Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

רגשות חיוביים - בינה מויאל

916 views

Published on

מצגת בנושא רגשות בכלל ורגשות חיוביים בפרט

Published in: Education
 • Be the first to comment

רגשות חיוביים - בינה מויאל

 1. 1. ‫חיוביים‬ ‫רגשות‬ ‫ברברה‬‫פרדריקסון‬
 2. 2. ‫רגשות‬... •‫מעציב‬ ‫אירוע‬ ‫על‬ ‫חשבו‬/‫מעצבן‬/‫מטריד‬/‫מלחיץ‬ ‫שעברתם‬. •‫בפרטים‬ ‫להיזכר‬ ‫נסו‬– ‫הייתם‬ ‫היכן‬?‫מי‬ ‫עם‬?‫בדיוק‬ ‫קרה‬ ‫מה‬? ‫שלכם‬ ‫הפיזיות‬ ‫בתחושות‬ ‫להיזכר‬ ‫נסו‬. •‫לכם‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ ‫לב‬ ‫שימו‬‫עכשיו‬–‫שלכם‬ ‫הגוף‬ ‫איך‬ ‫מרגיש‬?‫הפנים‬ ‫איך‬?‫בכם‬ ‫עולות‬ ‫מחשבות‬ ‫אילו‬?
 3. 3. ‫רגשות‬... •‫מעציב‬ ‫אירוע‬ ‫על‬ ‫חשבו‬/‫מעצבן‬/‫מטריד‬/‫מלחיץ‬ ‫שעברתם‬. •‫בפרטים‬ ‫להיזכר‬ ‫נסו‬– ‫הייתם‬ ‫היכן‬?‫מי‬ ‫עם‬?‫בדיוק‬ ‫קרה‬ ‫מה‬? ‫שלכם‬ ‫הפיזיות‬ ‫בתחושות‬ ‫להיזכר‬ ‫נסו‬. •‫לכם‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ ‫לב‬ ‫שימו‬‫עכשיו‬–‫שלכם‬ ‫הגוף‬ ‫איך‬ ‫מרגיש‬?‫הפנים‬ ‫איך‬?‫בכם‬ ‫עולות‬ ‫מחשבות‬ ‫אילו‬?
 4. 4. ‫רגשות‬... •‫משמח‬ ‫אירוע‬ ‫על‬ ‫חשבו‬/‫מרגש‬/‫מצחיק‬/‫מלהיב‬ ‫שעברתם‬. •‫בפרטים‬ ‫להיזכר‬ ‫נסו‬– ‫הייתם‬ ‫היכן‬?‫מי‬ ‫עם‬?‫בדיוק‬ ‫קרה‬ ‫מה‬? ‫שלכם‬ ‫הפיזיות‬ ‫בתחושות‬ ‫להיזכר‬ ‫נסו‬. •‫לכם‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ ‫לב‬ ‫שימו‬‫עכשיו‬–‫שלכם‬ ‫הגוף‬ ‫איך‬ ‫מרגיש‬?‫הפנים‬ ‫איך‬?‫בכם‬ ‫עולות‬ ‫מחשבות‬ ‫אילו‬?
 5. 5. ‫רגשות‬... •‫משמח‬ ‫אירוע‬ ‫על‬ ‫חשבו‬/‫מרגש‬/‫מצחיק‬/‫מלהיב‬ ‫שעברתם‬. •‫בפרטים‬ ‫להיזכר‬ ‫נסו‬– ‫הייתם‬ ‫היכן‬?‫מי‬ ‫עם‬?‫בדיוק‬ ‫קרה‬ ‫מה‬? ‫שלכם‬ ‫הפיזיות‬ ‫בתחושות‬ ‫להיזכר‬ ‫נסו‬. •‫לכם‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ ‫לב‬ ‫שימו‬‫עכשיו‬–‫שלכם‬ ‫הגוף‬ ‫איך‬ ‫מרגיש‬?‫הפנים‬ ‫איך‬?‫בכם‬ ‫עולות‬ ‫מחשבות‬ ‫אילו‬?
 6. 6. 10‫חיוביים‬ ‫רגשות‬ ‫של‬ ‫סוגים‬
 7. 7. ‫שמחה‬
 8. 8. ‫טובה‬ ‫הכרת‬
 9. 9. ‫שלווה‬
 10. 10. ‫עניין‬
 11. 11. ‫תקווה‬
 12. 12. ‫גאווה‬
 13. 13. ‫שעשוע‬
 14. 14. ‫השראה‬
 15. 15. ‫כבוד‬ ‫יראת‬
 16. 16. ‫אהבה‬
 17. 17. ‫משימה‬ •‫בחר‬‫שנלמדו‬ ‫החיוביים‬ ‫הרגשות‬ ‫מעשרת‬ ‫באחד‬. ‫שמחה‬‫טובה‬ ‫הכרת‬‫שלווה‬‫עניין‬‫תקווה‬ ‫גאווה‬‫שעשוע‬‫השראה‬‫כבוד‬ ‫יראת‬‫אהבה‬
 18. 18. ‫משימה‬ •‫חשוב‬‫שמשמשים‬ ‫ומצבים‬ ‫אנשים‬ ‫על‬‫כקרש‬ ‫קפיצה‬,‫מבחינתך‬,‫זה‬ ‫חיובי‬ ‫רגש‬ ‫להרגיש‬ ‫כדי‬.
 19. 19. ‫משימה‬ •‫צור‬‫ומזכרות‬ ‫חפצים‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫מותאם‬ ‫סט‬ ‫שיוצר‬‫ים‬‫הזה‬ ‫לרגש‬ ‫הלב‬ ‫מעומק‬ ‫חיבור‬ ‫עבורך‬. •‫צרף‬‫תיק‬ ‫לתוך‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ ‫את‬,‫אוסף‬‫פיזי‬‫שאתה‬ ‫זה‬ ‫חיובי‬ ‫לרגש‬ ‫כמקדש‬ ‫בונה‬.‫עשוי‬ ‫שלך‬ ‫התיק‬ ‫תמונות‬ ‫להכיל‬,‫מכתבים‬,‫שירים‬,‫ציטוטים‬,‫או‬ ‫עבורך‬ ‫עמוקה‬ ‫אישית‬ ‫משמעות‬ ‫בעלי‬ ‫חפצים‬. ‫הייה‬‫כאן‬ ‫מוחשי‬!‫היתוך‬ ‫ליצור‬ ‫היא‬ ‫שלך‬ ‫המטרה‬ ‫אישיים‬ ‫חפצים‬ ‫של‬ ‫חדש‬,‫שימלאו‬ ‫אישיים‬ ‫גורמים‬ ‫עוסק‬ ‫שאתה‬ ‫פעם‬ ‫בכל‬ ‫בחיוביות‬ ‫שלך‬ ‫הלב‬ ‫את‬ ‫בם‬.‫קבצים‬ ‫בתיקיית‬ ‫שלך‬ ‫התיק‬ ‫את‬ ‫לאחסן‬ ‫תוכל‬ ‫בתיבה‬ ‫או‬ ‫פשוטה‬. •‫לך‬ ‫בא‬ ‫אם‬,‫אתה‬‫יכול‬‫או‬ ‫קטן‬ ‫אלבום‬ ‫ליצור‬ ‫שלך‬ ‫בטלפון‬ ‫תמונות‬ ‫של‬ ‫חדשה‬ ‫תיקייה‬.
 20. 20. ‫משימה‬ •‫התהליך‬ ‫את‬ ‫תזרז‬ ‫אל‬.‫התענג‬‫ותהנה‬ ‫עליו‬. ‫עמוקה‬ ‫הזו‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫מצאו‬ ‫אחרים‬,‫מתגמלת‬ ‫ומרוממת‬. ‫תפספסו‬ ‫אל‬!
 21. 21. ‫משימה‬ •‫האישי‬ ‫החיובי‬ ‫התיק‬ ‫את‬ ‫שיצרת‬ ‫לאחר‬ ‫שלך‬,‫חשוב‬‫התהליך‬ ‫על‬– ‫של‬ ‫ניצוץ‬ ‫בך‬ ‫נעור‬ ‫התיק‬ ‫יצירת‬ ‫במהלך‬ ‫האם‬ ‫חיוביים‬ ‫רגשות‬? ‫ובמחשבה‬ ‫בזהירות‬ ‫ועוסק‬ ‫מאט‬ ‫אתה‬ ‫כאשר‬ ‫שלך‬ ‫שבתיק‬ ‫בחפצים‬,‫אתה‬ ‫האם‬ ‫הרצוי‬ ‫הרגש‬ ‫את‬ ‫ליצור‬ ‫יכול‬?
 22. 22. ‫חיוביים‬ ‫ברגשות‬ ‫ומלא‬ ‫נפלא‬ ‫ויום‬ ‫תודה‬!

×