Prezentare

819 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
819
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentare

  1. 1. BATIBiroul de Audit al Tirajelorși Internetului Cifre auditate, pentru investiții eficiente Telefon: 022 232 132 office@bati.md
  2. 2. CINE SUNTEM?Biroul de Audit al Tirajelor şi Internetului (BATI) este o organizaţie necomercială, constituită înanul 2009 prin asocierea persoanelor juridice, a căror activitate este legată de industria demedia şi publicitate.Obiectivele BATI:• A furniza industriei de publicitate indicatori obiectivi și independenţi asupra performanţelor diverselor canale media; ... furnizează informaţii de cea mai bună calitate obţinute cu costuri minime, fără a urmări obţinerea unui profit din activitatea sa• A implimenta standarde referitoare la măsurarea performanţelor diverselor canale media; ... organizează datele, stabilește proceduri, definiţii și clasificări prin regulamentele asociaţiei• A crea o bază obiectivă și profesională pentru distribuirea bugetelor de publicitate; ... verifică datele prin auditori independenţi, asigurând credibilitatea sistemului• A contribui la profesionalizarea presei scrise și a industrei media, în general, prin transparenţă și echidistanţă; ... garantează echidistanţă faţă de toţi membrii, precum şi dreptul egal pentru fiecare editor de pe piaţă de a avea acces la audit.Orice firmă - locală sau multinaţională - alocă fonduri pentru publicitate. Ca orice decizie deafaceri, decizia de a investi în publicitate este bazată pe informaţii. Pentru ca aceste investiţii săfie eficiente, este nevoie de informaţii corecte și complete.BATI este la dispoziţia clienţilor de publicitate, asigurîndu-i că investiţiile media pe care le facsunt sigure, furnizîndu-le date care stau la baza deciziilor de a alege unul sau altul dinsuporturile publicitare care au importanţă in mixul lor de media. “Diseminarea de date credibile şi comparabile oferă un climat de siguranţă pentru mijloacele media spre care sunt direcţionate bugetele de publicitate.” Victoria MUSTEAȚĂ Director relaţii publice şi sponsoring „ORANGE” SA Președinte Consiliul de Administrare BATI
  3. 3. CE AVANTAJE OFERĂ BATI?Editurilor de presă• Măsoară obiectiv performanţele difuzării presei, prin auditul de tiraj;• Aduce la numitor comun terminologia și creaza standardul referitor la difuzarea presei (exemplare tipărite, vîndute, etc.);• Crează comparabilitate între cifrele de tiraj a diverselor publicaţii;• Contribuie la creșterea credibilităţii și imaginii presei scrise pe piaţa de publicitate;• Crează un forum de dialog între sectoarele industriei de publicitate: edituri de presă, clienţi și agenţii de publicitate.Clienților de publicitate• Oferă o măsura obiectivă și imparţială a difuzării presei, oferind astfel o bază profesională pentru calculul investiţiilor de publicitate în presa scrisă;• Crează un standard naţional al terminologiei referitoare la diversele cifre de tiraj (exemplare tipărite, vîndute, etc.);• Oferă o bază de control a cheltuielilor efectuate de agenţiile de publicitate, mandatate de clienţii de publicitate.Agențiilor de publicitate• Oferă un istrument obiectiv și standardizat de planificare a cheltuielilor de publicitate în presa scrisă;• Crează o baza profesională de raportare către clienţii de publicitate.Fiecare audit sau studiu este executat pe baza aceluiaşi set de reguli, fiecare produs mediabeneficiind de aceleaşi condiţii de studiu pentru clasa sa. Publicarea datelor se face în formatestandard, produsele media putând fi comparate pe o bază unică. “O presă independentă financiar este, implicit, şi o presă independentă politic. Datele oferite de BATI sunt esenţiale în a-i ajuta pe cei care îşi propun să-şi construiască activitatea ca o afacere.” Petru MACOVEI ” Director executiv „Asociația Presei Independente” Membru Consiliul de Administrare BATI
  4. 4. CE ESTE UN SISTEM DE AUDIT AL TIRAJELOR?Un set de reguli (regulamente) susţinute de verificare independentă, capabil de a livra pe piaţăo imagine veridică a performanţelor cantitative a publicaţiilor.Esenta tehnică a auditului tirajelor este verificarea documentaţiei contabile și administrative aleeditorilor de către o firmă independentă de expertiză contabilă, care garantează independenţași profesionalismul verificărilor. Verificările se fac în mod continuu și pe aceleași perioade lafiecare publicaţie, aceasta contribuind la comparabilitatea cifrelor verificate.Principalele informaţii pe care le oferă auditul sunt valorile termenilor de difuzare (Cifre deDifuzare): • Tirajul brut (tipărit); • Vînzarile (vinzari prin abonare și vinzari cu bucata); • Exemplare difuzate gratis; • Retururile.Produsul auditurilor - "Certificat de audit" – este un raport standardizat care conţine diverselecifre de difuzare pe anumite perioade de timp, informaţii destinate în special industriei demedia și publicitate și au scopul de a contribui la transparenţa indicatorilor media, precum și laconcurenţa corectă pe piaţa media. Aceste certificate constituie garanţia cumpărătorului despaţiu publicitar.Publicaţiile odată cu aderarea la Asociaţie - completează "Declaratii de difuzare pe proprierăspundere" (DPR). DPR-urile conţin cifre de difuzare la zi, editorii având obligaţia să leactualizeze lunar, urmând ca cifrele să fie certificate prin auditare în perioadele imediaturmătoare. Datorită declaraţiilor de difuzare agenţiile și clienţii de publicitate își pot construistrategiile de publicitate folosind cifre de difuzare actuale. Declaraţiile de difuzare suntrecunoscute pe plan internaţional ca instrumentul prin care cifrele de difuzare curente alepublicaţiilor pot fi făcute publice și exploatate în timp real, cu garanţia că acestea suntmonitorizate și vor fi verificate și confirmate în scurt timp. “Într-o piaţă în plină schimbare, cum ar fi mass-media, BATI are un rol deosebit de important pentru a crea transparenţă.” Galina ZABLOVSCAIA Director executiv „Asociația Agențiilor de Publicitate din Moldova”” Membru Consiliul de Administrare BATI
  5. 5. Ajungănd la un grad de maturitate presa scrisă și online și-a asumat un rol de autoreglare înfurnizarea de informaţii de media credibile, ce provin dintr-o sursa independentă, atît denecesare pentru o industrie de publicitate profesională. Indiferent de tipul de suport - tv, radio,print sau new-media - orice titlu mass-media are nevoie de o măsurare obiectivă a indicatorilorde performanţă, pentru a putea să fie reprezentat cu succes în faţa unui client de publicitate.Industria de publicitate nu poate utiliza pentru măsurarea performanţelor sale decat un sistemindependent, o sursă unică și acceptată de intreaga industrie. La fel ca și în alte ţări cu un mediumass-media dezvoltat, și în R. Moldova, pentru tranzacţionarea spaţiului publicitar este utilizatun etalon de măsura furnizat de o sursă independenta, care furnizeaza date corecte, credibile șicomparabile.Reieșind din necesităţile pieţii de media și publicitate aflate în creștere, BATI a implementatservicii noi, precum: monitorizarea publicităţii în presa scrisă, măsurarea audienţei presei sciseși online.Datele BATI oferă posibilitatea de a contura un cerc de editori onești, cu care are sens de acoopera în diverse domenii.Indicatorii de performanță PRESA SCRISĂ: - tirajul mediu difuzat pe ediţie - CpA (numărul de cititori pe apariţie) - profilul socio-demografic al cititorilorModalități de evaluare a prețului de achiziție a spațiului publicitarCost Per Mia de copii difuzate (CPM) =Costul publicării unei machete (ratecard) / tirajul mediu difuzat pe apariţieSauCost Per Mia de persoane atinse (CPM) =Costul publicării unei machete (ratecard) / numărul de cititori în medie pe apariţieSurse de informare cu privire la indicatorii de performanță: - Organisme independente, asociații profesionale, reprezentative la nivel de industrie care au ca scop măsurarea diverselor canale media (BATI).Acestea oferă indicatorii cu cel mai mare grad de acuratete și credibilitate, instituţiile carerealizează măsuratorile utilizând standarde și metodologii acceptate la nivelul întregii industrii,aplicând aceleași reguli și metode pentru toate canalele media măsurate (asigurândcomparabilitatea datelor între diversele canale evaluate) și fiind recunoscute de experţii îndomeniu.
  6. 6. - Studii/certificări realizate de către companii privateAceste studii prezintă indicatorii de performanţă cu un grad mai scăzut de comparabilitate îngeneral, respectivele companii efectuând studii, de obicei, pentru un singur canal media,utilizând o metodă ad-hoc, decisă împreună cu deţinătorul canalului media. Metodele utilizatenu sunt neaparat recunoscute la nivel de industrie și nu asigură întotdeauna comparabilitatearezultatelor, nici garanţia măsurarii lor neutre. - Evaluări interne oferite de către proprietarii diferitelor canale mediaÎn acest caz, indicatorii de performanţă nu sunt verificaţi sau testaţi de o terţă parte,metodologia dupa care au fost obtinuţi sau corectitudinea aplicării acesteia neputând fiverificată.Condiţia esenţială pentru o investiţie eficientă în publicitate o constituie utilizarea publicaţiilorce își dovedesc în mod transparent performanţele.BATI este forul responsabil, cu măsurarea vanzărilor de presă scrisă și evaluarea audienţelor depresă scrisă, date esenţiale pentru alocarea banilor de publicitate în acest canal media.(In publicitate indicatorul nu trebuie să fie preţul (per pagină), ci costul pentru 1.000 depersoane atinse, 1.000 de contacte, 1.000 de copii difuzate)Astfel, în condiţiile în care publicatia are la dispozitie doar propria declaraţie în a susţine tirajulsau audienţa sa, acest indicator chiar dacă poate fi calculat este lipsit de credibilitate și mai alesde comparabilitate faţă de marea majoritate a publicaţiilor existente.BATI cheamă agențiile și clienții de publicitate la eficientizarea și responsabilizarea cheltuiriibugetelor de media prin intermediul publicațiilor care își dovedesc în mod transparentperformanțele.

×