Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Olle Hjalmarsson Konf. Pedagogisk bedömning 2010

1,189 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Olle Hjalmarsson Konf. Pedagogisk bedömning 2010

  1. 1. Reflekterande läsning i svenska Gensvarets påverkan på elevens lärprocess Olle Hjalmarsson
  2. 2. Reflekterande läsning i svenska Gensvarets påverkan på elevens lärprocess <ul><li>Har du någon gång upplevt känslan av otillräcklighet? </li></ul><ul><li>Jag har upplevt den många gånger… </li></ul>
  3. 3. Reflekterande läsning i svenska Gensvarets påverkan på elevens lärprocess <ul><li>Varför åker inte Jimmy fast för det grova bilrånet trots att Julian, Daniel och bilägaren vet att han var inblandad? </li></ul><ul><li>” Hur ska jag veta det?” </li></ul>
  4. 4. Reflekterande läsning i svenska Gensvarets påverkan på elevens lärprocess Metoden i tre steg: 1) lärare – elev – lärare 2) dela med sig och synliggöra 3) gensvar och reflektion
  5. 5. Reflekterande läsning i svenska Gensvarets påverkan på elevens lärprocess <ul><li>Uppgift 2: </li></ul><ul><li>text – frågor – svar – gensvar </li></ul><ul><li>Gensvar på uppgiftsnivå: 29% </li></ul><ul><li>Gensvar på processnivå: 69% </li></ul><ul><li>Gensvar på metakognitiv nivå </li></ul>
  6. 6. Reflekterande läsning i svenska Gensvarets påverkan på elevens lärprocess <ul><li>Uppgift 5: </li></ul><ul><li>text – frågor – svar – gensvar </li></ul><ul><li>Gensvar på uppgiftsnivå: 52% </li></ul><ul><li>Gensvar på processnivå: 46% </li></ul><ul><li>Gensvar på metakognitiv nivå </li></ul>
  7. 7. Reflekterande läsning i svenska Gensvarets påverkan på elevens lärprocess <ul><li>Utvärderingen: </li></ul><ul><li>” Lärt mig att se bakom orden.” </li></ul><ul><li>” Lärt mig att se olika strategier och modeller.” </li></ul><ul><li>Större medvetenhet </li></ul>
  8. 8. Reflekterande läsning i svenska Gensvarets påverkan på elevens lärprocess <ul><li>Var är jag nu och vad är mitt nästa steg? </li></ul><ul><li>Det lilla är det stora: några exempel från vardagen </li></ul><ul><li>Sätt ord på lärandet (kvalitet) – du kan sätta upp mål </li></ul>

×