Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ral·li fotogràfic Benissa 2015

253 views

Published on

Ral·li fotogràfic

Published in: Art & Photos
  • If you want to download or read this book, Copy link or url below in the New tab ......................................................................................................................... DOWNLOAD FULL PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download Doc Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

Ral·li fotogràfic Benissa 2015

  1. 1. 70 Rally foto ràfico Ios dias 13 y 14 de Noviembre ipreparados! ‘l’ AGRUPACIÒFOTOGRÀFICABENISSA J REGIDORIA DE JOVENTUT M NUNTAMÉNT DE BENISSÀ inscripciones en eI Casal Jove antes del 10 de Noviembre teléfono 965732352 plazas limitadas a 34 pctsonas
  2. 2. XVII RAL-Ll FOTOGRÀFIC Partid pants: lnscri cions: Programaciò: Nota: Expsîciò: m - -------------------------- -—— lNSCRIPClÒ-m- ------------------------ mèg Tots els afîcionats a la fotografia i la seva aventura. majors de 16 anys i menors fins a 12 anys. acompanyats per un adult. Fins al 10 de novembre al Casal Jove. de 9.30 h a 13.30 h. al carrer Francisco Sendra. 2. 1r. Telefon: 96 573 23 52. Correu casal’ove@a‘benissa. es Sera obligatori complir tot l'itinerari. Places limitades a 34 participants. lnscripcio 12 €. La concentracio sera el divendres 13 a les 20.00h al Casal Jove. on es farà la presentacio del ral-li i el programa. A continuacio s'iniciara el ral-li (aquest any no es pemocta). A l'endema es realitzaran fotografies fins a les 14.30 h. Els participants. en acabar. entregaran la targeta amb les fotos indicades. En el moment de l'ei><ida es lliurara un sobre indicant els llocs a fotografiar. Es farà una audiovisual amb les fotes del ral-li. Es lliurara un diploma acreditatiu. El material quedara en propietat de I'Ajuntament. El Ral-li es realitzara amb CAMERA DIGITAL. Els participants han de portar tot el necessari per a diversos tipus de fotografies inclosa llarga duracio. NOM l EDAT COGNOMS ADRECA LOCALITAT MAIL TELÈFON XVII RALLY FOTOGRÀFICO Partlclpantes: lnscri 'ones: Programaciòn: É Exposiciòn: É Todos los aficionados a la fotografia y su aventura. mayores de 16 arîos y menores hasta 12 arîos. acompafiados de un adulto. Hasta el 10 de noviembre en el Casal Jove. de 9.30 h a 13.30 h. en la calle Francisco Sendra. 2.19. Te| e’fono: 965732352. Correo casal‘ove@a‘benissa. es. Sera obligatorio cumplir todo el itinerario. Plazas limitadas a 34 participantes. Inscripcion 12 €. La concentracion sera el viernes 13 a las 20.00 h en el Casal Jove. donde se hara la presentacion del rally y el programa. A continuacion se iniciara el rally (este ano no se pernocta). Al dîa siguiente se realizaran fotografîas hasta las 14.30h. Los participantes. al finalizar. entregaran la tarjeta con las fotos indicadas. En el momento de la salida se entregara un sobre indicando los lugares a fotografìar. Se realizara un audiovisual con las fotos del Rally. Se entregara un diploma acreditativo. El material quedara en propiedad del Ayuntamiento. El Ral y se realizara con CAMARA DIGITAL. Los participantes han de traer todo lo necesario para diversos tipos de fotografia incluida larga duracion. n-INSCRIPCIÒN- NOMBRE Y EDAD APELLIDOS DIRECCIÒN LOCALIDAD MAIL TELÉFONO

×