Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sesijas seminārs

659 views

Published on

Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvaldes organizēts Sesijas seminārs.

Published in: Education, Business, Technology
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sesijas seminārs

 1. 1. www.batsp.lv 2010. Gada 16.novembris SesijasSesijas seminārsseminārs
 2. 2. www.batsp.lv Kas ir sesija? • Studiju kalendārajā grafikā paredzēts laika posms divas reizes gadā, kurā kārto studiju programmā noteikto studiju kursu noslēguma pārbaudījumus. • Ziemas sesija (29.11.10.-15.12.10.) • Pavasara sesija (04.04.11.-23.04.11.)
 3. 3. www.batsp.lv Studiju kalendārais grafiks
 4. 4. www.batsp.lv Pārbaudījumu veidi • Kārtējie pārbaudījumi • Studiju kursa noslēguma pārbaudījumi (eksāmeni, ieskaites) • Studiju gada noslēguma pārbaudījumi (prakse, studiju darbs) • Gala pārbaudījumi (diplomdarbs)
 5. 5. www.batsp.lv Pārliecinies, ka esi pielaists! • No pasniedzēja puses • No augstskolas puses Neesi STOP sarakstā Izpildītas finanšu saistības Nav nenokārtotu saistību bibliotēkā Nokārtoti iepriekšējo gadu studiju darbs un prakse Pārslēgts maksājumu grafiks
 6. 6. www.batsp.lv Eksāmenu un konsultāciju grafiks
 7. 7. www.batsp.lv Rezultāti Semestra sesija • Valsts galvotais studiju un studējošā kredīts (jāiegūst vismaz 75% kredītpunktu) Abu semestru sesijas kopā • Pārcelšana nākamajā studiju gadā (jāiegūst vismaz 70% kredītpunktu) • Rotācija par budžeta vietām, stipendijām un sekmības atlaidi (svarīgi pārbaudījumus kārtot paredzētajā laikā!)
 8. 8. www.batsp.lv Neapmierina rezultāti? • Vienojies ar pasniedzēju kārtot pārbaudījumu atkārtoti! • Apstrīdi saņemto vērtējumu 5 dienu laikā uzrakstot SIC iesniegumu ar pamatojumu!
 9. 9. www.batsp.lv Studenta tiesības • Pirms eksāmena noteiktā konsultāciju laikā saņemt docētāja bezmaksas konsultāciju; • Lūgt papildus konsultāciju (par maksu) • Izmantot docētāja noteiktos palīglīdzekļus; • Atkārtoti kārtot pārbaudījumu, lai saņemtu augstāku vērtējumu. (izņemot atļauju)
 10. 10. www.batsp.lv Studenta pienākumi • Ierasties uz pārbaudījumu • Uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (ISIC, studenta apliecība, pase) • Atkārtota pārbaudījuma kārtošanai no SIC saņemt atļauju – norīkojumu; • Vienoties ar docētāju (katedras vadītāju) par atkārtotā pārbaudījuma laiku.
 11. 11. www.batsp.lv Reglamentējošie dokumenti • Augstskolu likums • Studiju nolikums • Pārbaudījumu nolikums • Studiju maksas atvieglojumu (atlaižu) rotācijas noteikumi 2010./2011. studiju gadam www.turiba.lv  Studentiem  Reglamentējošie dokumenti
 12. 12. www.batsp.lv Vēlies palīdzēt pārējiem?! • Aizpildi anketu, kas atrodama Tavā BATIS! • Neklusē par problēmām! • Iesaki, kā labāk!
 13. 13. www.batsp.lv SP iesaka • Jautājumu saraksts no pasniedzēja • Pārliecinies, ka ir materiāli par visiem jautājumiem • Konsultācijas ir tiešām noderīgas! • Nebaidies prasīt pasniedzējam argumentēt saņemto vērtējumu
 14. 14. www.batsp.lv Neskaidrības? Problēmas? Neklusē!  nāc uz SP! (C 218) (info@batsp.lv)
 15. 15. www.batsp.lv Paldies par uzmanību un veiksmi sesijā!!!  Tava Studējošo pašpārvalde www.batsp.lv info@batsp.lv

×