Successfully reported this slideshow.

A Vízöntő tudástára - 3. rész: Az Isteni EGY feldolgozása

1,234 views

Published on

A 2010-ben kezdődő Vízöntő nélkülözhetetlen harmonizáló módszere, mely által minden nyomasztó gondolat és nem vállalt indulat könnyen feldolgozható.

Published in: Spiritual, Technology, Education
 • Be the first to comment

A Vízöntő tudástára - 3. rész: Az Isteni EGY feldolgozása

 1. 1. 2010
 2. 2. 2010 – től az Emberiség új korszakot él, a Vízöntőt , amely a tudatosulás kora. Ez a diasorozat az átmenetet segíti, hogy megleljük a közös nevezőt; hogy a tudás benső Istentudás legyen, és ne istentelen Amit a Halak korban dogmatikusan hinnünk kellett, mostantól végre tudhatjuk is – a Vízöntőben Istent nem hinni fogjuk, hanem tudni, s az Isteni energiák segítségével a sorsunk irányítását végre méltóságteljesen kézbe vehetjük.
 3. 3. A diasorozat harmadik része az EGY ELFOGADÁSÁT segíti, miáltal letisztul a fizikai lét valamennyi összefüggése
 4. 4. 3. rész az Egy tudása és elfogadása <ul><li>„ … megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói.” – Mózes I. könyve, 3: 5. </li></ul>
 5. 5. A Vízöntő korban megérett az idő a szent Biblia sorai mögött olvasni, és feltárni Isten rejtett üzenetét.
 6. 6. A fordítás pontosítása, s a jelképek helyes értelmezése az egész emberiség számára lehetővé teszi ezen ősi irat ésszerű megértését és általános alkalmazását
 7. 7. A diasorozat első része az időszerű korszakváltásra hívta fel a figyelmet, s hogy Jézus csupán a Halak kor beteljesedéséig van/volt velünk. ÍME: Visszatekintő ( Jézus új, Vízöntői minőségére később kitérünk )
 8. 8. Tanítván őket megőrizni az egészet , amiket csak meghagyok néktek; és vegyétek észre, én veletek vagyok egészen a KORSZAK beteljesedésének napjáig Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. 2010 Helyes fordításban a valós üzenet: A 2160 éves Halak hit-korszakát 2010-ben felváltja a Vízöntő tudás-kora
 9. 9. A diasorozat második része, úgyszintén Bibliai alátámasztással vezette rá a nyitott keresőt az Isteni EGÉSZ létére. ÍME:
 10. 10. Bibliai jelképek: Enni = magamévá tenni valamit Meghalni = eltávolodni Istentől Ismerve a kifejezések jelentését, a Biblia legfőbb üzenete ekképp hangzik: Bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek a jó és a gonosz tudásának fájáról, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói!
 11. 11. Ember, tedd magadévá a Jang és a Jin tudását, és közelebb kerülhetsz a teremtőhöz, sőt, olyanná válhatsz, mint Ő, a tökéletes ISTEN, a teljes egész tiszta érzékű tudójává! Bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek a jó és a gonosz tudásának fájáról, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói!
 12. 12. a teljes egész tiszta érzékű tudójává! A harmadik dia az ember egyetlen értelmes fejlődési útját pontosítja A Vízöntőben váljunk olyanná, mint a tökéletes ISTEN,
 13. 13. A Vízöntő küszöbén egyre nagyobb erővel feszül egymásnak a tökéletes Isteni egész két oldala, a Jin és a Jang – legsürgetőbb teendőnk ezt a feszültséget megérteni és oldani!
 14. 14. Vajon minden esetben jogos-e azt gondolni a sötét Jinről, hogy egyenlő a démoni gonosszal , s vele szemben a világos Jang pedig minden formában angyali szeretet ? Az emberi sokszínűség, mint legfőbb feszültségforrás!!! – Miért is???
 15. 15. Téves előítélet!!!
 16. 16. SZÉLSŐSÉGEIBEN mindkét oldal ÁRTALMAS: a kisajátító, rátelepedő, birtokló SZERETET ugyanolyan gyilkos lehet, mint az eltaszító GYŰLÖLET
 17. 17. SZÉLSŐSÉGEK = USZÍTÁS a számító, pénzsóvár politika alantas háttér-eszköze! Oszd meg, és uralkodj ! ! !
 18. 18. Az élet majd’ minden területén évezredek óta alkalmazzák a jól bevált receptet: elhitetik velünk, hogy az egyik oldalon van a helyünk, s a másik oldal ellenünk cselekszik. Megosztottság = függőség = alázat = gyengeség! SZÉLSŐSÉGEK = USZÍTÁS a számító, pénzsóvár politika alantas háttér-eszköze!
 19. 19. Megosztottság = függőség = alázat = gyengeség! istentelen fogyasztói liberalizmus, globalizált, háttérérdekek diktálta agymosással Függetlenség = méltóság = erő = EGYSÉG felszabadult egyéni, független életimádat, megtapasztalható benső Istentudással - ez legyen továbbra is a Vízöntő útja??? - válasszuk a Vízöntő másik útját - az egyetlen értelmes utat! Hogy az EGY-ség útját választhassuk, tegyük mérlegre a Jint és a Jangot, és sajátítsuk el az EGY-ségük egyszerű feldolgozását EGY = ERŐ… EGY = ISTEN Demokráciának csúfolják!!! Az EGY ősi Magyar rovásjele
 20. 20. A Polaritás Mérlege A teremtett lét minden összefüggése feltehető rá, ugyanis mindennek megvan a kiegészítő, ellentétes minőségű / értelmű párja. A hagyományos mérlegekhez képest azonban a Polaritás Mérlege eltérően működik: amennyiben valamelyik „serpenyő” tartalmával foglalkozom, hangsúlyt helyezek rá, figyelem-energiával látom el, kiemelem azt a tudatosság szintjére
 21. 21. A hagyományos mérlegekhez képest azonban a Polaritás Mérlege eltérően működik: amennyiben valamelyik „serpenyő” tartalmával foglalkozom, hangsúlyt helyezek rá, figyelem-energiával látom el, kiemelem azt a tudatosság szintjére A Polaritás Mérlege A teremtett lét minden összefüggése feltehető rá, ugyanis mindennek megvan a kiegészítő, ellentétes minőségű / értelmű párja. Kettejük tökéletes egyensúlyra való törekvése, az Isteni rendezőelv, a Jin & Jang elválaszthatatlansága változatlanul fennáll, s a háttérben hat
 22. 22. „ Isten felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.” „ Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” – Máté 5: 45; 48. Ez a Polaritás Törvénye – az Isteni Rendezőelv A Polaritás Törvénye szerint a teremtett világban a Jin és a Jang azonos létjogosultsággal bír, egymás nélkül létezhetetlenek, egymás nélkül értelmezhetetlenek - szétválaszthatatlanok. Az elme csupán arra a rövid időre szedheti szét az EGY-séget, amíg megtanul értelmezni és megérti a szoros összetartozást. Kettejük tökéletes egyensúlyra való törekvése, az Isteni rendezőelv, a Jin & Jang elválaszthatatlansága változatlanul fennáll, s a háttérben hat
 23. 23. „ Isten felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.” „ Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” – Máté 5: 45; 48. Amikor az egyik „serpenyőt” kiemelem a tudat szintjére, az ellentétes párját akarva-akaratlanul lenyomom a tudatalattiba – elválaszthatatlan összetartozásuk miatt az elnyomott oldallal valójában minden esetben számolnom kell ! Ez a Polaritás Törvénye – az Isteni Rendezőelv A tökéletes egyensúlyra törekvés rendezőelve erőteljes vonzóerőt gyakorol minden tudatalattiba taszított energiára - gondolatra, érzésre, titkos vágyra Minél több erőt fektetek abba, hogy kizárólag az egyik oldalt tartsam a tudat szintjén, annál nagyobb feszültséget gerjesztek
 24. 24. Az Isteni tökéletes EGY erőltetett szétszedése olyan, akár egy rugós expander hosszantartó szétfeszítése A Jint képtelenség örökké elnyomni !!! Meddig tartható ez a feszültség? A természetes egyensúlyra törekvés előbb-utóbb legyűri az elme természetellenes feszültségkeltését és a Jin egyszer csak a felszínre robban – fájdalmasan szembesítve mindazzal, amit évtizedeken át erővel a „szőnyeg alatt” tartottunk. Elkerülendő a traumát, állítsuk helyre tudatosan az egyensúlyt!
 25. 25. Szülők, nagyszülők, rokonok, tanárok alakították az egyéniségemet. Akaratlanul ugyan, de bizony a sötét énjüket is átadták, és nem tanítottak meg arra, hogyan szembesüljek vele. Az ő félelmeik, torzulásaik bennem összegződnek, és fertőzik felnőtt személyiségemet. Ahhoz, hogy saját énemet megértsem, meg kell ismernem az elődök sötét oldalát. Bármelyik oldalt emelem ki a tudatosság szintjére, az ellentettjét elnyomom a tudatalattiba! A szeretet sem jár egyedül! Évtizedeken át ragaszkodhatok egy személy, vagy egy esemény kristálytiszta Jang oldalához, miközben becsapom magam, mert a sötét oldalát tudatalattim mélyén tartom.
 26. 26. A RAGASZKODÁS ellentettje az ELUTASÍTÁS – elődeink úgy kondicionáltak minket, hogy ragaszkodjunk az élet szeretetre méltó részéhez, de utasítsuk el a gyűlölt Jin részt. Hozzuk fel a Jint a tudat szintjére, mert ő is az egyensúly része!
 27. 27. A RAGASZKODÁS ellentettje az ELUTASÍTÁS – elődeink úgy kondicionáltak minket, hogy ragaszkodjunk az élet szeretetre méltó részéhez, de utasítsuk el a gyűlölt Jin részt. Hozzuk fel a Jint a tudat szintjére, mert ő is az egyensúly része! A mérleg skálája a feldolgozási folyamat lépéseit mutatja – lássuk a skálát kinagyítva – majd a továbbiakban vigyük véghez a harmonizálást
 28. 28. A RAGASZKODÁS ellentettje az ELUTASÍTÁS – elődeink úgy kondicionáltak minket, hogy ragaszkodjunk az élet szeretetre méltó részéhez, de utasítsuk el a gyűlölt Jin részt. Hozzuk fel a Jint a tudat szintjére, mert ő is az egyensúly része! A mérleg skálája a feldolgozási folyamat lépéseit mutatja – lássuk a skálát kinagyítva – majd a továbbiakban vigyük véghez a harmonizálást
 29. 29. A harmonizálás az elnyomott oldal feldolgozását jelenti. Önkéntes, tudatos szembesülés mindazzal, amit soha nem akartam megérteni – majd elengedem a kisajátító ártó-szeretetet, illetve megbocsátok a vétkezőknek – mindent a maga térfelén!!! A mérleg skálája a feldolgozási folyamat lépéseit mutatja – lássuk a skálát kinagyítva – majd a továbbiakban vigyük véghez a harmonizálást
 30. 30. Az ember előszeretettel cövekel le a szélsőségek mentén, a valahova tartozás hamis (!) biztonságérzetéért.
 31. 31. Az is természetes, ha valaki a ragaszkodás térfelén a sötét JIN energiákat dédelgeti, s a tisztesség, a szeretet energiáit veti el – sátánimádók, bűnözők. De most ne velük foglalkozzunk! Ha elérjük a benső Isteni harmóniát, a társadalomellenes elemeket is megértjük
 32. 32. Őszintén, legtöbbször sem a szélsőséges ragaszkodásunk Jang minőségű okát nem ismerjük , sem az elutasításunk Jin okait. Tegyük meg az első lépést, mégpedig a kegyetlen Jin terepen.
 33. 33. Az örökölt torz beidegződések feldolgozásért üvöltenek. Ha nem akarok önként szembesülni velük, az egyensúlyra törekvés törvénye fogja őket előbb-utóbb a felszínre lökni, fájdalmas traumát okozva. Nekem kell hát tudatosan kiemelni életem minden résztvevőjének sötét oldalát, mint saját örökségemet. Egy pillanatra a gyűlölet ősi elutasítás -érzése fog felvillanni. Tehát, végre megtettem az első lépést, és szembesültem a gyűlölet ősi érzésével : elvégre ártottak nekem, rossz irányba terelték az életem!!! Akarva akaratlanul!? Miért tették??? Ez a kérdés azonnal továbblendít a feldolgozási folyamatban, hiszen érdekelnek a háttér-okok.
 34. 34. Gyerekként nem érthettem, miért is volt helytelen az, ahogyan viszonyultak hozzám. Akkor ösztönösen lázadtam és menekülni próbáltam. Ma már tudom, nincs értelme a lázadásnak, mert a múltam szereplőin nem tudok változtatni. A menekülés is hiba, mert úgy soha nem fogom megismerni torz hozzáállásuk okát. A sötét addig gyűlöletes, amíg nem ismerem! A gyűlölet érzésén pillanatok alatt túltettem magam, és a második lépésben már csakis a megismerésre koncentrálok. Midőn egy korábban elutasított személy kapcsán felélesztem a megismerési vágyamat, az információs-csatornák megnyílnak, és olykor hihetetlen forrásból érkezik adat akár a nem ismert dédszülőkről is, ami által az elődeim teljes rendszere letisztul. „ mi azt imádjuk, amit ismerünk” János 4: 22.
 35. 35. A személyiség rendellenességei, akár az eldőlő dominók, úgy adódnak át az újabb generációknak. Egyértelmű tehát, ha az elődeimből hiányzott a tudatosság, akaratlanul is megvalósították bennem az őseik torz örökségét. Felnőttként csak én formálhatom a jellemem, már nem hibáztathatom őket; és az életük megismerése révén megértem : nem is cselekedhettek másként.
 36. 36. A személyiség rendellenességei, akár az eldőlő dominók, úgy adódnak át az újabb generációknak. Egyértelmű tehát, ha az elődeimből hiányzott a tudatosság, akaratlanul is megvalósították bennem az őseik torz örökségét. Felnőttként csak én formálhatom a jellemem, már nem hibáztathatom őket; és az életük megismerése révén megértem , nem is cselekedhettek másként. Mihelyt kezdek megértést tanusítani a Jin hatásokkal szemben, a mérleg mozgása felhívja a figyelmemet az elnyomott Jang oldalra: kiderül, hogy az illetőnek, általam soha fel nem ismert szeretetre méltó énje is van
 37. 37. Életképtelen beidegződéseket erősítettek gyerek-énembe, és nekem ezért is szeretnem kellett őket. Most az értetlenség pillanatnyi gyűlölete után végre megismertem indíttatásukat, komplexusaikat, elnyomott félelmeiket, és megértettem, hogy az örökségük tudattalanul munkált bennük. A megértés lassan megszelidíti az ellenérzéseimet, és jön a könnyed megbocsátás . Ne rémüljünk meg, az emelkedő Jang oldal nem kötelez az ellenünk vétkezők iránti szeretetre!!! Ne kövessük el többé a kereszténység ezredéves hibáját! Igenis tanuljunk meg gyűlölni, azaz a gyűlölet ősi elutasítás-érzésétől induljunk el a megismerés-megértés útján a nemes megbocsátás felé - és soha ne a szeretet oldaláról: az hazugság lenne!!!
 38. 38. Megkönnyebbülés és felszabadult egyensúly: már nem kell hazug módon szeretnem azokat, akik ártottak nekem, és nem kell gyűlölnöm sem, mert megismertem tetteik okát és hátterét. Megértem és elfogadom elődeim hatását, mint a személyiségem forrását, ezáltal nyomban ELFOGADOM önmagamat is úgy tökéletesnek, amilyen vagyok. Másokat elemezve, saját életemet is értelmezem, és mindkét felemből életbölcsességet merítek. Nincs hazug szeretet, nincs jogos gyűlölet - tiszteletteljes elfogadás van, ami nem tolerancia = elvisel, megtűr, béketűrés, birkatürelem – alázattal elviselni bárki visszaéléseit – színlelt jó szándék Tiszteletteljes ELFOGADÁS = akceptál, egyetért, hozzájárul, beleegyezik, tudomásul vesz – tiszteletteljes, őszinte odafigyeléssel
 39. 39. Túl sok megbocsátani valónk van. Tengernyi sok bűnt kényszerítettek ránk, és mi alázatos, agymosott birka módjára el is követtük e szörnyűségeket. A megbocsátás nem a Jang oldal része! Nem annak kell megbocsátanom, akit szeretek, csak annak, akit ártó tettéért gyűlölni vagyok kénytelen! JANG-SZERETET & JIN-GYŰLÖLET – szélsőségeit felülírni a tiszteletteljes ELFOGADÁSSAL – a legnemesebb Isteni tett! Majd a szeretet megváltja a világot! – tévedés! Egy pólus önmagában tehetetlen! A tiszteletteljes ELFOGADÁS feloldja, összeolvasztja, jelentéktelenné teszi a pólusokat!
 40. 40. A tiszteletteljes ELFOGADÁS feloldja, összeolvasztja, jelentéktelenné teszi a pólusokat! Tegyük próbára ezt a kijelentést: például, Ön a békét , vagy a háborút választja-e? Egyszerűnek tűnik a választás?!
 41. 41. Ha elhisszük, hogy Isten világbékét akar, sajnos azt is ki kell jelenteni, hogy Isten világháborút is akar!!! És mindent megtesz a háború ellen! A legdurvább agymosás áldozatai vagyunk!!! Nyilvánvaló, hogy minden jóérzésű ember a békét választja!
 42. 42. A Jang világbéke társa a Jin világháború!!! Nem akarhatjuk ezt az ellentétpárt!!! A titokzatos háttérerő, aki ránk erőlteti a hibás béke-szeretetünket, jól tudja, hogy ezzel fokozza a háborútól való rettegésünk feszültségét – az eredmény a bármikor mozgósítható „önvédelmi” fegyverkezés irdatlan üzlete! Mindig létezik egy középút, ami sokkal többet ér bármelyik pozitív szélsőségnél, akár a békénél is: saját magunk és mások tiszteletteljes, kölcsönös elfogadása, és Isteni életünk imádata – így fel sem merül a háború esélye! Ha elhisszük, hogy Isten világbékét akar, sajnos azt is ki kell jelenteni, hogy Isten világháborút is akar!!!
 43. 43. A tiszteletteljes ELFOGADÁS feloldja, összeolvasztja, jelentéktelenné teszi a pólusokat! Amíg a béke lángját a különbözőségtől való félelem nem engedi fellobbanni, addig a háború parazsát a különbözőség elutasítása szítja! Az Isteni különbözőség EGY-sége és tiszteletteljes elfogadása pedig kioltja mindkét tüzet! A különbözőség elfogadása és tisztelete már nem béke, egyszerűen csak Isteni létezés. A Vízöntőkor megvilágosult szakaszában béke és háború ismeretlen fogalmak lesznek. A félelmet és a gyanakvást felváltja a tiszteletteljes elfogadás és a másik ember kultúrájának megismerési vágya.
 44. 44. A tiszteletteljes ELFOGADÁS feloldja, összeolvasztja, jelentéktelenné teszi a pólusokat! Amíg a béke lángját a különbözőségtől való félelem nem engedi fellobbanni, addig a háború parazsát a különbözőség elutasítása szítja! Az Isteni különbözőség -  - EGY-sége és tiszteletteljes elfogadása pedig kioltja mindkét tüzet! A különbözőség elfogadása és tisztelete már nem béke, egyszerűen csak Isteni létezés. A Vízöntőkor megvilágosult szakaszában béke és háború ismeretlen fogalmak lesznek. A félelmet és a gyanakvást felváltja a tiszteletteljes elfogadás és a másik ember kultúrájának megismerési vágya.
 45. 45. A teremtett lét az egyenrangú kettősség révén működik! A Polaritás Mérlege látványosan igazolja, hogy mily értelmetlen a harc bármelyik „serpenyő” ellen! Sőt: amennyiben harcolunk valami ELLEN – háború, drog, bűnözés, szegénység – valójában energiával töltjük fel, garantálva a továbbélését, erősítve a keserű kétséget!!! „ Senki sem szolgálhat két úrnak; mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti; vagy egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti.” Máté 6: 24.
 46. 46. kevesen dúsgazdagok – tömegek nyomorognak Amíg egyesek ragaszkodnak a szélsőséges gazdagodásukhoz, addig sajnos a tömegek nyomora természetes jelenség lesz!!! A segélyek osztása és a szegénységellenes kampányok az igazi megoldás elodázásának színjátékai - csak fokozzák a nyomort!
 47. 47. A Földön évi hétszázmilliárd dollárból fel lehetne számolni az éhezést és a nélkülözést, ezzel szemben a hadi kiadásokra – az önvédelem leple alatt – ezermilliárd dollárt költünk minden évben Mintha nem is keresnék az igazi megoldást!!!
 48. 48. A kétségbeesett ember egyre mélyebbre süllyed!!! ( kétség – kettősség – két-ségbe esni ) Miért? kétség remény szánalom szemében passzív bal kezében aktív jobb kezében
 49. 49. két-ség remény szánalom Az önsajnálat életképtelenné teszi a reményt, mert blokkolja a kilábalás, a felemelkedés tetteit! Aki szánalomból ad az elesettnek, valójában egyre mélyebbre tapossa őt! A koldus, az alamizsna elfogadásával beletörődését és tehetetlenségét erősíti! A szánalom Jin minőség, míg az adakozás Jang, tehát adni csak szeretetből lehetne, de szeretni egy önmagát szánót nem lehet!
 50. 50. A Vízöntőben az Ember minden segítséget megkap Istentől, hogy a teljes Egész tiszta érzékű tudójává váljék. Ahhoz, hogy az egyén megtanuljon kérni Istentől, először önmagával kell tisztában lennie. Méltóságát helyreállítva, teremtő akaratát képes mozgósítani. „ Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt; mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.” Ézsaiás 60: 1, 2 „ A Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek; mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk.” Róma 8: 26.
 51. 51. A Vízöntőbe való átmenet hasznos segítője e harmonizáló módszer, általa minden nyomasztó gondolat és nem vállalt indulat könnyen feldolgozható. „ Aki jár tökéletesen, megtartatik!” Példabeszédek 28: 18 NEM beletörődés, NEM alázat és NEM béketűrés (tolerancia)!!! Tiszteletteljes ELFOGADÁS = Isteni méltóságtudat – harc nélkül, EGYszerűen értelmetlenné tenni a szélsőségeket!!! Miután már ismerem és értem a képlet működését, a tudatosulás révén elmaradnak a szélsőségek: a kilengés enyhe: ha a túlzott pozitív irányba mozdulnék, azonnal észhez térek, és megtörténik az elengedés ; de a negatív törekvés is megtorpan, s megbocsátást nyer.
 52. 52. A diasorozat harmadik részét látta
 53. 53. <ul><li>Az Isteni tudatosulás folytatódik, Krisztusi Lelkünk segítségével, s a kereszténység a Vízöntőben csodálatosan megújulhat a benső Istentudás révén! </li></ul><ul><li>A következő részből megtudhatja, hogyan kérjünk Istentől, azaz, mi a következő kijelentések háttere: </li></ul><ul><li>„ Amitől retteg az istentelen, az esik ő rajta; amit pedig kívánnak az igazak, meglesz.” Példabeszéd 10: 24.; </li></ul><ul><li>„ Ügyelj a gondolataidra, mert, midőn képi formát öltenek, átkerülnek a magasabb Intelligenciához, és az elősegíti a megvalósulásukat, méghozzá a gondolat előjeltől függetlenül!” – az Agykontroll alaptanítása </li></ul>
 54. 54. <ul><li>Alaposabb elmélyülésben segít a honlapom: http://www.magyaristentudat.webs.com </li></ul>és a könyveim: „ Isteni rejtvény - az ember” „Globális összeesküvés” „Nostradamus - a háttérhatalom poétája” „Aquarius - a Vízöntő Isten-ember” „ Magyar Vízöntő Könyv ” Köszönöm a figyelmét: Balogh László Imre, parapszichológus, közvetítő médium, író
 55. 56. <ul><li>„ Az Isten mélységét elérheted-é, avagy a Mindenhatónak tökéletességére eljuthatsz-é?” Jób 11:7 </li></ul>

×