Successfully reported this slideshow.

Situació Catalunya

457 views

Published on

El cicle econòmic global millora tot i que el creixement no s’accelera com s’esperava. S’aclareixen algunes incerteses de política econòmica. Continuen existint riscos, però no de naturalesa sistèmica
A Espanya es confirma la millora del creixement, que se situarà per sobre de l’1% el 2014. La millora de l’entorn exterior, la inversió en maquinària i equip, les menors tensions financeres, el creixement del nou crèdit i el menor esforç fiscal impulsen la recuperació
L’economia catalana va tocar fons el 2013 i ha iniciat la recuperació, que continuarà els anys 2014 i 2015
Les reformes estan afectant positivament l’economia. No obstant això, l’esforç pot i ha de ser major per intensificar la recuperació

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Situació Catalunya

 1. 1. Situació Catalunya Barcelona, 11 de juny de 2014
 2. 2. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 2 Missatges principals El cicle econòmic global millora tot i que el creixement no s’accelera com s’esperava. S’aclareixen algunes incerteses de política econòmica. Continuen existint riscos, però no de naturalesa sistèmica A Espanya es confirma la millora del creixement, que se situarà per sobre de l’1% el 2014. La millora de l’entorn exterior, la inversió en maquinària i equip, les menors tensions financeres, el creixement del nou crèdit i el menor esforç fiscal impulsen la recuperació L’economia catalana va tocar fons el 2013 i ha iniciat la recuperació, que continuarà els anys 2014 i 2015 Les reformes estan afectant positivament l’economia. No obstant això, l’esforç pot i ha de ser major per intensificar la recuperació
 3. 3. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 3 Secció 1 Es manté la recuperació mundial i s’accelera l’activitat a l’Eurozona Secció 2 Espanya: es confirmen els biaixos a l’alça Secció 3 Catalunya accelera la recuperació Secció 4 Reptes de l’economia catalana Índex
 4. 4. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 4 Creixement del PIB mundial (% t/t, d’acord amb BBVA-GAIN) Font: BBVA Research L’economia mundial creix per sobre del 3% El creixement mundial es manté per sobre del 3% en taxa anualitzada durant la primera meitat de l’any Encara que milloren les condicions financeres a les economies emergents, el PIB mundial no s’accelera El creixement superior de les economies desenvolupades compensa en part la desacceleració de les economies emergents 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2T-13 3T-13 4T-13 1T-14 2T-14
 5. 5. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 5 El cicle econòmic global està millorant Creixement del PIB (a/a %) Font: BBVA Research i FMI -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 Món EUA UEM BBVA-EAGLES Espanya 3,5 2,5 1,1 1,1 5,2 EUA: creixement en línia amb el previst (2,5%). La FED començarà a incrementar els tipus d’interès la segona meitat del 2015 Xina: revisió a la baixa del creixement (7,2%) per la moderació recent i el canvi d’objectiu de la política econòmica, però encara amb marge de maniobra UEM: La demanda interna contribuirà a la recuperació el 2014 (1,1%) i el 2015 (1,9%), especialment la inversió La diferenciació entre països emergents continuarà essent notable
 6. 6. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 6 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 UEM: creixement amb ritmes diferents … (1T08 = 100)
 7. 7. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 7 … i amb algunes incerteses rellevants per al 2014 UEM: (1) persistència del risc sobirà i de la fragmentació financera. La Unió Bancària s’ha d’ajudar amb la recuperació del crèdit (2) La fortalesa de l’euro i una inflació “massa baixa, massa temps” són un llast per a la recuperació (3) Desacceleració a les economies emergents (Xina?)
 8. 8. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 8 Secció 1 Es manté la recuperació mundial i s’accelera l’activitat a l’Eurozona Secció 2 Espanya: es confirmen els biaixos a l’alça Secció 3 Catalunya accelera la recuperació Secció 4 Reptes de l’economia catalana Índex
 9. 9. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 9 1. Les exportacions continuen dinàmiques: per sobre del 5% a/a el 2014 i el 2015 2014: la recuperació de l’economia espanyola 3. Menys incertes i menors tensions financeres: Prima de risc del bo a 10 anys per sota de 150 pb 2. Creixement de l’estalvi i la riquesa financera (+25% des del 2S2012) 4. Inversió en maquinària i béns d’equip més dinàmica: per sobre del 7% a/a el 2014 i el 2015 5. Millora dels fluxos de nou crèdit: creixement per sobre del 5% el 1T14 en crèdit per PIMES 6. Necessitat d’un menor esforç l’any 2014: 0,3 pp, enfront dels 2pp el 2013 i 5pp del 2012 7. La creació neta d’ocupació, abans del previst: creixement acumulat de l’1,7% entre 2014 i 2015, i tarifa plana de la Seguretat Social
 10. 10. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 10 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2012 2013 2014 2015 Algunes incerteses s'estan resolent positivament: 1. Menors tensions financeres La millor percepció exterior ha reduït la dependència del BCE i millorat l’accés de les grans empreses a mercats majoristes Les menors tensions financeres es transmeten a l’economia amb un retard d’entre 6 i 9 mesos Un descens permanent de 100 pb en els tipus d’interès del sobirà implica fins a un punt més de creixement per a l’economia Espanya: Prima de risc del deute públic a 10 anys Font: Bloomberg
 11. 11. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 11 Algunes incerteses s'estan resolent positivament: 2. Més dinamisme de la inversió Mentre que a Europa la inversió en M&E ha crescut un 8,3% des que toqués fons el 2T09, a Espanya s’ha incrementat en un 17,6% Els indicadors de Catalunya reflecteixen una evolució similar amb un comportament positiu des de ja fa un any… … fet consistent amb el canvi de model productiu orientat cap al sector exterior Espanya: inversió en maquinària i equip (% PIB) (Ratis reals a preus de 2008) Font: BBVA Research a partir d’INE 4 5 6 7 8 9 10 dic-81 dic-83 dic-85 dic-87 dic-89 dic-91 dic-93 dic-95 dic-97 dic-99 dic-01 dic-03 dic-05 dic-07 dic-09 dic-11 dic-13 dic-15 des-81 des-83 des-85 des-87 des-89 des-91 des-93 des-95 des-97 des-99 des-01 des-03 des-05 des-07 des-09 des-11 des-13 des-15
 12. 12. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 12 Algunes incerteses s'estan resolent positivament: 3. Milloren els fluxos de noves operacions de crèdit Espanya: noves operacions de crèdit minorista (% a/a, març 2014) Font: BBVA Research a partir de BdE L’economia catalana travessa un procés ineludible de reducció de l’endeutament … … que és compatible amb la provisió de crèdit per a projectes solvents S’observa ja un punt d’inflexió i una millora dels fluxos de crèdit a llars i PIMES, que es consolidarà durant el 1S14
 13. 13. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 13 Secció 1 Es manté la recuperació mundial i s’accelera l’activitat a l’Eurozona Secció 2 Espanya: es confirmen els biaixos a l’alça Secció 3 Catalunya accelera la recuperació Secció 3 Reptes de l’economia catalana Índex
 14. 14. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 14 Catalunya: recessió el 2013 menor de la prevista Catalunya i Espanya: PIB per persona en edat de treballar (2008=100) Font: BBVA Research a partir d’INE 90 92 94 96 98 100 102 104 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Catalunya Espanya El PIB català va caure el 2013 un -0,8%, enfront d’una previsió de BBVA Research del –1,3% S’acumula un tercer any de contracció després de la caiguda del PIB el 2011 i 2012 La caiguda del PIB per persona en edat de treballar és menor a Catalunya (6%) que a Espanya (6,7%) des del 2008
 15. 15. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 15 Catalunya accelera la recuperació Catalunya: Creixement del PIB segons el model MICA-BBVA CAT i l’Enquesta BBVA d’activitat econòmica Font: BBVA Research a partir de BBVA i INE L’economia enllaça ja 3 trimestres consecutius de creixement, que s'accentua en el 1S14 (0,4% t/t), … … per millors fonamentals, la necessitat d’un menor esforç fiscal, la reducció d’algunes incerteses i la substitució d’importacions Si l’inici favorable del 2T14 es consolida, el creixement es tornaria a accelerar -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 -1,6 -1,4 -1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 març-09 juny-09 set-09 des-09 març-10 juny-10 set-10 des-10 març-11 juny-11 set-11 des-11 març-12 juny-12 set-12 des-12 març-13 juny-13 set-13 des-13 març-14 juny-14 Creixement del PIB (% t/t, CVEC) Activitat en el trimestre segons l'Enquesta BBVA d'activitat econòmica(*) (Saldo de respostes, %, dreta) (*) Per a 2T14, perspectiva esperada en l'onada corresponent a 1T14
 16. 16. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 16 Catalunya accelera la recuperació Enquesta BBVA d’Activitat Econòmica a Catalunya (Requadre 1) Enquesta BBVA d’Activitat Econòmica a Catalunya: activitat en el trimestre i perspectives per al següent (saldos de respostes, %) Font: BBVA Research jun-12 set-12 des-12 mar-13 jun-13 set-13 des-13 mar-14 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 -60 -40 -20 0 20 40 Perspectivesperalelpròximtrimestre Activitat en el trimestre L’enquesta de BBVA a Catalunya també ha mostrat una clara millora de l’activitat durant 2013, ... ... i s'ha accelerat en el primer trimestre del 2014 Les perspectives dels enquestats per al següent trimestre semblen ser un bon predictor del PIB
 17. 17. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 17 2014: l’inici de la recuperació Catalunya i Espanya: exportacions de béns (1T08=100, CVEC) Font: BBVA Research a partir de Datacomex, Ministeri d’Economia I. Sector exterior: exportacions Bon comportament de les exportacions durant la part inicial de la crisi La inestabilitat en les exportacions el 2S13 i 1T14 sembla haver estat temporal, amb la millora de les perspectives globals Els preus de les exportacions han compensat l’apreciació del tipus de canvi. Poden seguir aguantant les exportacions? 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 març-08 juny-08 set-08 des-08 març-09 juny-09 set-09 des-09 març-10 juny-10 set-10 des-10 març-11 juny-11 set-11 des-11 març-12 juny-12 set-12 des-12 març-13 juny-13 set-13 des-13 març-14 juny-14 Espanya Catalunya
 18. 18. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 18 2014: l’inici de la recuperació I. Sector exterior: diversificació 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Aliments P.Energètics M.Primeres Semimanufactures B.Equip Automòbil B.ConsumDurador Manuf.Consum Altres 1995 2013 Distribució de les exportacions de Catalunya per sectors econòmics (Xifres provisionals per al 2013) Font: BBVA Research a partir de Datacomex Catalunya és el territori amb major grau de diversificació per producte de les vendes internacionals La diversificació de les exportacions catalanes explica quasi un 40% del creixement de les exportacions Sense el procés diversificador, el PIB per capita s’hauria contret un 12,5% més. Però encara hi ha marge de diversificació per destinacions
 19. 19. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 19 Catalunya i Espanya: viatgers allotjats a hotels (Canvi acumulat, 1T2008-1T2014) Font: BBVA Research a partir d’INE 2014: l’inici de la recuperació +15% (+10% Espanya) -5% (-10% Espanya) Residents Estrangers II. Turisme El turisme, un motor de la recuperació de Catalunya Recuperació més ràpida del sector turístic durant la crisi, ... ... que, amb la millora de les perspectives d’Europa, continuarà durant els pròxims mesos
 20. 20. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 20 2014: l’inici de la recuperació III. Recuperació de la demanda interna -40 -30 -20 -10 0 10 20 març-10 juny-10 set-10 des-10 març-11 juny-11 set-11 des-11 març-12 juny-12 set-12 des-12 març-13 juny-13 set-13 des-13 març-14 jun-14(p) Catalunya Espanya Catalunya i Espanya: matriculacions de vehicles turisme (%, t/t, CVEC) Font: BBVA Research a partir de DGT La millora als mercats financers de capital i la reducció de les incerteses … … han comportat una millora de la despesa, com informen els indicadors parcials de consum, … … a la que contribueixen les millors perspectives de la riquesa financera, la renda i la implementació d’estímuls públics
 21. 21. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 21 Saldo pressupostari i PIB: Generalitat de Catalunya (canvi acumulat en %) Font: BBVA Research a partir de MINHAP -3,47 -2,1 -1,26 2,4 Reducció dèficit Reducció dèficit PIB PIB 2012-13 2014-15 IV. Consolidació fiscal 2014: l’inici de la recuperació El 2012 i 2013 Catalunya va fer un important esforç per reduir el dèficit en plena recessió La reducció de dèficit necessària en 2014 i 2015 és molt inferior i es farà en un context de creixement La política fiscal passa de ser procíclica (llast per a la recuperació) a ser pràcticament neutral
 22. 22. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 22 Catalunya i Espanya: creixement de l’afiliació a la Seguretat Social (m/m, %, CVEC) Font: BBVA Research -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 juny-08 des-08 juny-09 des-09 juny-10 des-10 juny-11 des-11 juny-12 des-12 juny-13 des-13 juny-14 Espanya Catalunya V. Creació d’ocupació 2014: l’inici de la recuperació L’economia catalana ja està creant ocupació neta i ho continuarà fent els anys 2014 i 2015 Quin serà el comportament de la productivitat aparent del factor treball en la recuperació? El consum privat està creixent per sobre del que expliquen els seus fonamentals (renda i riquesa disponible)
 23. 23. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 23 Creixement del PIB per CA (variació mitjana anual) Font: BBVA Research a partir d’INE 2014: l’inici de la recuperació AND ARA AST BAL CAN CNT CiL CLM CAT EXT GAL MAD MUR NAV PBAS RIO VAL ESP 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 CreixementdelPIBel2015 Creixement del PIB el 2014 L’economia de Catalunya reprendrà el creixement l’any 2014 (+0,9%) i el 2015 (+1,5%) La correcció dels desequilibris interns i la tornada del dinamisme exportador … … seran els factors en els quals es basarà la recuperació
 24. 24. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 24 Secció 1 Es manté la recuperació mundial i s’accelera l’activitat a l’Eurozona Secció 2 Espanya: es confirmen els biaixos a l’alça Secció 3 Catalunya accelera la recuperació Secció 4 Reptes de l’economia catalana Índex
 25. 25. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 25 La reducció de la taxa d’atur Evolució de l’ocupació Font: Andrés i Doménech (2012) 80 85 90 95 100 105 Cim 2 4 6 8 10 12 14 16 18 anys Nivelld'ocupacióalprincipidelacrisi=100 Catalunya, 2007-2025UE8, 2007-2011 EUA, 2007-2014 EUA, 1929-1940 Els problemes del mercat de treball van molt més enllà d’una taxa d’atur molt elevada -> repte més urgent a curt termini Negociació col·lectiva (salaris i productivitat), incentivar la contractació indefinida, més i millors polítiques actives i passives (PPP) Més productivitat (-> creixement de l’ocupació i W) i més competència (reducció de marges)
 26. 26. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 26 Catalunya: Ingressos, despesa i saldo pressupostari per capita (euros constants de 2013) Font: BBVA Research a partir d’Ángel de la Fuente (2014) Eficiència, fiscalitat i equilibri pressupostari Consolidació fiscal: evitar polítiques fiscals excessivament restrictives (disminució de despesa i augment de tipus impositius) Per cada punt de disminució de la taxa d’atur el saldo pressupostari augmenta quasi en 0,75 punts percentuals del PIB L’augment de l’ocupació té un doble benefici: menys atur i mes ingressos -> menys deute públic -> més PIB, ocupació i capital
 27. 27. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 27 La necessitat d’aprofundir en el procés reformador 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125% 130% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PIB per capita Productivitat Taxa d'activitat Persones en edat de treballar sobre població Taxa d'ocupació Amb una taxa d’atur només sensiblement menor que la mitjana espanyola, … … mantenir els esforços en la millora de la productivitat i corregir la tendència de la taxa d’activitat, reptes clau de l’economia catalana,… Assumint un creixement del 2,5% (i del 0,6% de la productivitat) es necessitarien 9 anys per recuperar el nivell d’ocupació regional pre-crisi Catalunya: descomposició del PIB per capita (Espanya=100) Font: BBVA Research a partir d’INE
 28. 28. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 28 Índex de competitivitat regional 2013 Font: BBVA Research a partir d’Annoni i Dijkstra (2013) La necessitat d’aprofundir en el procés reformador Regions Mitjana del país Regió de la capital L’educació, la inversió en R+D+i o el desenvolupament d’empreses tecnològiques tenen una forta relació amb el PIB potencial Catalunya necessita millorar la seva posició en aquests indicadors per competir amb les millors regions europees La implementació de reformes serà fonamental per garantir la convergència en PIB i renda amb les principals regions europees
 29. 29. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 29 Missatges principals El cicle econòmic global millora tot i que el creixement no s’accelera com s’esperava. S’aclareixen algunes incerteses de política econòmica. Continuen existint riscos, però no de naturalesa sistèmica A Espanya es confirma la millora del creixement, que se situarà per sobre de l’1% el 2014. La millora de l’entorn exterior, la inversió en maquinària i equip, les menors tensions financeres, el creixement del nou crèdit i el menor esforç fiscal impulsen la recuperació L’economia catalana va tocar fons el 2013 i ha iniciat la recuperació, que continuarà els anys 2014 i 2015 Les reformes estan afectant positivament l’economia. No obstant això, l’esforç pot i ha de ser major per intensificar la recuperació
 30. 30. Barcelona, 11 de juny de 2014 Situació Catalunya
 31. 31. Situació Catalunya. Juny 2014 Pàgina 31 La necessitat d’aprofundir en el procés reformador 1. Continuar amb el procés de despalanquejament i millora del finançament de l’economia: finalització de la reestructuració del sector financer i atracció d’inversió estrangera directa 3. Reformes que millorin la productivitat, la grandària de les empreses, la competitivitat, i augmentin l’atractiu exterior al capital físic, humà i tecnològic 4. Aprofundir en les reformes que millorin l’eficàcia de les polítiques actives d’ocupació, redueixin la dualitat en el mercat de treball i millorin el seu funcionament  més ocupació i de més qualitat 2. Reforma de les AP, consolidació fiscal i sostenibilitat de llarg termini de les finances públiques, amb un sistema fiscal eficient que incentivi el creixement i la creació d’ocupació  Informe del Comitè d’Experts

×