Medioteket 7 nov 2012

1,229 views

Published on

Bedömning för Lärande med Digitala Verktyg

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,229
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
64
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Medioteket 7 nov 2012

 1. 1. Bedömning Lärande för med Digitala Verktyg Pernilla Lundgren pernilla.lundgren@stockholm.se @frkpernillahttp://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning
 2. 2. Summativ bedömning Formativ bedömningBetyg /betygsbedömning Den kontinuerliga pedagogiskaKort sammanfattande omdöme bedömningen som synliggör och stöttar elevers lärande och påverkar undervisningens inriktning Lärande bedömningBedömningens olika syften Assessment for learning Pedagogisk bedömning
 3. 3. Big IdeaFormativ bedömningPractice in a classroom is formative to the extent that evidenceabout student achievement is elicited, interpreted, and used byteachers, learners, or their peers, to make decisions about thenext steps in instruction that are likely to be better, or betterfounded, than the decisions they would have taken in theabsence of the evidence that was elicited.
 4. 4. För att läraren ska kunna följa och stödjaelevernas kunskapsutveckling behöverbedömningen vara en integrerad del iundervisningen. Då kan den enskilda elevenfortlöpande få återkoppling på vad hon ellerhan hittills har utvecklat och behöver utvecklaför att nå kunskapskraven.Ett sådant arbetssätt kan även ge lärarenåterkoppling på hur den egna undervisningenfungerar och vad hon eller han behöver ändrapå eller utveckla för att nå bättre resultat.
 5. 5. 5 Tydliggöra mål och kvaliteter NYCKELSTRATEGIER Aktivera eleven som ägare av sin egen Skapa aktiviteter som synliggör lärandet FÖR EN FORMATIV lärprocess UNDERVISNING Aktivera Återkoppling eleverna som som för lärresurser för lärandet varandra framåt
 6. 6. #1 Tydliggöra mål och kvaliteter
 7. 7. BedömningsmatriserÖka elevers kunskapsutveckling • Öka de svagpresterandes begreppsförståelse dramatiskt • Utjämna skillnader som uppkommer genom elevers olika sociala bakgrundÖka bedömaröverensstämmelsen • ReliabilitetTydliggöra vad som är centralt och vad som ska bedömas • ValiditetUnderlätta självbedömning och feedback • Kombinera med elevexempelHöja elevers motivation och fokusera mer på sin egen personliga utveckling (Jönsson & Svingby, 2007 Jönsson, 2010)
 8. 8. iRubric - http://www.rcampus.com/indexrubric.cfm
 9. 9. Elevexempel• Elever kan jobba med att para ihop varandras svar/lösningar med feedback• Bra och dåliga exempel (Durkin & Rittle Johnson, 2012)• Formulera tillsammans varför olika elevsvar/exempel skiljer i kvalitet (ev. utveckla matriser)• Diskutera och utveckla exempel från t.ex. NP
 10. 10. Tydliggöra kvaliteterBild: Tommy Lucassi, http://pedagogstockholmblogg.se/provfrimatematik/
 11. 11. Skapa aktivitetersom synliggörlärandet#2
 12. 12. I fotosyntesen Trädet tar uppJag tror att träd bildas socker vatten, näringväxer för att de som trädet kan Fotosyntesen och kol från tar upp vatten använda i gör att det blir marken.och näring med cellandningen. mer träd. rötterna. Serien gjord i writecomics.com Chogger.com (även foton)
 13. 13. Svårigheter i matematik 1 2 1 1Vilket bråk är minst? a) , b) , c) , d) . 6 3 3 2 Andel rätt svar 88% 4 3 5 7Vilket bråk är störst ? a) , b) , c) , d) 5 4 8 10 . Andel rätt svar 46%; 39% valde (b)
 14. 14. Värdera påståendet 0 (osant) – 10 (helt sant)“Giraffen fick längre hals så att den kunde nå maten bättre.”
 15. 15. Från klassiker… • Beskriv formeln för fotosyntes. • Vad är formeln för cellandning? • Beskriv kolets kretslopp. …till Big QFörklara hur en kolatom i ett äpple kan hamna i en banan. Använd begreppen: fotosyntes, cellandning och förbränning.
 16. 16. Beskriv formeln för fotosyntes. Förklara hur en kolatom i ett äppleVad är formeln för cellandning? kan hamna i en banan. AnvändBeskriv kolets kretslopp. begreppen: fotosyntes, cellandning och förbränning.Eleven redogör översiktligt för innebörden av Eleven redogör översiktligt för innebörden avbegrepp, begrepp, modeller. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.. Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk
 17. 17. Vad kan lämpliga motiverandebedömningsformer vara? Så jag kan se så mycket som möjligt av elevens kunnande (=hög validitet)? Klarar frågan Klarar frågan skriftligt muntligt 19 % 90 % 38,5 % 66 % 26 % 80 %
 18. 18. SAMR-modellenSubstitution / Ersättning• Ingen förändring. Vi gör samma saker som tidigare skillnaden är bara att vi gör det med ny teknik. •Exempel: Datorn som ordbehandlare eller för att läsa E-bok. Augmentation / Förbättring • Tekniken fungerar som direkt ersättning för andra verktyg men bidrar till att skolarbetet kan effektiviseras dock fortfarande utan förbättring av lärandeprocessen eller undervisningskontexten. •Exempel: Eleven kan med datorns hjälp skicka sin skrivna text till läraren. Eleven kan med talsyntes få texten i sin e-bok uppläst. Eleven kan göra understrykningar och anteckningar som sedan kan exporteras till ett annat dokument Modification / Förändring • På denna nivå bidrar tekniken med möjligheter som gör att läraren kan designa uppgifter och lärprocesser för eleverna på ett annat sätt. Nu används tekniken för ett socialt lärande. •Exempel: Eleven använder datorn för att på gemensamma digitala ytor samarbeta med varandra. T.ex. dela understrykningar och anteckningar med varandra. Det individuella skrivandet och läsandet har nu blivit en social aktivitet där man utbyter erfarenheter, tankar och åsikter om det de läst. Redefinition / Omdefiniering • Tekniken möjliggör skapande av nya uppgifter och arbetssätt som tidigare var omöjliga att genomföra. Nya arbetssätt införs. Eleverna ökar sin samverkan med andra, konstruerar och uppfinner. På denna nivå omsätter eleverna det material de har tagit del av till något nytt. •Exempel: Datorn används av eleverna för att ta in omvärlden och nå ut till omvärlden. Med hjälp av verktyg som bloggar, wikis, skype m.m. kan eleverna förmedla sina kunskaper, och omvärlden kan ta del av och även ge respons tillbaka.
 19. 19. Exit ticket Är 1/3 större än, mindre änBeskriv en blodkropps resa från eller lika med 0,33? Visa hur du höger hand till vänster hand. tänker. Använd begreppen……… Skriv en kort text och använd citat på två olika sätt.
 20. 20. #3 Återkoppling som för lärandet framåt
 21. 21. Feedback Feed backVar befinner sig eleven i förhållande till målet? Feed forward Hur kommer du dit? Vad är nästa steg? Feed up Vart ska eleven?
 22. 22. Digital feedback - hur gör man?Youtube Jing & ScreenR Google Docs (insert comment)
 23. 23. Metakognitiv nivå Processnivå • t.ex. hur ska jag • t.ex. hur nästa hantera den uppgift ska bli feedback jag får Uppgiftsnivå bättre • t.ex. faktafelPersonlignivå• t.ex. beröm Hattie & Timperley (2007)
 24. 24. Men tänk om manger eleverna nära nog ”perfekt”feedback – och såläser de inte den…
 25. 25. Elever använder feedback när de ges möjlighet att:Revidera en uppgiftAnvända sin feedback i kommande uppgifterFörstår och kan använda feedbackenÖva först på hur man hanterar feedback
 26. 26. Lärare Vilken feedback är mest effektiv?Elev Kamrat Hattie, 2009
 27. 27. LärareElev Kamrat Hattie, 2009
 28. 28. www.pedagogstockholm.se/filmFeedbacken från eleverna viktig…
 29. 29. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra#4
 30. 30.  Peer Instruction Diskutera lösningar/kvalitet i grupp Parprov Gruppfeedback (I do) – We do – You do Kamratbedömning ”Fiffiga kompisar” ”Two stars and a wish” Stöd Kombineras med elevexempel Protokoll med frågor, checklista eller matris Feedbacken måste bearbetas Helst skriftlig Öva
 31. 31. Aktivera elevensom ägare avsin egenlärprocess#5
 32. 32. No hands up
 33. 33. På TV sa de att Socialdemokraterna gått från 30% till 33% väljarstöd och att det var en treprocentig ökning. Har de rätt? Visa hur du tänker.Minute-by-minute and day-by-day
 34. 34. Hur väl kan du förklara: Värdera Om lägre än 0-5 3, vet du hur du kan ta reda på det?Att alla organismer är släktAtt i fotosyntesen bildas det mer trädAtt komposthögen blir varm avnedbrytningenHur en kolatom i ett äpple kan hamnai en bananVarför det är bra att återvinna plastoch papper
 35. 35. Litteratur Biggs, J. B. (2003). Teaching for quality learning at university. Butler, Ruth (1988). Enhancing and undermining intrinsic motivation; The effects of task ‐involving and ego‐involving evaluation on interest and performance. British Journal of Educational Psychology, 58, 1 ‐14. Durkin, K., & Rittle-Johnson, B. (2012). The effectiveness of using incorrect examples to support learning about decimal magnitude. Learning and Instruction, 22, 206-214. Hattie, J. (2009). Visible learning. Hattie, John & Timperley, Helen (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77, 81‐112. Jönsson, A. & Svingby, G. (2007). The use of scoring rubrics: Reliability, validity and educational consequences. Educational Research Review, 2, 130-144. Jönsson, A. (2010). Lärande bedömning. Kluger Avraham N. & DeNisi, Angelo (1996). The effects of feedback interventions on performance: A historical review, a meta ‐analysis, and a preliminary feedback intervention theory. Psychological Bulletin, 119, 254‐284. Shute, Valerie J. (2008). Focus on formative feedback. Review of Educational Research, 78, 153-. Wiggins, G. & McTighe, J. (1999). Understanding by design. Wiliam, D. (2011). Embedded formative assessment. Pernilla Lundgren pernilla.lundgren@stockholm.se @frkpernillahttp://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning/

×