Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mis B2 B Erfa MöTe 1

881 views

Published on

Presentation som diskussionunderlag för B2B-Marknadsföring, möte 1, 091201

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mis B2 B Erfa MöTe 1

 1. 1. Vicky Stiller <br />Malin Johansson<br />
 2. 2. Agenda.<br />Presentation.<br />B2B marknadsföring och skillnaderna relativt B2C <br />Köp<br />Sälj<br />Produktutveckling<br />Varumärket<br />Mål.<br />Mötesstruktur.<br />Agenda 2010.<br />
 3. 3. Presentation.<br />Vicky Stiller<br />vicky.stiller@corporate-blue.com<br />+46 708 878 322 <br />Malin Johansson<br />malincjohansson@live.com<br />+46 735 33 77 63<br />
 4. 4. Presentation. <br />Vem är jag?<br />Mina erfarenheter av B2B.<br />Mina specifika utmaningar.<br />Vad vill jag få ut av nätverket?<br />
 5. 5. Varför Erfa B2B?<br />B2B-marknadsföring – omoget<br />Begränsad forskning med B2B fokus<br />Åsiktsbaserat<br />Skapa en samsyn!<br />
 6. 6. Köparen inom B2B.<br />Starten: Problemlösning/ Affärsmöjlighet<br />Påverkar fler<br />Fler personer inblandade <br />”Inte mina pengar”<br />Långsiktiga beslut<br />Rationella beslut<br />”Min karriär”<br />
 7. 7. Försäljning B2B<br /><ul><li>Säljaren kung
 8. 8. Relationsbyggandet
 9. 9. Säljprocessen komplex
 10. 10. Marknadsföringens roll
 11. 11. Den digitala utvecklingens påverkan</li></li></ul><li>Erbjudandeutveckling.<br /><ul><li>B2B produkter och tjänster - mer komplexa
 12. 12. Kundengagemang
 13. 13. Kundunika projekt och färdigpaketerade erbjudanden</li></li></ul><li>Varumärkets roll.<br /><ul><li>Varumärkets roll inom B2B
 14. 14. Skillnad mot B2C
 15. 15. Vad tycker vi?
 16. 16. Vad tycker företagen?</li></li></ul><li>Vad har vi missat..?<br />
 17. 17. Målet med erfanätverk B2B.<br />Gemensam värdegrund.<br />Samlad expertkunskap.<br />Ökad status.<br />Förankring i verkligheten!<br />
 18. 18. Agenda 2010.<br />Varumärkesarbete inom B2B. <br />B2B marknadsföring och försäljning. <br />Erbjudandeutveckling inom B2B<br />Digitala- och sociala media i mediamixen. <br />Direktmarknadsföring.<br />Köpt marknadskommunikation kopplat till PR.<br />....<br />
 19. 19. Mötesstruktur.<br />Varannan månad?<br />17.00 – 19.00?<br />Veckodag?<br />Introduktion och diskussion?<br />Stafettpinne!<br />
 20. 20. Uppdateringar<br />www.mis.se – se under Erfanätverk<br />Facebook – sök på MIS B2B Erfanätverk<br />
 21. 21. Tack.<br />

×