rph pepejal geometri tingkatan 1

5,216 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,216
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
133
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

rph pepejal geometri tingkatan 1

  1. 1. Mata pelajaran : MatematikHari : RabuMasa : 1.05 petang – 1.40 petang( 35minit)Tarikh : 10 Oktober 2012Tingkatan : 1 MaimunahBilanganpelajar : 36 orangTopik : Bab 12 :PepejalgeometriSubtopik : 12.1 :Kubusdankuboid 12.1.1 :PepejalgeometriObjektifpembelajaran : i. MemahamicirigeometrikubusdankuboidHasilpembelajaran : Padaakhirpembelajaran, pelajarakandapat : i. MengenalpastipepejalgeometriKaedahpengajaran : MembuatrefleksiStrategipengajaran : PenyoalandanmemberikanlatihanPengetahuansediaada : Pelajarpernahmelihatbentuk-bentukkiubdankuboidBahanbantumengajar : Pen marker berlainanwarna, papanputih, lembarankerja, slide powerpointKBKK : Mengenalpasti, membuatperbandingan, menjana idea, membuatanalisisdanmensintesissertamembuatkeputusan.Nilaimurni : Bersungguh-sungguh, berdikari, menghargaimasa, berani, yakin, memberitumpuan, bekerjasamadantolong- menolong
  2. 2. Aktiviti Strategi/Kaeda h/ Bahan BantuLangkah Isi pelajaran Peranan guru Perananpelajar Mengajar/KB KK/Nilaimurn iLangkah 1 Guru menunjukkan Guru Pelajarmemberiresp Kaedah:Set video memintapelajarmemberik onsterhadappertany Menjana ideainduksi tentangbangunan- anpandanganmasing- aan guru. BBM:(5minit) bangunankepadapelaj masingtentang video yang papanputih, ar. merekatonton video, Pelajarmelihatbentu pepejalgeometri Guru Guru k- KBKK: menunjukkanbentuk- menunjukkanbentuk- bentukpepejalgeom Menjana idea bentukpepejalgeomet bentukpepejalgeometrikep etri yang danmembuatan ri adapelajar. ditunjukoleh guru. alisis. Nilaimurni: Pelajarmendengarp Memberitumpu enerangan guru. andantolong- Guru mengaitkan video menolong. tersebutdengantopikpadah ariiniiaituPepejalGeometriLangkah 2 12.1Kubusdankuboid Guru Pelajarmemberitum BBM :Perkemba menerangkankepadapelaja puanterhadappenera papanputih,nganpeng 12.1.1 rmengenaibentuk 2 ngan guru slideajaran (20 Pepejalgeometri dimensi. danmencatat nota- powerpoint,minit) nota penting. kertasmahjung - Guru Pepejalgeometriiala menerangkankepadapelaja KBKK: hbentuktigadimensi rmengenaibentuk 3 Mengenalpastid dimensi. anmembuatperb - andingan. Bentukduadimensih Guru anyamempunyaipan menerangkanmaksudpepej Nilaimurni: jangdanlebar algeometrikepadapelajar. Yakin, memberitumpu - Guru an, tolong- Bentuktigadimensi menunjukkanbentuk- menolong, mempunyaipanjang, bentukpepejalgeometrikep Pelajarmenjawabso kerjasama, lebar da tinggi adapelajar. alan yang diberi guru. Guru memberiduasoalankepada
  3. 3. pelajaruntukdijawab. Soalan 1 : Namakanbentukbagiobjek berikut Soalan 2 : Namakanbentukbagiobjek berikut : Pelajarbangundanm emberijawapanmere kakepada guru Guru memanggilpelajarsecarara wakuntukmemberijawapa nkepada guruLangkah 3 Mengaplikasikanpen Guru Pelajarmenjawabso KBKK:Penilaian getahuantentangkons memberisoalanlatihankep alanlatihan yang Membuatanalisi(5minit) ep adapelajar diberi guru. sdanmensintesi (Rujuklampiran 1) s Guru memberimasa Nilaimurni: 3minitkepadapelajaruntuk Berdikaridanme menjawabsoalan. nghargaimasa Pelajarmembincang Guru kanjawapandengan membincangkanjawapand guru. enganpelajar.Langkah 4 Ringkasanpengajaran Guru Pelajarmemberipen KBKK:Penutup memintapelajarmembuatr dapatmasing- Membuatanalisi(5 minit) efleksitentangapa yang masingtentangapa sdanmensintesi telahdipelajaripadahariini. yang s Guru telahdipelajari. memilihpelajarsecararawa Nilaimurni: kuntukmemberipandangan Bersungguh- danrefleksi. sungguh Pelajarmemberiperh Guru atianterhadappenera memberipenegasanterhada ngan guru.
  4. 4. papa yang telahdipelajarihariini. Pelajarmembuatkerj arumah yang Guru diberioleh guru di memberikerjarumahkepad rumah apelajar,latihan 12.1soalan 1 dan 2. (RujukbukuteksMatemati kTingkatansatumukasurat 243)Lampiran 1Namakanbentukbagisetiapobjekberikut : a) b) c)

×