Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Derogatie en flex p

1,140 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Derogatie en flex p

 1. 1. Derogatie en flex P Benutting van extra P-ruimte
 2. 2. Flexibele gebruiksnormen ● Flexibele gebruiksnormen Fosfaat (voor veehouderij, akkerbouw en tuinbouw) ● Meer fosfaat bemesten indien aangetoond wordt dat de fosfaattoestand laag of neutraal is, aan de hand van grondmonsters. Dit wordt aangetoond door de Pw en/of PAL waarvoor verschillende grenzen gehanteerd worden.
 3. 3. Doorkijk komende jaren Klasse Pw-getal (mg P2O5 l-1 ) P-AL-getal (mg P2O5 100 g-1 ) Laag < 36 < 27 Neutraal 36 - 55 27 - 50 Hoog > 55 > 50 Sector Toestand Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Grasland Hoog 90 90 85 85 85 80 Neutraal 95 95 95 95 95 90 Laag 100 100 100 100 100 100 P-arm 120 120 120 120 Bouwland Hoog 75 70 65 55 55 50 Neutraal 80 75 70 65 65 60 Laag 85 85 85 85 80 75 P-arm 120 120 120 120 Monsters 4 jaar geldig; dus t/m 2014
 4. 4. Vastleggen locatie ● Vastleggen van locatie met GPS-coördinaten (hoekpunten), twee methoden: ● Gestratificeerde methode: Wordt ingetekend waarbij monsternamepunten (25 steken) gegenereerd worden. ● Per deelperceel van 5 ha (huismethode). Kan ingetekend of belopen worden door monsternemer: monstername in W-vorm (40 steken) over deelperceel.
 5. 5. Vastleggen GPS-coördinaten ● PDA voor buitendienst ● Geschikt voor order entry ● Vastleggen GPS-coördinaten per 5 ha en gestratificeerde methode (ook voor P-reparatie).
 6. 6. Perceelscoördinaten vastleggen op de BOA Perceel intekenen Coördinaten, hoekpunten van perceel liggen dan vast
 7. 7. Dataverwerking binnen BLGG AgroXpertus Administratief systeem GIS systeem PDA buitendienst
 8. 8. Vastleggen GPS-coördinaten ● Verslaglegging naar klant ● Alleen wettelijk verplichte onderdelen (GPS-coördinaten, geen oppervlaktegegevens) ● Kaartjes printen op verslag
 9. 9. Ingetekende percelen
 10. 10. Pw op maïsland % < 36 36-55 >55 dekzand 16 36 48 zeeklei 63 27 10 rivierklei 40 30 30 maasklei 38 28 34 dalgrond 14 55 32 kleiig veen veen loss
 11. 11. P-Al op grasland 2009-2010, % < 27 27-50 >50 dekzand 14 45 41 zeeklei 18 52 31 rivierklei 36 44 20 maasklei 43 39 17 dalgrond 20 62 18 kleiig veen 34 51 15 veen 29 49 22 loss 41 47 12
 12. 12. Geldigheid monsters ● Monsters genomen na 15 mei 2007 zijn geldig in 2011 voor Flex-P ● Monstername datum is leidend ● Let op: voor derogatie is 1 februari de grens! ● Monsters genomen tussen 1 feb. 2007 en 15 mei 2007 zijn in 2011 wel geldig voor derogatie maar niet voor Flex-P ● Flex-P mag per perceel, hoeft niet op bedrijfsniveau.
 13. 13. Flex-P op perceelsniveau Pw min - max 11 – 20 11 53 21 – 30 9 54 31 – 40 18 58 41 – 50 25 67 51 – 60 23 74 61 – 70 43 81 Noordoostpolder, 2004 • Verschil binnen een bedrijf!
 14. 14. Verloop P-PAE in de tijd 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 september oktober november december januari februari P-PAE(mgPkggrond) jaar 1 jaar 2 jaar 3
 15. 15. Dus… ● Kijk naar de cijfers op maïsland ● “Hoog” in 2011 = 70 kg/ha ● Op “laag” 15 kg/ha “te verdienen” ● Op “neutraal” 5 kg/ha “te verdienen” ● Kijk naar grasland: ● “Hoog” in 2011= 90 kg ● Op ”laag” 10 kg/ha te verdienen ● Op “neutraal “ 5 kg/ha te verdienen
 16. 16. Onttrekking ● 1 ha maïs, 15 ton ds: 2,0 g/kg = 30 kg P = ● 69 kg P2O5 ● 1 ha grasland: 12 ton ds : 4,0 g/kg = 48 kg P = 110 kg P2O5 ● Resultaat= afname P in de grond.
 17. 17. Wat betekent dat voor fosfaat afvoer? ● 21 ha grasland ● 9 ha maïsland ● 5 kg/ha : 150 kg fosfaat = 88 kuub RDM ● 10 kg/ha : 300 kg fosfaat = 176 kuub RDM ● Niet forfaitair? Dan BEX!
 18. 18. En toch… Ondanks alle P-beleid … ● P is nuttig ● 1 : 20 percelen in categorie ‘P-arm’ ● Bijv: P ‘laag’ 20% op zand (maïs) ● Vraag: is er bij hoge P toestand wel een voldoende P beschikbaar voor gewas?
 19. 19. H+ P-P P P P P P P P P P P P P P P P P P P PP P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P-PAE P-AL Hoge P-Al, lage P-PAE : P adviesgift zinnig
 20. 20. H+ P-P P P P P P P P P P P P P P P P P P P PP P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P-PAE P-AL P P P P P P P Hoge PAL en hoge P-PAE : P gift niet nodig
 21. 21. Nieuw bemestingsadvies sinds vorig jaar • P-beschikbaar (P-PAE) • P-voorraad (P-Al) • Hoe snel levert het dan na (combi P-Al/P-PAE)
 22. 22. P in vers gras 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 P gehalte in gras op basis van PAL (groen) of combi PAL/P-PAE (blauw) Pgehalteingras P-AL en P-PAE gecombineerd P-AL '1:1 P gehalte in gras op basis van P-Al (groen) of combi PAL/PAE Pgehalteingras
 23. 23. Op het verslag (1) • Het niveau P-PAE is laag MAAR • Blijft wel op dat niveau (wordt niet nog lager tijdens groeiseizoen!)
 24. 24. Op het verslag (2) EEN ANDER VOORBEELD • Hier kan de hoge beschikbaarheid niet gehandhaafd blijven als het gewas sterk aan de P consumeert
 25. 25. Van verslag naar het veld monitoring 2008 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 1-apr 15-apr 29-apr 13-m ei 27-m ei 10-jun 24-jun 8-jul 22-jul 5-aug 19-aug P-beschikbaar,mgPperkggrond P-beschikbaar = laag; Nalevering = hoog P-beschikbaar = gemiddeld; Nalevering =laag"
 26. 26. Conclusies ● Op termijn afname fosfaat in de grond omdat de onttrekking groter is dan aanvoer ● De verwachting is dat dit op termijn gevolgen kan hebben voor productie als gevolg van hogere adviezen dan aanvoernormen ● BLGG AgroXpertus anticipeert door het nieuwe fosfaat-advies.
 27. 27. Vergeet fosfaat niet! ● Wat gaat BLGG AgroXpertus doen om aandacht te vestigen op extra fosfaat: ● Bijlage bij kuilonderzoek ● Artikel in Veehouderij Exact ● Mailing naar boeren die tussen feb. 2007 en 15 mei 2007 hebben bemonsterd, en die lage P-cijfers hebben ● “Aan de beurt” worden door monsternemers bezocht ● En de veehouder moet dit bij de gecombineerde opgave invullen.
 28. 28. Vragen?

×