Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lidia KULIKOVSKI. Inovaţia în management ca factor de supravieţuire şi schimbare a bibliotecii

1,435 views

Published on

 • Be the first to comment

Lidia KULIKOVSKI. Inovaţia în management ca factor de supravieţuire şi schimbare a bibliotecii

 1. 1. <ul><li>I NOVA Ţ I A ÎN MANAGEMENT – </li></ul><ul><li>SOLUŢIA SCHIMBĂRII ÎN DOMENIUL INFODOCUMENTAR. </li></ul><ul><li>OPORTUNITĂŢI. PROBLEME. ROLURI. </li></ul>12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 2. 2. 12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 3. 3. <ul><li>SCHIMBARI IN MANAGEMENT: </li></ul><ul><li>Dereglementarea </li></ul><ul><li>Deverticalizarea </li></ul><ul><li>Digitalizarea </li></ul><ul><li>Internetul </li></ul><ul><li>Micşorarea ciclului de viaţă al strategiilor </li></ul><ul><li>Diminuarea costurilor de comunicare </li></ul><ul><li>Erodarea avantajului competitiv. </li></ul><ul><li>  </li></ul>12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 4. 4. <ul><li>PRACTICA MANAGEMENTULUI </li></ul><ul><li>Stabilirea şi programarea obiectivelor, </li></ul><ul><li>Impulsionarea şi echilibrarea efortului, </li></ul><ul><li>Coordonarea şi controlul activităţilor, </li></ul><ul><li>Dezvoltarea şi repartizarea talentului, </li></ul><ul><li>Acumularea şi aplicarea cunoştinţelor, </li></ul><ul><li>Cumularea şi alocarea resurselor, </li></ul><ul><li>Dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor, </li></ul><ul><li>Gestionarea şi satisfacerea necesităţilor utilizatorilor </li></ul>12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 5. 5. <ul><li>PROCESE DE MANAGEMENT </li></ul><ul><li>Planificarea strategică; </li></ul><ul><li>Bugetarea; </li></ul><ul><li>Managementul proiectului; </li></ul><ul><li>Angajările şi promovările; </li></ul><ul><li>Trainingurile şi dezvoltarea; </li></ul><ul><li>Comunicarea internă; </li></ul><ul><li>Managementul informaţiilor; </li></ul><ul><li>Evaluările periodice ale activităţii; </li></ul><ul><li>Evaluările activităţii angajaţilor şi sistemul de recompense. </li></ul>12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 6. 6. <ul><li>PIRAMIDA INOVAȚIEI </li></ul><ul><li>Inovaţia în management </li></ul><ul><li>Inovaţia la nivel de strategie </li></ul><ul><li>Inovaţia la nivel de produse/servicii </li></ul><ul><li>Inovaţia la nivel operaţional </li></ul><ul><li>  </li></ul>12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 7. 7. <ul><li>PROVOCĂRI PENTRU BIBLIOTECI </li></ul><ul><li>Accelerarea semnificativă a ritmului de înnoire strategică în bibliotecile mici şi mari; </li></ul><ul><li>Includerea inovaţiei în responsabilităţile zilnice ale tuturor angajaţilor; </li></ul><ul><li>Crearea unui mediu de lucru foarte stimulant care să inspire angajaţii să ofere ce e mai bun în e . </li></ul>12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 8. 8. <ul><li>FORTIFICAȚII PRĂBUȘITE </li></ul><ul><li>Deregularizarea şi liberalizarea reduc barierele de acces informaţie </li></ul><ul><li>Puterea internetului ne-a dat şansa să ajungem la o piaţă internaţională a informaţiei. </li></ul><ul><li>Dezintegrarea via deverticalizare şi outsourcing </li></ul><ul><li>Utilizatorii noştri care beneficiază acum de puterea internetului influenţează de asemenea obstacolele </li></ul><ul><li>Internetul reduce costurile tranzacţiilor </li></ul><ul><li>Monopolurile de distribuţie - o altă sursă de fricţiuni </li></ul>12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 9. 9. 12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 10. 10. 12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 11. 11. 12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 12. 12. 12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 13. 13. <ul><li>PREGĂTIȚI? </li></ul><ul><li>UN PAS ÎNAINTE SAU DOI ÎNAPOI? </li></ul><ul><li>Cum ai fost pregătit pentru a deveni un inovator în domeniu? Ce training ai primit? Ce instrumente ţi s-au pus la dispoziţie? </li></ul><ul><li>Ai acces la un trainer sau mentor în privinţa inovaţiei? Există un expert în inovaţie în cadrul bibliotecii care te-ar putea ajuta să-ţi dezvolţi ideile novatoare? </li></ul>12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 14. 14. <ul><li>Consideraţi că sunteţi o bibliotecă inovativă? </li></ul><ul><li>100% de responden ț i au r ă spuns DA! </li></ul><ul><li>a. îmbunătăţirea serviciilor 24,4 % </li></ul><ul><li>b. dezvoltarea de noi produse / servicii care să satisfacă necesităţile informaţionale (NI) ale utilizatorilor. 23,2 % </li></ul><ul><li>c. îmbunătăţirea managementului bibliotecii. 6,09 % </li></ul><ul><li>d. îmbunătăţirea comunicării interne şi externe. 8,53 % </li></ul><ul><li>e. îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe ale angajaţilor. 15,85 % </li></ul><ul><li>f. îmbunătăţirea imaginii bibliotecii în comunitate. 22,00% </li></ul>12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 15. 15. 12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 16. 16. 12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 17. 17. <ul><li>Consideraţi bibliotecarii, ca profesiune, inovanţi? </li></ul><ul><li>a. da, sunt inventivi - 15% </li></ul><ul><li>b. flexibili în comunicare – 12,6% </li></ul><ul><li>c. profesionişti – 22,3% </li></ul><ul><li>d. nu prea am văzut inovativitate – 11,1% </li></ul><ul><li>e. BM are o reţea foarte modernă de filiale – 20,3% </li></ul><ul><li>f. î-şi îmbunătăţeşte mereu activităţile – 6,8% </li></ul><ul><li>g. ne surprinde plăcut, ceea ce se întîmplă, in special, la Sediul Centralla BM – 7.3% </li></ul><ul><li>h. competente, devotate profesiei - 4,6% </li></ul>12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 18. 18. 12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 19. 19. 12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 20. 20. <ul><li> În ce măsură consideraţi că inovarea este o condiţie importantă pentru performanţă? </li></ul><ul><li>1 - este prea puţină importantă ; 2 - importanţă redusă ; 3 - importanţă medie ; 4 - este importană ; 5 — foarte importantă </li></ul><ul><li>1 2 3 4 5 </li></ul><ul><li>4,9 % 14,6 % 80,5 % </li></ul>12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 21. 21. <ul><li>Nu există biblioteci adaptabile, doar oameni adaptabili!!! </li></ul>12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 22. 22. 12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 23. 23. <ul><li>Conducem Biblioteca 2.0 </li></ul><ul><li>cu Management 1.0 </li></ul>12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 24. 24. 12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 25. 25. 12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 26. 26. 12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 27. 27. <ul><li>Cărămida veche: </li></ul><ul><li>Managementul de vârf decide strategiile </li></ul><ul><li>Daca devenim mai buni, cat mai repede, câştigam </li></ul><ul><li>Tehnologia informaţiei creează avantaj competitive </li></ul><ul><li>A revoluţiona înseamnă a risca </li></ul><ul><li>Inovaţia înseamnă produse si tehnologii noi </li></ul><ul><li>Strategia este partea uşoara, insa implementarea este problematica </li></ul><ul><li>Schimbarea începe de la conducere </li></ul><ul><li>Problema noastră reala este execuţia </li></ul><ul><li>Aliniamentul este mereu o virtute </li></ul><ul><li>Bibliotecile nu pot inova </li></ul><ul><li>Nu poţi face din inovaţie o capacitate </li></ul>12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address] Cărămida noua: Toata lumea contribuie, poate contribui la crearea strategiei Câştigam prin inovaţii care distrug regulile Conceptele de activitate neconvenţionale creează avantaj competitive Repetarea aceloraşi lucruri aduce cu sine riscuri mari Inovaţia înseamnă concept de activitate cu totul no u Strategia este uşoara numai daca ne mulţumim cu imitaţii Schimbarea începe de la oamenii activi Problema noastră reala este incrementalismul Diversitate si varietate sunt calea spre inovaţie Bibliotecile demonstrează modele inovative, revoluţionare Se poate face din inovaţie o capacitate, dar nu fără a depune efort
 28. 28. <ul><li>CAPACITATEA PENTRU INOVAȚIE </li></ul><ul><li>Dacă optăm și investim în transformarea inovaţiei în capacitate, vom produce dividende imense – bilet biblioteci lor pentru viitor; </li></ul><ul><li>Există o sursă bogată de imaginaţie latentă în bibliotecile noastre și spirite, creative, întreprinzătoare și entuziasm destul; </li></ul><ul><li>Chiar este posibil să facem din inovaţie o capacitate. </li></ul>12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 29. 29. 12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 30. 30. 12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]
 31. 31. FELICIT ĂRI TUTUROR! MULŢI ANI, ABRM! VIVAT, CRESCAT, FLOREAT! INOVAŢI! 12.12.11 dr., conf.univ., director general LIDIA KULIKOVSKI [email_address]

×