Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vi̇ral pazarlama

4,135 views

Published on

  • Be the first to comment

Vi̇ral pazarlama

  1. 1. ALTERNATİF PAZARLAMASTRATEJİLERİNDEN VİRAL PAZARLAMA
  2. 2. GirişKüreselleşen dünyada pazar paylarının azalması, teknolojiningelişmesi ile ürün çeşitlerinin artması, yeniliklerin kısa zamanda taklitedilmesi ve rakiplerin pazara daha hızlı girmesi sonucu oluşanyoğun rekabet, işletmeleri rakiplerinden farklı konumlarda olmayazorlamakta ve bu zorlayış işletmeleri farklı yöntem ve stratejileriuygulamaya zorlamaktadır.
  3. 3. Bundan 3- 4 sene öncesine kadar internette reklam vermek adıdahi duyulmamışken bugün pazarlama yöneticileri interneti enheyecan verici dinamik bir kanal olarak görmektedirler. Bu yüzdenInternet yüzyılın en efektif pazarlama aracı olarakadlandırılmaktadır. Internet’in gittikçe günlük hayatımıza girmesi debu alandaki gelişmeleri hızlandırmıştır. Banka işlemlerimizi İnternetbankacılığı üzerinden yapmamız, bir otel yada araba kiralamarezervasyonu için her türlü kolaylığı kullanma, aklımıza gelensadece bir kaç uygulamalardır. İnternetin kullanımının bu kadargelişmesi sayesinde başka alternatif satış çabaları da ortaya çıkmışve elbette ki rekabeti inanılmaz derecede arttırmıştır.
  4. 4. Viral Pazarlama• Viral pazarlama terimi, web siteleri veya kullanıcılar yoluyla, bir pazarlama mesajını başka bir web sitesi ya da kullanıcıya ulaştırmak için kullanıp mesajın etkisini ve görünürlüğünü arttırmayı amaçlayan bir pazarlama tekniği olarak tanımlanmaktadır (Kaşlı vd., 2009: 86).• Viral pazarlama elektronik postaya bağlı olarak bir reklamın düzenlenmesi ve düzenlenen bu mesajın ulaştığı tüketiciler tarafından diğer potansiyel alıcılara gönderilmesi, insanların kendi aralarındaki konuşmalarıyla ortaya çıkan ağızdan ağıza pazarlamanın internetteki uygulanış biçimidir (Palka vd., 2009, 172).
  5. 5. Viral PazarlamaBu pazarlama tekniğinin viral olarak adlandırılmasının sebebi,ulaştırılan mesajın arkadaşlar arasında virüse benzer şekildeyayılmasıdır. Bu yayılan mesajın virüslerin yayılma şeklinden sadecebir farkı var; bu fark mesajı ileten tüketicilerin potansiyel alıcı olarakgördükleri kişilere mesajı kendi istekleri ile gönderiyor olmalarıdır.Gönderilmek istenen mesaj bir mouse (fare) tıklamasıylagönderilmektedir ve yayılmaktadır (Kılıçer, 2006: 30; Özer, 2009: 51).
  6. 6. Viral Pazarlamada Bilginin Yayılma Şekli
  7. 7. Viral pazarlama, herhangi bir hizmet veya ürünile ilgilenen insanların birbirlerine yönelik birpazarlama süreci yaratma taktiği olarak ifadeedilebilir. İnternetin büyüme evrimi ileelektronik sevk çok fazla kullanılmayabaşlamıştır. Pazarlama alanında yapılan tümtavsiyeler, beğeniler yada aksi durumlar viralpazarlama kampanyalarının oluşmasınaolanak vermiş ve günümüzde de bukampanyalar önemli bir fenomen halinegelmiştir (Longart, 2010: 122).
  8. 8. Viral pazarlama çok katlı pazarlamanın işleyiş mantığına sahip olupkartopuna benzetilir. Mesaj, kartopu gibi tüketiciden tüketiciyegeçerek toplam ulaşılan kişi sayısı artar. Bir ürünün tüketicisi satınaldığı ürünle ilgili bilgileri diğer insanlara aktarmaya başladığı andanitibaren, o ürünü satın alabilecek potansiyel tüketicilere pazarlamayapma fırsatı sunmaktadır. Viral pazarlama teknolojik alt yapısıylafirmalara ve tüketicilere faydalar sunmaktır. Ayrıca viral pazarlama,firmalar için düşük maliyetli, çok kişiye ulaşma ve geribildirimi hızlı birpazarlama faaliyeti, tüketiciler için ise ücretsiz hizmet ve bilgilerinsunulduğu bir servis olarak işlemektedir. Viral pazarlamanın temelindebir virüs hastalığının yayılma mantığı yatmaktadır.
  9. 9. Viral Pazarlamada yayılacak ürün veya hizmet hakkında izin alınır.Başarılı bir viral uygulamada aşağıdaki ilkeler esas alınabilir (Barber, 2008: 8):• Doğru zamanı ve doğru izleyiciyi tespit etmek,• Alınması istenmeyen hiçbir şeyin başkalarına da gönderilmemesi,• Kolay, basit fakat eğlenceli içerikli mesajlar yollamak,• Neden paylaşımda bulunulduğunu açıkça anlatmak ve paylaşılan ürün ya da hizmetin yararlarından bahsetmek,• Amaca uygun ve saygılı davranmak,• Tüketicilerle eğer gerçekten iyi bir sebep varsa iletişime geçmek,• Web sayfalarında bir paylaşım varsa ürüne ya da hizmete tüketicilerin de ulaşabileceği bir adres (link) vermek ve ‘arkadaşlarınızla paylaşın’ butonu eklemek,• Geri dönüşümleri ve insanların yorumlarını, izlenimlerini yani kısacası hikâyeleri toplamak,• Blog kullanarak kişisel bakış açısını, felsefelerini ve kişilikleri yansıtmak.

×