Timss group

684 views

Published on

Isu-isu semasa TIMSS

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Timss group

 1. 1. SME 6044CONTEMPORARY ISSUES INMATHEMATIC EDUCATION
 2. 2. 123
 3. 3. TIMSS (TRENDS INMATHEMATICAND SCIENCES STUDENT)
 4. 4. TIMSS atau nama penuhnya Trends In International Mathematics and Science Study, merupakan kajian oleh IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) yang berpusat di Amsterdam, Belanda
 5. 5. LATAR BELAKANG TIMSS merupakan laporan yang membandingkan prestasi pencapaian matematik dan sains para pelajar sesebuah negara di peringkat dunia dan perbandingan ini dijalankan setiap empat tahun iaitu, 1995, 1999,2003, 2007, 2011 dan seterusnya.Mula dilaksanakan pada tahun 1995, TIMSS melaporkan setiapempat tahun terhadap pencapaian pelajar gred 4 dan gred 8. Back to school
 6. 6. LATAR BELAKANGBeberapa negara yang mengambil bahagian dalam TIMSS2011 mempunyai data trend seluruh penilaian dari 1995hingga 2011.TIMSS 2011 adalah kelima dalam siri IEA.Penilaian dilakukan ke atas pelajar – pelajar dari tahun 4 dantingkatan 2. Back to school
 7. 7. LATAR BELAKANGData – data yang diperolehi melalui hasil kajian TIMSS,menunjukkan tahap pencapaian pelajar-pelajar tahun 4dan tingkatan 2 dalam matematik peringkat antarabangsa. Back to school
 8. 8. PENYERTAAN TIMSS1995 1999 2003 2007 201141 38 46 59 77 Back to school
 9. 9. OBJEKTIFTujuan TIMSS adalah untuk mengukur prestasi pencapaian matematik dan sains para pelajar dari tahun 4 dan tingkatan 2 di peringkat antarabangsa DANPenilaian pencapaian pelajar antarabangsa bertujuan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran dalam matematik dan sains. Back to school
 10. 10. Kajian TIMSS membuka peluang kepada negara Malaysia untuk mengetahui potensi dan prestasi pelajar Malaysia dalam kalangan negara-negara peserta. Back to school
 11. 11. Kementerian Pendidikan Malaysia juga boleh menggunakan hasil kajiannya ini untuk menilai dan menentukan keberkesanan kurikulum matematik dan sains yang sedang digunakan di sekolah-sekolahRumusan hasil kajian TIMSS turut memberi peluang kepada Kementerian Pendidikan Pelajaran untuk peningkatan mutu kurikulum dan sistem pendidikan. Back to school
 12. 12. ITEM-ITEM PENILAIAN TIMSSKandungan item dan taraf ujian Matematik dan Sains antarabangsa ini diselaraskan untuk negara-negara yang menyertai penilaian tersebut (dengan persetujuan negara itu sendiri) bagi membolehkan perbandingan dibuat tentang tahap dan trend pencapaian Matematik dan Sains pelajar Gred 8 (Tingkatan 2). Back to school
 13. 13. Penilaian Domain Kandungan dan Domain Kognitif di Gred Keempat dan Kelapan DOMAIN KANDUNGAN GRED 4 GRED 8Number NumberGeometric Shapes and Measures AlgebraData display Geometry Data and Chance Back to school
 14. 14. Penilaian Domain Kognitif di Gred Keempat dan KelapanDomain pertama, mengetahui, merangkumi fakta, konsep, dan prosedur pelajar perlu tahu, manakalayang kedua, memohon,memberi tumpuan kepada keupayaan pelajar untuk menggunakan pengetahuan dan konsep memahami untuk menyelesaikan masalah atau menjawab soalan.Domain ketiga merangkumi, penaakulan, melampaui penyelesaian masalah rutin ,merangkumi situasi yang Back to tidak dikenali, konteks yang kompleks, dan pelbagai school masalah.
 15. 15. Bench MarkSkor yang diperolehi oleh negara-negara yang menyertai TIMSS akan menentukan kedudukan mereka di peringkat antarabangsa. Pencapaian prestasi dinilai mengikut: Back to school
 16. 16. Bench MarkAdvanced Benchmark (625) – Pelajar boleh mengatur dan membuat kesimpulan daripada maklumat, membuat generalisasi dan menyelesaikan masalah bukan rutin.High Benchmark (550) – Pelajar boleh memohon pemahaman dan pengetahuan mereka dalam pelbagai situasi yang agak Back to kompleks.. school
 17. 17. Bench MarkIntermediate Benchmark (475) – Pelajar boleh memohon pengetahuan matematik yang asas dalam situasi yang berterus terang.Low International Benchmark(400) –Pelajar mempunyai pengetahuan nombor bulat dan perpuluhan, operasi dan graf asas. Back to school
 18. 18. Bench MarkIntermediate Benchmark (475) – Pelajar boleh memohon pengetahuan matematik yang asas dalam situasi yang berterus terang.Low International Benchmark(400) –Pelajar mempunyai pengetahuan nombor bulat dan perpuluhan, operasi dan graf asas. Back to school
 19. 19. PENCAPAIAN SKOR • Jadual dibawah menunjukkan prestasi pelajar di dalam kajian TIMSS 1999 hingga TIMSS 2007: • Skor Purata Mata Pelajaran MatematikTIMSS BAHASA SKOR KEDUDUKAN NEGARA1999 MELAYU 519 162003 MELAYU 508 102007 MELAYU 474 20 Back to school INGGERIS2011
 20. 20. (1) Pencapaian tinggi negara yang menggunakan bahasa keluarga sebagai bahasa ujian. (2) Pencapaian rendah negara yang tidak menggunakanbahasa keluarga atau menggunakanbahasa kedua sebagai bahasa ujian
 21. 21. KESAN PENGGUNAAN BAHASA KELUARGA TERHADAP PENCAPAIAN TIMSS 2007Negara % Pelajar yg kerap % Sekolah dimana 90% 2007 menggunakan bhs ujian di pelajar menggunakan rumah bahasa ujian di sekolah1. China Taipei 83 40 5982. Korea 95 100 5973. Singapura 47 7 5934. Hong Kong 91 1 5725. Jepun 98 69 570Skala Purata TIMSS 50019. Italy 99 69 48020. Malaysia 64 38 47444. Kuwait 67 92 35445. El Salvador 97 99 34046. Saudi arabia 72 90 32947. Ghana 31 1 30948. Qatar 72 88 307
 22. 22. KAJIAN LITERATUR Pelajar menghadapi Perlaksanaan pelbagai masalah dalam pengajaran Sains dan kemahiran mengira dan Matematik dalam menyelesaikan masalah bahasa Inggeris (Mohd Sarif dan Abdul Razak, 1996; menambah satu lagi Abedi, Lord and Plummer, 1995; masalah kepada pelajarCocking and Chipman 1998; Madison, 1990). (Mohini, 2008; Aziz, 2004)
 23. 23. • pembelajaran dan pentaksiran English Language Learner dengan menggunakan bahasa Inggeris telah menyekat pencapaian pelajar dalam Abedi (2006) matematik. Stansfield • mencadangkan penggunaan bahasa ibunda sebagai (1996) bahasa pengujian untuk mengatasi masalah tersebut. • menterjemahkan item ujian daripada bahasa Inggeris kepada bahasa ibunda tidak memberi manfaat kepada pelajar sekiranya bahasa pengantar adalah Abedi (2006) bahasa Inggeris. • item dalam bahasa ibunda telah mengelirukan pelajar yang mempelajari konsep dalam bahasa Inggeris kerana Lord (1980) mereka mungkin tidak biasa dengan terminologi yang digunakan
 24. 24. UNESCO menyokong bahasa UNESCO menyokong sebagai satu pendidikan komponen penting dwibahasa di semua pendidikanUNESCO menyokong peringkat pendidikan antarabudayapengajaran bahasa sebagai satu medium dalam rangkaibunda sebagai medium untuk mempromosi, mendoronguntuk memperbaiki baik persamaan sosial pengertian antarakualiti pendidikan dengan mahupun gender dan kumpulancara meningkatkan sebagai suatu asas penduduk yangpengetahuan dan dari masyarakat berbeza danpengalaman para pelajar pelbagai bahasa menjamin rasadan guru. hormat terhadap hak-hak asasi *Sumber : UNESCO (2003)
 25. 25. 1. PPSMI telah termaktub sebagai keputusandasar kerajaan Malaysia di bawah pentadbiranTun Dr Mahathir bin Mohamad2. Bermula pada sesi persekolahan 2003 Menimbulkan polemik dan ketegangan di kalangan masyarakat (PEMBINA) 1. Bertentangan dengan semangat perlembagaan Persekutuan Perkara 2. Bertentangan dengan Akta Bahasa Kebangsaan Menyebabkan keputusan ujian TIMSS (2007) merudum
 26. 26. Contoh Soalan TIMSS Joe knows that a pen costs 1 zed more than a pencil. His friend bought 2 pens and 3 pencils for 17 zeds. How many zeds will Joe need to buy 1 pen and 2 pencils Negara Peratus Kredit Penuh China Taipei 68%Purata Antarabangsa 18% Malaysia 14%
 27. 27. In this diagram, CD=CE. What is the value of x? • A. 40 B. 50 • C. 60 D.70 Negara Peratus Kredit Penuh Singapura 75% Malaysia 36% Purata Antarabangsa 32%
 28. 28. 1. Kajian dan pemantauan danpelaksanaan PPSMI2. Meja bulat PPSMI 8 Julai 2009 Kabinet memutuskan pelaksanaan MBMMBI Pemansuhan PPSMI Menteri Pelajaran Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 8 Julai 2009
 29. 29. • Meletakkan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan • Bahasa rasmiMEMARTABATKAN • Bahasa ilmuBAHASA MELAYU • Bahasa pengantar • Bahasa perpaduan • Memperkukuh penguasaan Bahasa Inggeris MEMPERKUKUH sebagai bahasa yang wajib dipelajariBAHASA INGGERIS • Bahasa ilmu • Bahasa komunikasi Sumber : KPM
 30. 30. Fadhlina (2008), kompetensi mengikutistilah yang digunakan dalam standartGuru Malaysia membawa maksudkemahiranljjjjjjj professional guruberdasarkan amalan profesionalisme,pengetahuan , kefahaman dankemahiran pengajaran danpembelajaran.
 31. 31. Menurut Spitzbeg (1991) ,modelinterpersonal kompetensimengandungi tiga kompenaniaitu motivasi , pengetahuan dankebolehan berinteraksi di antaradua pihak semasa perbualan.
 32. 32. Tahap pendidikan dan Kaedah pengajaran pengalaman yang dan pembelajaran dimiliki oleh guru yang dilaksanakan.
 33. 33. • Proses /teknik mengajar, proses kegiatan belajar dan segala yangKaedah berkaitan dengan mengajar. Pengajaran merupakan aktiviti/ prosesPengajaran bertujuan menukar tingkah laku dan kelakuan untuk mendapatkan pengetahuan baru.Kaedah • Satu siri tindakan yang sistematik untuk mencapai suatu objektifPengajaran pengajaran dalam jangka masa pendek.
 34. 34. -Pelajar dilibatkan - Isi pengajaransecara aktif dalam - Guru selalu dikaitkandenganproses pengajaran memberi galakan pengetahuan dan - Guru dan ransangan pengalaman menggunakan kepada pelajar pelajar. pelbagai kaedah -Guru mewujudkan - Pengajaran guru suasana demokratik dalam hendaklah dalam bilik darjah. menyampaikan terancang pengajaran
 35. 35. Menurut Gagne, Bringgs and Weger (1992) Menarik perhatian Menyatakan objektif pelajaran Meransang proses mengingat yang pelajaran lepas Bahan bantu mengajar
 36. 36. Memberi bimbingan dantugasan Membuat penilaian Mengembangkan pengetahuan pelajar.
 37. 37. TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY (TIMSS)SIKAP PELAJAR TERHADAP MATEMATIK UNDERSTANDING THE GAP IN MATHEMATICS ACHIEVEMENTS OF MALAYSIAN STUDENTS Noor Azina Ismail University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia Sumber: Journal of Educational Research; May/June 2009, Vol.102 Issue 5, p389-394, 6p, 2 charts
 38. 38. TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY (TIMSS)SIKAP PELAJAR TERHADAP MATEMATIK Ringkasan: • Malaysia menduduki tempat ke-10 dari 43 negara dari hasil dapatan TIMSS 2003. • Menurut I. V. S. Mullis, M. O. Martin, E. J. Gonzalez, & S. J. Chrostowski,2004 dipetik dari jurnal Noor Azina Ismail, pencapaian Matematik pelajar di Malaysia bergantung kepada: 1. Keyakinan diri mempelajari Matematik 2. Mempunyai buku yang banyak di rumah 3. Kerap menggunakan komputer 4. Bukan berbangsa Melayu
 39. 39. TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY (TIMSS)SIKAP PELAJAR TERHADAP MATEMATIK Tujuan kajian: • Mangenalpasti faktor yang membezakan pelajar berpencapaian tinggi dan rendah di kalangan pelajar Malaysia. • Mengenalpasti hubungan antara pencapaian Matematik dengan faktor-faktor yang dikaji. (keyakinan diri, bilangan buku di rumah, penggunaan komputer & bahasa)
 40. 40. TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY (TIMSS)SIKAP PELAJAR TERHADAP MATEMATIK Keputusan: • 69% ibu bapa tamat pengajian di peringkat menengah sahaja. • 65% berazam menamatkan pengajian di universiti. • 1/3 pelajar kadang-kadang atau tidak bercakap bahasa ujian di rumah. • 39% berkeyakinan mempelajari Matematik • 78% menghargai subjek Matematik
 41. 41. TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY (TIMSS)SIKAP PELAJAR TERHADAP MATEMATIK Kesimpulan & Cadangan: Faktor utama pencapaian Matematik di kalangan pelajar Malaysia: • Keyakinan diri mempelajari Matematik • Kekerapan menggunakan komputer • Bahasa • Bilangan buku di rumah
 42. 42. TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY (TIMSS)SIKAP PELAJAR TERHADAP MATEMATIK 1. Keyakinan diri mempelajari Matematik: • Indeks keyakinan = pencapaian • Cadangan kepada guru: i. Menunjukkan sikap yang positif terhadap Matematik. ii. Memperbaiki strategi pengajaran
 43. 43. TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY (TIMSS)SIKAP PELAJAR TERHADAP MATEMATIK2. Kekerapan menggunakan komputer: • Pelajar yang kerap menggunakan komputer mendapat markah lebih dari markah purata antarabangsa. • Cadangan: i. Ibu bapa membeli komputer dan menggalakkan mereka menggunakannya untuk tujuan pembelajaran. ii. Guru memaksimumkan penggunaan komputer dalam P&P.
 44. 44. TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY (TIMSS)SIKAP PELAJAR TERHADAP MATEMATIK 3. Jumlah buku di rumah: • Cadangan: i. Ibu bapa membeli lebih banyak buku ilmiah terutamanya Matematik. ii. Sekolah dan pihak terbabit perlu memperbanyakkan buku-buku dan rujukan terkini di perpustakaan.
 45. 45. TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY (TIMSS)SIKAP PELAJAR TERHADAP MATEMATIK 4. Bahasa: • Pelajar yang bercakap bahasa ujian tidak ramai mendapat markah melebihi markah purata antarabangsa. • Ujian bagi kajian TIMSS 2003 menggunakan bahasa Melayu. • Pencapaian pelajar bangsa Cina dan India lebih baik dari bangsa Melayu. • Cadangan: Kajian kelemahan pelajar Melayu dalam Matematik.
 46. 46. TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY (TIMSS)SIKAP PELAJAR TERHADAP MATEMATIKTIMSS 2007 Sikap kebanyakan pelajar terhadap Matematik Nilai yang diletakkan bagi subjek Matematik bagi membantu mereka memperbaiki kehidupan mereka Keyakinan mempelajari Matematik
 47. 47. TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY (TIMSS)SIKAP PELAJAR TERHADAP MATEMATIK Keyakinan Mempelajari Matematik 1 TIMSS membina Index of Students’ Self- Confidence in Learning Mathematics (SCM). 2 Hasil (Kajian ke atas pelajar gred 8): Tahap Indeks Pencapaian purata Tinggi: 43% 492 Sederhana: 37% 433 Rendah: 20% 412
 48. 48. TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY (TIMSS)SIKAP PELAJAR TERHADAP MATEMATIK Keyakinan Mempelajari Matematik 3. Pencapaian Malaysia: Tahap Indeks Peratusan Beza % Markah Indeks dengan Purata TIMSS 2003 Tinggi 27% -11 521 Sederhana 50% +5 458 Rendah 23% +6 453
 49. 49. Dialu-alukan melayari blog kamihttp://www.clouds-strife.blogspot.com/

×