Välkomna till BLoPP 2Bedömning & Lokal Pedagogisk PlaneringPernilla LundgrenErika IsakssonOlle Hjalmarsson<br />
Vad händer på våra fyra träffar?<br />
Till BLoPP II…<br />Fundera över:<br />Var befinner sig mina elever?<br />Vad har jag tänkt utveckla hos mina elever (utif...
En bild av formativ bedömning<br />Bedömning <br />Var befinner sig eleven i <br />förhållande till målet?<br />Feedback<b...
Vad händer idag?<br /><ul><li>Kort om BLoPP
Om LPP
Hur jobbar vi i gruppen?
Arbete i grupperna
Fika
Ingen uppsamling
Vi går runt till grupperna
Insamling av LPP:material</li></li></ul><li>”Det är tydligt att skolan har problem med det som är kärnan i sin verksamhet ...
Undervisningen anpassas inte till elevens förutsättningar och lärande: ”I vissa skolor tenderar undervisningen att likrikt...
Eleverna ges inte särskilt stöd i den omfattning som krävs: ”Fokus läggs på brister hos eleven i stället för undervisnings...
Betygssättningen följer inte betygskriterierna.
”På tre av fyra grundskolor … brister dock den individuella utvecklingsplanen (IUP) … som skolan tillsammans med elev och ...
Konkretisera strävansmålen för eleverna-			formulera lärandemålen.<br />”formuleringar som tillsammans uttrycker vad en el...
Lärandemål<br /><ul><li>Hänger lärandemålen ihop med strävansmålen?
Uttrycker lärandemålen vad eleverna ska kunna, förstå, förhålla sig till och/eller vara kapabla att utföra (och inte vad ...
Är lärandemålen tydliga och begripliga för eleverna?
Är antalet lärandemål rimliga? Inte för få och inte för många?
Är lärandemålen realistiska, dvs har eleven en chans att under givna förutsättningar uppnå målen?</li></li></ul><li>Vad oc...
Vad och hur bedömer vi?<br /><ul><li>Finns en tydlig koppling: Mål – Bedömning - Undervisning?
Koppla ihop med lärandemålen, tänk t.ex. på att använda begreppet HUR</li></ul>	Mål: analysera källor<br />	Bedömningsaspe...
Är det tydligt vad som är bedömningsunderlag?
Får eleven möjlighet i undervisningen att förstå olika kvaliteter i de aspekter som ska bedömas?
Är bedömningsuppgifterna utmanande, motiverande och så autentiska som möjligt?
Hur gensvarar vi till eleven?</li></li></ul><li>Feedback till eleven<br />Feedback (gensvar) som stöttar lärande bör:<br /...
Matrisens uppbyggnad<br />Uppdelad i olika aspekter <br />(strävansmål & bedömningens inriktning)<br />
Olika kvalitativa nivåer <br />(mål att uppnå, strävansmål, betygskriterier)<br />
Beskriva skillnad i kvalitet – ej kvantitet för aspekten<br />
Beskriva olika kvaliteter i produkt/process/ prestation (ej person)<br />Eleven ska kunna förstå vad som menas<br />
”En matris i sig är ju bara ett rutnät” Viveca Lindberg<br />
Nya språket lyfter<br />
Att tänka på om ni jobbar med matriser:<br /><ul><li>Utgå från ”rätt” bedömningsaspekter
 Undvik kopplingar till elevens person
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentation BLOPP 2

2,731 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,731
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation BLOPP 2

 1. 1. Välkomna till BLoPP 2Bedömning & Lokal Pedagogisk PlaneringPernilla LundgrenErika IsakssonOlle Hjalmarsson<br />
 2. 2. Vad händer på våra fyra träffar?<br />
 3. 3. Till BLoPP II…<br />Fundera över:<br />Var befinner sig mina elever?<br />Vad har jag tänkt utveckla hos mina elever (utifrån IUP och kursplanerna)?<br />Vad skulle jag vilja pröva på/ändra/utveckla i min undervisning och bedömning?<br />Lästips:<br />Anders Jönsson: Lärande bedömning<br />Skolverket: Samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning i ditt ämne<br />Utbf: Stödmaterial för elevdokumentation<br />Ta med<br />Kursplaner<br />Dator<br />
 4. 4. En bild av formativ bedömning<br />Bedömning <br />Var befinner sig eleven i <br />förhållande till målet?<br />Feedback<br />Hur kommer du dit?<br />Mål<br />Vart ska eleven?<br />
 5. 5. Vad händer idag?<br /><ul><li>Kort om BLoPP
 6. 6. Om LPP
 7. 7. Hur jobbar vi i gruppen?
 8. 8. Arbete i grupperna
 9. 9. Fika
 10. 10. Ingen uppsamling
 11. 11. Vi går runt till grupperna
 12. 12. Insamling av LPP:material</li></li></ul><li>”Det är tydligt att skolan har problem med det som är kärnan i sin verksamhet – kunskapsuppdraget”(Skolinspektionens rapport, 2010)<br /><ul><li>Undervisningen har ofta inte utgångspunkt i de nationella målen i läroplan och kursplan: ”I stället är det innehållet i läroboken som till viss del tar över planeringen av undervisningen och dess innehåll. Många lärare i grundskolan saknar dessutom kunskap om de nationella målen som riksdag och regering slagit fast”, uppger Skolinspektionen.
 13. 13. Undervisningen anpassas inte till elevens förutsättningar och lärande: ”I vissa skolor tenderar undervisningen att likriktas kring en medelnivå, utan hänsyn till den enskilde elevens intresse, ambitionsnivå och förutsättningar.”
 14. 14. Eleverna ges inte särskilt stöd i den omfattning som krävs: ”Fokus läggs på brister hos eleven i stället för undervisningssituationen och att ansvaret för åtgärden läggs på eleven istället för på skolan.”
 15. 15. Betygssättningen följer inte betygskriterierna.
 16. 16. ”På tre av fyra grundskolor … brister dock den individuella utvecklingsplanen (IUP) … som skolan tillsammans med elev och förälder … ska upprätta vid utvecklingssamtalet.”</li></li></ul><li>En pedagogisk planering<br />
 17. 17. Konkretisera strävansmålen för eleverna- formulera lärandemålen.<br />”formuleringar som tillsammans uttrycker vad en elev förväntas kunna, förstå, förhålla sig till och/eller vara kapabel att utföra vid slutet av en viss studieperiod.”<br />Den grundläggande principen är i korthet att planeringen ska ske utifrån vad eleverna förväntas kunna och kunna göra efter arbetsområdet och inte utifrån vad undervisningen ska innehålla och ge och vad eleverna ska göra<br />Om jag som pedagog kan formulera och vara tydlig med vad som ska läras (och inte göras) så är ju chansen större att eleverna förstår vad som är viktigt att lära…<br />
 18. 18. Lärandemål<br /><ul><li>Hänger lärandemålen ihop med strävansmålen?
 19. 19. Uttrycker lärandemålen vad eleverna ska kunna, förstå, förhålla sig till och/eller vara kapabla att utföra (och inte vad de ska göra i undervisningen)?
 20. 20. Är lärandemålen tydliga och begripliga för eleverna?
 21. 21. Är antalet lärandemål rimliga? Inte för få och inte för många?
 22. 22. Är lärandemålen realistiska, dvs har eleven en chans att under givna förutsättningar uppnå målen?</li></li></ul><li>Vad och hur bedömer vi?<br />…vilka kunskaper och kunskapskvaliteter som ska bedömas (Allmänna rådet)<br />Vi måste använda bedömningsmetoder som passar för att pröva den kunskap vi vill utveckla (Gipps, 1994)<br />Utgå från Bedömningens inriktning.<br />
 23. 23. Vad och hur bedömer vi?<br /><ul><li>Finns en tydlig koppling: Mål – Bedömning - Undervisning?
 24. 24. Koppla ihop med lärandemålen, tänk t.ex. på att använda begreppet HUR</li></ul> Mål: analysera källor<br /> Bedömningsaspekt: HUR du analyserat källor<br /><ul><li>Är det tydligt vilka aspekter som kommer att bedömas?
 25. 25. Är det tydligt vad som är bedömningsunderlag?
 26. 26. Får eleven möjlighet i undervisningen att förstå olika kvaliteter i de aspekter som ska bedömas?
 27. 27. Är bedömningsuppgifterna utmanande, motiverande och så autentiska som möjligt?
 28. 28. Hur gensvarar vi till eleven?</li></li></ul><li>Feedback till eleven<br />Feedback (gensvar) som stöttar lärande bör:<br />Utgå från uppgiften (produkt/process/metakognition) (ej person)<br />Beskriva vad eleven kan<br />Ge konkreta förslag på hur elevens prestationer ska bli bättre<br />Kombineras med själv- och kamratbedömning<br />Ex. Bedömningsmatris<br /> Gensvarsprotokoll<br /> Analysschema<br />
 29. 29. Matrisens uppbyggnad<br />Uppdelad i olika aspekter <br />(strävansmål & bedömningens inriktning)<br />
 30. 30. Olika kvalitativa nivåer <br />(mål att uppnå, strävansmål, betygskriterier)<br />
 31. 31. Beskriva skillnad i kvalitet – ej kvantitet för aspekten<br />
 32. 32. Beskriva olika kvaliteter i produkt/process/ prestation (ej person)<br />Eleven ska kunna förstå vad som menas<br />
 33. 33.
 34. 34. ”En matris i sig är ju bara ett rutnät” Viveca Lindberg<br />
 35. 35. Nya språket lyfter<br />
 36. 36. Att tänka på om ni jobbar med matriser:<br /><ul><li>Utgå från ”rätt” bedömningsaspekter
 37. 37. Undvik kopplingar till elevens person
 38. 38. Undvik ordet ”inte”
 39. 39. För inte in nya aspekter på högre nivåer
 40. 40. Fundera över om en elev kan förstå vad som menas (med lärarens hjälp, i undervisningen), behöver några begrepp förklaras?</li></li></ul><li>Hur arbetar man med matrisen?<br /><ul><li>Relatera till bedömningsmatrisen kontinuerligt
 41. 41. Ge feedback i relation till matrisen
 42. 42. Tillsammans med elevexempel
 43. 43. Låta elever bedöma..</li></ul> …och utveckla utifrån matrisen<br /><ul><li>Självbedömning
 44. 44. Som bäst fungerar matrisen som en ”karta” för eleven
 45. 45. Kamratbedömning
 46. 46. Som diskussionsunderlag
 47. 47. Även för summativa bedömningar, då med betygskriterierna som nivåer</li></li></ul><li>Gensvarsprotokoll<br />
 48. 48. Analysschema (från Analysschema i matematik för åren före årskurs 6, Skolverket)<br />
 49. 49. Undervisningens viktiga delar<br /><ul><li>Ger undervisningen bra möjligheter, utifrån forskning och beprövad erfarenhet, för eleverna att uppnå lärandemålen?
 50. 50. Vilket innehåll? Hur?
 51. 51. Vilka förmågor ska utvecklas? Hur?
 52. 52. Vad behöver tränas? Hur?
 53. 53. Hur jobbar vi i undervisningen med att eleverna förstår mål och bedömning och kunskapskvaliteter?</li></li></ul><li>5 nyckelstrategier för formativ bedömning<br />Wiliam & Thompson, 2007<br />
 54. 54. Exempel på LPP<br />
 55. 55.
 56. 56.
 57. 57.
 58. 58. Checklista LPP<br />
 59. 59.
 60. 60. LPP och Skola2011<br />Lärandemålen kopplar ihop Mål med Centralt innehåll<br />Bedömningens inriktning finns som inledande text till Kunskapskrav<br />
 61. 61. Lärandemålen kopplar ihop <br />Mål med Centralt innehåll<br />Mål<br />Nyhet! Kunskapskraven kommer att presenteras i form av matriser<br />
 62. 62. Förslag till gruppernas arbete <br />10 min Presentera er för varandra<br />20 min Tankar från träff 1 och från litteraturen.<br /> Vad behöver mina elever utveckla utifrån IUP och strävansmålen? <br />ca 2 timmar Fika <br /> Skriv ihop LPP:n<br /> Planera tiden för genomförandet<br /> Titel på LPP<br /> Spara på USB (ev. mejla) med rätt namn<br />
 63. 63.
 64. 64. Till BLoPP III…<br />Ta med<br />Kursplaner<br />1 dator per grupp<br />Elevexempel<br />Erfarenheter…<br />
 65. 65. Mer info om projektet<br />http://pedagogstockholm.se/Utveckling/Bedomning-och-betyg/<br />http://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning/<br />Tidigare LPP finns i Skolwebb: Filer - Mina mappar – Stockholm<br />

×