Pedagógiai pályák világa pályamegfelelés

328 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pedagógiai pályák világa pályamegfelelés

  1. 1. Pedagógiai pályák világa 7. óra
  2. 2. A pályamegfelelésTudjuk, hogy a pályatükör ad reális képet arról, hogy az általunk áhított pályán milyen követelmények, lehetőségek várnak minket. A „pályamegfelelés” fogalma tulajdonképpen azt takarja, hogy saját képességeinket, lehetőségeinket, előképzettségeinket, attitűdrendszerünket figyelembe véve alkalmasak vagyunk-e az adott munkakör betöltésére és mi magunk megelégszünk-e ezzel a munkakörrel, hosszabb távon pályán tudunk-e maradni a változó társadalmi kihívások ellenére. A pályamegfelelés természetes ennél lényegesen sokrétűbb. Most nézzük a konkrétumokat!
  3. 3. Alkalmasság, kiválasztás,beválás A munkahelyi vezetőnek a felvételi beszélgetések során, figyelembe véve a különböző rendelkezésére álló dokumentumokat (bizonyítványok, önéletrajz, ajánlások stb.) arról kell véleményt alkotnia, hogy a felvételre jelentkező képességei, készségei, tapasztalata, ismeretei, képzettsége megfelelnek-e a munkakör követelményeinek, vagyis, hogy az illető alkalmas-e a munkára. Ha egy munkakör különleges követelményeket támaszt az ott dolgozóval szemben, akkor nem csak a bemutatkozó beszélgetés szükséges ahhoz, hogy a pályázó alkalmasságát meg lehessen ítélni. Ilyen sajátos követelmények lehetnek, pl. a nagyfokú kézügyesség, értelmesség, kreativitás, döntés, felelősség, valamint a team-, vagy a vezetői munka bizonyos vonatkozásai. A munkaköri beválás valószínűségének növelése érdekében ilyen esetekben, az orvosi vizsgálatokon túlmenően, munkapszichológiai alkalmasság vizsgálatokra is szükség van.
  4. 4.  a munkapszichológia egyik fő problémája is az ember és a munka összeillesztésének megvalósítása a változó gazdálkodási feltételek és kihívások között. A helyes vezetői szemlélet két szempontot igyekszik ötvözni: az ember alkalmasságának és beválásának megállapítását és a munka és munkafeltételek „idomítását” az ember anatómiai, fiziológiai és pszichés sajátosságaihoz. A munkahelyek objektív és szubjektív oldalainak kölcsönös megfelelését, mint alapvető célt, most az ember vizsgálatának oldaláról közelítjük meg. Az alkalmasság fogalma egyrészt munkaköri követelményként, másrészt kutatásiproblémaként már nagyon régi keletű, és az irányított munkamegosztás első jelentkezésétől kezdve a gyakorlatban, mind a kiválasztás, mind az elhelyezés formájában állandóan felmerül, hiszen az emberek képességei, tapasztalatai, ismeretei, motivációi, attitűdjei stb. között meglévő különbségek a munkateljesítményekben is megnyilvánulnak.
  5. 5.  Annak elbírálása, hogy valaki alkalmas-e egy munkakör betöltésére többféle szinten történhet. Ezek közül a legfontosabbak: a jogi, az orvosi (egészségügyi), a szakmai (képzettségi) és a pszichológiai alkalmasság.
  6. 6. Munkahelyi szocializációAz egyén munkavégzése közben nemcsak a tevékenység, a feladat teljesítésérekoncentrál, hanem bekerül egy formális és informális csoportba, ahol az alkalmazkodásfontos lesz számára, amelynek során az elvárt viselkedésnek próbálmegfelelni. Ahhoz, hogy hatékonyan dolgozzon, az adott munkacsoportbabe kell illeszkednie, A beilleszkedés folyamata nemcsak a munkatársakkal való kapcsolatának minőségét, hanem a munkaterületen a beválását is meghatározza.Ez a folyamat a munkahelyi szocializáció lényege.
  7. 7. Munkahelyi szocializációAz egyén munkavégzése közben nemcsak a tevékenység, a feladat teljesítésérekoncentrál, hanem bekerül egy formális és informális csoportba, ahol az alkalmazkodásfontos lesz számára, amelynek során az elvárt viselkedésnek próbálmegfelelni. Ahhoz, hogy hatékonyan dolgozzon, az adott munkacsoportbabe kell illeszkednie, A beilleszkedés folyamata nemcsak a munkatársakkal való kapcsolatának minőségét, hanem a munkaterületen a beválását is meghatározza.Ez a folyamat a munkahelyi szocializáció lényege.

×