Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informator o programie firma wiarygodna finansowodla firm

417 views

Published on

Propozycja dla rzetelnych firm i solidnych przedsiębiorców, którzy
w biznesie kierują się zasadami fair play. Dzięki certyfikacji wiarygodności
finansowej, Program buduje wzajemne zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami.
Skupia firmy, które weryfikują i uznają wiarygodność swoich kontrahentów
oraz akceptują deklarację Uczestnika Programu.

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Informator o programie firma wiarygodna finansowodla firm

  1. 1. CERTYFIKATFIRMYWIARYGODNEJFINANSOWONiezawodny i skuteczny.Jeśli celujesz w zaufanie kontrahentów,pokaż się z wiarygodnej strony. INFORMATOR O PROGRAMIE DLA FIRM www.BIG.pl/certyfikat
  2. 2. Szanowni Państwo!Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor jest firmą nowoczesną, stawiającąsobie za cel ciągły rozwój oraz podążanie za zmieniającymi się potrzebami Klientów.Dotychczas głównie wspieraliśmy przedsiębiorców w ograniczaniu ryzyka biznesowegooraz odzyskiwaniu należności. Teraz chcemy pomagać Klientom również w potwierdzaniuich wiarygodności finansowej. W tym celu stworzyliśmy Program Firma WiarygodnaFinansowo.Wierzymy, że z  naszą pomocą coraz więcej firm będzie promowało pozytywnetrendy w biznesie. Wiarygodność i uczciwość to zasady, które powinny przyświecaćwszystkim graczom na rynku. Pamiętajmy, że tylko wspólnymi siłami możemy sprawić,że funkcjonowanie w świecie biznesu stanie się naprawdę bezpieczne, pozbawioneryzyka zawierania nieuczciwych transakcji. Z wyrazami szacunku Mariusz Hildebrand Prezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.
  3. 3. Oto licencja na zaufanie. Niezawodna i skuteczna. Jest przepustką CERTYFIKAT Rok wydania 2011 do grona Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma: wiarygodnych Twoja firma przedsiębiorców NIP 123 456 78 90 uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo z zasadami. oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: • Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor • bazach danych Biura Informacji Kredytowej • Systemie Bankowy Rejestr Związku Banków Polskich na dzień 12.04.2011 r. Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie certyfikat.big.pl/5264521906 Patron Programu Patron Programu *oznacza zadłużenie przekraczające w przypadku konsumenta 200 zł, a w przypadku dłużnika nie będącego konsumentem 500 zł oraz wymagalne od co najmniej 60 dni – zgodne z Ustawą o BIG (Ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Dz.U. z 2010 Nr 81, poz. 530)PROGRAMFIRMA WIARYGODNAfinansowo:to propozycja dla rzetelnych firm i solidnych przedsiębiorców, którzyw biznesie kierują się zasadami fair play. Dzięki certyfikacji wiarygodnościfinansowej, Program buduje wzajemne zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami.Skupia firmy, które weryfikują i uznają wiarygodność swoich kontrahentóworaz akceptują deklarację Uczestnika Programu.
  4. 4. o programiefirma wiarygodnafinansowo:• Program Firma Wiarygodna Finansowo jest przedsięwzięciem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., promującym rzetelność i solidność w biznesie.• Uczestnicy Programu uzyskują Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, potwierdzający, że są godnymi zaufania partnerami biznesowymi, terminowo regulującymi swoje zobowiązania wobec innych przedsiębiorców i systemu bankowego.• Certyfikat, przyznawany przez BIG InfoMonitor S.A., jest istotnym argu- mentem w negocjacjach handlowych i kreuje pozytywny wizerunek działalności gospodarczej. Każdy potencjalny kontrahent czy klient może w prosty i szybki sposób (przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, poprzez serwis www.BIG.pl/certyfikat) sprawdzić ważność i autentyczność tego dokumentu. Wystarczy NIP weryfikowanej firmy i dostęp do Internetu.• Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo to sposób na rozwój i wzmocnienie pozycji firmy na rynku. To sygnał dla innych, że z tym przedsiębiorstwem warto współpracować.KryteriauzyskaniaCertyfikatu:• Kryterium historii działalności – certyfikat wydawany jest firmie działającej na rynku minimum 6 miesięcy.• Kryterium bieżącej wiarygodności płatniczej firmy – warunkiem spełnienia kryterium jest brak odnotowanych zaległości firmy w Rejestrze Dłużników BIG oraz w bazie Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Systemie BANKOWY REJESTR Związku Banków Polskich (ZBP).• Kryterium bieżącej wiarygodności płatniczej właściciela – dodatkowym kryterium dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest brak odnotowanych zaległości konsumenckich w Rejestrze Dłużników BIG oraz bazie BIK i Systemie BANKOWY REJESTR ZBP.
  5. 5. Najważniejszekorzyści z przystąpieniado Programu:• Zyskujesz przewagę w działaniach handlowych, zdobywasz bardziej intrat- ne kontrakty – Twoja firma już „na starcie” jest postrzegana jako solidna i wypłacalna.• Dzięki potwierdzonej wiarygodności zdobywasz nowych partnerów bizne- sowych, budujesz przewagę konkurencyjną.• Uzyskujesz istotny argument w negocjacjach handlowych – potencjalni kontrahenci mogą na bieżąco kontrolować Twoją wiarygodność finansową.• Wyróżniasz się wśród przedsiębiorców – zyskujesz opinię rzetelnego gracza na rynku, zwiększasz sprzedaż i zyski.• Wzmacniasz zaufanie, które jest kluczem do dobrych kontaktów biznesowych.• Podnosisz prestiż swojej firmy – o Twojej uczciwości świadczą nie tylko inni przedsiębiorcy, ale także banki.• Jesteś postrzegany* jako przedsiębiorca godny zaufania – Twoją wiarygodność finansową może zweryfikować każdy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, poprzez serwis www.BIG.pl/certyfikat• Ugruntowujesz swoją pozycję na rynku, dzięki Certyfikatowi potwierdzającemu Twoją uczciwość w biznesie.• Zyskujesz nowe, skuteczne narzędzie promocyjne.*Według badań TNS OBOP (2011  80% przedstawicieli firm w Polsce twierdzi, r.) że udokumentowanie firmy jako wiarygodnej finansowo ma wpływ na podejmowanie przez nich decyzji o rozpoczęciu współpracy. Patroni Programu:Poznaj szczegóły!www.BIG.pl/certyfikat
  6. 6. Przyłączając się do ProgramuFirma Wiarygodna Finansowo,otrzymujesz: CERTYFIKAT AKTUALIZOWANY ON-LINETwoi kontrahenci/klienci mogą sprawdzić ważność i autentycznośćTwojego Certyfikatu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu! • na stronie www.BIG.pl/certyfikat, wpisując NIP Twojej firmy• klikając w symbol Programu zamieszczony bezpośrednio na stronie www Twojej firmyWIZYTÓWKĘ ON-LINE TWOJEJ FIRMYw serwisie www.BIG.pl/certyfikatTo dodatkowe miejsce reklamy, w którym możesz zamieścić m.in.:krótki opis firmy, dane kontaktowe oraz logo.
  7. 7. PAKIET POWITALNY• oryginał Certyfikatu podpisany przez Prezesa Zarządu BIG InfoMonitor S.A.• naklejki z symbolem Firma Wiarygodna Finansowo, np. na drzwi, sprzęt elektroniczny, samochód etc.• przewodnik uczestnika Programu Firma Wiarygodna FinansowoDOSTĘP DO PAKIETU ON-LINE,który wykorzystasz do reklamy Twojej firmyGotowe do wykorzystania pliki graficzne z logo ProgramuFirma Wiarygodna Finansowo, m.in.:• banery reklamowe na stronę www Twojej firmy• szablon papieru firmowego• tapetę na monitor• stopkę e-mail• logo do umieszczenia na firmowych materiałach i gadżetach
  8. 8. Dołącz do Programu Firma Wiarygodna Finansowo: C/KF/27.10.2011 www.BIG.pl/certyfikat e-mail: bok@InfoMonitor.pl tel.: 22 486 56 56Organizator: Patroni Programu:

×