Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Minit curai pbs tingkatan 3

682 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Minit curai pbs tingkatan 3

  1. 1. Minit curai pada 26/1/2014 di SK Angkatan Tentera, Kebun Teh. Pentaksiran Di peringkat menengah rendah Aturcara 1. Pentaksiran Menengah Rendah 2. Instrumen Pentksiran Pusat 3. Pengoperasian Pentakiran Peringkatan Menengah Rendah Kohort Pertama 20122014 Perkara Kohort 1 2012-2014 Pentaksiran terdapat 2 jenis : 1. Akademik (pusat & sekolah) 2. Bukan akademik (PJSK & Sukan, psikometrik) Item penilaian PMR : 1.Pentaksiran sekolah 2.pentaksiran pusat 3.pentaksiran PAJSK 4.Pentaksiran psikometrik Pentaksiran pendidikan : 1. Dapatkan maklumat 2. Tahu, boleh buat, boleh amalkan. 3. Buat keputusan, memperbaiki dan mempeetingkatkan pembelajaram. Cara pentaksiran : 1. Kurang formal 2. Formal Kompenan pentaksiran sekolah : 1. 2. 3. 4. Pentaksiran rujukan standard Dirancang, dibina, ditadbir di sekolah. Diperiksa, direkod, dan dilapor oleh guru. Formatif dan sumatif. Penyampai Catatan
  2. 2. Komponen PAJSK : 1. SEGAK 2. KOKURIKULUM Badan beruniform Kelab dan persatuan Sukan dan permainan 3. EKSTRA KURIKULUM Kompenan psikometrik: 1. Ujian aptitude 2. Inventori personality Pelaksanaan Pentaksiran Pusat (PP) 1. Surat pekeliling LPM bil 2 Tahun 2011 2. Surat siaran LPM bil 8 Tahun 2013 Kompenan pentaksiran pusat 1. Pentaksiran autentik 2. Pelengkap Pentaksiran sekolah 3. Intrumen yang setara 4. Pengetahuan, kemahiran dan nilai. 5. Elemen KBAT. Strategik PP 1. Kepelbagaian instrument 2. Format dana tugasan 3. Peraturan penskoran 4. Jadual pentaksiran 5. Jaminan kualiti Insrimen pentaksiran pusat 1. Ujian bertulis dan lisan
  3. 3. Bm dan bi 2. Ujian bertulis Matematik, sains dan lain bahasa 3. Pelbagai instrument Selain dari yang di atas. Strategik pelaksanaan PP 1. Merancang 2. Melaksana 3. Menskor 4. Mengred 5. Melapor Penyata keputusan bagi 4 kompenan PBS PP:akan dikeluarkan oleh LPM PS PAJSK PPsi :Dikeluarkan oleh sekolah. *rujuk lampiran. Penjaminan kualiti : 1. Penyelarasan 2. Pengesanan 3. Pementoran 4. Pemantauan Item ini menghalang dari berlaku ketidak adilan keputusan Instrumen PP : 1. Jenis instrumen : a. Bertulis 9 mp Objektif dan subjektif 2 jam
  4. 4. Silibus tingkatan 1-3 *rujuk lampiran. b. Lisan -Ujian bertutur 10-30minit Pentaksir luar Silibus t 1-3 Secafa individu. -Mendengar 30 minit Silibus t1-3 Pentaksir dalam. Secara individu. 2. Pelbagai instrumen: 7 instrumen spt tugasan bertulis, ujian amali, dll. *taklimat guru mp pd feb 2014. Isu-isu: Guru boleh guna buku aktiviti tetapi perlu disemak mengikut keperluan dan silibus PBS. Guru tidak boleh memberi markah ujian/peperiksaan kpd ibubapa. Pengoperasian: Pelaporan: komponen Tingkatan 1 *markah tidak dibawa. Tingkatan2 Tingkatan 3 Pentaksiran Pusat dilaksanakan berdasarkan mp yang terdapat dalam kurikulum dan yang ditawarkan di sekolah sahaja.(isu subjek bahasa arab dan KHB) dan surat makluman kpd ibubapa. Pentadbir perlu mahir 3 intrumen pentaksiran dan matapelajarannya.
  5. 5. Dokumen rujukan pelaksanaan PP : Jadual waktu ujian bertulis sumber laman web LP. Panduan pengurusan pentaksiran pusat (PPPP) Panduan penjaminan kualiti. Pendaftaran. Semua sekolah perlu mendaftar pelajar dan pendaftaran melalui apdm. Takwim *rujuk lampiran Isu-isu: Pdp berjln seperti biasa Pentaksiran mengambil berat ttg cuti Soalan/ tugasan mengikut kesesuai an Ujian bertulis -ujian ditanda oleh pemeriksa yang dilantik -ketua pengawas dan tim pengawas dari KPM -pengawas dilantik oleh sekolah. Ujian Lisan Mendengar: Dilaksanakan slps ujian bertulis. Dan boleh dibuat siding. Ujian Lisan Bertutur : Penjaminan Kualiti Dalaman Ujian pelbagai instrumen dan ujian lisan: Penyelarasan markah dari guru mp, guru KP, pentaksir luar. Pemantauan dari pentadbir. *rujuk lampiran.
  6. 6. Penjaminan kualiti pentaksir luar : *rujuk lampiran Latihan professional KPK, KPN, KPkw,PKw. Mesyuarat penyelaras KPK, KPN, KPkw,PKw. Pengurusan markah : key in markah dlm portal Hantar markah softcopy ke ppd. Jadual kemasukan markah pentaksiran markah. Keputusan pada disember tahun tersebut. *rujuk lampiran. Isu: Tiada system raking seperti sebelum ini. Ponteng, Pljr sakit atau kes khas instrumen dinilai mengikut pdp semasa, yg terlepas tidak dinilai. Guru bersalin, sakit: pentadbir perlu menggantikan segera Peranan sekolah dalam pementoran Menyediakan peralatan fizikal Melantik pengawas ujian bertulis. Peranan sekolah dlm instrumen pelbagai Memuatturun tugasan dan peraturan pemarkahan Mentadbir tugasan berdasarkan arahan dan jadual LP Memeriksa *rujuk lampiran. Peranan sekolah ujian lisan mendengar Menerima instrument Menyediakan Menjalankan Memeriksa
  7. 7. *rujuk lampiran. Peranan sekolah dalam ujian lisan bertutur Melantik guru mp bersama pentaksir luar KPK, KPN, KPkw,PKw.

×