţie actualizată, legislaţie europeană, jurisprudenţă românească şi jurisprudenţă CEDO. În „Legalis.ro” , poate fi citită în format electronic doctrina în materie de drept civil, drept procesual civil, modele de contracte, cereri şi acţiuni în justiţie şi doctrina în materie de dreptul afacerilor, în total peste 15.000 de pagini de doctrină românească. Baza de date mai conţine şi o secţiune de Bibliografie pentru cele mai importante 12 reviste ale lumii juridice româneşti. </li></ul>
 13. 13. Baza de date “Legislaţia ţărilor CSI” <ul><li>Baza de date „Legislaţia ţărilor CSI” este utilă datorită numărului considerabil de state a căror legislaţie este inclusă, acestea fiind: Armenia, Azerbaigan, Belarus, Kazahstan, Kîrgîstan, Republica Moldova, Rusia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina şi Uzbekistan. Baza de date mai dispune şi de o secţiune de legislaţie internaţională. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Bazele de date sunt disponibile în cadrul bibliotecii pentru orice doritor de a le accesa şi a beneficia de conţinutul lor, iar Biblioteca Publică de Drept nu se opreşte aici, fiind iarăşi în căutarea unor noi oportunităţi, şi asta deoarece în viziunea Uniunii Europene, biblioteca publică trebuie să fie o instituţie activă şi eficientă în care oamenii au uşor acces, o instituţie deschisă tuturor, reprezentînd un element al democraţiei. Biblioteca Publică de Drept a demonstrat că orice deziderat poate deveni realitate dacă la realizarea acestuia se munceşte cu entuziasm şi abnegaţie. Căci nu înzădar sloganul Bibliotecii Publice de Drept pentru anul 2009 este: INFORMAT. CORECT. DECIS ... </li></ul>
 15. 15. <ul><li>MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE! </li></ul>

×