Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Akadēmiskā virziena pusgada atskaite

780 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Akadēmiskā virziena pusgada atskaite

 1. 1. Akadēmiskais virziens Janvāris - marts
 2. 2. <ul><li>Darbības pamatvirzieni: </li></ul><ul><li>Studenti </li></ul><ul><li>Biedri </li></ul><ul><li>Sadarbība ar citiem </li></ul><ul><li>Kā izdevies!? </li></ul>Tapa plāns
 3. 3. <ul><li>Studentu vērtējumu publiskošana </li></ul><ul><li>Atbildes uz studējošo jautājumiem </li></ul><ul><li>Studiju darbu lekcijas </li></ul><ul><li>Erudīts 2010 </li></ul><ul><li>Tikšanos cikls Zoom(s) </li></ul><ul><li>Pārstāvniecība </li></ul><ul><li>Automātiskie vērtējumi </li></ul>Studenti
 4. 4. <ul><li>Fakultāšu Domes </li></ul><ul><li>Jauni pārstāvji </li></ul><ul><li>Informācijas atjaunošana mājas lapā </li></ul><ul><li>Senāts </li></ul><ul><li>3 sēdes </li></ul><ul><li>SP saskaņotāju sarakstā </li></ul><ul><li>Izmaiņas nolikumos (JPS, Uzņemšanas, atlaižu piemērošanas, Senāta nolikumā) </li></ul><ul><li>Akadēmiskā personāla vēlēšanas </li></ul>Pārstāvniecība
 5. 5. <ul><li>Senatoru domnieku seminārs </li></ul><ul><li>LSA seminārs par Boloņas procesu </li></ul><ul><li>Biedru izglītošana </li></ul><ul><li>Biedru anketēšana </li></ul><ul><li>Akadēmiskā ābece </li></ul>Biedri
 6. 6. Anketas rezultāti 34 respondenti Zemākais rādītājs 7. jautājumam Visaugstākais 3.,4., 13.
 7. 7. Labākos rezultātus uzrādīja <ul><li>Gundars Strazdiņš </li></ul><ul><li>Kristīne Tillere </li></ul>
 8. 8. <ul><li>LSA organizētā akadēmisko virzienu tikšanās </li></ul><ul><li>Pieredzes apmaiņā pie Liepājas Universitātes Studentu padomes </li></ul><ul><li>Pieredzes apmaiņā pie Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes </li></ul>Sadarbība
 9. 9. Motivācijai A ktivitātes K ārumi A sprātības D ejas pa Ē st doku M enti poz I tīvisms Dro S me uni K alitāte Pr I eks
 10. 10. Par izglītotu SP! :)

×