Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pedagógiai pályák világa pályamegfelelés

356 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pedagógiai pályák világa pályamegfelelés

  1. 1. Pedagógiai pályák világa 7. óra
  2. 2. A pályamegfelelésTudjuk, hogy a pályatükör ad reális képet arról, hogy az általunk áhított pályán milyen követelmények, lehetőségek várnak minket. A „pályamegfelelés” fogalma tulajdonképpen azt takarja, hogy saját képességeinket, lehetőségeinket, előképzettségeinket, attitűdrendszerünket figyelembe véve alkalmasak vagyunk-e az adott munkakör betöltésére és mi magunk megelégszünk-e ezzel a munkakörrel, hosszabb távon pályán tudunk-e maradni a változó társadalmi kihívások ellenére. A pályamegfelelés természetes ennél lényegesen sokrétűbb. Most nézzük a konkrétumokat!
  3. 3. Alkalmasság, kiválasztás,beválás A munkahelyi vezetőnek a felvételi beszélgetések során, figyelembe véve a különböző rendelkezésére álló dokumentumokat (bizonyítványok, önéletrajz, ajánlások stb.) arról kell véleményt alkotnia, hogy a felvételre jelentkező képességei, készségei, tapasztalata, ismeretei, képzettsége megfelelnek-e a munkakör követelményeinek, vagyis, hogy az illető alkalmas-e a munkára. Ha egy munkakör különleges követelményeket támaszt az ott dolgozóval szemben, akkor nem csak a bemutatkozó beszélgetés szükséges ahhoz, hogy a pályázó alkalmasságát meg lehessen ítélni. Ilyen sajátos követelmények lehetnek, pl. a nagyfokú kézügyesség, értelmesség, kreativitás, döntés, felelősség, valamint a team-, vagy a vezetői munka bizonyos vonatkozásai. A munkaköri beválás valószínűségének növelése érdekében ilyen esetekben, az orvosi vizsgálatokon túlmenően, munkapszichológiai alkalmasság vizsgálatokra is szükség van.
  4. 4.  a munkapszichológia egyik fő problémája is az ember és a munka összeillesztésének megvalósítása a változó gazdálkodási feltételek és kihívások között. A helyes vezetői szemlélet két szempontot igyekszik ötvözni: az ember alkalmasságának és beválásának megállapítását és a munka és munkafeltételek „idomítását” az ember anatómiai, fiziológiai és pszichés sajátosságaihoz. A munkahelyek objektív és szubjektív oldalainak kölcsönös megfelelését, mint alapvető célt, most az ember vizsgálatának oldaláról közelítjük meg. Az alkalmasság fogalma egyrészt munkaköri követelményként, másrészt kutatásiproblémaként már nagyon régi keletű, és az irányított munkamegosztás első jelentkezésétől kezdve a gyakorlatban, mind a kiválasztás, mind az elhelyezés formájában állandóan felmerül, hiszen az emberek képességei, tapasztalatai, ismeretei, motivációi, attitűdjei stb. között meglévő különbségek a munkateljesítményekben is megnyilvánulnak.
  5. 5.  Annak elbírálása, hogy valaki alkalmas-e egy munkakör betöltésére többféle szinten történhet. Ezek közül a legfontosabbak: a jogi, az orvosi (egészségügyi), a szakmai (képzettségi) és a pszichológiai alkalmasság.
  6. 6. Munkahelyi szocializációAz egyén munkavégzése közben nemcsak a tevékenység, a feladat teljesítésérekoncentrál, hanem bekerül egy formális és informális csoportba, ahol az alkalmazkodásfontos lesz számára, amelynek során az elvárt viselkedésnek próbálmegfelelni. Ahhoz, hogy hatékonyan dolgozzon, az adott munkacsoportbabe kell illeszkednie, A beilleszkedés folyamata nemcsak a munkatársakkal való kapcsolatának minőségét, hanem a munkaterületen a beválását is meghatározza.Ez a folyamat a munkahelyi szocializáció lényege.
  7. 7. Munkahelyi szocializációAz egyén munkavégzése közben nemcsak a tevékenység, a feladat teljesítésérekoncentrál, hanem bekerül egy formális és informális csoportba, ahol az alkalmazkodásfontos lesz számára, amelynek során az elvárt viselkedésnek próbálmegfelelni. Ahhoz, hogy hatékonyan dolgozzon, az adott munkacsoportbabe kell illeszkednie, A beilleszkedés folyamata nemcsak a munkatársakkal való kapcsolatának minőségét, hanem a munkaterületen a beválását is meghatározza.Ez a folyamat a munkahelyi szocializáció lényege.

×