Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BIMobject seminar BEAst stockholm 2014

961 views

Published on

Stefan Larsson CEO and Ben O'Donnell CTO holds a 30 minute presentation at BEAst in Stockholm.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

BIMobject seminar BEAst stockholm 2014

 1. 1. BIM - inköp & Logistik Elektroniska affärer i byggsektorn
 2. 2. Stefan Larsson CEO ! Ben O’Donnell CTO
 3. 3. En intelligent digital version av en verklig byggprodukt. !
 4. 4. 3,56 Miljarder hemsidor
 5. 5. Idag • 687 081 digitala produkter (BIM-objekt) nedladdade från portalen (leads) • > 3 000 digitala produktfamiljer • 230 tillverkare på portalen ! • 2016 blir BIM ”lag” i Storbritannien (rek. av EU) • BIM-objekt i världsklass ! ! • Portalen används redan av mer än 38 500 registrerade användare (BIM) och över 100 000 besökare/månad (ca 700 nya anv./vecka)
 6. 6. •Är BIM bara 3D projektering? •Komplexiteten i e-handel inom bygg •Oändligt många varianter (artikelnr?) •Moln, Moln, Moln… •Presentation av molngenerator för e-label
 7. 7. Bakgrund & historik
 8. 8. EVOLUTION ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Datorer och mjukvaror har utvecklats mycket snabbt under de senaste 20 åren för inredare, arkitekter, ingenjörer och byggföretag. ! Flyg- och bilindustrin har anpassat sig mycket snabbare till den digitalisering som nu sker i byggindustrin när CAD blir ersatt av BIM. BIM3D CAD 2D CAD
 9. 9. Early days... 80’s !CAD is an imitation of the drawing board and the main tasks is to create a 2D drawing on the computer and save time on changes on dwg’s ! !The drafting board is quickly replaced during this decade...
 10. 10. 1995-2000 3rd generation CAD !3D – more advanced. !Sections/elevations is automated !Workflow is based on collaboration !No more artists for perspectives !Start of multiple disciplines
 11. 11. ByggInformationsModellering
 12. 12. Effektivisering i alla led
 13. 13. RÄTT FÖRE (inte LPP = Löses på Plats)
 14. 14. Avgörande faktor = PRIS e-handelsutmaningar B2C
 15. 15. Avgörande faktor = PRIS (avtal) e-handelsutmaningar B2B
 16. 16. Beställare, brukare, huvud & underentreprenör, arkitekter, konsulter, detaljhandel….. Är byggindustrin B2B? B2B2B2B2B Avgörande faktor = Information
 17. 17. e-commerce strategy described through 
 Michael Porter’s Competitive Advantage Product Innovation Customer Lock-in Customer Intimacy Stage 1 - First mover advantage - Formidable knowledge/ skills base - Sell and market to end users Stage 2 - Customer services - Account management - Sell more through customer care -and reseller channels Stage 3 - Embedded in designers/ specifiers digital tools and logistic processes. Repeat purchasing on contract and integrated data.
 18. 18. Designa med verkliga produkter
 19. 19. Detaljerad konstruktionsmodell
 20. 20. Förenklar för alla inblandade och förklarar pedagogiskt hur komplexa lösningar fungerar •Vikten på elementen •Erbjuda fabrikskapning •Fuktskydda kanter
 21. 21. Automatiska mängdlistor • All relevant information för beställning/produktion • Storlek, vikt etc per element
 22. 22. Text 12 Major portals already signed up: Barbour UK, Docu Sweden BIMcomponents, Bygge information...
 23. 23. Private clouds replikerad information
 24. 24. 2017 Clear targets and objectives
 25. 25. Logistik, rätt produkt, rätt plats, rätt tid
 26. 26. Live demo av e-label i molnet - codename Vulcan
 27. 27. Tack! Frågor?

×