Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Din experiența Zilelor FedEx

331 views

Published on

Conferinta anuală: Descoperă, Conectează, Arhivează la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” de la 21.10.2015.

Laboratorul conceptelor: Descoperă!
Sesiunea va include prezentări despre diverse proiecte ce promovează rezultatele studiilor, cercetărilor realizate de biblioteci care au reușit să demonstreze necesitatea unui serviciu, unei acțiuni ce aduce schimbarea în comunitate.

Prezantarea Din experiența Zilelor FedEx a fost prezentată de șefa Centrului Academic Internațional Eminescu Elena Dabija.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Din experiența Zilelor FedEx

 1. 1. CALEA TA SPRE CUNOAŞTERE: Zilele FedEx@Hasdeu Cafeneaua biblioteconomică „Chindii Profesionale” Colocvii de vară
 2. 2. SCOPUL: INSTRUIRE CONTINUĂ  CUNOŞTINŢE COMUNICARE EXPERIENŢE INTERACTIVITATE CREATIVITATE  PROIECTE  PRODUSE SERVICII SATISFACŢII
 3. 3. REALIZĂRILE ECHIPEI EMINESCU: Proiect:Proiect: BIBLIOTECA – VOCAŢIE ŞI DEVOTAMET,BIBLIOTECA – VOCAŢIE ŞI DEVOTAMET, MEDIUL FAVORABIL AL SĂNĂTĂŢII EMOŢIONALEMEDIUL FAVORABIL AL SĂNĂTĂŢII EMOŢIONALE Omul sfinţeşte locul, factorul uman contează cel mai mult în bibliotecă, iar succesul aparţine celor care îşi fac lucrul cu pasiune. SCOPUL: Autotestarea-autoevaluarea angajaţilor pentru a identifica: Profesionalismul Creativitatea Devotamentul Vocaţia Durabilitatea Compatibilitatea Satisfacţia Planurile pe viitor
 4. 4. Proiect:Proiect: OPERA SOLICITATĂ CONTEAZĂOPERA SOLICITATĂ CONTEAZĂ SCOPUL: Completarea fondului de documente cu titlurile neonorate PAŞII: Studiem, analizăm, sintetizăm, conchidem, decidem TEHNICI DE LUCRU: Imprimare, scanare, multiplicare, format CD, scriere manual PUBLICITATE: Pliante, expoziţii, concurs, motivare, mass-media, reţele de socializare IMPACTUL: Lectură, valorificare, voluntariat, creativitate, promovare
 5. 5. Proiect:Proiect: EU VREAU SĂ ŞTIU! DAR TU?EU VREAU SĂ ŞTIU! DAR TU? SCOPUL: Studierea şi promovarea operei eminesciene şi a literaturii universale de către tineri şi pentru tineri.
 6. 6. Proiect:Proiect: BIBLIOTECA VINE LA TINE!BIBLIOTECA VINE LA TINE! SCOPUL: Extinderea ariei şi orelor de activitate, servicii extramuros, promovarea bibliotecii, dezvoltarea parteneriatului.  Cafeneaua-club COFFEEMOLKA Piaţa BUDAPEST ULIM Liceul Teoretic TRAIAN Liceul Teoretic D. CANTEMIR Cartea la domiciliu
 7. 7. Proiect:Proiect: MUNCIM SUB STEAUA NOROCOASĂ A LUI EMINESCU.MUNCIM SUB STEAUA NOROCOASĂ A LUI EMINESCU. CUNOAŞTEM PAS CU PAS EMINESCUCUNOAŞTEM PAS CU PAS EMINESCU@@CAI EMINESCUCAI EMINESCU SCOPUL: Oferirea serviciilor noi şi de calitate comunităţii la subiectul Eminescu Chipul lui Eminescu în filatelie, piese poştale şi cartofilie Eminescu în artefacte Eminescu de la muzica poeziei la poezia muzicii Eminescu în arta vizuală Eminescu în arta scrisă, traduceri Tezaur eminescian@CAIE
 8. 8. Proiect:Proiect: LOIALIZAREA UTILIZATORILORLOIALIZAREA UTILIZATORILOR SCOPUL: Scanarea comunităţii Determinarea non-utilizatorilor Extinderea parteneriatelor Perspective de colaborare
 9. 9. IMPLICAREA TINERILOR CREATIVI ÎN DIFERITE SERVICII,IMPLICAREA TINERILOR CREATIVI ÎN DIFERITE SERVICII, PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢIPROIECTE ŞI ACTIVITĂŢI Ziua Naţională a Culturii Săptămâna uşilor deschise Nocturna Bibliotecii Cluburi Cenacluri Ateliere Concursuri
 10. 10. IMPACT:IMPACT: Activitatea CAI Eminescu a fost diversificată. Prioritar a fost opera eminesciană, s-a asigurat vizibilitatea atât în comunitatea biblioteconomică cât şi în societate, proiectele au fost testate, implimentate cu succes şi vor avea durabilitate şi în anul 2016.
 11. 11. CONCLUZII:CONCLUZII: Instruirile profesionale, care au avut loc, au adus beneficii angajaţilor BM, ca aceasta în perspectivă să devină o instituţie mai fiabilă, transparentă şi eficientă, atât în comunitatea biblioteconomică cât şi în societate. Ne-au scuturat mentalitatea, ne-au motivat să inovăm, ne-au încurajat creativitatea! Mulţumim organizatorilor pentru confortul şi buna organizare a sesiunilor! Împreună vom reuşi să oferim BM durabilitate şi succese! VIVAT! CRESCAT, FLOREAT ECHIPA HASDEU!
 12. 12. http://centruleminescubm.blogspot.com/http://centruleminescubm.blogspot.com/ http://bibliografiicaie.blogspot.comhttp://bibliografiicaie.blogspot.com http://orapovesteicaie.blogspot.com/http://orapovesteicaie.blogspot.com/ https://www.youtube.com/channel/UCs6tjdMqY4Y4ZXBJaHuKFBghttps://www.youtube.com/channel/UCs6tjdMqY4Y4ZXBJaHuKFBg https://www.facebook.com/pages/Centrul-Academic-Interna%C8%9Bional-https://www.facebook.com/pages/Centrul-Academic-Interna%C8%9Bional- Eminescu/277601359016273Eminescu/277601359016273 https://www.flickr.com/photos/centru_eminescu/https://www.flickr.com/photos/centru_eminescu/ https://twitter.com/verasirbuhttps://twitter.com/verasirbu

×