Tpack studiedag

479 views

Published on

Uitleg Tpack tijdens studiedag SW 16 december 2013 j.l.
Feedback is uiteraard welkom.
(Door animaties in de powerpoint presentaties, staan afbeeldingen en woorden over elkaar heen binnen weergave in slideshare)

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tpack studiedag

  1. 1. TPACK (TPK) Technische Pedagogische kennis Contextuele kennis (TK) Technische Kennis van; kennis - doelgroep - programmastructuur - omgeving (PK)e.d. (CK) - Didactische Kennis Vakinhoudelijke kennis (PCK) Didactische Vakinhoudelijke kennis (TCK) Technische Vakinhoudelijke kennis (TPACK) Technische Didactische Vakinhoudelijke kennis
  2. 2. De manier waarop studenten leren en hun (mis)concepties. Hoe leermiddelen kunnen worden ingezet, evaluatie van leren, werkvormen, lesvoorbereiding en uitvoering. PCK (PK) Didactische Kennis Shulman De centrale feiten, concepten, theorieën en procedures van een bepaald vakgebied, maar ook kennis van de manier waarop het vakgebied zich uitbreidt. (CK) Vakinhoudelijke kennis Bij lesgeven gaat het erom dat een docent weet wat er moet worden onderwezen (vakinhoud) en hoe dit moet worden onderwezen (vakdidactiek). Fisser, P., Tondeur, J., Voogt, J. (2010) Maak kennis met TPACK. Hoe kan een leraar ICT integreren in het onderwijs. Kennisnet onderzoeksreeks , ICT in het onderwijs, 26.
  3. 3. TPACK Koehler & Mishra (TK) (PK) Technische Didactische kennis Kennis Symbaloo Office Socrative Twitter356 Wiki Evernote Shakespeak Facebook Wordpress Endnote Google2.0 Whatsapp tools Web Apps Ning Google Dropbox Media Prezi docs Social Flickr MOOC Slideshare Bloggen Apps Onenote Linkedin Blackboard Screencast Quizlet Netvibes Weblectures Vloggen Yammer Skype RSS Social Bookmarking Wikipedia Slidecast Clouddiensten Youtube
  4. 4. www.boektweepuntnul.nl www.dingen@zuyd.nl (TK) Technische kennis De docent hoeft niet elke nieuwe technologie of ict-toepassing te kennen en te beheersen; het gaat er juist om dat men in staat is om snel te beoordelen welke mogelijkheden een nieuwe technologie biedt om een bepaalde vakinhoud begrijpelijker te maken.
  5. 5. (Inzet van) ICT verandert de didactiek Bij inzet van ICT als leermiddel, vormt niet alleen de vakinhoud een onderdeel van de les, maar ook de inzet van ICT vergt organisatie en begeleiding. Voorbeeld: Waarom vakinhoudelijke kennis nog overdragen in de vorm van een hoorcollege wanneer deze kennis voor iedereen beschikbaar is via digitale (gezaghebbende) bronnen. Zou deze HC tijd dan niet beter ingezet kunnen worden voor kennisverwerking, betekenis geven aan. Dit verandert de didactiek, omdat de docent dit proces van kennisverwerving v.s. kennisverwerking (d.m.v. ICT), moet organiseren en begeleiden.
  6. 6. Implementatie van TPACK Docent - Kritisch durven kijken naar je kennis op het gebied van inhoud, didactiek en techniek - Afvragen wat er nodig is om je kennis te verbreden - Op zoek gaan naar hulpbronnen - Ontwerpen en uitproberen (samen met collega’s) - (succes) ervaringen opdoen - Vertrouwen in eigen kunnen - Durf je eigen concepties omtrent ICT en onderwijs te onderzoeken Cultuur Hoe kan ICT het leren verrijken / versterken? - Vernieuwingen kosten tijd - Maak gebruik van elkaars deskundigheid - Durf fouten te maken
  7. 7. Implementatie van TPACK Organisatie - Laat docenten samenwerken aan concrete lesontwerpopdrachten - Faciliteer in tijd en ondersteuning - Ontwikkeling van TPACK kost tijd (Team-teaching) - Maak TPACK meetbaar - Practice what you preach, draag een duidelijke visie uit!

×