Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nauta Consulting - Affärsdrivande B2B-marknadsföring

644 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nauta Consulting - Affärsdrivande B2B-marknadsföring

 1. 1. AffärsdrivandeB2B-marknadsföringMalin Sjöman nautaconsulting
 2. 2. Nauta Consulting hjälper business-to- businessföretag stärka sin position på marknaden och öka försäljningen genom fokuserad marknadsföring och kommunikation. nautaconsulting
 3. 3. Malin Sjöman• Grundare och marknadsföringskonsult Nauta Consulting• Bakgrund – Marknadsföring, affärsutveckling och produktledning Ericsson Enterprise – Marknadschef Företag, 3 – Hi3G Access AB• Bred internationell erfarenhet från Europa, USA och Sydostasien• Grundare Erfarenhetsnätverk B2B- marknadsföring, MiS malin@nauta.se• Civilingenjör i Industriell linkedin.com/in/malinsjoman Ekonomi, inriktning strategisk @malinsjoman marknadsföring nauta.se/blog nautaconsulting
 4. 4. ErbjudandeStrategi & Kommunikations- Taktiskplanering plattform marknadsföring nautaconsulting
 5. 5. Typiskt B2B.1. Börjar ofta i probleminsikt (ibland en affärsmöjlighet)2. Mer komplexa, ofta anpassningsbara, dyrare produkter3. Längre livslängd4. Beslut tas av grupper, inte individer5. Formaliserad beslutsprocess6. Rationella köpbeslut... men trygghet och förtroende väger tungt nautaconsulting
 6. 6. Strategi & PlaneringVem kommunicerar vi Vad ska vi kommuniceramed? Företagets som är relevant ochmålgrupp och deras Målgrupp Budskap intressant för vårbehov. målgrupp? Kommunikations- plan.Vad är företagetsövergripande affärs- och Vad är målen med Mål/varumärkesstrategi? Vad Strategi kommunikationsplanen?är företagets långsiktiga effekt Vilken effekt vill vi uppnåmål som & mål på målgruppen med justmarknadsföringen ska de här aktiviteterna?bidra till? nautaconsulting
 7. 7. Affärsdrivande marknadsplan. Nuläges- Budskap Kanalstrategi TaktiskMålformulering beskrivning & strategi & plan implementation nautaconsulting
 8. 8. Att bygga ett varumärke ? I nautaconsulting
 9. 9. ”Varumärken är inte bara vad företaget säljer, det representerar vad företaget gör och ännu viktigare, vad företaget är.” Philip Kotler/Waldemar Pfoertsch, “B2B brand management”, 2006 nautaconsulting
 10. 10. 90%av B2B-köpen börjar på nätet. nautaconsulting
 11. 11. Kartläggning Inser behov Beslut om Urval lösning/ Val av lösning lösningar/av förändring förändring leverantör leverantör leverantörer Marknadsföring 60% Försäljning nautaconsulting
 12. 12. Målgrupp, köpprocess och budskap Kartläggning Inser behov Beslut om Urval lösning/ Val av lösning lösningar/ av förändring förändring leverantör leverantör leverantörer ”Hjälp! Vi har ett ”Hur kan vi ”Här har vi tre bra ”Det går att lösa. problem!” adressera alternativ. Låt oss ”Vi väljer att jobba Vi gör något åt eller ”Jag ser en problemet? Vem titta närmare på med dom!” det!” affärsmöjlighet!” kan göra jobbet?” dem!” nautaconsulting
 13. 13. Content MarketingAtt hjälpa våra potentiella kunder genom sin beslutsprocess genom att löpande erbjuda ”content”, eller paketered kunskap, av värde för dem, med målet att vinna deras intresse, förtroende och i slutändan förhoppningsvis affär. nautaconsulting
 14. 14. Content recycling Bloggpost Powerpoint presentationWhitepaper Pressrelease nautaconsulting
 15. 15. Thought leadershipAtt ta vara på företagets unika position på marknaden för att generera värdefulla insikter och ge råd kring de ämnen som betyder mest för dina kunder. nautaconsulting
 16. 16. Värdet av sociala medier• Dela och sprida företagets budskap och kunskap• Bjuda in till dialog och bygga långsiktiga relationer• Identifiera och nätverka med potentiella kunder, partners och påverkare• Samla in kunskap och inspiration från marknaden• Ge varumärket kött och blod• Förbättra den digitala sökbarheten nautaconsulting
 17. 17. Lead nurturingProcesser för att vårda leads som ännu inte är redo att köpa eller ens ha en direktkontakt med säljare, med ”content”: information och kunskap, baserat på deras aktiviteter, till dess de är mogna att överlämnas till säljavdelningen. nautaconsulting
 18. 18. Målet: Lojala kunder nautaconsulting
 19. 19. AffärsdrivandeB2B-marknadsföringMalin Sjöman nautaconsulting

×