Nieuwe bodem onder advies

648 views

Published on

Presentatie van Gerard Abbink (Productmanager Veehouderij) tijdens de Expertdagen 2013 'Omdat de bodem de baas is'.

Bodems met een hoge bodemvruchtbaarheid maken een goede benutting van nutriënten mogelijk. De bodem bepaalt daarom als dé belangrijkste schakel de efficiëntie op een bedrijf. En er zijn belangrijke ontwikkelingen: de overheid en de sector sturen aan op onttrekkingsgerichte bemestingsnormen. Dit betekent dat bodemvruchtbaarheid meer dan ooit het resultaat en de ruimte van de ondernemer gaan beïnvloeden!

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nieuwe bodem onder advies

 1. 1. NIEUWE BODEM ONDER ADVIES 1 Nieuwe insteek bemestingsadviezen GERARD ABBINK
 2. 2. Doel bemesting en advies tot op heden Doel bemesting ● Gewasopbrengst / kwaliteit ● Bodemverbetering ● Put moet leeg Doel advies ● Landbouwkundig optimum  Gewasrespons  Verschillende bodemtypes  Hoge P-toestand, lager advies 2 Gewas Bemesting Bodem
 3. 3. Ontwikkelingen in bemesting 0 5 10 15 20 25 30 bodemkengetallen Put moet leeg Put is leeg
 4. 4. 4 High input  High output
 5. 5. Bodem bepaalt, dat zie je 5
 6. 6. Ontwikkelingen in kwaliteit 6 100 120 140 160 180 200 220 1995 2000 2005 2010 2015 REg/kgDS RE voorjaarskuilen RE voorjaarskuilen
 7. 7. Ontwikkelingen in kwaliteit 7 0 50 100 150 200 250 300 1995 2000 2005 2010 2015 microgram/kgDS Co in graskuil Co microgram/kg DS
 8. 8. Ontwikkelingen in kwaliteit 8 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 1995 2000 2005 2010 2015 mg/kgDS Cu in graskuil Cu mg/kg DS
 9. 9. Ook in andere gewassen? Hoe gezond zijn onze groenten en fruit? 9
 10. 10. Ook in andere gewassen? Bron: Schwarzwald sanatorium Obertal (Dld) 10 0 5 10 15 20 25 30 Broccoli Bonen Aardappel Wortels Aardbeien Mggehalteg/kg Mg gehaltes in groente en fruit Magnesium 1985 Magnesium 1995 0 20 40 60 80 100 120 Broccoli Bonen Aardappel Wortels Aardbeien Cagehalteg/kg Ca gehaltes in groente en fruit Calcium 1985 Calcium 1995
 11. 11. Te verklaren? ● Minder bemesting  minder mineralen ● Opbrengsten zijn gelijk gebleven of gestegen 11
 12. 12. Bodem levert opbrengst Proeven BLGG AgroXpertus, Farm Frites en DLV plant Polen 12 R² = 0,8528 R² = 0,8091 R² = 0,7855 30 32 34 36 38 40 42 44 50 60 70 80 90 100 110 Opbrengst,x1000kgha-1) Cation Exchange Complex (CEC mmol+ kg-1) industrieaardappel koolzaad (opbrengst * 10) wintertarwe (x 10 / 2)
 13. 13. Bodem levert opbrengst Zie ook: poster Zwavel Snijmais 13 P-PAE K-PAE Laag 1,1 34 Medium 2,7 60 Hoog 5,3 95
 14. 14. Evenwichtsbemesting? Zandgrond, gem. 65 kg P205 bemest 14 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% <40 40-50 >50 P-Al P benutting 1 - 3e snede 2013 P benutting
 15. 15. Tijden veranderen ● Bemestingsniveau beperkt ● Efficiëntie is leidend ● Bodem bepaalt efficiëntie 15 55% 60% 65% 70% 75% 80% < 50 50-60 > 60 N-benutting CEC Grasland zand, Achterhoek 2013 N benutting…
 16. 16. Hoe nu verder? 16 Kringloopwijzer Precisie bemesten
 17. 17. Evenwicht? Bodem & vakmanschap Info DMS 17 24-38% 63-140%
 18. 18. Evenwicht? Bodem & vakmanschap Cijfers DMS&BLGG, 3jaar tm 2012. 60 bedrijven 13-18 ton melk/ha 18 66 68 70 72 74 76 78 80 82 <5% 5-10% 10-15% 15-20% > 20 % Pbenuttingbedrijf Gemiddeld OS-gehalte P benutting bedrijf & OS bodem
 19. 19. Precisiebemesting? Wat is precies bemesten? 19
 20. 20. Toekomst van precisie? 20 ● Sensoren momentopname ● Geen solide basis voor totaalbemesting ● Cijfers combineren
 21. 21. Eerst een stap terug? 21 ● 50 – 60% maïsland pH < 5 Geen pH onderzocht: ● 35% grasland ● 10% bouwland
 22. 22. Eerst een stap terug 22
 23. 23. Eerst een stap terug? 23
 24. 24. Nieuwe opbouw bemestingsadvies 24 ● Bodemvruchtbaarheid centraal  Bemesten voor bodemverbetering  Bepaalt opbrengst en onttrekking  Bodem
 25. 25. Nieuwe opbouw bemestingsadvies 25 ● Specifieke bemesting voor gewasseizoen  Verschillende nutriëntbehoefte  Kwaliteit gewassen  Opbrengstmetingen kunnen behoefte in kaart brengen  Teelt
 26. 26. Nieuwe opbouw bemestingsadvies 26 ● Bij bemesting  Seizoen afhankelijke behoeftes  Sensoren  Check
 27. 27. Van gewasresultaten 27 Gewas Bemesting Bodem
 28. 28. Naar Bodem voor resultaat 28 gewas bemesten weer
 29. 29. Eerst een stap terug 29
 30. 30. En dan 3 vooruit 30

×