ІІ всеукраїнський форум економістів та
фінансистів

“Ідеальні фінанси – 2014”
Фінансовий менеджмент
за міжнародними
станда...
ЗМІСТ

1. Кому це потрібно
2. Структура фінансової звітності за МСФЗ
3. Порівняльний аналіз НП(С)БО та МСФЗ
4. Визначення ...
Питання 1:
Кому потрібна МСФЗ-звітність?

Сергій Рогозний
Застосування МСФЗ в Україні
Фінансову звітність за МСФЗ повинні складати:
публічні (відкриті) акціонерні товариства
іпотеч...
Чому переходять на МСФЗ?
 Вимоги законодавства
 Пошук додаткових джерел фінансування
 Запровадження спільних проектів з...
Звітність групи компаній
Якщо на МСФЗ переходить Група компаній, доцільно
розглянути кілька додаткових питань:
 Структура...
Готовність компанії до прозорості
Чи
готові
Ви
розкрити
зовнішнім
користувачам наступну інформацію?
 Пов'язані сторони
 ...
Питання 2:
З чого складається міжнародна
фінансова звітність?

Сергій Рогозний
Структура комплекту фінансової звітності
 Звіт про фінансовий стан на кінець періоду
(Баланс);
 Звіт про сукупний дохід ...
Склад приміток до звітності
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Загальна інформація
Основа підготовки фінансової звітності
Операційне серед...
Приклад Балансу за МСФЗ
Примітки
АКТИВИ
Необоротні активи
Основні засоби
Нематеріальні активи
Фінансові інвестиції
Відстро...
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Власний капітал
Статутний капітал
Додатковий капітал
Нерозподілений прибуток
Всього капіта...
Приклад Звіту про прибутки та збитки
Примітки
Доходи від реалізації
Собівартість реалізованої продукції

Х

Валовий прибут...
Приклад Звіту про сукупний дохід
Примітки

20х1
2 954

20х0
1 668

(122)

59

20

(11)

(102)

48

Разом сукупний прибуток...
Звіт про рух грошових коштів
(прямий метод)
Показник

20х1

ПОТОКИ КОШТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Надходження грош...
Звіт про рух грошових коштів
Показник

20х1

…
ПОТОКИ КОШТІВ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Надходження грошових коштів...
Звіт про рух грошових коштів
(непрямий метод)
Показник
ПОТОКИ КОШТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Чистий прибуток до оподатк...
Звіт про зміни у власному капіталі
Статті

Залишок на 01.01.20х0
Чистий прибуток за рік

Статутний Резервний Резерв
Нерозп...
Склад і періоди першої фінансової
звітності
Вступний
баланс.
Дата
першого
застосуванн
я МСФЗ

Перший пакет
Порівняльні
зві...
Питання 3:
У чому відмінності?

Сергій Рогозний
Порівняння балансу
Назва ПСБО
I. Необоротні активи

Сума ПСБО

Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизац...
Порівняння балансу
Назва ПСБО
I. Власний капітал
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний к...
Порівняння форм
Порівняння кількості статей у формах звітності (без
урахування підсумкових) явно на користь МСФЗ:
П(С)БО-1...
Особливості складання Балансу за МСФЗ
1) Дебіторську заборгованість і поточні зобов'язання
із внутрішніх розрахунків, де у...
Особливості складання Балансу за МСФЗ
3) Вся дебіторська заборгованість відображається в
балансі за справедливою вартістю....
Особливості складання
Звіту про фінансові результати
1) В українській формі №2 присутні статті «Інші
операційні доходи» (р...
Особливості складання
Звіту про фінансові результати
3) Доходи і втрати від курсових різниць
представляються згорнуто в ск...
Основні засоби:
відмінності між МСФЗ та ПСБУ
1.У МСФЗ не передбачено вартісного критерію
віднесення, тому немає такого пон...
Запаси:відмінності між МСФЗ та ПСБУ
1.У МСФЗ дозволяється створювати резерв на неліквіди
2.У міжнародній практиці прийнято...
Доходи та витрати:
відмінності між МСФЗ та ПСБУ

1.Якщо продаж товарів (послуг) відбувається на умовах
відстрочки розрахун...
Податок на прибуток:
відмінності між МСФЗ та ПСБУ
1.Незалежно від часу погашення, ВПЗ та ВПА завжди
визнаються у складі до...
Податок на прибуток:
відмінності між МСФЗ та ПСБУ
4.Податок на прибуток за статтями та операціями, що
відображаються у кап...
Податок на прибуток:
відмінності між МСФЗ та ПСБУ
7. Чинна редакція IAS 12 не містить жодного слова про
постійні податкові...
Питання 4:
Як передбачити ризики?

Сергій Рогозний
Підстави для розкриття
Підприємство повинно розкрити інформацію, що
дозволяє користувачам фінансової звітності
оцінити хар...
Кредитний ризик
 ризик невиконання однією стороною
зобов'язань за договором і виникнення, у зв'язку з
цим, в іншої сторон...
Кредитний ризик
Приклад розкриття інформації про кредитний
ризик у примітці до торговельної дебіторської
заборгованості.
З...
Ризик ліквідності
Ризик , який виникає через неспроможність
підприємства виконати свої зобов’язання в належні
строки, не ...
Ризик ліквідності
Приклад розкриття у фінансовій звітності щодо
наявних фінансових зобов'язань
Фінансове зобов’язання на 3...
Валютний ризик
Коливання валютних курсів породжують ризик
при експортно-імпортних операціях та
валютних запозиченнях. В ум...
Валютний ризик - розкриття
Гривня

Євро

Нефінан
Рубль
сові
Разом
статті

USD

 
Активи
Основні засоби та НМА
Довгостроков...
Валютний ризик - розкриття
Вплив валютного ризику на прибуток до оподаткування
Зростання /
На
На
зменшення 31.12.20Х1 31.1...
Питання 5:
Що робити?

Сергій Рогозний
Управління фінансами
Фінансовий менеджмент — система принципів,
методів, засобів і форм організації грошових
відносин, нап...
Управління кредитним ризиком
1. Знижки. Гнучка цінова політика може бути
ефективним стимулом у розрахунках з клієнтами та
...
Управління ризиком ліквідності
Низька абсолютна ліквідність може призвести до
проблем з поточними виплатами та зашкодити
д...
Управління ризиком ліквідності
Менеджмент підприємства має керуватися у своїй
діяльності наступними принципами:
•пріоритет...
Управління валютним ризиком
Підприємства не мають суттєвого впливу на
курсово-валютну політику, але мають проводити
оцінку...
Збалансуйте фінанси своєї компанії!

І хай Вам щастить!

Сергій Рогозний

49
Питання???
Міжнародна аудиторська
компанія “БДО”
www.bdo.ua
тел. (044) 496 05 88 моб. (099) 271 77 08
Факс (044) 393 26 91...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Фінансовий менеджмент за міжнародними стандартами

1,624 views

Published on

презентация Сергея Рогозного, сертифицированного аудитора, юриста, менеджера по аудиту BDO в Украине

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,624
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Фінансовий менеджмент за міжнародними стандартами

 1. 1. ІІ всеукраїнський форум економістів та фінансистів “Ідеальні фінанси – 2014” Фінансовий менеджмент за міжнародними стандартами м.Київ, 2013 1
 2. 2. ЗМІСТ 1. Кому це потрібно 2. Структура фінансової звітності за МСФЗ 3. Порівняльний аналіз НП(С)БО та МСФЗ 4. Визначення бізнес-ризиків 5. Управління фінансовими ризиками Сергій Рогозний 2
 3. 3. Питання 1: Кому потрібна МСФЗ-звітність? Сергій Рогозний
 4. 4. Застосування МСФЗ в Україні Фінансову звітність за МСФЗ повинні складати: публічні (відкриті) акціонерні товариства іпотечні та страхові компанії інвестиційні фонди довірчі товариства кредитні спілки недержавні пенсійні фонди, а також будь-які інші підприємства з-поміж тих, хто зацікавлений в емітуванні облігацій та залученні необлігаційних позик іноземного походження Сергій Рогозний 4
 5. 5. Чому переходять на МСФЗ?  Вимоги законодавства  Пошук додаткових джерел фінансування  Запровадження спільних проектів з нерезидентами  Правдива картина фінансового стану і фінансових результатів бізнесу  Вимоги власника, у тому числі з метою складання консолідованої звітності Сергій Рогозний 5
 6. 6. Звітність групи компаній Якщо на МСФЗ переходить Група компаній, доцільно розглянути кілька додаткових питань:  Структура групи компаній  Визначення периметра консолідації  Об'єднання бізнесу  Юридична і податкова реструктуризація  Збір інформації для консолідації всередині групи. ІТ-рішення. Уніфіковані облікові політики  Облік і відображення у звітності внутрішньогрупових операцій. Ціноутворення в групі  Дати індивідуальних звітностей Сергій Рогозний 6
 7. 7. Готовність компанії до прозорості Чи готові Ви розкрити зовнішнім користувачам наступну інформацію?  Пов'язані сторони  Податкові та юридичні ризики  Концентрація  Умовні контрактні зобов'язання  Події після звітної дати Розкриття бенефіціара компанії – кінцевого власника - фізичної особи Сергій Рогозний 7
 8. 8. Питання 2: З чого складається міжнародна фінансова звітність? Сергій Рогозний
 9. 9. Структура комплекту фінансової звітності  Звіт про фінансовий стан на кінець періоду (Баланс);  Звіт про сукупний дохід за період;  Звіт про рух грошових коштів за період;  Звіт про зміни у капіталі за період;  Примітки Кожен звіт та примітки до них мають містити порівняльну інформацію щонайменше за один попередній період чи на попередню звітну дату Сергій Рогозний 9
 10. 10. Склад приміток до звітності 1. 2. 3. 4. 5. 6. Загальна інформація Основа підготовки фінансової звітності Операційне середовище та економічна ситуація Управління ризиками Істотні бухгалтерські оцінки Основні принципи облікової політики підприємства 7. Деталізація основних статей звітності 8. Операції з пов'язаними сторонами 9. Фактичні та потенційні зобов'язання 10. Події після дати фінансової звітності Сергій Рогозний 10
 11. 11. Приклад Балансу за МСФЗ Примітки АКТИВИ Необоротні активи Основні засоби Нематеріальні активи Фінансові інвестиції Відстрочені податкові активи Довгострокові позики видані Оборотні активи Запаси Торгова дебіторська заборгованість Передоплати та інші оборотні активи Грошові кошти 31.12.20х1 Х 15 071 156 787 18 16 032 Х Х Х 11 11 974 75 51 26 32 12 158 3 237 3 142 1 491 312 8 182 24 214 Х Х Всього активи Сергій Рогозний 31.12.20х0 2 377 2 833 1 271 249 6 730 18 888
 12. 12. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Власний капітал Статутний капітал Додатковий капітал Нерозподілений прибуток Всього капітал Х Х Х 1 059 2 253 8 539 11 851 1 059 2 373 6 009 9 441 Довгострокові зобов’язання Довгострокові кредити Відстрочені податкові зобов’язання Х Х 4 344 182 4 526 2 307 − 2 307 Короткострокові зобов’язання Довгострокові кредити – поточна частина Короткострокові кредити Торговельна кредиторська заборгованість Поточні зобов’язання з податку на прибуток Інші поточні зобов’язання Х Х Х Х Х 633 1 832 2 878 335 2 159 7 837 12 363 24 214 684 2 943 2 117 − 1 396 7 140 9 447 18 888 Всього зобов’язання Всього зобов’язання та власний капітал Сергій Рогозний 12
 13. 13. Приклад Звіту про прибутки та збитки Примітки Доходи від реалізації Собівартість реалізованої продукції Х Валовий прибуток Загальні та адміністративні витрати Витрати на збут Чистий прибуток Чистий прибуток на акцію, грош.од./шт. Сергій Рогозний 13 (1 713) (1 251) 129 (354) (385) (445) (411) (457) 2 140 (1 122) 2 954 (472) 1 668 0,072 Х (2 020) (1 922) 4 076 Х 6 197 66 157 Х Х Прибуток до оподаткування Податок на прибуток 20х0 27 258 (28 789) (21 061) 8 625 Інші доходи Чистий дохід (збиток) по курсовим різницям Витрати на фінансування Інші витрати 20х1 37 414 0,042
 14. 14. Приклад Звіту про сукупний дохід Примітки 20х1 2 954 20х0 1 668 (122) 59 20 (11) (102) 48 Разом сукупний прибуток за період 2 852 1 716 Сукупний прибуток на акцію, грош.од./шт. 0,072 0,043 Чистий прибуток Інший сукупний прибуток Чиста зміна справедливої вартості фінансових активів, наявних для продажу Х Податок на прибуток з іншого сукупного доходу Інший сукупний прибуток за вирахуванням податку на прибуток Сергій Рогозний 14
 15. 15. Звіт про рух грошових коштів (прямий метод) Показник 20х1 ПОТОКИ КОШТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Надходження грошових коштів: Реалізація товарів Інші надходження 1.2. Вибуття грошових коштів: Виплати постачальникам товарів Витрати на оплату послуг Виплати відсотків за кредитною лінією Платежі з податку на прибуток 1.3. Чистий грошовий потік від операційної діяльності Сергій Рогозний 3 950 430 (2 500) (490) (180) (150) 1 060 15
 16. 16. Звіт про рух грошових коштів Показник 20х1 … ПОТОКИ КОШТІВ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1. Надходження грошових коштів: Продаж основних засобів 2.2. Вибуття грошових коштів: Придбання основних засобів Придбання інвестицій 2.3. Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності ПОТОКИ КОШТІВ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 3.1. Надходження грошових коштів: Розміщення звичайних акцій 3.2. Вибуття грошових коштів: Виплата дивідендів 3.3. Чистий грошовий потік від фінансової діяльності Чистий грошовий потік Грошові кошти на початок року Грошові кошти на кінець року Сергій Рогозний 16 100 (900) (150) (950) 450 (200) 250 360 350 710
 17. 17. Звіт про рух грошових коштів (непрямий метод) Показник ПОТОКИ КОШТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Чистий прибуток до оподаткування коригування: амортизаційні нарахування збиток від продажу основних засобів зміни поточних активів (∆): ∆ дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги ∆ запасів ∆ передоплат та іншої дебіторської заборгованості зміни поточних зобов'язань (∆): ∆ кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги ∆ Інших поточних зобов'язань Разом змін: 1.3. Чистий грошовий потік від операційної діяльності ПОТОКИ КОШТІВ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ … Грошові кошти на кінець року Сергій Рогозний 17 20х1 770 170 30 (320) 120 60 180 50 290 1 060 710
 18. 18. Звіт про зміни у власному капіталі Статті Залишок на 01.01.20х0 Чистий прибуток за рік Статутний Резервний Резерв Нерозподілен капітал капітал переоцінки ий прибуток Усього 7 000 − 493 − 2 035 − 1 415 10 943 356 356 Формування резервного капіталу Залишок на 31.12.20х0 − 56 − 7 000 550 2 035 Чистий прибуток за рік − − − 1 042 1 042 Переоцінка основних засобів Формування резервного капіталу Виплата дивідендів − − 315 − 315 − 165 − (165) − − − − (218) (218) Залишок на 31.12.20х1 7 000 715 2 350 2 374 12 439 Сергій Рогозний (56) − 1 715 11 300 18
 19. 19. Склад і періоди першої фінансової звітності Вступний баланс. Дата першого застосуванн я МСФЗ Перший пакет Порівняльні звітності за МСФЗ за дані за 2011 рік 2012 рік 01.01.2011 Сергій Рогозний 31.12.2011 Пакет звітності за МСФЗ за 2013 31.12.2012 31.12.2013 19
 20. 20. Питання 3: У чому відмінності? Сергій Рогозний
 21. 21. Порівняння балансу Назва ПСБО I. Необоротні активи Сума ПСБО Нематеріальні активи первісна вартість накопичена амортизація Незавершені капітальні інвестиції Основні засоби первісна вартість знос Інвестиційна нерухомість Довгострокові біологічні активи Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств інші фінансові інвестиції Довгострокова дебіторська заборгованість Відстрочені податкові активи Інші необоротні активи Усього за розділом I II. Оборотні активи Запаси Поточні біологічні активи 212 243 (31) 7 059 13 951 26 116 (12 165) 50 1 074 31 22 377 Сергій Рогозний 212 Нематеріальні активи Основні засоби 21 060 1 074 31 Довгострокові фінансові інвестиції Довгострокова дебіторська заборгованість 22 377 Оборотні активи 4 462 - 4 462 Запаси 4 249 4 249 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 359 501 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами з бюджетом у тому числі з податку на прибуток Інша поточна дебіторська заборгованість Поточні фінансові інвестиції Гроші та їх еквіваленти Витрати майбутніх періодів Інші оборотні активи Усього за розділом II III. Необоротні активи для продажу, та групи вибуття Баланс Назва МСФЗ Необоротні активи Сума МСФЗ 1 968 Передоплати та Інша поточна дебіторська заборгованість 985 417 123 11 096 11 33 484 417 Гроші та їх еквіваленти 11 11 107 Необоротні активи для продажу, та групи вибуття 33 484 Всього активів 21
 22. 22. Порівняння балансу Назва ПСБО I. Власний капітал Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Усього за розділом I II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання Довгострокові кредити банків Інші довгострокові зобов’язання Довгострокові забезпечення Цільове фінансування Усього за розділом II IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями товари, роботи, послуги розрахунками з бюджетом у тому числі з податку на прибуток розрахунками зі страхування розрахунками з оплати праці Поточні забезпечення Доходи майбутніх періодів Інші поточні зобов’язання Усього за розділом IІІ ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття Баланс Сергій Рогозний Сума ПСБО Сума МСФЗ 286 71 16 605 16 962 286 16 676 16 962 349 5 092 5 441 349 5 092 2 500 864 2 500 864 3 985 3 985 Назва МСФЗ Власний капітал Зареєстрований капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Разом власний капітал Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання Довгострокові кредити та позики 5 441 Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків Поточна кредиторська заборгованість за д/с зобов’язаннями Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 658 457 57 137 550 2 330 11 081 11 081 - 16 522 Всього зобов'язань 33 484 33 484 Всього зобов'язань та власного капіталу 457 Кредиторська заборгованість з Податку на прибуток 550 Поточні забезпечення 2 725 Інші поточні зобов’язання 22
 23. 23. Порівняння форм Порівняння кількості статей у формах звітності (без урахування підсумкових) явно на користь МСФЗ: П(С)БО-1…5 П(С)БО-1 (стар.) (нов.) МСФЗ Баланс 67 49 15-25 Звіт про фінрезультати 21 13 7-12 Звіт про рух коштів 47 29 18-25 Звіт про капітал 25 15 3-5 160 106 50-65 Сергій Рогозний 23
 24. 24. Особливості складання Балансу за МСФЗ 1) Дебіторську заборгованість і поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків, де у звітності за ПСБО відображають сальдо розрахунків з пов'язаними особами, заповнюють лише відокремлені структурні підрозділи юридичної особи. Всі юридичні особи сальдо розрахунків з пов'язаними особами відображають в балансі виходячи з їх суті: торгова, фінансова або інша заборгованість. Але в розкриттях до кожної із статей необхідно виділяти сальдо розрахунків з пов'язаними особами 2) «Необоротні активи та групи вибуття» в балансі за МСФЗ відображаються як окрема стаття оборотних активів Сергій Рогозний 24
 25. 25. Особливості складання Балансу за МСФЗ 3) Вся дебіторська заборгованість відображається в балансі за справедливою вартістю. У відповідних розкриттях наводиться історична вартість і сума нарахованого резерву (за наявності) 4) За МСФЗ забезпечення майбутніх виплат (рахунок 47) визнаються у складі зобов'язань, які в свою чергу, поділяються на поточні і довгострокові. Дана обставина врахована у чинній редакції балансу (звіту про фінансовий стан) 5) Довгострокові монетарні активи, а також пільгові довгострокові зобов'язання і забезпечення відображаються в Балансі на основі дисконтування Сергій Рогозний 25
 26. 26. Особливості складання Звіту про фінансові результати 1) В українській формі №2 присутні статті «Інші операційні доходи» (р.2120), «Інші доходи» (р.2240), які в міжнародній звітності прийнято об'єднувати в одну «Інші доходи ». Аналогічно і з витратами (рр. 2180 та 2270) 2) У звітності за МСФЗ дохід від реалізації товарів чи послуг, що не належить до основної діяльності, включають не до складу виручки, а до «Інших доходів», і за вирахуванням собівартості товарів чи послуг. У разі від’ємного фінансового результату — до «Інших витрат» Сергій Рогозний 26
 27. 27. Особливості складання Звіту про фінансові результати 3) Доходи і втрати від курсових різниць представляються згорнуто в складі фінансових чи інших доходів, витрат (залежно що більше) відповідно до джерела їх виникнення. 4) При наявності операцій, які підпадають під визначення іншого сукупного доходу, необхідне складання додаткового звіту про сукупний дохід відповідно до пп. 7 та 81 IAS-1. Більшість статей звітності повинні розкриватися у Примітках. Примітка до статті звітності може не наводитися тільки в разі її малозначності, і якщо в тому немає необхідності для розуміння природи статті Сергій Рогозний 27
 28. 28. Основні засоби: відмінності між МСФЗ та ПСБУ 1.У МСФЗ не передбачено вартісного критерію віднесення, тому немає такого поняття як МНМА 2.У ПСБО встановлено класи ОЗ, а в МСФЗ наведені лише приклади можливих класів (п.37 IAS 16) 3.Нарахування амортизації в Україні починається з наступного місяця, після того як об'єкт став придатним для корисного використання (п.29 П(С)БО 7), крім виробничого методу (починається одразу). Натомість такої чіткої норми в МСФЗ немає. 4.У МСФЗ у звіті про сукупний дохід показується чистий результат від вибуття всіх основних засобів окремою статей доходів/витрат чи у складі інших доходів або витрат, залежно що отримали: прибуток чи збиток. Сергій Рогозний 28
 29. 29. Запаси:відмінності між МСФЗ та ПСБУ 1.У МСФЗ дозволяється створювати резерв на неліквіди 2.У міжнародній практиці прийнято у рахунку-фактурі зазначати знижку при сплаті до певної дати. Якщо сплачено пізніше - має місце договір товарного кредиту, а додаткові витрати – фінансові (п.18 IAS 2). 3.У МСФЗ немає визначення малоцінних та швидкозношуваних предметів, тому вони обліковуються як стандартні виробничі запаси чи матеріали. 4. Основні з/ч та резервне обладнання розглядаються як ОЗ, якщо підприємство очікує, що використовуватиме їх більше 1 року, а також якщо вони можуть використовуватися тільки у зв’язку з певним об’єктом ОЗ Сергій Рогозний 29
 30. 30. Доходи та витрати: відмінності між МСФЗ та ПСБУ 1.Якщо продаж товарів (послуг) відбувається на умовах відстрочки розрахунків (без %, у т.ч. з векселем), така операція розглядається як фінансова (п.11 IAS 18) Дохід за такою операцією визнається за справедливою вартістю компенсації шляхом дисконтування 2.Коли ціна продажу товару включає суму за подальші послуги, яку можна достовірно оцінити, тоді у міжнародній звітності та частина вартості договору, що буде виконана пізніше, відстрочується до періоду її фактичного надання (п.13 IAS 18). 3.Витрати на соціальну сферу, а також представницькі витрати у міжнародній звітності, як правило, відносять до Загальних та адміністративних витрат Сергій Рогозний 30
 31. 31. Податок на прибуток: відмінності між МСФЗ та ПСБУ 1.Незалежно від часу погашення, ВПЗ та ВПА завжди визнаються у складі довгострокових зобов’язань та необоротних активів відповідно (п. 56 IAS 1), але за ставками, що діятимуть на час такого списання (реалізації) (п. 47 IAS 12) 2.На відміну від інших необоротних активів чи довгострокових зобов’язань, у п. 53 та 54 IAS 12 чітко визначено, що ВПА та ВПЗ не підлягають дисконтуванню 3.У IAS 12 визначено вплив гудвілу на податкову базу для об’єднань бізнесу (п. 32А), податкові наслідки визнання закордонних фінінвестицій з іншою валютою (п. 41), вплив переоцінки інвестнерухомості (п. 51В) Сергій Рогозний 31
 32. 32. Податок на прибуток: відмінності між МСФЗ та ПСБУ 4.Податок на прибуток за статтями та операціями, що відображаються у капіталі або іншому сукупному прибутку, має визнаватися там же, а не у Звіті про фінансові результати (п. 61А–63 IAS 12) 5.Податкове планування може впливати на розмір та час визнання зобов’язань з податку на прибуток, у зв’язку з чим п. 30 IAS 12 вимагає врахування можливостей підприємства щодо податкової оптимізації під час розрахунку відстрочених податків 6.У міжнародній практиці визнається можливість материнської компанії впливати на дивідендну політику дочірніх, спільних та асоційованих компаній. Це слід враховувати при розрахунку ВП (п. 40 IAS 12). Сергій Рогозний 32
 33. 33. Податок на прибуток: відмінності між МСФЗ та ПСБУ 7. Чинна редакція IAS 12 не містить жодного слова про постійні податкові різниці, хоча, безумовно, такі існують. В Україні з цього приводу існує спеціальне положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці», котре зобов’язує підприємства вести облік і детально розкривати не лише тимчасові, а й постійні податкові різниці. 8. На відміну від національних стандартів (п.15 П(С)БО 17), міжнародні стандарти не звільняють від перерахунку відстрочених податкових різниць під час складання проміжної фінансової інформації. Сергій Рогозний 33
 34. 34. Питання 4: Як передбачити ризики? Сергій Рогозний
 35. 35. Підстави для розкриття Підприємство повинно розкрити інформацію, що дозволяє користувачам фінансової звітності оцінити характер і розмір пов'язаних з фінансовими інструментами ризиків, яким суб'єкт на кінець звітного періоду (п.31 IFRS 7). Ці ризики зазвичай включають (п.32 IFRS 7): кредитний ризик ризик ліквідності ринковий ризик (включає валютний, процентний та інші) Сергій Рогозний 35
 36. 36. Кредитний ризик  ризик невиконання однією стороною зобов'язань за договором і виникнення, у зв'язку з цим, в іншої сторони фінансових збитків. Виникає щодо фінансових активів: кошти у банку цінні папери заборгованість клієнтів позики видані Сергій Рогозний 36
 37. 37. Кредитний ризик Приклад розкриття інформації про кредитний ризик у примітці до торговельної дебіторської заборгованості. За термінами виникнення дебіторська заборгованість замовників складається з: Строк виникнення до 30 днів від 30-90 днів від 90 до 180 днів від 180 до 365 днів Понад 365 днів Разом у т.ч. незнецінена прострочена, але ліквідна заборгованість Сергій Рогозний 31.12.20Х1 7 4 3 3 31.12.20Х0 792 149 252 582 912 19 687 9 231 2 983 2 418 2 303 12 232 29 167 - 11 730 37
 38. 38. Ризик ліквідності Ризик , який виникає через неспроможність підприємства виконати свої зобов’язання в належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Ліквідність — можливість швидкого переводу активу у готівку без істотної втрати його вартості (з мінімальними витратами). Гроші (монети та паперова готівка) є найбільш ліквідними активами. До них також відносять Банківські депозити за вимогою. Сергій Рогозний 38
 39. 39. Ризик ліквідності Приклад розкриття у фінансовій звітності щодо наявних фінансових зобов'язань Фінансове зобов’язання на 31.12.20Х1 До 1 року Довгострокові фінансові зобов'язання Короткострокові кредити банків Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Інші поточні зобов'язання Всього фінансових зобов’язань Сергій Рогозний - 1-2 3-5 Понад 5 Всього роки років років 5 326 4 616 - 9 942 200 - - - 200 2 663 - - - 2 663 6 731 - - - 6 731 464 - - - 464 - 20 000 10 058 5 326 4 616 39
 40. 40. Валютний ризик Коливання валютних курсів породжують ризик при експортно-імпортних операціях та валютних запозиченнях. В умовах знецінювання національних валют цей ризик стає значним для імпортерів, особливо при довгострокових угодах. Валютний ризик - це ймовірність виникнення можливих збитків унаслідок несприятливих змін курсів іноземних валют. Одним з проявів валютного ризику є падіння попиту на імпортний товар через зниження його цінової привабливості. Сергій Рогозний 40
 41. 41. Валютний ризик - розкриття Гривня Євро Нефінан Рубль сові Разом статті USD   Активи Основні засоби та НМА Довгострокові позики видані Відкладені податкові активи Запаси і незавершене виробництво Торгова дебіторська заборгованість Передоплати та інші оборотні активи 7 130 - 51 - 466 5 624 - 1 794 12 385 - 12 824 114 469 5 040 19 954 165 6 559 21 160 4 720 - 6 540 2 103 21 153 15 973 - - - - Всього зобов'язання 25 880 - 8 643 Чиста балансова позиція (5 926) Грошові кошти та їх еквіваленти Всього активи Зобовязання Кредити і позики Відкладені податкові зобов'язання Торгова заборгованість Інша поточна заборгованість Сергій Рогозний 130 472 130 472 2 260 6 919 6 919 65 523 65 523 - 25 190 75 352 75 352 - 18 447 19 219 278 266 324 163 3 890 - 48 853 3 890 22 796 148 395 148 395 37 126 152 285 223 934 165 (2 084) (17 907) 125 981 100 229 41
 42. 42. Валютний ризик - розкриття Вплив валютного ризику на прибуток до оподаткування Зростання / На На зменшення 31.12.20Х1 31.12.20Х0   Зміна валютного Зміна валютного Зміна валютного Зміна валютного Зміна валютного Зміна валютного курсу курсу курсу курсу курсу курсу Євро до гривні USD до гривні Рубля до гривні Євро до гривні USD до гривні Рубля до гривні 8 -104 -895 -8 104 895 5% 5% 5% -5% -5% -5% 97 -177 -498 -97 -177 498 Очевидно, що для даного підприємства найбільш чуттєвою є незакрита позиція в рублях. Сергій Рогозний 42
 43. 43. Питання 5: Що робити? Сергій Рогозний
 44. 44. Управління фінансами Фінансовий менеджмент — система принципів, методів, засобів і форм організації грошових відносин, направлених на підвищення ефективності господарської діяльності. Мінімізація фінансових ризиків – одна з ключових задач фінансового менеджера підприємства. Вона досягається шляхом діагностики та управління валютним, кредитним, відсотковим та іншими видами фінансових ризиків. Сергій Рогозний 44
 45. 45. Управління кредитним ризиком 1. Знижки. Гнучка цінова політика може бути ефективним стимулом у розрахунках з клієнтами та індикатором якості фінансового менеджменту. 2. Факторинг. Факторингова компанія видає поручительство за дебіторів у розмірі 90% від суми поставки на термін відстрочки платежу, і якщо дебітор з якихось причин не може в строк здійснити оплату, сплачує факторингова компанія. 3. Страхування. Об'єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, щодо невиконання (неналежного виконання) договірних зобов'язань Контрагентом (боржником) Страхувальника. Сергій Рогозний 45
 46. 46. Управління ризиком ліквідності Низька абсолютна ліквідність може призвести до проблем з поточними виплатами та зашкодити діловій репутації підприємства. Надмірна ліквідність породжує дилему «ліквідність — прибутковість», адже найбільш ліквідні активи не генерують доходів. Тому ліквідність має бути збалансованою. Одного рецепту на всі випадки тут бути не може. Це є один з найскладніших аспектів фінансового менеджменту. Сергій Рогозний 46
 47. 47. Управління ризиком ліквідності Менеджмент підприємства має керуватися у своїй діяльності наступними принципами: •пріоритетність ліквідності, у тому числі й при виборі напрямків інвестування; •постійність аналізу потреб підприємства в ліквідних засобах з метою уникнути як їх надлишку, так і дефіциту; •планування та прогнозування дій в разі виникнення непередбачених та кризових ситуацій; •гнучкі фінансові стосунки з ключовими клієнтами та постачальниками. Сергій Рогозний 47
 48. 48. Управління валютним ризиком Підприємства не мають суттєвого впливу на курсово-валютну політику, але мають проводити оцінку відповідних ризиків. Фактори, які впливають на ризик, можна розподілити на дві групи: збільшують ризик: коливання валютних курсів; відкриті валютні позиції. зменшують ризик: ліміти позицій за валютами; контроль за ризикам з боку керівництва; використання методів хеджування. Сергій Рогозний 48
 49. 49. Збалансуйте фінанси своєї компанії! І хай Вам щастить! Сергій Рогозний 49
 50. 50. Питання??? Міжнародна аудиторська компанія “БДО” www.bdo.ua тел. (044) 496 05 88 моб. (099) 271 77 08 Факс (044) 393 26 91 (067 / 093) 539 32 08 SRogozniy@bdo.ua Сергій Рогозний 50

×