Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pripadova studia euro coc

354 views

Published on

Využitie remarketingu vo vyhľadávaní - prípadová štúdia vytvorená v spolupráci s klientom EuroCoc a spoločnosťou GOOGLE

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pripadova studia euro coc

  1. 1. Google Confidential and Proprietary Využite remarketing vo vyhľadávaní Prípadová štúdia
  2. 2. Google Confidential and Proprietary Využitie remarketingových zoznamov vo vyhľadávaní Optimalizujte reklamy vo vyhľadávaní v závislosti na minulom chovaní návštevníkov Vašej stránky Vytvorte zoznam užívateľov, ktorí navštívili Vašu stránku pomocou vloženia pár riadkov kódu na Vašu stránku Uloženie Krok 1 Krok 2 Krok 3 Remarketujte užívateľov, ktorí boli na Vašej stránke, keď hľadajú relevantné informácie súvisiace s Vaším produktom Využite jednotlivé zoznamy užívateľov pre kampane vo vyhľadávaní, aby ste ukázali upravenú a ešte relevantnejšiu reklamu Návšteva Upravenie
  3. 3. Google Confidential and Proprietary Ako využiť remarketingové zoznamy vo vyhľadávaní Získajte nových zákazníkov Cross-sell / up-sell súčasných zákazníkov Optimalizácia výkonu kampaní Upravte nacenenia, upravte textové reklamy o špeciálne akcie alebo používajte optimalizované rozšírenia reklám, aby ste získali nových zákazníkov Ponúkajte špeciálne akcie a ponuky užívateľov, ktorí už Vašu stránku navštívili a nakúpili Upravte CPC alebo zlúčte užívateľov, ktorí už nakúpili alebo naopak sú pre Vás menej relevantní
  4. 4. Google Confidential and Proprietary ▶  Primárny cieľ ▶  Získanie nových zákazníkov ▶  Zvýšenie konverzného pomeru ▶  Sekundárny cieľ ▶  Odlíšenie reklamných textov od konkurencie ▶  Zvyšovanie loajality zákazníkov Vyhľadávánie certifikátov konformity na internete (Francúzsko) Google Trends: bezplatný nástroj spoločnosti Google, ktorý umožňuje získať dáta o vyhľadávaní filtrované podľa zadaných kritérií (napr. lokalita, časové obdobie a pod.) Ciele kampane
  5. 5. Google Confidential and Proprietary Riešenie remarketingu vo vyhľadávaní ▶  Označenie ▶  Zákazníkov, ktorí začali nákupný proces ▶  Zákazníkov, ktorí vložili potrebné dokumenty ▶  Všetkých návštevníkov webu ▶  Zvýšenie CPC pre maximum zásahu ▶  Využitie upravených textových reklám ▶  Cielenie jednotlivých remarketingových skupín na základe kroku, kde opustili stránky Všeobecné príklady stratégií využítia remarketingových zoznamov vo vyhľadávaní Povedzme, že ste internetový predajca, ktorý predáva produkty pre záhradu. Pomocou využitia remarketingového zoznamu vo vyhľadávaní môžete zobraziť reklamu užívateľom, ktorí začali nákup, ale nedokončili. Taktiež sa ponúka možnosť zobrazovať cielené reklamy užívateľom, ktorí na Vašich stránkach už nakúpili napr. záhradnú zeminu a viete im ponúknuť ďalšie produkty, ktoré by ich mohli tiež zaujímať. . Viac o možnostiach prispôsobenia reklám na základe remarketingových zoznamov nájdete v nápovede AdWords.
  6. 6. Google Confidential and Proprietary Výsledky remarketingovej kampane ▶  Remarketingová kampaň zaznamenala o 128% vyššiu mieru konverzií v sledovanom období oproti kampaniam vo vyhľadávaní ▶  Miera prekliku bola o 92% vyššia oproti klasickým kampaniam vo vyhľadávaní ▶  Cena za konverziu bola o 56% nižšia oproti vyhľadávaniu a o 51% nižšia oproti remarketingovým kampaniam v reklamnej sieti Google $* * Sledované obdobie 8.1.2013- 28.2.2013 za krajiny FR, BE, CH a LUX. ** Porovnávané dáta z obidvoch kampaní nezahřňajú brandové výrazy. 1/7/13 1/14/13 1/21/13 1/28/13 2/4/13 2/11/13 2/18/13 2/25/13 Vyhľadávanie Remarketing vo vyhľadávaní Počet konverzií vo vyhľadávaní (neobsahuje brandové výrazy)
  7. 7. Google Confidential and Proprietary Zhrnutie a ďalšie kroky ▶  Vytváranie ďalších špecifických remarketingových zoznamov a kombinácií s vhodnou komunikáciou ▶  Experimentovanie s dĺžkou platnosti jednotlivých remarketingových zoznamov ▶  Rozšírenie kampaní aj na ďalšie trhy „Radi budeme experimentovať aj s inými formami online reklamy, pokiaľ uvidíme reálny dopad na náš biznis. Predpokladáme, že nakoľko sme v podstate e-shop, budeme sa snažiť rozvíjať náš biznis ruka v ruke s najnovšími poznatkami z online marketingu.“ Michal Matys, konateľ EuroCoc „Pri výkonových kampaniach sú ciele jednoznačné: rozšírenie zásahu, zlepšenie konverzného pomeru, viac objednávok, spokojnejší klient. Vďaka novým možnostiam cielenia reklamy môžeme účinnejšie prepojiť ľudí vyhľadávajúcich produkt s firmou, ktorá tento produkt dodáva.“ Filip Pacalaj, špecialista online marketingu v B2B Group
  8. 8. Google Confidential and Proprietary O EuroCoc EuroCoc sa venuje online predaju certifikátov konformity na nové aj ojazdené vozidlá. Klientela je rozdelená do B2B segmentu (auto predajcovia, díleri ojazdených vozidiel a lízingové spoločnosti) a B2C segmentu (najmä individuálni dovozcovia). Medzi rokmi 2005 a 2008 platil na Slovensku zákon, ukladajúci individuálnym importérom povinnosť predkladať pri dovezení vozidla certifikát konformity (COC). Keďže ten sa dal zohnať spravidla lacnejšie zo zahraničia a bolo ho treba prekladať do slovenčiny, bol zriadený portál www.coc.sk – prvý internetový obchod s COC certifikátmi na Slovensku. Po zmene zákona v roku 2008, kedy bola na Slovensku zrušená povinnosť predkladať pri dovezení áut COC certifikáty, bolo nutné začať sa obzerať po zahraničí. Viac o EuroCoc na www.eurococ.eu/en O B2B GROUP Agentúra B2B GROUP ponúka služby v online marketingu od roku 2006. V súčasnosti ju tvorí tím 15 certifikovaných špecialistov na PPC reklamu, ktorí z Česka a Slovenska spravujú kampane cielené na väčšinu európskych a niekoľko zámorských krajín. Svojim klientom pomáha rozdeliť rozpočty určené na propagáciu: bannermi posilňuje povedomie o značke, odkazmi vo vyhľadávačoch a optimalizovaním webu zefektívňuje fungovanie e-shopov. Zvláštne poslanie vidí v pomoci lokálnym exportérom uplatniť sa na zahraničných trhoch. Podrobnejšie o tíme, klientoch a službách sa dozviete na www.b2bgroup.sk O spoločnosti Google Inovatívna vyhľadávacia technológia spoločnosti Google umožňuje každodenný prístup k informáciam miliónom ľudí po celom svete. Google založili v roku 1998 Larry Page a Sergey Brin, dvaja študenti univerzity v Stanforde a dnes má predné postavenie na všetkých hlavných globálnych trhoch. Model cielenej reklamy, ktorý Google ponúka svojim zákazníkom, poskytuje firmám všetkých veľkostí meratelné výsledky a zároveň rozširuje možnosti internetu pre samotných užívateľov. Pre viac informácií navštívte: www.google.sk, adwords-sk.blogpost.com, www.google.com/ +GoogleSlovensko

×