Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

XVIII Fòrum d’Inversió – CATÀLEG DE PROVEÏDORS DE FONS

5,684 views

Published on

El Catàleg de Proveïdors de Fons d’ACC1Ó és el recull més complet sobre el sector del capital risc i els inversors privats de Catalunya, i és una de les publicacions que des de la seva primera edició, l’any 2007, s’ha anat convertint en una eina de referència dels emprenedors i inversors catalans.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

XVIII Fòrum d’Inversió – CATÀLEG DE PROVEÏDORS DE FONS

 1. 1. XVIII Fòrumd’InversióCATÀLEG DE proveïdorsde fonsGener 2013 1
 2. 2. © Generalitat de CatalunyaDepartament d’Empresa i OcupacióAgència de Suport a l’Empresa Catalana, ACC1ÓACC1ÓPasseig de Gràcia, 12908008 BarcelonaTel. 93 476 72 00www.acc10.catData d’edició: gener 2013 Aquesta obra està subjecta a la llicència Reconeixement - NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): no es permet un ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original. La llicència completa es pot consultar a http:// creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca 
 3. 3. Tot i la situació complexa de l’economia, durant el 2011, el venture capital a Catalunya va assolir les 168 operacions d’in-versió (146 el 2010 i 112 el 2009) per un import de 49,5 milions d’euros (62,9 el 2010 i 33,9 el 2009) situant-se l’importmitjà per operació en els 300.000 euros.És en aquest segment on es posiciona el Programa XIP d’ACC1Ó, on les set xarxes d’inversors privats que en formen partvan contribuir, durant el 2011, a tancar 52 operacions d’inversió en empreses catalanes (28 el 2010 i 14 el 2009) per unvolum total de 13,27 milions d’euros (5,41 el 2010 i 3,03 el 2009), creant una base d’empreses que en alguns casos seranobjecte d’una inversió addicional per part del capital risc. Aquestes xifres d’inversió a l’entorn de les xarxes d’inversorsprivats, notablement superiors a les de 2009 i 2010 i reduint distàncies amb el venture capital, demostren la robustesa dela inversió procedent dels inversors privats en un entorn de restricció del crèdit i de contenció de la inversió pública, ator-gant-los un paper clau en el finançament de joves empreses innovadores generadores de riquesa, ocupació i obertura dela nostra economia. Aquesta actuació del sector privat, conjuntament amb el suport rebut per part del sector públic, reforçauna part de l’ecosistema empresarial d’especial importància per afrontar els reptes de futur que té plantejats l’economiacatalana i el país en general. Tot i aquests elements positius, encara queda camí per assolir les xifres d’activitat en venturecapital i inversors privats de les regions més avançades a nivell global, així com també els nivells d’ús d’instruments o einescom el venture debt, el crowdfunding, l’emissió de bons o el mercat alternatiu borsari (MAB).Aquest catàleg que publiquem anualment arran del Fòrum d’Inversió d’ACC1Ó conté informació detallada de 35 entitatsamb fons operatius a Catalunya. Cadascuna d’aquestes entitats té una fitxa descriptiva on consten les seves preferèn­ ies cd’inversió segons fase i sector, el rang d’inversió, una mostra representativa de les seves empreses participades i les dadesde contacte. Addicionalment, i amb l’objectiu de facilitar la cerca de l’inversor més adient, s’ha elaborat un mapa concep-tual en què es troben classificats tots aquests proveïdors segons el sector i volum d’inversió.D’aquesta forma, el Catàleg de Proveïdors de Fons d’ACC1Ó és el recull més complet sobre el sector del Capital Risc i elsInversors Privats de Catalunya, i és una de les publicacions que des de la seva primera edició, l’any 2007, s’ha anat con-vertint en una eina de referència dels emprenedors i inversors catalans. A més a més, la seva utilitat no se cenyeix nomésal dia del Fòrum sinó que és part integrant del servei d’orientació financera (SOF) d’ACC1Ó, servei que orienta emprenedorsi empreses sobre el mix de finançament, públic i privat, en deute o en capital, més adequat a les necessitats de l’empresa.Prova d’això és el fet que, durant el 2012, des del servei d’orientació financera (SOF) d’ACC1Ó es van atendre 370 empre-ses, proporcionant-los un total de 1.063 contactes.Finalment, volem agrair a totes les entitats col·laboradores la seva participació a l’hora d’actualitzar i verificar les dades i lainformació necessària per elaborar aquest directori. Cordialment, Àrea de Finançament ACC1Ó 3
 4. 4. MAPA conceptualPrincipals proveïdors de capital que operen a CatalunyaEl mapa conceptual està dividit en quatre sectors i en quatre volums d’inversió diferents. El primeraspecte que s’ha de tenir en compte a l’hora de cercar un fons de capital risc és que no tots inver-teixen en els mateixos tipus de projectes (criteri sectorial) i que no tots tenen la mateixa capacitatinversora (volum d’inversió).Així, hem classificat el mapa en quatre sectors:– Ciències de la vida i salut: empreses que treballen en projectes biotecnològics, farmacèutics ode salut.– Tecnologies: empreses de base tecnològica, dels sectors TIC i media, industrial o de noves ener-gies renovables.– Innovació: empreses amb projectes innovadors de qualsevol sector. Han de tenir un factor dife-rencial respecte de la competència.– Expansió: empreses amb projectes de creixement. Poden ser de diversos sectors però, en gene-ral, estar en una etapa de vida més madura.I en quatre fases de volum d’inversió: hem diferenciat fins a 500.000 euros (1), de 500.001 fins a1.000.000 euros (2), d’1.000.001 fins a 2.000.000 euros (3), de 2.000.001 a 4.000.000 euros o més(4).Per tant, si un fons té un rang d’inversió entre 350.000 euros i 1.500.000 euros, estarà representata les caselles (1), (2) i (3). 4
 5. 5. ciències de vida i salut tecnologies innovació expansió Bcn Emprèn Bcn Emprèn Bcn Emprèn COFIDES Caixa Capital Risc Caixa Capital Risc Caixa Capital Risc Compas Private Equity CDTI - Créditos Neotec CDTI - Créditos Neotec Compas Private Equity ENISA Compas Private Equity Compas Private Equity ENISA Finaves ENISA ENISA Fem-Ona Innovació Inveready Technology Fem-Ona Innovació Fem-Ona Innovació Finaves Investment Group Finaves Finaves Societat d’Inversió dels Programa XIP Innova31 Societat d’Inversió dels Enginyers Seed&Click< 500.000 Inveready Technology Enginyers Innova31 Societat Catalana d’Inversió Investment Group Innova31 Inveready Technology en Cooperatives Programa XIP Inveready Technology Investment Group VenturCap Seed&Click Investment Group Programa XIP VenturCap Programa XIP Seed&Click Seed&Click Sputnik Sputnik The Crowd Angel The Crowd Angel VenturCap VenturCap Wayra Caixa Capital Risc Active Venture Partners Active Venture Partners Active Venture Partners Capital MAB Caixa Capital Risc Caixa Capital Risc Capital MAB ENISA Capital MAB Capital MAB COFIDES Inveready Technology ENISA ENISA ENISA Investment Group Highgrowth Highgrowth Inveready Technology Kreos Capital Inveready Technology Inveready Technology Investment Group<1M VenturCap Investment Group Investment Group Inverpyme Kreos Capital Kreos Capital Kreos Capital Nauta Capital Nauta Capital Nauta Capital Ona Capital Ona Capital Ona Capital VenturCap VenturCap Societat Catalana d’Inversió en Cooperatives VenturCap Caixa Capital Risc Active Venture Partners Active Venture Partners Active Venture Partners ENISA Bullnet Capital Caixa Capital Risc Bullnet Capital Kreos Capital Caixa Capital Risc ENISA COFIDES Ysios Capital Partners ENISA Highgrowth ENISA Highgrowth Kreos Capital Kreos Capital<2M Kreos Capital Nauta Capital Nauta Capital Nauta Capital Ona Capital Ona Capital Ona Capital Societat Catalana d’Inversió en Cooperatives Caixa Capital Risc Active Venture Partners Active Venture Partners Active Venture Partners Kreos Capital Caixa Capital Risc Caixa Capital Risc COFIDES Miura Private Equity Highgrowth Highgrowth Kreos Capital Suma Capital Kreos Capital Kreos Capital Miura Private Equity<4M Ysios Capital Partners Miura Private Equity Miura Private Equity Nauta Capital Nauta Capital Nauta Capital Ona Capital Ona Capital Ona Capital Suma Capital Suma Capital Suma Capital 5
 6. 6. index proveïdors de fonsActive Venture Partners 7 Seed&Click 17Bcn Emprèn 7 Societat Catalana d’Inversió enBullnet Capital 8 Cooperatives 17Caixa Capital Risc 8 Sputnik 18Capital MAB 9 Suma Capital 18CDTI – Créditos Neotec 9 The Crowd Angel 19COFIDES 10 VenturCap 19Compas Private Equity 10 Wayra 20ENISA – Empresa Nacional de Innovación 11 Ysios Capital Partners 20Fem-Ona Innovació 11 Finaves 12 Programa XIP Societat d’Inversió dels Enginyers 12 BANC 21Highgrowth 13 BCN BA 21Innova31 13 EIX Technova 22Inveready Technology Investment Group 14 ESADE BAN 22Inverpyme 14 IESE Xarxa d’Inversors PrivatsKreos Capital 15 i Family Offices 23Miura Private Equity 15 Keiretsu Forum Barcelona 23Nauta Capital 16 SeedRocket Angels 24Ona Capital 16 6
 7. 7. Contacte: Blair MacLaren Tel. 93 178 68 68 Passeig de Gràcia, 35, àtic nowak@active-vp.com 08007 Barcelona www.active-vp.comActive Venture PartnersPassion for EntrepreneurshipAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsData de constitució: 2004 Mida inversió en €: de 500.000 a 5.000.000 Active Venture Partners és una gestora deEquip: 7 Fase: early stage, expansió fons de capital risc. Amb un esperitNombre de participades: 8 Sector: TIC (e-commerce, media, mòbil, emprenedor, està especialitzada en inversionsNombre d’inversions: 14 software) en empreses innovadores amb valor afegit enNombre de desinversions: 6 Àmbit geogràfic: europeu el seu producte o servei, i que operen enCapital pendent d’inversió: 45.000.000 € Instrument: capital, préstec convertible mercats de gran creixement.Empreses participades: Empresa Barnebys Zyncro Whisbi Restalo oferton Sector Subhastes online Xarxa social corporativa Software de comunicacions Reserva restaurants online Ofertes del dia a Internet Web barnebys.com zyncro.com whisbi.com restalo.es oooferton.com Empresa Golden Gekko Xperience Consulting Telemedicine Clinic BuyVIP Sector Màrqueting mòbil Software d’usabilitat Serveis mèdics Vendes privades online Web goldengekko.com xperienceconsulting.com telemedicineclinic.com buyvip.com Contacte: Emili Gómez Tel. 93 342 84 10 Gran Via de les Corts Catalanes, 635 egomez@icf.cat 08010 Barcelona www.20.gencat.cat/portal/site/finempresaBCN EMPRÈNAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsVolum del fons: 15.000.000 € Mida inversió en €: de 300.000 a 500.000 BCNEMPRÈN SCR SA té l’objectiu de donarPersonalitat jurídica: SCR Fase: start-up resposta a una necessitat clara del mercat;Data de constitució: 1999 Sector: biotecnologia, software, telecomunicacions impulsar la creació de noves empresesEquip: 3 i media tecnològiques i innovadores, mitjançant laNombre de participades: 11 Àmbit geogràfic: Catalunya utilització d’instruments financers d’inversió iNombre d’inversions: 17 Instrument: capital, préstec participatiu donant suport estratègic a aquestes novesNombre de desinversions: 6 Coinversió: sí iniciatives.Empreses participades: Empresa iSOCO Genmedica Therapeutics Fractus ERA Biotech Sector Software Biotecnologia Telecomunicacions Biotecnologia Web isoco.com genmedica.com fractus.com erabiotech.com Tornar a l’índex 7
 8. 8. Contacte: Javier Ulecia Tel. 91 799 72 06 capital Parque Empresarial La Finca Paseo del Club Deportivo, 1 julecia@grupobullnet.com www.grupobullnet.com 28223 Pozuelo de Alarcón. MadridBULLNET CAPITALAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsVolum del fons: F1: 18.000.000 €, Mida inversió en €: de 2.000.000 a 3.000.000 Bullnet Capital inverteix en companyies queF2: 30.000.000 € Fase: inici i expansió desenvolupen tecnologia en el món delsPersonalitat jurídica: SCR, SA Sector: comunicacions, informàtica, electrònica, sistemes d’informació i amb aplicacions en unData de constitució: 2002 alta tecnologia, Internet, multimèdia variat nombre de sectors: telecomunicacions,Equip: 4 Àmbit geogràfic: Espanya i Portugal media, medicina, industrial...Nombre de participades: 9 Instrument: participació en capital, préstecsNombre d’inversions: 10 participatiusNombre de desinversions: 1 Coinversió: síEmpreses participades: Arvirago Innovaciones Multivawe Photonics Gem Imaging Visure Empresa Technologies Microelectrónicas Desenvolupador Dissenyador de circuits Fabricant de làser Proveïdor d’equips Programari de gestió Sector de videojocs microelectrònics de fibra òptica de medicina de requisits Web arvirago.com anafocus.com multiwavephotonics.com gem-imaging.com visuresolutions.com Contacte: Carles Trenchs Tel. 93 409 40 60 Av. Diagonal 613, planta 3a, ctrenchs@caixacapitalrisc.es mòduls A i B www.caixacapitalrisc.es 08028 BarcelonaCaixa Capital RiscAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsVolum del fons: 73.000.000 € Mida inversió en €: de 50.000 a 3.000.0000 Caixa Capital Risc és un inversor institucionalPersonalitat jurídica: SGECR Fase: llavor, start-up i creixement de referència especialitzat en les primeresData de constitució: 2006 Sector: empreses de base tecnològica etapes d’empreses innovadores a Espanya.Equip: 22 Àmbit geogràfic: Espanya Caixa Capital Risc compta amb una Instrument: préstec participatiu, capital especialització en empreses de l’àmbit de les Coinversió: sí ciències de la vida, les tecnologies de la informació i Internet, i sostenibilitat.Empreses participades: Empresa Groupalia Genmedica Zyncro nLife Sector Internet Ciències de la vida Internet Ciències de la vida Web groupalia.com genmedica.com zyncro.com n-life.es Tornar a l’índex 8
 9. 9. Contacte: Emili Gómez Tel. 93 342 84 10 Institut Català de Finances Capital MAB, FCR Gran Via de les Corts Catalanes, 635 egomez@icf.cat 08010 Barcelona www.20.gencat.cat/portal/site/finempresaCAPITAL MAB, FCRAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsVolum del fons: 10.000.000 € Mida inversió en €: de 500.000 a 1.000.000 Suport a les companyies catalanes a laPersonalitat jurídica: FCR Fase: OPS seva sortida al MAB (o altres mercatsData de constitució: 2012 Sector: tots alternatius borsaris), coinvertint juntamentEquip: 3 Àmbit geogràfic: Catalunya amb altres inversors a les OPS i ampliacionsNombre de participades: 0 Instrument: capital de capital.Nombre d’inversions: 0 Coinversió: síNombre de desinversions: 0 Contacte: Director de Mercados Innovadores Globales Tel. 91 581 55 00 C/ Cid, 4 info@cdti.es 28001 Madrid www.cdti.esCDTI – Créditos NEOTECSuport a les empreses de base tecnològicaAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsInici activitat: 2001 Préstec: fins a 250.000 € Préstec per a empreses de fins a quatre anysNombre de projectes aprovats: Fase: start-up de vida, a tipus d’interès Euríbor+0,1 i sense576 Sector: empreses de base tecnològica garanties addicionals. No pot superar el 70%Volum de préstecs concedits: Àmbit geogràfic: Espanya del pressupost total del projecte. La devolució199.800.000 € Instrument: préstec sense garanties a tipus del préstec serà en quotes anuals de fins a unObjectiu: creació de l’empresa d’interès 0 20% del cash-flow de l’empresa quan sigui positiu.Empreses participades: BCNinnova Technological Servocad Microtronics Edenic games Empresa Evolution Sector Ciències de la salut Industrial TIC Web n. a. servocad.com edenicgames.com Inversió (€) 235.000 250.000 243.000 Tornar a l’índex 9
 10. 10. Contacte: José Salgado Tel. 93 270 26 20 Gran Via de les Corts Catalanes, jose.salgado@cofides.es 630, 4a planta www.cofides.es 08007 BarcelonacofidesCompañia Española de Financiación del DesarrolloAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsVolum del fons: 1.000.000 € Mida inversió en €: a partir de 150.000 Finançament per a projectes amb terminisPersonalitat jurídica: SA Fase: consolidació internacional d’amortització llargs, 4-10 anys.Data de constitució: 1988 Sector: tots, excepte l’immobiliari Inversors amb comptes auditats dels tresEquip: 55 Àmbit geogràfic: internacional últims anys.Nombre de participades: 104 Instrument: capital, quasicapitalNombre d’inversions 2006: 38 Coinversió: sí, entre el 50-80%Empreses participades: Empresa luxiona zanini inoxpa indcar Sector Il·luminació Automòbil Equips d’acer inoxidable Carrosser Web luxiona.es zanini.com inoxpa.com indcar.es Inversió COFIDES (€) 2.500.000 1.500.000 3.000.000 3.500.000 Contacte: Àngels Roqueta Tel. 93 459 15 64 C/ Nàpols 217, entresòl 4a info@compaspe.es Barcelona www.compaspe.esCompas Private EquityAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsVolum del fons: 500.000 € Mida inversió en €: de 60.000 a 500.000 Compas Private Equity té diferents àreesPersonalitat jurídica: SL Fase: inici i societàries d’activitat, des de la inversió directa enData de constitució: 2006 Sector: tots projectes, com l’assessorament i la formacióEquip: 3 Àmbit geogràfic: Catalunya prèvia, a la captació de nous socis financers.Nombre de participades: 1 Instrument: capital Compas, a més de capital, aporta valor a lesNombre d’inversions: 5 Coinversió: sí seves participades.Nombre de desinversions: 4Empreses participades: Empresa WEBCONCURSAL Sector TIC Web webconcursal.com Tornar a l’índex 10
 11. 11. Contacte: Pedro Granado Tel. 91 570 82 00 Paseo de la Castellana, 216 - 16a enisa@enisa.es 28046 Madrid www.enisa.esENISA - Empresa Nacional de InnovaciónAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsVolum del fons: 96.000.000 € el 2011 Mida inversió en €: de 25.000 a 1.500.000 Diferents modalitats i volum de présteci 96.000.000 € el 2012 Fase: start-up i expansió participatiu en funció de l’antiguitat dePersonalitat jurídica: SA Sector: pime, generalista l’empresa (creació, creixement i consolidació).Data de constitució: 1982 Àmbit geogràfic: EspanyaEquip: 48 Instrument: préstec participatiuNombre de participades: 856 el 2011 Coinversió: síi volum similar (pendent de tancament)el 2012Nombre operacions: 856Empreses participades: Empresa GROUPALIA WAUKI TV SOFTONIC Sector TIC oci oci Web groupalia.com wakitv.com softonic.com Contacte: Abel Conill Tel. 93 851 00 99 Via Ausetània, 13, 1a. Edifici Ter info@onacapital.com 08560 Manlleu www.fem-ona.catFem-Ona InnovacióFons de Venture Capital per a emprenedors innovadorsAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsVolum del fons: 3.000.000 € Mida inversió en €: 300.000 Invertim en empreses innovadores iPersonalitat jurídica: SL Fase: fases inicials de creixement tecnològiques de Catalunya, Venture Capital.Data de constitució: 2010 Sector: qualsevol, excepte immobiliari i financer Aportem know-how empresarialEquip: 3 Àmbit geogràfic: Catalunya (coneixements, experiència, contactes...).Nombre de participades: 2 Instrument: participació en capital, préstecNombre d’inversions: 2 participatiuEmpreses participades: Empresa Xarxa Grera Referup TIC Sector Consultoria RRHH 2.0 Xarxa social per a empreses Web grera.net sntalent.com Inversió (%) 45 10 Tornar a l’índex 11
 12. 12. Contacte: Adelaide Cracco Tel. 93 253 42 00 Av. Pearson, 21 finaves@iese.eduFinavesAposta per una nova generació d’empresaris 08034 Barcelona www.finaves.comAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsVolum del fons: 8.000.000 € Mida inversió en €: de 100.000 a 400.000 Finaves és el centre de l’IESE dedicat alPersonalitat jurídica: SA Fase: start-up i expansió capital llavor, i patrocinat per inversors privats,Data de constitució: 2001 Sector: pime, generalista al qual poden adreçar-se els alumnes iEquipo: 4 Àmbit geogràfic: nacional-internacional exalumnes dels programes de l’IESE per a laNombre de participades: 17 Instrument: participació en capital, préstec creació de les seves empreses.Nombre de desinversions: 15 participatiu Coinversió: síEmpreses participades: Empresa Advance Medical KubiWireless Aqueduct Medical Smart Medical Group Aïta Sector Mèdic Tecnologies Mèdic Mèdic Retail Web advance-medical.com kubiwireless.com aqueductmedical.com smartmedicalgroup.com n. a. Inversió (€) 200.000 500.000 320.000 400.000 300.000 Empresa Barullo Cooltra Motos Alucha Impactmedia Sector Consumidor Consumidor Mediambiental Serveis/negocis Web barullo.com cooltra.com alucha.com impactmedia.es Inversió (€) 365.000 150.000 250.000 300.000 Contacte: José M.ª Román Tel. 93 319 80 56 Via Laietana, 39 jmroman@eic.cat 08003 Barcelona www.eic.catSocietat d’Inversió dels EnginyersAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsVolum del fons: 4.000.000 € Mida inversió en €: de 100.000 a 500.000 Fons Enginyers és gestionat per EnginovaPersonalitat jurídica: SL Fase: capital llavor (COEIC/AEIC).Data de constitució: 2011 Sector: sectors relacionats amb el món deNombre de participades: 1 l’enginyeria i la innovació tecnològica Àmbit geogràfic: Catalunya i resta d’Espanya Instrument: capital, préstec participatiu Coinversió: síEmpreses participades: Empresa MACFER Sector Mecatrònica Web macfer.net Tornar a l’índex 12
 13. 13. Contacte: Mercè Tell Tel. 93 363 03 86 C/ Tuset, 20-24, 4t 5a info@hg.com.es 08006 Barcelona www.highgrowth.netHighgrowthFinancem la innovacióAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsVolum del fons: 34.000.000 € Mida inversió en €: de 500.000 a 3.000.000 Gestió de dos vehicles de capital risc, FonsData de constitució: 1999 Fase: arrencada i expansió Innocat i Highgrowth Innovació.Equip: 6 Sector: empreses amb projectes innovadorsNombre de participades: 6 Àmbit geogràfic: EspanyaNombre d’inversions: 20 Instrument: capital, préstec participatiuNombre de desinversions: 14 Coinversió: síEmpreses participades: Empresa Baolab Nuroa oonair Smadex Voz Telecom Sector Semiconductors Internet Aplicacions mòbils M-commerce Telecoms Web baolab.com nuroa.com oonair.com smadex.com voztele.com Inversió (€) 2.988.126 1.380.000 500.000 235.150 2.700.000 Contacte: Ramon Morera Tel. 93 413 76 36 C/ Jordi Girona, 29. Edif. Nexus II Innova.31@upc.edu 08034 Barcelona www.innova31.comInnova31Altres dades Criteris d’inversió ObservacionsVolum del fons: 3.000.000 Mida inversió en €: 60.000 a 300.000 Innova 31 té com a accionistes de referènciaPersonalitat jurídica: SCR, SA Fase: start-up la UPC, Catalunya Caixa Capital, UISA, EDMData de constitució: 2000 Sector: empreses de base tecnològica Holding, Parc Científic de Barcelona i Leitat.Equip: 2 Àmbit geogràfic: Espanya i UENombre de participades: 5 Instrument: capitalNombre d’inversions: 9 Coinversió: síNombre de desinversions: 4Empreses participades: Comercial Genmedica SOM INNOVATION de Contenidos Visiometrics Aida Centre Therapeutics BIOTECH Empresa Audiovisuales Sector Audiovisual Oftalmologia Radiofreqüència Biotecnologia Biotecnologia Web comercialtv.es visiometrics.es aidacentre.com genmedica.com infinitec.es Inversió (%) 12,5 13,37 18,75 5 18 Tornar a l’índex 13
 14. 14. Contacte: Alberto Henere Tel. 93 180 72 60 C/ dels Cavallers, 50 ahenere@inveready.com 08034 Barcelona www.inveready.comInveready Technology Investment GroupAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsVolum dels fons seed i first capital: Mida inversió en capital en €: de 100.000 a 500.000 Inveready Technology Investment Group és20.250.000 € Mida inversió en venture debt en €: de 500.000 a una societat gestora de capital risc amb tresVolum del fons venture debt: 1.000.000 fons gestionats (dos que inverteixen en capital15.000.000 € Fase (de las empreses participades) capital: i un en venture debt). Està especialitzada enPersonalitat jurídica: SGECR prellavor i llavor inversions en projectes en fase prellavor, llavorData de constitució: 2008 Fase de les empreses participades venture debt: i expansió que comptin amb un model deEquip: 6 persones segona etapa d’expansió negoci innovador, amb tecnologia de propietatNombre de participades: 33 Sector: TIC, software, biotecnologia, e-health i i amb forta capacitat de creixement iNombre d’inversions: 46 smart energy d’internacionalització.Nombre de desinversions: 3 Àmbit geogràfic: Espanya Instrument: capital, venture debt Coinversió: síEmpreses participades: Empresa Indisys Adman EyeOS Lucierna Sector Software Internet Software Software Web indisys.es adman.com eyeos.com lucierna.es Participació (%) Minoritària Minoritària Minoritària Minoritària Contacte: Elisabet Ribas / Daya Gresa Tel. 93 222 02 20 Av. Diagonal, 626, 4t 2a - A inverpyme@inverpyme.es 08021 Barcelona www.inverpyme.esInverpymeAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsVolum del fons: 12.000.000 € Mida inversió en €: de 600.000 a 2.000.000 La societat va ser admesa a cotització per laPersonalitat jurídica: SCR de Règim Fase: expansió, MBO, capital reorientació Borsa de Barcelona el 2001.Comú Sector: alt potencial de creixement Inverpyme és soci d’Ascri.Data de constitució: 1979 Àmbit geogràfic: EspanyaEquip: 3 Instrument: capital, préstec participatiuNombre de participades: 4Nombre d’inversions: 27Nombre de desinversions: 21Empreses participades: Empresa Avanza Baobab Planet Orbita Max Solariza Sector Externalització serveis Videojocs Audiovisual Instal·lacions fotovoltaiques Web avanzasa.com baobabplanet.com orbitamax.com solariza.es Inversió (€) 1.250.000 400.000 750.000 2.000.000 Tornar a l’índex 14
 15. 15. Contact: Ross Ahlgren Tel. +44 (0) 20 7518 8890 5th Floor ross@kreoscapial.com 25-28 Old Burlington Street www.kreoscapital.com Londres, W1S 3ANkreos capitalAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsVolum invertit i nombre d’empreses: Mida d’inversió: de 500.000 fins a 16.000.000 Els instruments de deute de Kreos són únicsKI: 168.000.000 € en 68 inversions Fase: de la primera a l’última fase per a cada empresa, però sempre estan lliuresKII: 243.000.000 € en 79 inversions Sector: tots de convenis i optimitzats per tenir flexibilitatKIII: 526.000.000 € en 135 inversions Àmbit geogràfic: UE + Israel operativa. Ens centrem en la creació de valor iKIV: 525.000.000 € (estimació) en Instrument: deute de creixement segur oferim respostes ràpides per a qualsevolmés de 100 inversions Coinversió: sí. Només oferim deute junt amb proposta: invertint sense necessitat de juntes,Personalitat jurídica: capital de patrocinadors de primer nivell auditories que porten temps, revaloritzaciócreixement del deute d’accions, dilució significativa de capital,Data de constitució: 1998 dipòsits o garanties personals. Kreos CapitalOficines: socis a Londres, Estocolm inverteix actualment del seu nou fons Kreos IV.i Tel AvivEquip: 17Empreses participades: Empresa Celltick Heptagon Love Film Openet Wonga Semiconductors Sector Software Consum Software Software i hardware Web celltick.com heptagon.fi lovefilm.com openet.com wonga.com Inversió (£) 6.000.000 8.000.000 20.000.000 13.000.000 14.000.000 Contacte: Lluís Seguí / Juan Leach Tel. 93 272 34 40 Av. Diagonal, 399, 4t 2a info@miuraequity.com 08008 Barcelona www.miuraequity.comMiura Private Equity SGECRCapital i idees per a petites i mitjanesAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsVolum del fons: 100.000.000 € Mida inversió en €: de 6.000.000 a 15.000.000 Miura Private Equity es una firma de capitalPersonalitat jurídica: SGECR + coinversió risc enfocada a la inversió en empreses ambData de constitució: 2007 Fase: expansió, consolidació i substitució models de negoci sòlids, equips directius ambEquip: 11 Sector: tots excepte financer i immobiliari vocació de lideratge i plans de negociNombre de participades: 6 Àmbit geogràfic: Espanya i Portugal ambiciosos.Nombre d’inversions: 9 Instrument: MBO, MBI Expansió i build-upNombre de desinversions: 1 Coinversió: síEmpreses participades: Empresa Noa Visual Group Proytecsa Gescobro Grupo BC Guzman Gastronomia Contenur Visual Solucions de Contenidors per a Sector Gestió de crèdits Gestió documental Foodservice Merchandising seguretat residus urbans Web noavisualgroup.com proytecsa.es gescobro.com grupobc.es guzmangastronomia.com contenur.com Inversió (%) 34 60 80 40 65 35 Tornar a l’índex 15
 16. 16. Contacte: Daniel Sánchez Tel. 93 503 59 00 Av. Diagonal, 593, 7è. info@nautacapital.com 08014 Barcelona www.nautacapital.comNauta CapitalAdding value beyond the investmentAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsVolum dels fons: Mida inversió en €: de 500.000 a 6.000.000 La gestora ha aixecat tres fons, dos delsNauta Tech I: 15.200.000 € Fase: seed, arrencada i expansió quals estan totalment invertits.Nauta Tech II: 50.000.000 € Sector: mobility, enterprise software/security, Els pilars de la nostra proposició de valor són:Nauta Tech III: 105.000.000 € Internet/e-commerce coneixement sectorial, àmbit d’inversió global,Personalitat jurídica: SCR Àmbit geogràfic: Europa i EUA coinversió i elevada aportació de valor.Data de constitució: 2005 Instrument: capitalEquip: 12 Coinversió: síNombre de participades: NT I: 3,NTII: 10, NTIII: 14Empreses participades: Empresa Agnitio, SL Carrier IQ, Inc. GreatCall, Inc. Mobileaware, Ltd Privalia Venta Directa, SL Scytl Sector Seguretat Diagnòstics MVNO Software per a mòbils E-commerce Vot electrònic Web agnitio.es carrieriq.com greatcall.com mobileaware.com privalia.com scytl.com Inversió (€) 3.500.000 5.000.000 5.600.000 2.250.000 5.100.000 3.400.000 Empresa Abiquo Group, Inc. raintime colective ltd Social Point, SL Groupalia Compra Colectiva SL Eyeview Inc. Taptap Networks SL Sector Software Software E-commerce E-commerce Vídeo publicitat Publicitat mòbil Web abiquo.com brandwatch.com socialpoint.es groupalia.es eyeviewdigital.com taptapnetworks.com Inversió (€) 5.000.000 4.100.000 3.500.000 10.100.000 2.600.000 3.000.000 Contacte: Abel Conill Tel. 93 851 00 99 Via Ausetània, 13, 1a. Edifici Ter info@onacapital.com 08560 Manlleu www.onacapital.comOna CapitalSom empresaris-inversors privatsAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsVolum del fons: 5.000.000 € Mida inversió en €: més de 500.000 Invertim en pime en fase de creixement,Personalitat jurídica: SCR Fase: creixement i expansió Private Equity.Data de constitució: 2006 Sector: qualsevol, excepte immobiliari i financer Aportem know-how empresarialEquip: 3 Àmbit geogràfic: Catalunya (coneixements, experiència, contactes...).Nombre de participades: 8 Instrument: participació en capitalNombre d’inversions: 1Empreses participades: Empresa Sud Energies Renovables TCM Enginy Onasud Energia Gamoneil Energia Sector Clean Technology Mobilitat sostenible Promotora ER Planta solar FV Web sud.es tcmenginy.com n. a. n. a. Inversió (%) 40 30 97 97 Empresa Bensol Solar Manesun Solar Vagasun Energia Fem-Ona Innovació Sector Planta solar FV Planta solar FV Planta solar FV Venture Capital Web n. a. n. a. n. a. fem-ona.cat Inversió (%) 97 85 95 52 Tornar a l’índex 16
 17. 17. Contacte: Juan Álvarez de Lara jalvarezdelara@seedandclick.com C/ Ferran Agulló, 3, entl. 3a www.seedandclick.com 08021 BarcelonaSEED&CLICKAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsVolum del fons: n. a. Mida inversió en €: de 10.000 a 500.000 Seed&Click és una plataforma online dePersonalitat jurídica: SL Fase: start-up i expansió finançament col·lectiu per a start-ups oData de constitució: 2012 Sector: pime, generalista projectes empresarials de qualsevol sectorEquip: 3 Àmbit geogràfic: Espanya amb necessitat de capital per iniciar activitatNombre de participades: n. a. Instrument: donacions i entrada en Equity o per créixer.Nombre d’inversions: n. a. Coinversió: noNombre de desinversions: n. a. Contacte: Marc Lloveras Tel. 93 342 84 10 Gran Via de les Corts Catalanes, 635 mlloveras@icf.cat 08010 Barcelona www.finempresa.catSocietat Catalana d’Inversió en CooperativesAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsVolum del fons: 15.500.000 € Mida inversió en €: de 150.000 a 1.500.000 Inverteix en cooperatives i societats laboralsPersonalitat jurídica: SCR Fase: desenvolupament amb activitat a Catalunya.Data de constitució: 2008 Sectors: generalistaEquip: 4 Àmbit geogràfic: CatalunyaNombre de participades: 5 Instrument: capital, préstec participatiuNombre d’inversions: 5 Coinversió: síNombre de desinversions: 0Empreses participades: Empresa Abacus, SCCL Suara Serveis, SCCL Corma SCCL La pau SCCL Teknokroma Llibres i material Serveis d’atenció Producció de planta Equipament de Sector Transport sanitari de papereria a les persones ornamental cromatografia Web abacus.coop suara.coop corma.cat lapau.cat teknokroma.es Tornar a l’índex 17
 18. 18. Contacte: Julio Haeffner Tel. 609 20 62 10 Rambla de Catalunya, 53, àtic jhaffnerg@telefonica.net 08007 BarcelonaSputnikInvertim en talentAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsVolum del fons: 4.000.000 € Mida inversió en €: de 60.000 a 300.000 Sputnik és un vehicle d’inversió per aPersonalitat jurídica: SL Fase: obert projectes empresarials en els quals puguemData de constitució: 2006 Sector: obert aportar no només recursos financers, sinóEquip: 3 Àmbit geogràfic: Espanya l’experiència professional i la capacitat deNombre de participades: 7 Instrument: capital, préstec participatiu relació dels seus accionistes.Nombre d’inversions: 8 Coinversió: síNombre de desinversions: 1Empreses participades: Empresa Doctortrade, S.L. Wuaki TV, S.L. Taksee Mobility, S.L. Referup S.L. Portal de compravenda de Gestió de reserves de taxis Plataforma tecnològica per a la Sector productes nous i de segona mà Videoclub online des del mòbil o pel web cerca i selecció de personal Web doctortrade.com wuaki.tv taksee.com sntalent.com Empresa Eyeos, S.L. PRS Marketing Services, S.L. Supertruper, S.L. Miscota eCommerce, S.L. Tecnologia i aplicacions Xarxa social de viatges i Comparador de preus per Comerç online d’aliments i tot Sector en el núvol experiències turístiques a dispositius mòbils tipus de productes per a mascotes Web eyeos.com minube.com supertruper.com miscota.com Contacte: David Arroyo / Pablo de Muller Tel. 93 368 02 03 Av. Diagonal, 477, 8a planta lcampins@sumacapital.com 08036 Barcelona www.sumacapital.comSuma CapitalSumant esforços assolim noves fitesAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsVolum del fons: 40.000.000 € Mida inversió en €: de 3.000.000 a 10.000.000 Projectes de creixement de pimePersonalitat jurídica: SGECR Fase: creixement i expansió (Ebitda > 2.000.000 €).Data de constitució: 2006 Sector: tots, excepte immobiliari i financerEquip: 7 Àmbit geogràfic: nacional Instrument: capital Coinversió: síEmpreses participades: Empresa PARKARE auding intraesa GECSA ctc-externalizacion Sistemes de control Projectes d’enginyeria Formació online per Outsourcing de processos Sector per a aparcaments i direcció d’obra civil a grans empreses industrials Web parkaregroup.com audingintraesa.com gecsa.com ctc-externalizacion.com Inversió (%) 22 70 39 77 Tornar a l’índex 18
 19. 19. Contacte: Ramon Saltor Tel. 93 186 01 14 C/ dels Cavallers, 50 rsaltor@thecrowdangel.com 08034 Barcelona www.thecrowdangel.comThe Crowd AngelAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsVolum del fons: xarxa d’inversors Mida inversió en €: de 150.000 a 300.000 en The Crowd Angel és la primera plataformaprivats capital privat que permet als inversors privats invertir en unaPersonalitat jurídica: SL Fase: start-up selecció de start-ups investment ready iData de constitució: 2011 Sector: software, telecomunicacions i media acompanya els inversors en el seguimentEquip: 3 Àmbit geogràfic: Espanya posterior.Nombre de participades: 2 Instrument: capitalNombre d’inversions: 2Nombre de desinversions: 0Empreses participades: Empresa StackOps BrainSINS Sector Software Software Web stackops.com brainsins.com Contacte: Pere Sitjà Tel. 93 467 80 80 Av. Diagonal, 429 venturcap@gvcgaesco.esVenturcap 08036 Barcelona www.venturcap.esAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsVolum del fons: 5.000.000 € Mida inversió en €: de 250.000 a 1.000.000Personalitat jurídica: SCR, SA Fase: inicial/desenvolupamentData de constitució: 2000 Sector: els propis de SCREquip: 3 Àmbit geogràfic: UE/Espanya/CatalunyaNombre de participades: 11 Instrument: capital, préstecNombre d’inversions: 6 Coinversió: síNombre de desinversions: 1Empreses participades: Empresa BCN NET TRANSLATIONS TRADEINN SL INOITULOS, SL GENMEDICA THEREAPEUTICS S.L. DIANA MEDIA GROUP SL DR HEALTHCARE ESPAÑA SL E-comerce per a Gadgets i Publicitat, Sector Traduccions submarinisme, bikeinn, complements per a Biotech Salut treemarketing i similars aparells electrònics Web net-translations.com scubastore.com idaptweb.com genmedica.com bttw.com dr-healthcare.com Inversió (€) 665.000 750.000 600.000 250.000 140.000 300.000 Empresa ONGEST GESTIONES Y SERVICIOS INTERNET SL GLADIOLUS BREEDER’S GROUP SL OONAIR MOBILE VIDEO TECHNOLOGIES SL DESCARGAS ONLINE SL SCIENCE BITS SL Obtenció de patents i venda Tècniques de vídeo per a Sector Software facturació Venda videojocs online Continguts digitals de noves varietats florals usuaris d’e-commerce Web ongest.com n. a. oonair.com tusjuegos.com n. a. Inversió (€) 315.000 50.000 n. a. 150.000 n. a. Tornar a l’índex 19
 20. 20. Contacte: Julián Vinué Tel. 93 123 49 70 Torre Telefónica julian@wayra.org Pl. Ernest Lluch i Martí, 5 www.wayra.org 08019 BarcelonaWAYRAAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsData de constitució: 2011 Mida inversió en $: de 30.000 a 70.000 Wayra té l’objectiu de potenciar el talentEquip: més de 35 a tot el món Fase: start-up emprenedor en el sector TIC, a través d’una(12 acadèmies) Sector: TIC inversió minoritària en els projectesNombre de participades: 170 Àmbit geogràfic: worldwide guanyadors, oferint-los espai de treball,Nombre d’inversions: 170 Instrument: préstec participatiu convertible formació especialitzada, mentors d’alt nivell perNombre de projectes rebuts: més Coinversió: sí a cada empresa i connexió amb tota la xarxade 13.000 de contactes per aconseguir inversió addicional en l’àmbit internacional i possibles col·laboracions comercials.Empreses participades: Empresa Cognicor CL3ver Marfeel Ludium Lab EveryBodyCar Gamisfaction Sector Software Software Software Cloud gaming E-commerce Xarxes socials Web cognicor.com cl3ver.com marfeel.com ludiumlab.es everybodycar.com gamisfaction.com Inversió (€) 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Contacte: Barcelona Science Park Tel. 93 517 35 45 C/ Baldiri i Reixac 10 ysios@ysioscapital.comYsios Capital Partners Barcelona www.ysioscapital.comAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsVolum del fons: 70.000.000 € Mida inversió en €: d’1.000.000 a 7.000.000 Equip d’inversió especialitzat format perPersonalitat jurídica: SGECR SA Fase (de las empreses participades): early-stage socis i gestors de l’àmbit científic i/o ambData de constitució: 2008 Sector: biotech/medtech experiència en el sector biotech/farmacèuticEquip: 10 Àmbit geogràfic: 50% Espanya / 50% internacional i de base financera/transaccional.Nombre de participades: 8 Instrument: FCRNombre d’inversions: 9 Coinversió: síNombre de desinversions: 1Empreses participades: Empresa Tigenix Endosense cardoz Biovex Sabir Medical Sector Madrid/Geneva, biotech Ginebra, medical device Estocolm, therapeutics Boston, biotech Barcelona, medical device Web tigenix.com endosense.com cardoz.com biovex.com sabirmedical.com Empresa STAT-Diagnostica MedLumics AM-Pharma Inbiomotion Sector Barcelona, diagnòstic Madrid, medical device The netherlands, biotech Barcelona, diagnòstic Web stat-diagnostica.com medlumics.com am-pharma.com inbiomotion.com Tornar a l’índex 20
 21. 21. Contacte: Àlex d’Espona Tel. 902 930 518 C/ Veneçuela, 103, 1r info@bancat.com 08019 Barcelona www.bancat.comBANCInnovant en la cultura de finançament de les empresesAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsNombre d’inversors: 102 Inversió mitjana €: 200.000 Primera xarxa d’inversors privada de l’Estat.Capacitat d’inversió: 21.500.000 € Fase: fases inicials, primer creixement Per accedir al fons d’inversors les empresesProjectes gestionats 2011: 68 Sector: tots han de proporcionar un pla d’empresa queData de constitució: 2002 Serveis: consultoria, formació per a inversors inclogui una proposta d’inversió.Equip: 2 i emprenedors, assessorament i seguiment delOperacions tancades: 28 procés de negociació, organització sessionsOperacions en curs: 4 informativesEmpreses participades: Desarrollos BCNinnova SSCP Sucspoon Samcla Empresa Dentales Plus3 Sector Salut Salut Industrial Alimentari Enginyeria Web dplus3.es bcninnova.com sscp.es sucspoon.com samcla.com Contacte: Antoni Sala Tel. 93 270 16 91 C/ Pau Claris 138, 6è 2a a.sala@bcnba.com 08009 Barcelona www.bcnba.comBCN BACapital intel·ligentAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsNombre d’inversors: 38 Inversió mitjana €: 300.000 BCN BA es crea el 2003, quan un grupCapacitat d’inversió: més de Fase: fases inicials, creixement d’inversors participants en un curs de8.000.000 € Sector: tots menys biotech formació CIDEM per a inversors decideixenProjectes gestionats 2011: 206 Serveis: anàlisi i selecció d’oportunitats agrupar-se en xarxa per identificar novesData de constitució: 2003 Fòrums d’inversió i family office: en data 31 de oportunitats d’inversió, així com rebre elEquip: 2 desembre de 2011 se n’havien fet 66; suport professional d’un equip dedicatOperacions tancades: 12 negociació i due diligence; seguiment de exclusivament a la negociació amb lesInversió mobilitzada: 7.500.000 € participades; investment readiness; formació empreses.Operacions en curs: 2 per a inversorsEmpreses participades: The Quimera Bird Raptor Impact Media Surfstocker Viajamus Aparca i vola Empresa Project Internacional Gestió d’espais Sector Vehicles elèctrics E-commerce Robòtica E-commerce Transport publicitaris Web impactmedia.es n. a. outletic.com birdraptor.com viajamus.com aparcaivola.com Inversió (€) 550.000 95.000 640.000 530.000 100.000 500.000 Tornar a l’índex 21
 22. 22. Contacte: Jose Manuel Carol Tel. 93 290 24 96 C/ Sant Joan de la Salle, 42 jcarol@technovabarcelona.org 08022 Barcelona www.eixtechnova.orgEIX TechnovaCreate what you believeAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsNombre d’inversors: 50 Rang d’inversió €: de 50.000 a 300.000 Es disposa d’una plataforma online queProjectes presentats: 30 Fase: early i seed capital complementa les trobades físiques i facilita laData de constitució: 2009 Sector: TIC, media, cleantech i healthcare trobada entre emprenedors i inversors.Equip: 2 Serveis: deal flow de projectes de baseOperacions tancades: 8 tecnològica; filtratge, assessorament i orientacióInversió mobilitzada: 1.000.000 € als emprenedors per presentar davant delsOperacions en curs: 1 inversors, orientació durant les negociacionsEmpreses participades: Empresa Universal Didactics param 24-7xs alfatrader imicroq Sector E-learning Electromecànic Software Biotecnologia Web universaldidactics.com 24-7xs.com alfatrader.net imicroq.com Inversió (€) 200.000 150.000 100.000 70.000 Contacte: Fernando Zallo, Marta Campillo Tel. 93 553 02 12 Av. Pedralbes, 60-62 fernando.zallo@alumni.esade.edu 08034 Barcelona marta.campillo@esade.edu www.esadeban.comESADE BANAltres dades Criteris d’inversió ObservacionsNombre d’inversors: 110 Rang d’inversió €: a partir de 100.000 € ESADE BAN, xarxa d’inversors privatsProjectes gestionats: més de 300/any Fase: fases inicials i de creixement. promoguda per ESADE Alumni, també oberta aData de constitució: 2006 Serveis: fòrums d’Inversió a Barcelona, Madrid emprenedors i inversors externs a ESADE.Equip: 2 i València; formació per a inversors privats: ESADE BAN compta amb més de 100Operacions tancades: més de 40 Escola de Business Angels i sessions de business angels i està present a Barcelona,Inversió mobilitzada: més de continuïtat; presentació de projectes Madrid i València, on s’organitzen8.000.000 € emprenedors; mentoring per a emprenedors; bimensualment fòrums d’inversió i trobades de col·loquis amb professionals del sector capital presentació de projectes. risc Gratuït per a emprenedors.Empreses participades: Empresa EYEOS WUAKI TV IDOCTUS CARRITUS Sector Cloud computing IT IT / Health IT Web eyeos.org wuaki.tv es.idoctus.com carritus.com Inversió (€) 350.000 330.000 175.000 600.000 Tornar a l’índex 22

×