BLoPP träff 3 VT11

1,348 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,348
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BLoPP träff 3 VT11

 1. 1. Välkomna till BLoPP 3Bedömning & Lokal Pedagogisk PlaneringPernilla LundgrenErika Isaksson<br />
 2. 2. Vad händer på BloPPen?<br />
 3. 3. Några tankar, reflektioner, tendenser och tips<br />Intryck från feedback<br />
 4. 4. Målen <br />Skapa tydlighet och fokus<br />Strävansmål: finns en tydlig koppling till lärandemålen? <br />Ibland: tappar högre kognitiva nivåer…<br />Lärandemål<br />Ibland blandning<br />Tänk: Genom undervisningen ska eleven utveckla förmågan att kunna…<br />Koppling lärandemål – bedömning<br />Hur…<br />
 5. 5. Vad är det man kan när man är kunnig i statistik i åk 3?<br />Vilka redskap behärskar man när man är kunnig?<br />Vilka begrepp och begreppsliga relationer behärskar man? Vilka typer av frågor kan man besvara?<br />Vilket tänkande / vilket förhållningssätt / vilket handlande är kännetecknande?<br />Till Undervisning: Vilket erfarande (= deltagande och guidning in i olika praktiker) bygger upp kunnandet?<br />
 6. 6. Konkretiserade mål (Lärandemål)<br />Lärandemål (Eleven ska kunna…)<br />använda grundläggande statistiska begrepp när de arbetar med olika slags undersökningar, <br />jämföra olika sätt att göra undersökningar i matematik,<br />ställa frågor och berätta om hur en undersökning är genomförd, och <br />presentera resultatet av en undersökning med hjälp av tabeller och diagram, även digitalt. <br />Försök beskriva i de konkretiserade lärandemålen vad en elev förväntas kunna, förstå, förhålla sig till och/eller vara kapabel att utföra i relation till lärandeobjektet efter arbetsområdet.<br />Minst ett verb och ett substantiv! Varför bör man undvika att använda verb som kunna, förstå, ha begrepp om, känna till?<br />
 7. 7. Bedömningen <br />Bedömning av lärande<br />Överensstämmer bedömningsaspekter med målen?<br />Hur….<br />Passar bedömningsunderlaget ihop med målen?<br />Underlag som i mesta mån visar elevers lärande<br />När sker bedömning och hur dokumenteras lärandet?<br />I undervisningen:<br />Bedömning som lärande<br />Förstå kvalitetsnivåer: exempel, synliggöra skillnader, skapa tydlighet <br />Träna: återkommande övningar <br />t.ex. para ihop feedback med elevarbete<br />Bedömning för lärande<br />Kamratbedömning, självbedömning etc<br />
 8. 8. Bedömning<br />Läraren bedömer HUR du visar att du kan:<br />använda grundläggande statistiska begrepp när de arbetar med olika slags undersökningar, <br />jämföra olika sätt att göra undersökningar i matematik,<br />ställa frågor och berätta om hur en undersökning är genomförd, och <br />presentera resultatet av en undersökning med hjälp av tabeller och diagram. <br />Underlag för bedömning är:<br />Planering och redovisning av tabeller och diagram, både muntligt och skriftligt<br />Lpo94<br />Det som ska vara med i en LPP är:<br />BedömningsunderlagHur ser man elevernas lärande /hur dokumenteras det? (Feedbackprotokoll, matris, analysschema, elevjournal etc.)<br />Bedömningsaspekter<br /> Vad är det läraren tittar efter i lärandet? Ska hänga ihop med lärandemålen.<br />
 9. 9. Sortera meraLokal pedagogisk planering Matematik åk 3<br />Eleverna kommer också att ges flera tillfällen att berätta muntligt om hur de har genomfört sina undersökningar och vilka resultat de har fått fram. I samband med redovisningarna kommer vi också att träna på kamratbedömningar. <br />Diskutera olika diagram och tabeller och prata om hur bra de är och hur man skulle kunna göra dem bättre (gruppdiskussioner).<br />Bedömning<br />Läraren bedömer HUR du visar att du kan:<br />använda grundläggande statistiska begrepp när de arbetar med olika slags undersökningar, <br />jämföra olika sätt att göra undersökningar i matematik,<br />ställa frågor och berätta om hur en undersökning är genomförd, och <br />presentera resultatet av en undersökning med hjälp av tabeller och diagram. <br />Underlag för bedömning är:<br />Planering och redovisning av tabeller och diagram, både muntligt och skriftligt<br />Fem myror är fler än fyra elefanter. Eller?<br />Lärandemål<br />använda grundläggande statistiska begrepp när de arbetar med olika slags undersökningar, <br />jämföra olika sätt att göra undersökningar i matematik,<br />ställa frågor och berätta om hur en undersökning är genomförd, och <br />presentera resultatet av en undersökning med hjälp av tabeller och diagram<br />Strävansmål<br />… utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer,<br />… inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer,<br />… utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande,<br />… utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen,<br />… utvecklar sin förmåga att utnyttja datorns möjligheter. <br />…. grundläggande talbegrepp och räkning<br />… grundläggande statistiska begrepp och metoder för att samla in och hantera data och för att beskriva och jämföra viktiga egenskaper hos statistisk information,<br />Undervisning<br />Genomgångar i hur man kan formulera frågor som kan besvaras med hjälp av en undersökning.<br />Vi formulerar egna frågeställningar samt samlar in, sorterar och sammanställer data.<br />Vi gör övningar i hur man kan konstruera tabeller och diagram, samt sammanställa och presentera resultaten av sina egna undersökningar i tabell- och diagramform, även digitalt. Vi går igenom enkel excelanvändning. <br />Utbildningsskolan, Stockholm<br />
 10. 10. Idag…<br />
 11. 11. Förslag till lärarinformationen<br />
 12. 12. Checklista LPP<br />
 13. 13. Utveckla bedömningsmatrisen: <br />Sortera elevarbetena i 2/3 högar.<br />Beskriv vad som kvalitativt kännetecknar elevernas arbeten i de olika aspekterna i de tre olika högarna.<br />Elevarbete<br />Xxxx<br />Xxx<br />Xxxx<br />Elevarbete<br />Xxxx<br />Xxx<br />Xxxx<br />Elevarbete<br />Xxxx<br />Xxx<br />Xxxx<br />Elevarbete<br />Xxxx<br />Xxx<br />Xxxx<br />Elevarbete<br />Xxxx<br />Xxx<br />Xxxx<br />Elevarbete<br />Xxxx<br />Xxx<br />Xxxx<br />Elevarbete<br />Xxxx<br />Xxx<br />Elevarbete<br />Xxxx<br />Xxx<br />Xxxx<br />Elevarbete<br />Xxxx<br />Xxx<br />Xxxx<br />Elevarbete<br />Xxxx<br />Xxx<br />Elevarbete<br />Xxxx<br />Xxx<br />Elevarbete<br />Xxxx<br />Xxx<br />Elevarbete<br />Xxxx<br />Xxx<br />Elevarbete<br />Xxxx<br />Xxx<br />Elevarbete<br />Xxxx<br />Xxx<br />
 14. 14. Lgr 11: Kunskapskravens uppbyggnad<br />E<br />C<br />A<br />Analys<br />Analys<br />Analys<br />Analys<br />Förståelse<br />Förståelse<br />Förståelse<br />Förståelse<br />Fakta<br />Fakta<br />Fakta<br />Fakta<br />
 15. 15. 3) Tänk dig sedan att du ska försöka beskriva för Karin HUR Pelle gjorde när du formulerar dig i matrisen (och för Johan HUR Karin gjort)<br />Johan<br />Xxxx<br />Xxx<br />Xxxx<br />Karin<br />Xxxx<br />Xxx<br />Xxxx<br />Pelle<br />Xxxx<br />Xxx<br />Xxxx<br />
 16. 16. Kvalitetsrubriker?<br />Ok-bra-utmärkt<br />På väg…- Godkänt – Mer än godkänt<br />Novis-mäster<br />Nivå 1-nivå 2-nivå 3<br />G-VG-MVG<br />G-kvalitet-VG-kvalitet-MVG-kvalitet<br />
 17. 17. Elevexempel<br />
 18. 18. Loggbok<br />Kamratbedömning innan lärarens bedömning?<br />
 19. 19. Utveckla matrisen<br />
 20. 20. Texten har en röd tråd med en klar inledning som övergår i en problemsituation, som därefter avslutas med en upplösning. Redan inledningsvis dras läsaren in i handlingen med orden En gång för länge sedan. Därefter presenteras huvudpersonen (jag-personen) i berättelsen och de problem som uppstår med kompisen Eva, d.v.s. att vara för nära, tröttna, bråka och rädslan över att förlora någon. <br />Du skriver med stor inlevelse om rädslan att förlora en vän och hur så småningom mamman<br />hjälper till att lösa problemet. Stilen i texten är varierad och ledig och därmed lättläst. Vid ett tillfälle används dessutom direkt anföring, vilket förhöjer intensiteten i texten. Berättelsen slutar på ett sedvanligt lyckligt sätt, barnen förblir vänner och berättaren är nöjd och glad. Man kan förmoda att berättelsen är självupplevd då den är skriven i jag-form, vilket också bidrar till att förstärka den personliga stilen.<br />Nästa steg i din skrivutveckling kan vara att vi tittar på hur man markerar styckeindelning och<br />utvecklar dialog i en text.<br />Du stavar jättebra och använder stor bokstav och punkt korrekt.<br />Kommatecken används på ett bra sätt (förutom ett undantag: En dag bråkade vi på riktigt, jag blev ledsen, och rädd att hon inte ville vara min vän). Du vågar dig även på att använda dig av kolontecken och anföringstecken - kul!<br />Läraren har tittat på mycket-begränsa sig?<br />Tydligare struktur på feedbacken?<br />
 21. 21. Till nästa gång…<br />Samma som tidigare…<br /> + digitalisera elevarbeten<br /> + ge feedback till annan grupp<br />Nästa gång<br /> Mer om planering Lgr11<br /> Sammanställa paket <br />
 22. 22. Bedömningsstöd<br />Övergripande material om bedömning<br />Material till lärare som sätter betyg iårskurs 6<br />Bedömarträning inför ämnesproven i årskurs 6 <br />Bedömningsstöd att använda i undervisningen i olika ämnen<br />Allmänt råd<br />Kommentarsmaterial<br />Diskussionsmaterial<br />Nyhet! Bedömda elevexempel<br />
 23. 23. Mer info om projektet<br />http://pedagogstockholm.se/Utveckling/Bedomning-och-betyg/<br />http://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning/<br />Tidigare LPP finns i Skolwebb: Filer - Mina mappar – Stockholm<br />Kontakt: bedomning@stockholm.se<br />

×