Szabad és akadályoztatott LÉT

625 views

Published on

Az emberi LÉT kérdésének megértése az Isteni energia áramlásának fényében, a rovásjeleink spirituális üzenete által.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
625
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Szabad és akadályoztatott LÉT

  1. 1. Szabad és akadályoztatott LÉT Képes-e a Nap ebben a formában Jin állapotot létrehozni? NEM!!! Pedig a sötét éjszaka, a hideg (…) szintén a Napnak köszönhetı! Y –a Nap Isteni energiáját próbáljuk egységesen értelmezni – I
  2. 2. Mivel minden feltehetı a Polaritás Mérlegére, tegyük ezt a Nappal is. Megfigyelhetı, ebben az esetben a Mérleg nem fog ide-oda kilengeni, megmarad folyamatosan a kiegyensúlyozott, tökéletesen harmonikus állapotban – a tudatos, elemzı ember pedig a Föld változásai iránt csakis a tiszteletteljes ELFOGADÁS hozzáállását tanusíthatja. A Polaritás Mérlegének skálája A Jang az Isteni energia szabad áramlásának állapota, míg a Jin az Isteni energia akadályoztatott áramlásának állapota! A Nap és a Föld két Isteni minıség – egyiket sem illethetjük kizárólagos megnevezéssel: „Napatya” – „Földanya” helytelen kifejezések! Mindkettıben egyszerre él mindkét Isteni minıség, a Jin és a Jang! Ugyanez a megállapítás érvényes az Isteni teremtı energiára – nincs külön szeretet-atyaisten és külön győlölet-sátánisten!!! Csak a végtelen és tökéletes ISTEN létezik! A végtelen feltárja megosztó gondolkodásunk évezredes keresztényi tévedéseit!
  3. 3. A továbbiakban elemezzük az emberi létezés kérdését – lássuk, miként nyilvánul meg az Isteni erı szabad- és akadályozott áramlása. A megértést segíti az ısi rovásjeleinkbe kódolt Isteni üzenet: L l É é T Y H h É é A a L l E e L l Á á T Y L l
  4. 4. Az Isteni energia Az Isteni energia szabad akadályoztatott áramlása áramlása Jang Jin pozitív negatív jó gonosz nappal éjszaka világos sötét meleg hideg száraz nedves tőz víz gyors lassú férfias nıies élet TEST halál HALÁL LÉLEK ÉLET
  5. 5. Ez a Jin&Jang felsorolás a Magyar Vízöntı Könyvben is benne van, a 15. oldalon. Kiegészítettem egy fontos megjegyzéssel, amit nagyon nem veszünk figyelembe: A Jang az Isteni energia szabad áramlásának állapota, míg a Jin az Isteni energia akadályoztatott áramlásának állapota! Ez a megállapítás feltétlenül igaz az élet-halál folyamataira is, DE szigorúan csakis a test viszonylatában!!! És mi vonatkozhat a Lélekre? Éppen fordítva: a fizikai élet a Lélek számára akadályoztatott állapot, míg a fizikai halálállapot a Léleknek a szabad Isteni szárnyalás!!! És elıvettem a rovásjeleket: a szavakba kódolt üzenet csodálatos és döbbenetes is egyben: ÉLET: (alulról értelmezve) születéskor hozzuk a tökéletes Isteni egységtudatot, ám az Egó kibontakozásával elkülönítjük a Jint a Jangtól, hogy megismerjük az összefüggéseket (a megismerés folyamatát fejezi ki az ember jele - lásd a könyv 19. oldalán a 2. Közlés 41. bekezdését, a nap és az ember jel összefüggéseit). Majd a megismerést a Lélek szintjére emelve, a begyőjtött ismeretet egy Isteni pontban egyesítve, megvalósíthatjuk a szabad, testi szárnyalást. Elemezzük a HALÁL folyamatát, méghozzá az élet folytatásaként, azaz a szavakat egymás fölött írva: H h Az L, a Lélek jele - l – jelentése: biztos támasz az Istenhez vezetı úton. Alaposabban elemezve magát a jelet: a balról és alulról kiinduló vonalak a A a fizikai élet során begyőjtött tapasztalatokat jelenti, ezek belefutnak egyetlen jobbról induló vonalba, és mindez egy Isteni pontban egyesül. L l A halál folyamatának „fıszereplıje” a Lélek, kétszer is megjelenik a szóban, Á á és közöttük az Isteni áldást kifejezı Á jele - á– a „szent feladat” pedig az egymást keresztezı két út találkozási pontját nyomatékosítani, az L l kifejezése, azaz, a halál állapotában már nincs két út! = áldott állapot: a É é A folyamat csúcsán a H, amely érdekes módon, a latin formában is ıriz némi Isteni üzenetet: két út, két Isteni minıség összekötve; – ám a magyar L l jel sokkal kifejezıbb: h – a két ellentétes erı, a két célzat egymásba mutat, E e s teljesen összeforr, a halál állapotában már nincs két út, csak az Isteni EGY. T Y Számomra ez a jel - h - lezárja a folyamatot, erre már nem tudom ráültetni újra egy új élet kezdetét: Y - vagyis ugyanaz a Lélek már biztosan nem tér *** vissza egy új fizikai élet lefolytatása végett. Teljesen értelmetlen is lenne! L l A három betős LÉT szó pedig tökéletesen kifejezi a két létforma (élet&halál) É é csodáját: megértve Isten EGY-ségét, Lélek szerint szabadon szárnyalni. (a rovásjelek értelmezıtáblázata kiegészítendı a szárnyalás jelével é) T Y A gondolatmenet egy csodálatos felismerésre enged következtetni: A Lélek léte a fizikai testben: A Lélek léte Istenben: A testben a Lélek szárnyalása igen korlátozott – kivétel az alvás, amíg az Egó visszavonul – ám a halál állapotában, Istenben a Lélek-egyed mindent megtehet, amit testi fogságában nem. Istenben nincs poláris mérlegelés, csak az Isteni EGY harmóniája létezik. Nincs nemzeti ellenségeskedés, nincs vetélkedés, nincs birtoklási tévképzet – csak Isteni szárnyalás van!!! A Lélek, az ember magzati szakaszában kiválik az anya Lelki dimenziójából, a testben egyedi ábrázatot ölt, majd a halál feltámadásában átadja magát az Istenben gyarapodó Lelki „társadalomnak” – mindez Isteni dimenzióba helyezi a fizikai létet, az elmúlást és az elıdökkel való Lelki kapcsolattartást: szárnyaló létimádat élı, s halott=feltámadt Lelki társainkkal!
  6. 6. Éppen így a halottak feltámadása: elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; elvettetik érzéki test, feltámasztatik Lelki test; van érzéki test, s van Lelki test; így van megírva: lın az elsı ember élı Lélekké.” 1. Korinthus 15: 42, 44, 45 „És a por földdé lenne, mint az elıtt volt; a Lélek pedig megtérne Istenhez, aki adta volt azt.” Prédikátor 12: 9 Az Emberben lakozó tökéletes Isteni EGY rovásjele „Aki jár tökéletesen (EGYségben), megtartatik; a ki pedig álnokul két úton jár (KÉTségben), egyszerre elesik.” Példabeszédek 28: 18

×