Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Proje Yönetimi Notları
Aytekin ÖZEL
Proje



●

●

Benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç ortaya
çıkarmak için yürütülen geçici bir girişimdir.
Proje, bir ye...
Projenin Özellikleri



Her Proje;
•
Her proje benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç
oluşturur.
•
Bir projeye tek bir ki...
Bazı Proje Örnekleri



●
●

●
●

Yeni bir ürün ya da hizmet geliştirmek
Bir kuruluşun yapısında, personel
kadrosunda bir...
Proje X Operasyon



●
●

Operasyonlar «süre giden» ve tekrarlanan
Projeler «geçici» ve «özgün» dür.
Ortak Noktalar



Bazı yönleriyle birbirleriyle çakışan bu iki
kavramın ortak özellikleri şunlardır:


İnsanlar tarafınd...
Projenin Ana Elemanları



Proje, insan gücü ve diğer kaynakların belirli
bir bütçe ve süre dahilinde, belirli bir amaç
y...
Başarılı Projede Denge



Başarılı bir proje yönetimi, her üç kısıt için

Maliyet -

Zaman

-

Kapsam

belirlenen hedefle...
Proje Kısıtları



Zaman-Maliyet-Kapsam üçlü kısıtın da;









Zamanı azaltmak özelikle fazla mesai gerekiyorsa m...
Projelerin Sınıflandırılması










Projeler genel olarak, üretilecek mal veya
hizmetin yer aldığı sektöre göre ...
Projeler Niteliklerine Göre 3’e
Ayrılır



1-Yeni yatırım projeleri,
(Yeni yatırım projeleri, özellikle gelişmekte olan ü...
Proje Yönetimi Nedir?



●

●

●

Proje yönetimi;
bilgilerin, becerilerin, araçların ve
tekniklerin, projenin gereksiniml...
5 Süreç Grubu



Başlangıç
Planlama
Yürütme
İzleme ve
Kontrol Etme
Kapanış
Projelerin Yönetilmesi Neleri
İçerir?



●
●

●

Gereksinimlerin belirlenmesi
Projenin planlanması ve yürütülmesi
aşamala...
Projenin Birbiri ile Çekişen
Kısıtları Nelerdir?



●
●
●
●
●
●

Kapsam
Kalite
Zaman Çizelgesi
Bütçe
Kaynaklar
Risk
Projenin Kısıtlarının Değişmesi



●

●

Projenin kendine özgü koşullarından dolayı
kısıt faktörleri arasında değişiklik ...
Proje Yönetimi, Program Yönetimi,
Portföy Yönetimi İlişkisi



●

●

●

Gelişmiş proje yönetimi organizasyonlarında
proje...
Portföy Yönetimi



●

●

Portföy, stratejik iş hedeflerine ulaşmak için
etkin yönetim yapmak amacı ile bir araya
getiril...
Portföy Yönetimi



●

●

●

Bir ya da daha fazla portföyün merkezi yönetimi
anlamına gelir.
Belirli stratejik iş hedefle...
Proje, Program ve Portföy
Karşılaştırma



PROJELER

PROGRAMLAR

PORTFÖYLER

Kapsam

Projelerin tanımlanmış
hedefleri var...
Program Yönetimi



●

●

●

Tek tek yönetildiğinde sağlanamayan fayda ve
kontrolü elde etmek için koordinasyon içerisind...
Program Yönetimi



●

●

Bir programın içindeki projeler, ortak bir
sonuç ya da kolektif bir kapasite açısından
birbiri ...
Program Yönetimi



●
●

Projelerin karşılıklı bağımlılıklarına odaklanır.
Projelerin yönetilmesi için optimal yaklaşımın...
İletişim Uydusu Sisteminin
Devreye Sokulması (Program
Örneği)
Program örnek; yeni bir


●

●

iletişim uydusu sisteminin
...
Projeler ve Stratejik Planlama


●

Projeler, organizasyonun stratejik planına
ulaşmak için bir yol olarak değerlendirile...
Projeler ve Stratejik Planlama


Proje Yönetim Ofisi


Projeler ve Stratejik Planlama



• Projeler, organizasyonun stratejik planına
ulaşmak için bir yol olarak değerlendirile...
Proje Yönetim Ofisi



●

●



Kendi alanına giren projelerin merkezi olarak
ve koordinasyon içinde yönetimiyle bağlant...
Proje Yönetimi



●

●

●

PYO nun desteklendiği veya yönettiği projeler
arasında bir arada yönetilmeleri dışında bir bir...
PYO nun PJY leri
Desteklemeleri



• PYO'nun idare ettiği tüm projelerde ortak kullanılan
kaynakların yönetilmesi;
• Proj...
PJY ler ve PYO lar Arasındaki
Farklar



●

●

●

Proje yöneticisi belirlenmiş proje hedeflerine odaklanırken
, PYO iş he...
Proje Yönetimi ve Operasyon
Yönetimi



●



●

Organizasyonlar,
aynı
ürünü
üreten
aktiviteleri sürekli olarak yürüten y...
Projelerin Ürünün Yaşam Döngüsü
ile Kesişmesi



●
●

●

●

Her bir kapanış aşamasında;
Yeni bir ürün geliştirirken, bir ...
Operasyon ile Proje Temel
Farkı



●

●

Operasyonların doğaları gereği süreklilik arz
etmelerine
karşılık
projeler
geçic...
Proje Yöneticisinin Rolü


Proje Yöneticisinin Rolü



●

●

●

Proje yöneticisi, projeyi yürüten organizasyonun,
proje hedeflerine ulaşılması görev...
Proje Yöneticisinin Sahip Olması
Gereken Özellikler



●

●

●

BİLGİ:Proje yöneticisinin proje yönetimi
hakkında bilgi s...
Çevresel İşletme Faktörleri



●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

Organizasyonel kültür, yapı ve süreçler
Devlet yada sektör stan...
Proje Yaşam Parametreleri


Proje Yaşam Döngüsü


Proje Yaşam Döngüsü ve
Organizasyon



●

●

Proje yaşam döngüsü, genellikle sıralı ve bazen iç içe
geçen proje fazları g...
Proje Yaşam Döngüsü Boyunca
Maliyet ve Personel Düzeyleri


Proje Süresine Bağlı Olarak
Etkilerin Azalması


Ürün ve Proje Yaşam Döngüleri
Arasındaki İlişkiler



●

●





Ürün yaşam döngüsü, genellikle,
organizasyonun imalat v...
Projenin Fazları



●

●

●

●

Bir proje fazı, bir proje yönetimi süreç
grubu değildir.
Fazlı yapı, yönetimi, planlamayı...
Yaşam Döngüsü Boyunca Proje
Yönetişimi



●

●
●

●

Proje yönetişimi, projeyi kontrol etmek ve proje başarısı için kapsa...
Fazlar Arası İlişkiler



●

●

Projeler çok fazlı olduğunda fazlar, projenin
uygun şekilde kontrol edilmesini ve istenen...
Fazlar Arası 3 Temel İlişki Türü



●

●
●

Sıralı, bir önceki fazın bitmesi gereken
müteselsil fazlar
İçi içe geçmiş faz...
Müteselsil Fazlar (3 Fazlı bir
örnek)


İç İçe Geçmiş Fazlar


Belirsiz Fazlar Olduğu Halde
Başlayan Projeler



●

Belli bir zamanda sadece bir faz başlamış
olur ve bir sonraki faz iç...
Proje ile Operasyonel İş



●

Organizasyonlarda gerçekleştirilen işler proje
ya da operasyon çalışması olarak
sınıflandı...
Proje ile Operasyonel İş
Karşılaştırması



●

●

Temel Fark
Operasyonların sürekli olması ve tekrarlanan
ürünler, hizmet...
Paydaşlar



●

●

Paydaşlar, projeye aktif olarak katılan ya da
projenin yürütülmesinden ya da
tamamlanmasından olumlu y...
Paydaşlar ve Proje Arasındaki
İlişki


Proje Paydaşları



●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Müşteriler/Kullanıcılar
Sponsor
Portföy Yöneticileri
Program yöneticileri
Proje...
Organizasyon



Üst yönetimin onay vermesiyle proje
faaliyetlerine başlanır.
Ancak daha önceden proje ekibinin seçilmiş v...
Proje Yönetiminde
Organizasyon



Karmaşık yapıda uzun süreli büyük projelerin
gerçekleştirilmesi farklı uzmanlık alanlar...
Proje Organizasyonu





Sorunları çözebilme deneyimi



Değişen duruma çabuk uyabilme



İlerlemenin ve harcamaların ...
Organizasyonun Proje Üzerindeki
Etkisi



●

●
●
●

Ortak vizyonlar, değerler, normlar, inançlar ve
beklentiler
Politikal...
Organizasyonun Proje Üzerindeki
Etkisi



Organizasyon yapısı bir çevresel işletme faktörüdür. Temel organizasyon
yapılar...
Geleneksel Yönetim



Projelere, proje yöneticisi veya yöneticilerinin
atanmasına karar vermek, geleneksel
yönetimin mode...
Projenin Kapsamına Göre
Organizasyonlar








Saf (arı) proje organizasyonu
Kurmay proje organizasyonu
Proje grubu ...
Fonksiyonel Organizasyon


Zayıf Matris


Dengeli Matris


Güçlü Matris


Proje Bazlı Organizasyon


Karma Organizasyon


Organizasyonel Süreç Varlıkları



●

●

●

●

Organizasyonel süreç varlıkları, projeye dahil olan
organizasyonların bazı...
Organizasyonel Süreç 2
Kategori



1.
●

●

●

●

Süreçler ve prosedürler

Organizasyonun standart süreçleri, örneğinstan...
Bir Proje İçin Proje Yönetim
Süreçleri



●

●

Proje
yönetimi, bilgilerin, becerilerin, araçların ve
tekniklerin, projen...
Süreç



●

Süreç, önceden
belirlenmiş bir ürün,
sonuç ya da hizmete
ulaşmak için yerine
getirilen birbiri ile
bağlantılı...
Projenin Başarılı Olabilmesi İçin
Yapılması Gerekenler



●

●

●

●

Proje hedeflerine ulaşmak için gerekli ve uygun
ola...
Proje Süreçleri



1.

Proje Yönetim Süreçleri

Beceri ve yeteneklerin uygulanmasında kullanılan
araç ve
teknikler..
2.

...
Proje Süreçleri



●

●

●

Ürüne yönelik süreçlerin de proje yöneticisi
tarafından göz ardı edilmemesi gerekir.
Proje yö...
Proje Yönetimi Süreç Grupları



1.

2.

3.

4.

5.

Başlangıç Süreçleri Grubu: Yeni bir proje ya da mevcut bir projenin
...
PJ Yönetimi Süreç Etkileşimleri



●

Proje Yönetimi Süreç Grupları
Bir Fazda ya da Projede Süreç
Gruplarının Etkileşimi


Proje Yönetimi Süreç Grupları



●

●
●

Bir süreç grubu, bir projenin sonucunun ya da
çıktısının bir diğerinin girdisi o...
P
J
Y
ö
n
e
t
i
m
s
ü
r
e
ç
l
e
r
i
e
t
k
i
l
e
ş
i
m
i
Başlangıç Süreçleri Grubu



●

●

●

●
●
●

●

Yeni bir projeye veya mevcut bir projenin yeni bir fazına başlamak
için o...
Proje Sınırları


Başlangıç Süreçleri Grubu


Proje Başlatma Belgesinin
Geliştirilmesi



●

Bir projeyi veya fazı resmi olarak onaylayan
bit belge geliştirme ve payda...
Paydaşların Belirlenmesi



●

Paydaşların belirlenmesi, projeden etkilenen tüm kişi ve
organizasyonları belirleme ve onl...
Planlama



Plan, geniş anlamda tutulacak yön veya
davranış biçimidir.

Planlama, ne yapılacağının önceden
kararlaştırılm...
Planlama



Yani,


Neyin



Ne zaman



Nerede



Kim tarafından

yapılacağının önceden kararlaştırılma
sürecidir.
Planlama Neden Gereklidir?



Kuruluşlar, içinde bulundukları çevre şartları
nedeniyle, akılcı bir biçimde çalışmak
zorun...
Planlamanın Yararları





Planlama zaman ve emek savurganlını azaltır.



Karar vericilerin dikkatlerini amaçlara doğr...
Planlama Süreçleri Grubu



●

●

●

●

İşin bütün kapsamını belirlemek, hedefleri tanımlamak ve
netleştirmek ve bu hedef...
Planlama
Süreçleri
Grubu
Proje Yönetimi Planının
Geliştirilmesi



●

●

Tüm alt planların tanımlanması, hazırlanması,
bütünleştirilmesi ve koordi...
Gereksinimlerin Toplanması



●

Proje hedeflerine ulaşmak amacıyla,
paydaşların ihtiyaçlarının tanımlanması ve
belgelenm...
Kapsamın Tanımlanması



●

Proje ve ürünün ayrıntılı bir açıklamasının
oluşturulması sürecidir.
İş Kırılım (İKY) Oluşturulması



●

Proje teslimatlarının ve proje işlerinin daha
küçük ve yönetilebilir bileşenlere ayr...
Aktivitelerin Tanımlanması



●

Proje teslimatlarını üretmek için yerine
getirilecek özel eylemlerin belirlenmesidir.
Aktivitelerin Sıralanması



●

Aktivitelerin sıralanması, proje aktiviteleri
arasındaki ilişkileri belirleme ve belgelem...
Aktivite Kaynaklarının Tahmin
Edilmesi



●

Her bir aktiviteyi yerine getirmek için gerekli
malzeme, insan ya da gereçle...
Aktivite Sürelerinin Tahmin
Edilmesi



●

Tahmin edilen kaynaklarla her bir aktivitenin
tamamlanması için gerekli çalışm...
Zaman Çizelgesinin
Geliştirilmesi



●

Proje zaman çizelgesini oluşturmak üzere
aktivite sıralamalarını, sürelerini, kay...
Maliyetlerin Tahmin Edilmesi



●

Proje aktivitelerini tamamlamak için gerekli
parasal kaynaklar için bir tahmin gelişti...
Bütçenin Belirlenmesi



●

Onaylanmış bir maliyet temel çizelgesi
belirlemek üzere her bir aktivitenin ya da
çalışma pak...
Kalitenin Planlanması



●

Proje ve ürün için kalite gereksinimlerinin
ve/veya standartlarının belirlenmesi ve
projenin ...
İnsan Kaynakları Planının
Geliştirilmesi



●

Projede rollerin, sorumlulukların ve gerekli
becerilerin belirlenmesi ve b...
İletişimin Planlanması



●

Proje paydaşlarının bilgi ihtiyaçlarının
belirlenmesi ve bir iletişim yaklaşımının
tanımlanm...
Risk Yönetiminin Planlanması



●

Bir proje için risk yönetimi aktivitelerinin nasıl
yürütüleceğinin tanımlanması süreci...
Risklerin Tanımlanması



●

Hangi risklerin projeyi etkileyebileceğini
belirleme ve bunların özelliklerini belgeleme
sür...
Niteliksel Risk Analizinin
Yapılması



●

Risklerin gerçekleşme olasılıklarını ve olası
etkilerini değerlendirerek ve bi...
Niceliksel Risk Analizi



●

Tanımlanan risklerin genel proje hedefleri
üzerindeki etkisini sayısal olarak analiz etme
s...
Risk Yanıtlarının Planlanması



●

Fırsatları çoğaltmaya ve proje hedeflerinin
karşı karşıya olduğu tehditleri azaltmaya...
Tedariklerin Planlanması



●

Projenin satın alma kararlarının
belgelenmesi, yaklaşımın belirtilmesi ve
potansiyel satıc...
Yürütme Süreçleri Grubu


Yürütme Süreçleri Grubu



●

●

Proje şartnamelerini karşılamak üzere proje
yönetimi planında tanımlanan işleri yerine
g...
Yürütme Süreçleri Grubu


Projenin Yürütülmesinin
Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi


●

Projenin hedeflerine ulaşmak amacı ile proje
yönetimi planınd...
Kalite Güvencesinin
Sağlanması



●

Uygun kalite standartlarının ve operasyon
tanımlarının kullanılmasını sağlamak amacı...
Proje Ekibinin Oluşturulması



●

Proje ekibinin oluşturulması, insan
kaynağının kullanılabilirliğinin kontrolü ve
proje...
Proje Ekibinin Geliştirilmesi



●

Proje performansının artırılması amacıyla
yetkinliklerin, ekip etkileşiminin ve genel...
Proje Ekibinin Yönetilmesi



●

Proje performansını optimize etmek amacıyla
ekip üyelerinin performanslarının izlenmesi,...
Bilgilerin Dağıtılması



●

Planlandığı şekilde ilgili proje bilgilerinin proje
paydaşlarına sunulması sürecidir.
Paydaş Beklentilerinin
Yönetilmesi



●

Paydaşların ihtiyaçlarının karşılanması,
ortaya çıkan sorunlar için onlarla ilet...
Tedariklerin Yürütülmesi



●

Satıcılardan yanıt alma, bir satıcı seçme ve
sözleşme imzalama sürecidir.
İzleme ve Kontrol Süreçleri
Grubu



●

●

Projenin ilerlemesini ve performansını
izlemek gözden geçirmek ve düzenlemek;
...
İzleme ve Kontrol Grubu İçeriği



●

●

●

Değişikliklerin kontrolü ve çıkabilecek
sorunların önceden tahmin edilerek ön...
İzleme ve Kontrol Süreçleri


Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve
Kontrolü



●

Proje
yönetimi
planında
tanımlanan
performans hedeflerine ulaşmak üzere
...
Entegre Değişiklik Kontrolünün
Gerçekleştirilmesi



●

Tüm değişiklik taleplerinin gözden
geçirilmesi, değişikliklerin o...
Kapsamın Doğrulanması



●

Tamamlanan proje teslimatlarının kabulünü
resmileştirme sürecidir.
Kapsamın Kontrol Edilmesi



●

Proje ve ürün kapsamının durumunu gözden
geçirme ve kapsam temel çizgisindeki
değişiklikl...
Zaman Çizelgesinin Kontrol
Edilmesi



●

Projedeki ilerlemeyi güncellemek üzere
projenin durumunun izlenmesi ve zaman
çi...
Maliyetlerin Kontrol Edilmesi



●

Proje bütçesini güncellemek üzere projenin
durumunun izlenmesi ve maliyet çizgisindek...
Kalite Kontrolünün
Gerçekleştirilmesi



●

Performansı değerlendirmek ve gerekli
değişiklikleri tavsiye etmek üzere, yür...
Performansın Raporlanması



●

Durum raporları, ilerleme ölçümleri ve
tahminler gibi performans bilgilerinin
toplanması ...
Risklerin İzlenmesi ve Kontrol
Edilmesi



●

Proje boyunca risk yanıt planlarının
uygulanması , saptanan risklerin izlen...
Tedarik İşlerinin İdaresi



●

Tedarik ilişkilerinin yönetilmesi, yüklenici
performanslarının izlenmesi ve gerekli
değiş...
Kapanış Süreçleri Grubu



●

●

Projeyi, fazı ya da sözleşmelerden doğan yükümlülükleri
resmi olarak bitirirken tüm proj...
Kapanış Süreçleri Grubu


Proje ya da Fazın Kapatılması



●

Projenin ya da fazın resmi kapanışında tüm
proje yönetimi süreç gruplarındaki tüm
akt...
Tedariklerin Kapanması



●

Proje kapsamındaki tüm tedariklerin
kapanması sürecidir.
Proje Entegrasyon Yönetimi



●

Proje Entegrasyon Yönetimi, Proje Yönetimi
Süreç Grupları içindeki çeşitli süreçleri ve
...
Proje Entegrasyon Yönetimi
Adımları



●

●
●

●
●

●

Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi

Proje Yönetimi Planının ...
Proje Yönetim Ekibinin Yürüttüğü
Aktiviteler



●

●

●

●

Kapsamı analiz etmek ve anlamak. Bu aktivite, proje
ve ürün g...
Proje Başlatma Belgesinin
Oluşturulması



●
●

●

●

●

Resmi yetkilendirme sağlar..
Paydaşların ihtiyaçlarını ve beklen...
Proje Başlatma Belgesinin
Geliştirilmesi


Proje yönetimi notları
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proje yönetimi notları

PMBOK kitabından hazırladığım özet bilgileri bir sunu haline getirdim.

 • Login to see the comments

Proje yönetimi notları

 1. 1. Proje Yönetimi Notları Aytekin ÖZEL
 2. 2. Proje  ● ● Benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç ortaya çıkarmak için yürütülen geçici bir girişimdir. Proje, bir yenilik getirmek üzere, belli bir amacı gerçekleştirmek için, belirli bir sürede ve bir arada yapılması gereken, birbirine bağlı veya birbiriyle ilişkili faaliyetler grubudur. Kritik kelime : Geçici (Bu nedenle projelerin kesin başlangıç ve bitiş tarihleri vardır) – Örgütler iş yapmak üzere kurulurlar. İş genelde «operasyon» veya projeleri kapsar. –
 3. 3. Projenin Özellikleri  Her Proje; • Her proje benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç oluşturur. • Bir projeye tek bir kişi, tek bir organizasyon veya birçok organizasyon dahil olabilir. • Tanımlanmış bir zamanda başlar ve biter, sürelidir • Tanımlanmış hedef ve amaçlara sahiptir • Sınırlı kaynaklara bağımlıdır • Planlama, Uygulama ve Kontrol süreçlerinden geçer
 4. 4. Bazı Proje Örnekleri  ● ● ● ● Yeni bir ürün ya da hizmet geliştirmek Bir kuruluşun yapısında, personel kadrosunda bir değişiklik gerçekleştirmek Bir bina yada altyapı inşa etmek. Yeni bir iş sürecini ya da prosedürünü uygulamaya sokmak
 5. 5. Proje X Operasyon  ● ● Operasyonlar «süre giden» ve tekrarlanan Projeler «geçici» ve «özgün» dür.
 6. 6. Ortak Noktalar  Bazı yönleriyle birbirleriyle çakışan bu iki kavramın ortak özellikleri şunlardır:  İnsanlar tarafından uygulanırlar  Sonlu kaynaklarla yapılırlar  Süreç veya alt süreçlerle tanımlanabilirler  Planlanır, yürütülür ve kontrol edilirler.
 7. 7. Projenin Ana Elemanları  Proje, insan gücü ve diğer kaynakların belirli bir bütçe ve süre dahilinde, belirli bir amaç yada amaçlar dizisine ulaşmak için bir araya geldiği rutin olmayan kendine has bir iş yapısıdır. * Zaman sınırlı * Kaynak sınırlı - para, - malzeme, - teçhizat, - insan gücü, - v.b. ● Zaman ve maliyet, kapsam ile birleştiğinde projenin ana elemanları tanımlanmış olur.
 8. 8. Başarılı Projede Denge  Başarılı bir proje yönetimi, her üç kısıt için Maliyet - Zaman - Kapsam belirlenen hedeflere ulaşılması ve proje finansörünün veya müşterinin memnuniyeti ile ölçülür.
 9. 9. Proje Kısıtları  Zaman-Maliyet-Kapsam üçlü kısıtın da;      Zamanı azaltmak özelikle fazla mesai gerekiyorsa maliyetlerde artışa sebep olacaktır. Maliyetleri düşürmeye çalışmak proje takvimini olumsuz yönde etkiler. Hatta kapsamdan ödün vermek gerekebilir. Kapsamı arttırmak maliyet ve zamanın artmasına neden olur. Kapsamı düşürmek maliyet ve zaman kısıtlarında azalış sağlasa da kaliteyi olumsuz yönde etkileyeceğinden, finansör veya müşterinin tatminsizliğine yol açar. Bu ise yeniden düzenleme, zamanda gecikme, verimlilikte düşüş ve maliyetlerin artması demektir. kaynak eklemek Devam eden bir proje için proje bütünlüğüne zarar verebileceğinden verimsizliğe yol açabilir. ÖZETLE PROJE YÖNETİMİ ÜÇ BOYUTLU BİR BÜTÜNDÜR.
 10. 10. Projelerin Sınıflandırılması        Projeler genel olarak, üretilecek mal veya hizmetin yer aldığı sektöre göre sınıflandırılır. tarımsal projeler, madencilik projeleri, enerji projeleri, imalat sanayi projeleri, ulaştırma-haberleşme projeleri, turizm projeleri gibi
 11. 11. Projeler Niteliklerine Göre 3’e Ayrılır  1-Yeni yatırım projeleri, (Yeni yatırım projeleri, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, sayısal ve parasal yönden önemi büyük olan gruptur.) 2-Tevsi projeleri, (Tevsi projeleri, kurulu bir tesisin, mal veya hizmet üretim kapasitesini artırmak amacıyla yapılan yatırımlardır. Tamamlama modernizasyon projeleri de tevsi projeleri kapsamında ele alınır) 3-Yenileme ve idame yatırımları projeleri (Yenileme ve idame yatırımları, mal ve hizmet üretiminde ve kapasite artırımı amaçlanmaksızın teknik veya ekonomik ömrünü tamamlayan altyapı, tesis makine ve teçhizatın vb. yenilenmesi amacıyla yapılan yatırımlardır. )
 12. 12. Proje Yönetimi Nedir?  ● ● ● Proje yönetimi; bilgilerin, becerilerin, araçların ve tekniklerin, projenin gereksinimlerini yerine getirmek amacı ile projenin aktivitelerine uygulanmasıdır. Proje yönetimi, mantıksal olarak gruplanmış 42 proje yönetimi sürecinin uygun şekilde uygulanması ve entegrasyonu yolu ile gerçekleştirilir. Bu süreçler 5 ana süreç grubunda toplanmıştır.
 13. 13. 5 Süreç Grubu  Başlangıç Planlama Yürütme İzleme ve Kontrol Etme Kapanış
 14. 14. Projelerin Yönetilmesi Neleri İçerir?  ● ● ● Gereksinimlerin belirlenmesi Projenin planlanması ve yürütülmesi aşamalarında paydaşların çeşitli ihtiyaçlarının, kaygılarının ve beklentilerinin ele alınması. Projenin birbiri ile çekişen kısıtlarının dengelenmesi.
 15. 15. Projenin Birbiri ile Çekişen Kısıtları Nelerdir?  ● ● ● ● ● ● Kapsam Kalite Zaman Çizelgesi Bütçe Kaynaklar Risk
 16. 16. Projenin Kısıtlarının Değişmesi  ● ● Projenin kendine özgü koşullarından dolayı kısıt faktörleri arasında değişiklik olabilir. Örneğin; – ● Zaman çizelgesi kısaltıldığında projenin kaynağını artırmak gerekebilir. Veya projenin kapsam ve kalitesinden ödün vermek durumunda kalınabilir. Proje kısıt faktörlerinde değişiklik durumunda, proje paydaşları arasında farklı görüşler olabilir. Bunların dengelenmesi gerekmektedir.
 17. 17. Proje Yönetimi, Program Yönetimi, Portföy Yönetimi İlişkisi  ● ● ● Gelişmiş proje yönetimi organizasyonlarında proje yönetimi; program yönetimi ve portföy yönetimince yürütülen daha geniş bir bağlamda ele alınır. Portföyler ile programlar arasında, programlar ile projeler arasında ilişkiler vardır. Projelerin, programların ve portföylerin farklı yaklaşımları vardır.
 18. 18. Portföy Yönetimi  ● ● Portföy, stratejik iş hedeflerine ulaşmak için etkin yönetim yapmak amacı ile bir araya getirilmiş projelerden, programlardan ve diğer işlerden oluşan bir derlemedir. Portföydeki projelerin ve programların mutlaka birbirleri ile bir bağlantıları olması gerekmez. – Örneğin; stratejik hedefi “Yatırımların getirisini maksimum yapmak” olan bir alt yapı firması enerji, su, karayolu, demiryolu ve telekom gibi alanlara yönelik projelerin karışımını içeren bir portföy oluşturabilir.
 19. 19. Portföy Yönetimi  ● ● ● Bir ya da daha fazla portföyün merkezi yönetimi anlamına gelir. Belirli stratejik iş hedeflerine ulaşmak için projeleri, programları ve diğer bağlantılı işleri saptama, öncelik sırasına sokma, onaylama, yönetme ve kontrol etme işlerini yapar. Portföyün yönetimini yaparken kaynak tahsisinde öncelikleri belirlemenin yanında proje ve programların organizasyonun stratejisi ile uyumlu olmasını gözetler.
 20. 20. Proje, Program ve Portföy Karşılaştırma  PROJELER PROGRAMLAR PORTFÖYLER Kapsam Projelerin tanımlanmış hedefleri vardır. Proje yaşma döngüsü boyunca, kapsam olgunlaşmaktadır. Programlar daha geniş kapsamlıdır. Daha önemli faydalar sağlar. Portföylerin organizasyonun değişen stratejilerine göre değişen bir kapsamı vardır. Değişim Proje yöneticileri daima değişiklik beklentisi içinde olup sürekli olarak değişimi yönetmeye odaklanırlar. Program yöneticisi hem program içi hem de program dışı değişiklikleri beklemeli ve bunları yönetmelidir. Portföy yöneticisi, değişiklikleri sürekli olarak daha geniş çerçevede izler. Planlama Üst düzey bilgiler aşamalı olarak olgunlaştırılıp ayrıntılı planlar oluşturulur. Genel program planı geliştirilip bileşen düzeyinde ayrıntılı planlamaya yöne verilir. Portföyün tamamına ilişkin süreçler oluşturulur ve iletişim kurulur. Yönetim PJY ler proje hedeflerine ulaşmak için proje ekibini yönetirler. PGY ler program personelini ve PJY leri yönetir.Genel bir vizyon ve liderlik sunar. PFY ler portföy yönetimi personelini yönetebilir ya da koordine edebilir. Başarı Başarı ürün ve proje kalitesi, süre, bütçe, müşteri memnuniyeti ile ölçülür. Başarı, programın başlangıçta hedeflenen ihtiyaçları ve faydaları karşılama derecesiyle ölçülür. Başarı, portföy bileşenlerinin toplam performansı ile ölçülür. İzleme PJY ler projenin hedefi olan ürünleri, hizmetleri ya da sonuçları izler ve kontrol eder. PGY ler programın genel hedefleri ve amaçlanan faydalar ulaşmayı kontrol eder. PFY ler toplam performansı ve değer göstergelerini izler.
 21. 21. Program Yönetimi  ● ● ● Tek tek yönetildiğinde sağlanamayan fayda ve kontrolü elde etmek için koordinasyon içerisinde yönetilen bağlantılı bir projeler grubu olarak tanımlanır. Programlar, bünyesindeki projelerin kapsamı dışında kalan bağlantılı işlerin unsurlarını da içerebilir. Bir proje bir program parçası olabilir ya da olmayabilir, ama her programın içinde mutlaka projeler vardır.
 22. 22. Program Yönetimi  ● ● Bir programın içindeki projeler, ortak bir sonuç ya da kolektif bir kapasite açısından birbiri ile bağlantılıdır. Projeler arasındaki ilişki bir müşterinin, satıcının, teknolojinin ya da kaynağın ortak olmasından ibaretse, çalışma bir program olarak değil, bir projeler portföyü olarak yönetilmelidir.
 23. 23. Program Yönetimi  ● ● Projelerin karşılıklı bağımlılıklarına odaklanır. Projelerin yönetilmesi için optimal yaklaşımın belirlenmesine yardımcı olur. – – – Sistemdeki çok sayıda projeyi etkileyen kaynak kısıtlarını ve/veya çatışmaları çözmek. Program ve proje amaçlarını ve hedeflerini etkileyen organizasyonel/stratejik doğrultuyu belirlemek Sorunları ve değişiklik yönetimini, paylaşılan bir yönetim yapısı içinde çözmek
 24. 24. İletişim Uydusu Sisteminin Devreye Sokulması (Program Örneği) Program örnek; yeni bir  ● ● iletişim uydusu sisteminin devreye sokulması gösterilebilir. Bu program içerisinde, uydunun ve yer istasyonlarının tasarımı, bunların inşa edilmesi, sistemin entegrasyonu ve uydunun fırlatılması gibi farklı projeler olacaktır.
 25. 25. Projeler ve Stratejik Planlama  ● Projeler, organizasyonun stratejik planına ulaşmak için bir yol olarak değerlendirilebilir.
 26. 26. Projeler ve Stratejik Planlama 
 27. 27. Proje Yönetim Ofisi 
 28. 28. Projeler ve Stratejik Planlama  • Projeler, organizasyonun stratejik planına ulaşmak için bir yol olarak değerlendirilebilir. • Pazardaki talep • Stratejik Fırsat • Müşteri talebi • Teknolojik ilerleme • Yasal zorunluluklar
 29. 29. Proje Yönetim Ofisi  ● ●   Kendi alanına giren projelerin merkezi olarak ve koordinasyon içinde yönetimiyle bağlantılı çeşitli sorumluluklar üstlenen organizasyonel bir organ ve birimdir. Sorumluluklar; Proje yönetimi destek fonksiyonları sağlamak Veya projenin doğrudan yönetimini duruma göre üstlenmek
 30. 30. Proje Yönetimi  ● ● ● PYO nun desteklendiği veya yönettiği projeler arasında bir arada yönetilmeleri dışında bir bir bağlantı olmak zorunda değildir. Bir PYO'ya her bir projenin başlangıcında ayrılmaz bir paydaş ve başlıca karar alıcılardan biri olarak hareket etme, tavsiyelerde bulunma, projeleri sona erdirme ya da iş hedeflerinin tutarlılığını korumak için gerekli başka eylemlerde bulunma yetkileri verilebilir. Buna ek olarak, PYO, ortak kullanılan ya da projeye tahsis edilmiş kaynakların seçimine, yönetimine ve konumlandırılmasına katkıda bulunabilir.
 31. 31. PYO nun PJY leri Desteklemeleri  • PYO'nun idare ettiği tüm projelerde ortak kullanılan kaynakların yönetilmesi; • Proje yönetim metodolojisinin, en iyi uygulama ve standartların saptanması ve geliştirilmesi; • Koçluk, rehberlik, eğitim ve gözetim; • Proje denetimleri yoluyla proje yönetimi standartlarına, politikalarına, prosedürlerine ve şablonlarına uyumun izlenmesi; • Proje politikalarının, prosedürlerinin, şablonlarının ve diğer ortak belgelerin (organizasyon el süreç varlıklarının) oluşturulması ve izlenmesi; • Projeler arasındaki iletişimin koordine edilmesi.
 32. 32. PJY ler ve PYO lar Arasındaki Farklar  ● ● ● Proje yöneticisi belirlenmiş proje hedeflerine odaklanırken , PYO iş hedeflerini daha iyi bir şekilde yerine getirmek için potansiyel fırsatlar olarak görülebilecek büyük çaplı program kapsamı değişikliklerini yönetir. Proje yöneticisi tahsis edilen proje kaynaklarını proje hedeflerini en iyi şekilde yerine getirmek üzere kontrol ederken, PYO tüm projelerde ortak kullanılan organizasyonel kaynakların kullanımını optimize eder. Proje yöneticisi kendi projesindeki kısıtları (kapsam, zaman çizelgesi, maliyet, kalite vb.) yönetirken PYO projeler arasında işletme düzeyindeki metodolojileri, standartları, toplam riskleri ve fırsatları ve karşılıklı bağımlılıkları yönetir.
 33. 33. Proje Yönetimi ve Operasyon Yönetimi  ●  ● Organizasyonlar, aynı ürünü üreten aktiviteleri sürekli olarak yürüten ya da tekrarlanan bir hizmet üreten organizasyon fonksiyonlardır. Örnek; üretim operasyonları, imalat operasyonları, muhasebe operasyonları vb. Projeler, proje yönetimi gerektirirken, operasyonlar iş süreci yönetimi ya da operasyon yönetimi gerektirir.
 34. 34. Projelerin Ürünün Yaşam Döngüsü ile Kesişmesi  ● ● ● ● Her bir kapanış aşamasında; Yeni bir ürün geliştirirken, bir ürünü iyileştirirken ya da çıktıları genişletirken ; Operasyonların ya da ürün geliştirme sürecinin iyileştirilmesinde; Ürünün yaşam döngüsünün sonunda, operasyonların sona erdirilmesine kadar.
 35. 35. Operasyon ile Proje Temel Farkı  ● ● Operasyonların doğaları gereği süreklilik arz etmelerine karşılık projeler geçici girişimlerdir. Operasyonlar, tekrarlanan çıktılar üreten kalıcı girişimlerdir ve bir ürünün yaşam döngüsünde kurumsallaştırılan standartlara uygun şekilde, esas itibariyle, aynı görevler kümesini yerine getirmek için tahsis edilmiş kaynakları kullanırlar.
 36. 36. Proje Yöneticisinin Rolü 
 37. 37. Proje Yöneticisinin Rolü  ● ● ● Proje yöneticisi, projeyi yürüten organizasyonun, proje hedeflerine ulaşılması görevini verdiği kişidir. Proje yöneticisinin rolü, bir fonksiyonel veya operasyonel yöneticinin rolünden farklıdır. Genellikle, fonksiyonel yöneticiler idari bir alan içinde yöneticilik gözlemi yaparken, operasyonel yöneticilerde ana faaliyetin bir yönünden sorumludur. Organizasyona göre proje yöneticisi bir fonksiyonel yöneticiye bağlı olarak çalışabilir.
 38. 38. Proje Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Özellikler  ● ● ● BİLGİ:Proje yöneticisinin proje yönetimi hakkında bilgi sahibi olması PERFORMANS:PJY nin projeyi yönetimi bilgilerini uygularken neler yapabildiğidir. KİŞİSEL ETKİNLİK:Tutum, karakter ve liderlik özellikleri ile proje ekibine rehberlik etme becerisidir.
 39. 39. Çevresel İşletme Faktörleri  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Organizasyonel kültür, yapı ve süreçler Devlet yada sektör standartları Altyapı(mevcut tesisler, sermaye teçhizatı) Mevcut İnsan Kaynakları(Beceriler, disiplinler, hukuk, satınalma…) Personel yönetimi(işe alma, işte tutma, eğitim) Şirketin iş onay sistemleri Pazar koşulları Paydaşların risk tolerasnları Siyasi ortam Organizasyonların iletişim kanalları Ticari veritabanları(standartlaştırılmış maliyet tahmin verileri, sektör risk bilgileri vs.) Proje yönetim bilgi sistemleri(Proje yönetimi için toollar)
 40. 40. Proje Yaşam Parametreleri 
 41. 41. Proje Yaşam Döngüsü 
 42. 42. Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyon  ● ● Proje yaşam döngüsü, genellikle sıralı ve bazen iç içe geçen proje fazları grubudur. Projeler, boyut ve karmaşıklık düzeyleri açısından farklılıklar gösterir. Ancak tüm küçük büyük projeler şu yaşam döngüsüne oturabilir;     Projeye başlamak Organizasyon ve hazırlık işleri Proje işlerini yerine getirmek Projeyi kapatmak  Projenin ayrıntılarına vakıf olmayan yüksek yönetim kademeleriyle ya da başka kuruluşlarla iletişime girildiğinde çoğu zaman bu genel yaşam döngüsüne atıfta bulunulur. Bu yüksek düzeyli bakış açısı, doğaları gereği birbirine benzemeyen projeleri bile karşılaştırmak için ortak bir referans çerçevesi sağlayabilir.
 43. 43. Proje Yaşam Döngüsü Boyunca Maliyet ve Personel Düzeyleri 
 44. 44. Proje Süresine Bağlı Olarak Etkilerin Azalması 
 45. 45. Ürün ve Proje Yaşam Döngüleri Arasındaki İlişkiler  ● ●   Ürün yaşam döngüsü, genellikle, organizasyonun imalat ve kontrol ihtiyacının belirlediği, sıralı olan ve birbiri içine geçmeyen ürün aşamalarından oluşur. Bir ürün için ürün yaşam döngüsünün son aşması ürünün devre dışı bırakılmasıdır. Proje yaşam döngüsü, çoğu zaman bir ya da daha çok ürün yaşam döngüsünün bir parçasıdır. Proje yaşam döngüsünü, ürün yaşam döngüsünden ayırt etmeye özen gösterilmelidir. Ürün daha üst perspektif olarak göze çarpmaktadır(aö)
 46. 46. Projenin Fazları  ● ● ● ● Bir proje fazı, bir proje yönetimi süreç grubu değildir. Fazlı yapı, yönetimi, planlamayı ve kontrolü kolaylaştırmak için projenin mantıksal alt kümelere ayrılmasına izin verir. Fazların sayısı, projenin büyüklüğüne, karmaşıklık düzeyine ve potansiyel etkisine bağlıdır. Fazlar benzer özellikler gösterir.
 47. 47. Yaşam Döngüsü Boyunca Proje Yönetişimi  ● ● ● ● Proje yönetişimi, projeyi kontrol etmek ve proje başarısı için kapsamlı ve tutarlı bir yöntem sağlar. Proje Yönetişimi yaklaşımı, proje yönetimi planında açıklanmalıdır. Projede birden fazla fazın olup olmayacağına karar verilmelidir. Birden fazla faz olursa o proje uygun faz yapısının belirlenmesi gerekir. Bir fazın bitimi, yürütülen işlerin yeniden değerlendirilmesi ve gerekiyorsa projenin değiştirilmesi ya da sona erdirilmesi için doğal bir noktadır. 1. 2. Projenin devamına ve bir sonraki faz geçilmesine karar verilmesi Hataların maliyet açısından etkin bir şekilde saptanıp düzeltilmesi için teslimatların ve proje performansının gözden geçirilmesi iyi bir uygulama olarak değerlendirilmelidir. (Resmi faz kapanışı her zaman bir sonraki fazın onaylanmasını kapsamaz. Örneğin projeye devam edilmesinin risklerinin çok büyük olduğu düşünülürse ya da hedeflere artık ihtiyaç duyulmuyorsa, faz başka bir fazın başlatılmaması kararı ile sonlanabilir)
 48. 48. Fazlar Arası İlişkiler  ● ● Projeler çok fazlı olduğunda fazlar, projenin uygun şekilde kontrol edilmesini ve istenen ürün, hizmet ya da sonuca ulaşılmasını sağlamaya yönelik tasarlanmış, genellikle sıralı bir sürecin parçalarıdır. Ancak iç içe geçen ya da eş zamanlı fazların proje açısından daha önemli olduğu durumlar da vardır.
 49. 49. Fazlar Arası 3 Temel İlişki Türü  ● ● ● Sıralı, bir önceki fazın bitmesi gereken müteselsil fazlar İçi içe geçmiş fazlar Bir fazın planlanıp diğer fazların planlama ve teslimatları ilişkin çalışmaların sürmesi
 50. 50. Müteselsil Fazlar (3 Fazlı bir örnek) 
 51. 51. İç İçe Geçmiş Fazlar 
 52. 52. Belirsiz Fazlar Olduğu Halde Başlayan Projeler  ● Belli bir zamanda sadece bir faz başlamış olur ve bir sonraki faz için planlama, mevcut faz ve teslimatlara ilişkin çalışmalar ilerlerken yürütülür. Bu yaklaşım, büyük ölçüde tanımlanmamış, belirsiz ya da hızla değişen ortamlarda, örneğin araştırma alanında yararlıdır. Ama uzun vadeli planlama becerisini azaltabilir.
 53. 53. Proje ile Operasyonel İş  ● Organizasyonlarda gerçekleştirilen işler proje ya da operasyon çalışması olarak sınıflandırılır. Bu iki tür çalışmanın ortak özellikleri şunlardır; – – – – Bireyler tarafından gerçekleştirilirler Kısıtlarla sınırlandırılırlar (kaynak kısıtları dahil) Planlanır, yürütülür, izlenir ve kontrol edilirler. Organizasyonun hedeflerine ve stratejilerine ulaşmak için gerçekleştirilirler.
 54. 54. Proje ile Operasyonel İş Karşılaştırması  ● ● Temel Fark Operasyonların sürekli olması ve tekrarlanan ürünler, hizmetler ve sonuçlar üretmesidir. Projeler geçici ve sonludur.
 55. 55. Paydaşlar  ● ● Paydaşlar, projeye aktif olarak katılan ya da projenin yürütülmesinden ya da tamamlanmasından olumlu yada olumsuz yönde etkilenen kişi ya da kuruluşlardır. Başarılı bir proje yöneticisi çeşitli paydaşların proje gereksinimleri ile ilgili etkisini yönetmelidir.
 56. 56. Paydaşlar ve Proje Arasındaki İlişki 
 57. 57. Proje Paydaşları  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Müşteriler/Kullanıcılar Sponsor Portföy Yöneticileri Program yöneticileri Proje Yönetim Ofisi Proje yöneticileri Proje ekibi Fonksiyonel Yöneticiler Operasyon Yönetim Satıcılar/iş ortakları
 58. 58. Organizasyon  Üst yönetimin onay vermesiyle proje faaliyetlerine başlanır. Ancak daha önceden proje ekibinin seçilmiş ve proje organizasyonunun yapılmış olması gereklidir.
 59. 59. Proje Yönetiminde Organizasyon  Karmaşık yapıda uzun süreli büyük projelerin gerçekleştirilmesi farklı uzmanlık alanlarında çalışanları gerektirir. Projelerin amacına uygun olarak başarılı bir şekilde yürütülmesi ve tamamlanabilmesi için etkin bir proje organizasyonu ve yönetimi gerekir.
 60. 60. Proje Organizasyonu   Sorunları çözebilme deneyimi  Değişen duruma çabuk uyabilme  İlerlemenin ve harcamaların etkili kontrolünü içermelidir.
 61. 61. Organizasyonun Proje Üzerindeki Etkisi  ● ● ● ● Ortak vizyonlar, değerler, normlar, inançlar ve beklentiler Politikalar, yöntemler, prosedürer, Yetki ilişkilerine bakış İş etiği ve saatleri  Proje yöneticisi projesini etkileyebilecek farklı organizasyon tarzlarını ve kültürlerini anlamalıdır. Örneğin bir organizasyon şemasının en tepesinde olan kişi aslında göstermelik bir yönetici olup gerçek bir yetkiye sahip olmayabilir. PJY, organizasyonda kimlerin gerçek karar alıcılar olduğunu bilmek ve projenin başarısı için onlarla birlikte çalışmak zorundadır.
 62. 62. Organizasyonun Proje Üzerindeki Etkisi  Organizasyon yapısı bir çevresel işletme faktörüdür. Temel organizasyon yapılarının proje bağlantılı başlıca özellikleri;
 63. 63. Geleneksel Yönetim  Projelere, proje yöneticisi veya yöneticilerinin atanmasına karar vermek, geleneksel yönetimin modelinde önemli değişikliklere yol açar. Geleneksel yönetim, hiyerarşik bir kuruluş ve çeşitli fonksiyonlar etrafında uzmanlaşmaya dayanan teşkilat biçimlerini aşağıdan yukarıya dikey bir komuta zincirini ve yetkinin merkezileşmesini esas alır.
 64. 64. Projenin Kapsamına Göre Organizasyonlar      Saf (arı) proje organizasyonu Kurmay proje organizasyonu Proje grubu (tipi) organizasyonu Matris organizasyonu
 65. 65. Fonksiyonel Organizasyon 
 66. 66. Zayıf Matris 
 67. 67. Dengeli Matris 
 68. 68. Güçlü Matris 
 69. 69. Proje Bazlı Organizasyon 
 70. 70. Karma Organizasyon 
 71. 71. Organizasyonel Süreç Varlıkları  ● ● ● ● Organizasyonel süreç varlıkları, projeye dahil olan organizasyonların bazılarından ya da hepsinden gelen ve projenin başarısını etkilemek için kullanılabilen, süreçle bağlantılı varlıkların bazılarını veya hepsini kapsar. Resmi ve gayri resmi planlar, politikalar, prosedürler, kılavuzlar, bu süreç varlıklarına dahildir. Tamamlanan zaman programlarını, risk verilerini ve kazanılmış değer verilerini de içine alabilir. Organizasyonun bilgi tabanıarını, örneğin a l ınan dersleri ve tarihsel bilgileri de içerir.
 72. 72. Organizasyonel Süreç 2 Kategori  1. ● ● ● ● Süreçler ve prosedürler Organizasyonun standart süreçleri, örneğinstandartlar ve politikalar (örneğin, sağlık ve güvenlik politikası , etik politikası ve proje yönetimi politikası), standart ürün ve proje yaşam döngüleri, kalite politika ve prosedürleri (örneğin, süreç denetimleri, iyileştirme hedefleri , kontrol listeleri ve organizasyon içinde kullanılacak süreç tanımları); Standartlaştırılmış kılavuzlar, iş talimatları, teknik teklif değerlendirme kriterleri ve performans ölçüm kriterleri; Proje kapanış kılavuzları ya da şartları (örneğin, nihai proje denetimleri, proje değerlendirmeleri, ürün onaylamaları ve kabul kriterleri); Sorun ve kusur kontrollerini, sorun ve kusur saptama ve çözümünü ve eylem öğesi izlemeyi içeren sorun ve kusur yönetimi prosedürleri; …………….. .……. 1. ● ● ● Kurumsal Bilgi Tabanı Süreç ve ürünlere ilişkin ölçüm verilerini toplamak ve hazır hale getirmek için kullanılan süreç ölçüm veritabaniarı, Proje dosyaları (örneğin, kapsam, maliyet, zaman çizelgesi) işgücü saatleri, gerçekleşen maliyetler, bütçeler ve proje maliyet aşımı gibi bilgiler içeren mali veritabaniarı. ……..
 73. 73. Bir Proje İçin Proje Yönetim Süreçleri  ● ● Proje yönetimi, bilgilerin, becerilerin, araçların ve tekniklerin, projenin gereksinimlerini yerine getirmek amacıyla proje aktivitelerine uygulanmasıdır. Bilgilerin uygulanması, uygun süreçlerin etkin yönetimini gerektirir.
 74. 74. Süreç  ● Süreç, önceden belirlenmiş bir ürün, sonuç ya da hizmete ulaşmak için yerine getirilen birbiri ile bağlantılı eylemler ve aktiviteler kümesidir.
 75. 75. Projenin Başarılı Olabilmesi İçin Yapılması Gerekenler  ● ● ● ● Proje hedeflerine ulaşmak için gerekli ve uygun olan süreçleri seçmek, Gereksinimleri karşılamak için benimsenebilecek tanımlanmış bir yaklaşım kullanmak, Paydaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için gereksinimlere uymak, Belirlenen ürünü, hizmeti ya da sonucu üretmek için kapsamın , sürenin, maliyetin, kalitenin, kaynakların ve riskin birbiri ile çekişen taleplerini dengelemek.
 76. 76. Proje Süreçleri  1. Proje Yönetim Süreçleri Beceri ve yeteneklerin uygulanmasında kullanılan araç ve teknikler.. 2. Ürüne Yönelik Süreçler Projenin kapsamı, belirlenen ürünün nasıl yapılacağı konusunda temel bir anlayış olmadan tanımlanamaz . Örneğin , inşa edilecek bir evin genel karmaşıklık düzeyi belirlenirken çeşitli inşaat teknikleri ve araçları değerlendirilmelidir.
 77. 77. Proje Süreçleri  ● ● ● Ürüne yönelik süreçlerin de proje yöneticisi tarafından göz ardı edilmemesi gerekir. Proje yönetimi süreçleri ve ürüne yönelik süreçler, bir projenin yaşam süresi boyunca iç içe geçer ve etkileşirler. Proje yönetimi süreçleri küresel ölçekte ve her sektör grubunda geçerlidir. İyi uygulama, proje yönetimi süreçlerinin uygulanmasının çok çeşitli projelerde başarı olasılığını artırdığı yönünde genel bir fikir birliği olması anlamına gelir.
 78. 78. Proje Yönetimi Süreç Grupları  1. 2. 3. 4. 5. Başlangıç Süreçleri Grubu: Yeni bir proje ya da mevcut bir projenin yeni bir fazına başlamak için onay alarak bu projeyi ya da fazı tanımlamak amacıyla yürütülen süreçler Planlama Süreçleri Grubu: Projenin kapsamını belirlemek, hedeflerini netleştirmek için gerekli eylem dizisinin tanımlandığı süreçler Yürütme Süreçleri Grubu: Proje şartnamelerini karşılamak üzere proje yönetimi planında tanımlanan çalışmayı tamamlamak üzere yürütülen süreçler. İzleme ve Kontrol Süreçleri Grubu: Projenin ilerlemesini, performansını izlemek, gözden geçirmek ve gerekirse düzenlemek, planda değişiklik yapılması gereken alanları belirlemek ve bunlarla ilgili süreçleri başlatmak Kapanış Süreçleri Grubu: Projenin ya da fazın resmi kapanışında tüm süreç gruplarındaki tüm aktiviteleri sonuçlandırmak için yürütülen süreçler.
 79. 79. PJ Yönetimi Süreç Etkileşimleri  ● Proje Yönetimi Süreç Grupları
 80. 80. Bir Fazda ya da Projede Süreç Gruplarının Etkileşimi 
 81. 81. Proje Yönetimi Süreç Grupları  ● ● ● Bir süreç grubu, bir projenin sonucunun ya da çıktısının bir diğerinin girdisi olduğu, karşılıklı girdi ve çıktılarla birbirine bağlanmış proje yönetimi süreçlerinden oluşur. Süreç grupları, proje fazları değildir. Büyük ve karmaşık projeler, fizibilite çalışması, konsept geliştirme, tasarım, prototip, inşa, test vb. şeklinde farklı fazlara veya alt projelere ayrıldıklarında, normal koşullarda tüm süreç grupları her faz veya alt proje için tekrarlanır.
 82. 82. P J Y ö n e t i m s ü r e ç l e r i e t k i l e ş i m i
 83. 83. Başlangıç Süreçleri Grubu  ● ● ● ● ● ● ● Yeni bir projeye veya mevcut bir projenin yeni bir fazına başlamak için onay alarak bu projeyi ya da fazı tanımlamak için yürütülen süreçlerdir. Başlangıç süreçlerinde, başlangıçtaki kapsam tanımlanır ve başlangıçtaki mali kaynaklar tahsis edilir. Projenin nihai sonucunu etkileyecek ve bundan etkilenecek firma içi ve firma dışı paydaşlar belirlenir. Daha önceden atanmadı ise Proje Yöneticisi atanır. Bu bilgiler proje başlatma belgesine ve paydaş listelerine işlenir. Proje başlatma belgesi onaylanınca, proje için resmi onay alınmış olur. Proje yönetim ekibi proje başlatma belgesinin yazımına katkıda bulunabilir, ama onay ve finansman proje sınırlarının dışında gerçekleştirilecektir.
 84. 84. Proje Sınırları 
 85. 85. Başlangıç Süreçleri Grubu 
 86. 86. Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi  ● Bir projeyi veya fazı resmi olarak onaylayan bit belge geliştirme ve paydaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamaya yönelik başlangıç gereksinimlerini belgeleme sürecidir.
 87. 87. Paydaşların Belirlenmesi  ● Paydaşların belirlenmesi, projeden etkilenen tüm kişi ve organizasyonları belirleme ve onların çıkarlarına, projeyle ilişkilerine ve projenin başarısı üzerindeki etkilerine ilişkin bilgileri belgeleme sürecidir.
 88. 88. Planlama  Plan, geniş anlamda tutulacak yön veya davranış biçimidir. Planlama, ne yapılacağının önceden kararlaştırılmasıdır.
 89. 89. Planlama  Yani,  Neyin  Ne zaman  Nerede  Kim tarafından yapılacağının önceden kararlaştırılma sürecidir.
 90. 90. Planlama Neden Gereklidir?  Kuruluşlar, içinde bulundukları çevre şartları nedeniyle, akılcı bir biçimde çalışmak zorundadırlar.    Eldeki araç ve kaynaklardan en fazla verim sağlamak için, Maliyetleri düşürmek, Gelecekteki riskleri azaltmanın yollarını aramak için planlama yaparlar.
 91. 91. Planlamanın Yararları   Planlama zaman ve emek savurganlını azaltır.  Karar vericilerin dikkatlerini amaçlara doğru yöneltir.     Yapılan tüm faaliyetlerin uyumlaştırılmasını mümkün kılar. Tüm kaynakların amaca yönelip yönelmediğinin kontrolünü sağlar. Yetki devrini kolaylaştırır. Daha akılcı ilke, yöntem ve kuralların geliştirilmesine zemin hazırlar.
 92. 92. Planlama Süreçleri Grubu  ● ● ● ● İşin bütün kapsamını belirlemek, hedefleri tanımlamak ve netleştirmek ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli eylemleri geliştirmek için yürütülen süreçlerdir. Projeye ilişkin yeni bilgiler toplandıkça ve projenin özellikleri daha iyi anlaşıldıkça ek planlama gerekebilir. Proje yaşam döngüsü boyunca gerçekleşen önemli değişiklikler, yeniden planlama süreçlerinden birine ya da birkaçına, hatta belki başlangıç süreçlerinin bazılarına dönülmesi ihtiyacını doğurabilir. Proje yönetimi planının bu şekilde giderek daha ayrıntılı hale gelmesi, çoğu zaman "yaklaşan dalga planlaması" olarak adlandırılır. Bu ifade, planlama ve belgelemenin tekrarlamalı ve kesintisiz süreçler olduğunu gösterir.
 93. 93. Planlama Süreçleri Grubu
 94. 94. Proje Yönetimi Planının Geliştirilmesi  ● ● Tüm alt planların tanımlanması, hazırlanması, bütünleştirilmesi ve koordinasyonu için gerekli eylemlerin belgelenmesi sürecidir. Proje yönetimi planı, projenin nasıl planlanacağı, yürütüleceği, izleneceği, kontrol edileceği, ve kapatılacağı konularında başlıca bilgi kaynağı olacaktır.
 95. 95. Gereksinimlerin Toplanması  ● Proje hedeflerine ulaşmak amacıyla, paydaşların ihtiyaçlarının tanımlanması ve belgelenmesi sürecidir.
 96. 96. Kapsamın Tanımlanması  ● Proje ve ürünün ayrıntılı bir açıklamasının oluşturulması sürecidir.
 97. 97. İş Kırılım (İKY) Oluşturulması  ● Proje teslimatlarının ve proje işlerinin daha küçük ve yönetilebilir bileşenlere ayrılması sürecidir.
 98. 98. Aktivitelerin Tanımlanması  ● Proje teslimatlarını üretmek için yerine getirilecek özel eylemlerin belirlenmesidir.
 99. 99. Aktivitelerin Sıralanması  ● Aktivitelerin sıralanması, proje aktiviteleri arasındaki ilişkileri belirleme ve belgeleme sürecidir.
 100. 100. Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi  ● Her bir aktiviteyi yerine getirmek için gerekli malzeme, insan ya da gereçlerin türünü ve miktarlarını tahmin etme sürecidir.
 101. 101. Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi  ● Tahmin edilen kaynaklarla her bir aktivitenin tamamlanması için gerekli çalışma sürelerini yaklaşık tahmin etme sürecidir.
 102. 102. Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi  ● Proje zaman çizelgesini oluşturmak üzere aktivite sıralamalarını, sürelerini, kaynak gereksinimlerini ve zaman çizelgesi kısıtlarını analiz etme sürecidir.
 103. 103. Maliyetlerin Tahmin Edilmesi  ● Proje aktivitelerini tamamlamak için gerekli parasal kaynaklar için bir tahmin geliştirme sürecidir.
 104. 104. Bütçenin Belirlenmesi  ● Onaylanmış bir maliyet temel çizelgesi belirlemek üzere her bir aktivitenin ya da çalışma paketlerinin tahmini maliyetlerinin bir araya toplanması sürecidir.
 105. 105. Kalitenin Planlanması  ● Proje ve ürün için kalite gereksinimlerinin ve/veya standartlarının belirlenmesi ve projenin bunlara uyulduğunu nasıl göstereceğinin belgelenmesi sürecidir.
 106. 106. İnsan Kaynakları Planının Geliştirilmesi  ● Projede rollerin, sorumlulukların ve gerekli becerilerin belirlenmesi ve belgelenmesi, ilişkilerin raporlanması ve personel yönetimi planının geliştirilmesi sürecidir.
 107. 107. İletişimin Planlanması  ● Proje paydaşlarının bilgi ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bir iletişim yaklaşımının tanımlanması sürecidir.
 108. 108. Risk Yönetiminin Planlanması  ● Bir proje için risk yönetimi aktivitelerinin nasıl yürütüleceğinin tanımlanması sürecidir.
 109. 109. Risklerin Tanımlanması  ● Hangi risklerin projeyi etkileyebileceğini belirleme ve bunların özelliklerini belgeleme sürecidir.
 110. 110. Niteliksel Risk Analizinin Yapılması  ● Risklerin gerçekleşme olasılıklarını ve olası etkilerini değerlendirerek ve birleştirerek daha ayrıntılı bir analiz ya da eylem için riskleri önceliklendirme sürecidir.
 111. 111. Niceliksel Risk Analizi  ● Tanımlanan risklerin genel proje hedefleri üzerindeki etkisini sayısal olarak analiz etme sürecidir.
 112. 112. Risk Yanıtlarının Planlanması  ● Fırsatları çoğaltmaya ve proje hedeflerinin karşı karşıya olduğu tehditleri azaltmaya yönelik seçenekleri ve eylemleri geliştirme sürecidir.
 113. 113. Tedariklerin Planlanması  ● Projenin satın alma kararlarının belgelenmesi, yaklaşımın belirtilmesi ve potansiyel satıcıların belirlenmesi sürecidir.
 114. 114. Yürütme Süreçleri Grubu 
 115. 115. Yürütme Süreçleri Grubu  ● ● Proje şartnamelerini karşılamak üzere proje yönetimi planında tanımlanan işleri yerine getirmek için yürütülen süreçlerden oluşur. Bu süreç grubu, insanların ve kaynakların koordine edilmesiyle ve proje aktivitelerinin proje yönetimi planına uygun olarak bütünleştirilmesi ve yerine getirilmesi ile ilgilidir.
 116. 116. Yürütme Süreçleri Grubu 
 117. 117. Projenin Yürütülmesinin Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi  ● Projenin hedeflerine ulaşmak amacı ile proje yönetimi planında tanımlanan işlerin yerine getirilme sürecidir.
 118. 118. Kalite Güvencesinin Sağlanması  ● Uygun kalite standartlarının ve operasyon tanımlarının kullanılmasını sağlamak amacı ile kalite gereksinim ve kontrol ölçümlerinin sonuçlarının kontrol edilmesini sürecidir.
 119. 119. Proje Ekibinin Oluşturulması  ● Proje ekibinin oluşturulması, insan kaynağının kullanılabilirliğinin kontrolü ve proje görevlerini yerine getirecek ekibin kurulma sürecidir.
 120. 120. Proje Ekibinin Geliştirilmesi  ● Proje performansının artırılması amacıyla yetkinliklerin, ekip etkileşiminin ve genel ekip ortamının iyileştirilmesi sürecidir.
 121. 121. Proje Ekibinin Yönetilmesi  ● Proje performansını optimize etmek amacıyla ekip üyelerinin performanslarının izlenmesi, geri bildirim sağlanması, sorunların çözülmesi ve değişikliklerin yönetilmesi sürecidir.
 122. 122. Bilgilerin Dağıtılması  ● Planlandığı şekilde ilgili proje bilgilerinin proje paydaşlarına sunulması sürecidir.
 123. 123. Paydaş Beklentilerinin Yönetilmesi  ● Paydaşların ihtiyaçlarının karşılanması, ortaya çıkan sorunlar için onlarla iletişim kurma ve birlikte çalışma sürecidir.
 124. 124. Tedariklerin Yürütülmesi  ● Satıcılardan yanıt alma, bir satıcı seçme ve sözleşme imzalama sürecidir.
 125. 125. İzleme ve Kontrol Süreçleri Grubu  ● ● Projenin ilerlemesini ve performansını izlemek gözden geçirmek ve düzenlemek; planda değişiklik yapılması gereken alanları belirlemek; ve ilgili değişiklikleri başlatmak için gerekli süreçlerdir. Bu süreç grubunun başlıca faydası, proje performansını düzenli ve tutarlı bir şekilde izleyerek ve ölçerek proje yönetimi planından farklılık gösteren durumların saptanmasıdır.
 126. 126. İzleme ve Kontrol Grubu İçeriği  ● ● ● Değişikliklerin kontrolü ve çıkabilecek sorunların önceden tahmin edilerek önleyici eylemlerin tavsiye edilmesi, Sürmekte olan proje aktivitelerinin izlenerek proje yönetimi planıyla ve proje performansı temel çizgisiyle karşılaştırılması , Entegre değişiklik kontrolünü engelleyen faktörler üzerinde etkide bulunarak sadece onaylanan değişikliklerin uygulanmasının sağlanması.
 127. 127. İzleme ve Kontrol Süreçleri 
 128. 128. Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü  ● Proje yönetimi planında tanımlanan performans hedeflerine ulaşmak üzere ilerlemeyi izleme, gözden geçirme ve düzenleme sürecidir.
 129. 129. Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi  ● Tüm değişiklik taleplerinin gözden geçirilmesi, değişikliklerin onaylanması, teslimatlardaki, organizasyonel süreç varlıklarındaki, proje belgelerindeki ve proje yönetim planındaki değişikliklerin yönetilmesi sürecidir.
 130. 130. Kapsamın Doğrulanması  ● Tamamlanan proje teslimatlarının kabulünü resmileştirme sürecidir.
 131. 131. Kapsamın Kontrol Edilmesi  ● Proje ve ürün kapsamının durumunu gözden geçirme ve kapsam temel çizgisindeki değişikliklerin yönetilmesi sürecidir.
 132. 132. Zaman Çizelgesinin Kontrol Edilmesi  ● Projedeki ilerlemeyi güncellemek üzere projenin durumunun izlenmesi ve zaman çizelgesi temel çizgisindeki değişikliklerin yönetilmesi sürecidir.
 133. 133. Maliyetlerin Kontrol Edilmesi  ● Proje bütçesini güncellemek üzere projenin durumunun izlenmesi ve maliyet çizgisindeki değişikliklerin yönetilme sürecidir.
 134. 134. Kalite Kontrolünün Gerçekleştirilmesi  ● Performansı değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri tavsiye etmek üzere, yürütülen kalite aktivitelerinin sonuçlarını izleme ve kaydetme sürecidir.
 135. 135. Performansın Raporlanması  ● Durum raporları, ilerleme ölçümleri ve tahminler gibi performans bilgilerinin toplanması ve dağıtılma sürecidir.
 136. 136. Risklerin İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi  ● Proje boyunca risk yanıt planlarının uygulanması , saptanan risklerin izlenmesi, artık risklerin izlenmesi, yeni risklerin saptanması ve risk süreci etkinliğinin değerlendirilmesi sürecidir.
 137. 137. Tedarik İşlerinin İdaresi  ● Tedarik ilişkilerinin yönetilmesi, yüklenici performanslarının izlenmesi ve gerekli değişikliklerin ve düzeltmelerin yapılmasıdır.
 138. 138. Kapanış Süreçleri Grubu  ● ● Projeyi, fazı ya da sözleşmelerden doğan yükümlülükleri resmi olarak bitirirken tüm proje yönetimi süreç gruplarındaki tüm aktiviteleri sonuçlandırmak için yürütülen süreçlerden oluşur. Projenin ya da fazın kapanışında şunlar gerçekleşebilir: – – – – – – – Müşteriden ya da sponsordan kabul alınması , Proje sonrası ya da faz sonu gözden geçirme işleminin gerçekleştirilmesi , Süreçlerde yapılan uyarlamaların etkilerinin kaydedilmesi, Alın an derslerin belgelenmesi, Uygun güncellemelerin organizasyon el süreç varlıklarına uygulanması , Tüm ilgili proje belgelerinin tarihsel veriler olarak kullanılm ak üzere Proje Yönetimi Bilgi Sistemi'nde arşvilenmesi Tedarikçi ilişkilerinin sonlandırılması.
 139. 139. Kapanış Süreçleri Grubu 
 140. 140. Proje ya da Fazın Kapatılması  ● Projenin ya da fazın resmi kapanışında tüm proje yönetimi süreç gruplarındaki tüm aktiviteleri sonuçlandırma sürecidir.
 141. 141. Tedariklerin Kapanması  ● Proje kapsamındaki tüm tedariklerin kapanması sürecidir.
 142. 142. Proje Entegrasyon Yönetimi  ● Proje Entegrasyon Yönetimi, Proje Yönetimi Süreç Grupları içindeki çeşitli süreçleri ve proje yönetimi aktivitelerini belirlemek, tanımlamak, birleştirmek ve koordine etmek için gerekli süreçleri ve aktiviteleri içerir.
 143. 143. Proje Entegrasyon Yönetimi Adımları  ● ● ● ● ● ● Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi Proje Yönetimi Planının Geliştirilmesi Projenin Yürütülmesinin Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi Proje Çalışmalarının izlenmesi ve Kontrolü Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmes i Projenin ya da Fazın Kapatılması
 144. 144. Proje Yönetim Ekibinin Yürüttüğü Aktiviteler  ● ● ● ● Kapsamı analiz etmek ve anlamak. Bu aktivite, proje ve ürün gereksinimlerini, kriterlerini varsayımlarını , kısıtlarını ve projeyle bağlantılı diğer etkileri ve bunların her birinin proje çerçevesinde nasıl yönetileceğini ya da ele alınacağını içerir. PMBOK® Kılavuzu'nda açıklanan yapılandırılmış bir yaklaşımı kullanarak, belirlenmiş bilgilerin alınıp bir proje yönetimi planına nasıl dönüştürüleceğini anlamak. Proje teslimatlarını üretecek aktiviteler gerçekleştirmek . Projenin ilerlemesinin tüm yönlerini ölçmek ve izlemek ve proje hedeflerine ulaşmak için uygun eylemlerde bulunmak.
 145. 145. Proje Başlatma Belgesinin Oluşturulması  ● ● ● ● ● Resmi yetkilendirme sağlar.. Paydaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayan başlangıç gereksinimleri yazılır. Bu süreç projeyi yürüten organizasyonel projeyi talep eden organizasyon arasında bir ortaklık tesis eder.. Onaylanan proje başlatma belgesi, projeyi resmi olarak başlatır. Projenin başlatıcısı ya da sponsoru, projenin finansmanı için uygun bir seviyede olmalıdır.
 146. 146. Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi 

×