«Екібастұз қаласы әкімдігінің білім бөлімінің
№ 25 қазақ қыздар гимназиясы»
мемлекеттік мекеме

Ағылшын тілі пәнінен
құзір...
Құрастырған: Екібастұз қаласының №25 қазақ қыздар
гимназиясының ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Аримбекова
Альмира Габитовна...
Бұл жинақ 5 сыныпқа сабақ беретін ағылшын тілі пәнінің
мұғалімдеріне қосымша құрал ретінде құрастырылған.
Түсінік хат
Бүгі...
3

Оқушылардың білім, білік, дағдыларына
қойылатын талаптар:
- Сөйлем құрастыру;
- логикалық тапсырмаларды шеше білу;
- мә...
4

I Ақпараттық құзіреттілігіне құрылған тапсырмалар:
Task 1. a) Read the text about Omar’s letter to his friend.
Dear Dar...
task 3. Дұрыс (regular) және бұрыс (irregular) етістіктерді
ажыратыңыз.
begin, drink, ask, play, go, open, understand, run...
do
task 7. Join a word from box A with a phrase from box B and
write sentences about your family.
A
usually
always
never
o...
7

task 9. Write 5 sentences of what you did/didn’t do) yesterday.
Ex: Yesterday I worked ( or didn’t work) in the house.
...
task 13. Which is which? Match the holidays with the dates of
celebration in Great Britain.
Christmas Day
St. Valentine’s ...
c. Our class is better than their class. ______
d. Their father is older than our father. _______
3. a tiger/India
4. wolv...
a. Brain is slim. _____
b. Brain is tall. ______
c. He is lazy. _______

d. He enjoys watching TV. _____
e. He is friendly...
11

c) ___ he a sportsman?
d) I ___ in the classroom.
e) They ___ from Canada.
f) What ____ she like?
g) Ann and Julia ___...
f.___ you got a brother or a sister?
g. Dauren ___ got an apple.
task 5. What sports do you know? write.
Sports
Football
1...
__________

__________

__________

__________

task 9. Complete the sentences. How many … /how much … ?
1. ______________...
1. My father’s mother is my _____________ .
2. My mother’s brother is my ____________ .
3. My father’s brother is my _____...
e. fat –
f. hard-working –
task 17. Fill in the blanks. Use a or an.
1. ...bus. 2. ... table. 3. ... bird. 4. ... orange. ...
but not very well!
task 2. Turn these sentences into questions.
a) Aidar can play the chess.
b) This is Ann’s mother.
c) T...
[ei] - name, take, cage, cakes, safe
[ai] – spider, tiger, fine, five, nine, time
[a:] – party, farm, car, far
[au] – down...
Morning, evening, sing, song, long, think, thank, English,
shop, nine, fine, name.
task 9. Write Is or Are.
_____ these yo...
task 13. Look at the sounds which are underlined below. In each
line ,circle the sound which is different from the others....
c. chip
d. cheap
e. boy

3. [sop]
4. [boi]
5. [sip]

task 18.a) Read and translate in your native language. text. My
schoo...
task 20. Write the following sentences again. Use pronouns and
short forms.
My name is Batir Orazov. I’m a student in Khor...
22
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ағылшын тілі пәнінен құзіреттілікке бағытталған тапсырмалар жинағы /5 сынып/

17,993 views

Published on

Ағылшын тілі пәнінен құзіреттілікке бағытталған тапсырмалар жинағы /5 сынып/

Ағылшын тілі пәнінен құзіреттілікке бағытталған тапсырмалар жинағы /5 сынып/

 1. 1. «Екібастұз қаласы әкімдігінің білім бөлімінің № 25 қазақ қыздар гимназиясы» мемлекеттік мекеме Ағылшын тілі пәнінен құзіреттілікке бағытталған тапсырмалар жинағы /5 сынып/ Екібастұз қаласы
 2. 2. Құрастырған: Екібастұз қаласының №25 қазақ қыздар гимназиясының ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Аримбекова Альмира Габитовна Пікір жазған: п.ғ.к, ПМПИ Шет тілдері кафедрасының доценті Тусельбаева Ж.А
 3. 3. Бұл жинақ 5 сыныпқа сабақ беретін ағылшын тілі пәнінің мұғалімдеріне қосымша құрал ретінде құрастырылған. Түсінік хат Бүгінгі таңда жалпы орта білім беруді жетілдірудің негізінде құзіреттілік тәсілді қолдану ұсынылып жүр, білімге бағытталған мазмұнды құзіреттілік, яғни нәтижеге бағдарланған білім мазмұнына алмастыру қажеттілігін көреміз. Құзіреттілік – бұл алынған білімдер мен біліктерді іс – жүзінде , күнделікті өмірде қандай да бір практикалық және теориялық мәселелерді шешуге қолдана алу қабілеттілігі. Ол ең әуелі мектеп үрдісінде қалыптасады. Яғни заман талабы оқушылардың бойына түйінді құзіреттіліктерді қалыптастыру болып табылады. Сонымен қазіргі заманның талабына сай оқу үрдісінде негізгі құзіреттіліктерді қалыптастыру мақсатында бұл тапсырмалар жинағы 5 сынып оқушыларына арналады. Бұл жинақта стандарттан тыс логикалық, грамматикалық, лексикалық тапсырмалар, мәтінді мазмұндау, суретті логикалық тапсырмалар, диалогты жалғастыру, құрастыру т.б. ұсынылды. Мақсаты: Оқу үрдісінде негізгі құзіреттіліктерді қалыптастыруға арналған тапсырмалар арқылы оқушының пәнге деген қызығушылығын арттыру. Міндеттері: - оқушының ойлау қабілеті мен зейінін дамыту; - өз ойын дәлелдеуге үйрету; - заттарды салыстыру арқылы ұқсастығы мен айырмашылықтарын анықтау; - шығармашылық қабілеттерін дамыту; Ұсынылған жинақтағы тапсырмалар оқушының коммуникативтік, ақпараттық, проблеманы шешу құзіреттіліктерін дамытады.
 4. 4. 3 Оқушылардың білім, білік, дағдыларына қойылатын талаптар: - Сөйлем құрастыру; - логикалық тапсырмаларды шеше білу; - мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беру ; - сурет арқылы сөйлем құрастыру; - диалогты аяқтау; - сөйлемдерді аудара білу, сұрақ қою; - қысқа әңгіме жазу ;
 5. 5. 4 I Ақпараттық құзіреттілігіне құрылған тапсырмалар: Task 1. a) Read the text about Omar’s letter to his friend. Dear Darkhan! I have got a new friend. His name is Adil. He is 14. He is tall and handsome. He is not fat, he is thin. He has got a sister. Her name is Asem. She is 13. She is beautiful. Her hair is short. Adil’s father is strict but he is kind. His mother is very nice. They are very friendly. b) Answer the questions: 1. What’s Omar’s friend’s name? ________________________ . 2. How old is Adil? ___________________________ . 3. Is Adil fat? ____________________ . 4. What is he like? ___________________________ . task 2. Put the words under the right picture Countable Uncountable 5
 6. 6. task 3. Дұрыс (regular) және бұрыс (irregular) етістіктерді ажыратыңыз. begin, drink, ask, play, go, open, understand, run, sleep, close, learn, can, come, be, find, eat, know, have, look, read. task 4. Дұрыс (regular) және бұрыс (irregular) етістіктердің II, III формасын жазыңыз. look, annoy, ask, leave, put, get, tell, write, take, like, learn, make, win, be, think, stand, use, sing, lose, spend. task 5. Write about Alma and Paul. Alma can can't Paul task 6. What happens in the pictures? Make up phrases. play go 6
 7. 7. do task 7. Join a word from box A with a phrase from box B and write sentences about your family. A usually always never often sometimes B watches the news on TV reads in bed listens to classical music works at the weekend plays basketball with friends goes shopping on Saturdays Ex: My sister always reads in bed. a. My sister _____________________________________ b. My brother ____________________________________ c. My mother ____________________________________ d. My father _____________________________________ task 8. Write sentences using the Present Continuous tense. Ex: I am doing my homework now. a. My sister ________________________________ now. b. My brother _______________________________ now. c. My mother _______________________________ now. d. My father ________________________________ now. e. My grandmother ___________________________ now.
 8. 8. 7 task 9. Write 5 sentences of what you did/didn’t do) yesterday. Ex: Yesterday I worked ( or didn’t work) in the house. to work in the garden, to read a book, to write a letter to granny, to clean the carpet with the vacuum cleaner, to wash up, to make cakes, to go shopping, to water the flowers, to air the room. task 10. Put the verbs in brackets in the past simple tense. Tom didn’t meet (not meet) Andy because he _________ ( not arrive ) on time. Tom _________ (be) late because he ______ (not understand) Andy’s directions. Tom _______ (go) to the concert hall but he ______ (not get in) to the concert. Tom _______ (go) to the concert hall but he ______ (not get in) to the concert. Tom ____ (not get in) to the concert because he ____ (forget) to bring his ticket! task 11. Зат есімдерді жекеше (singular ) және көпше (plural) түріне ажыратып жаз. an apple, a cat, a leaf, boys, a boy, a city , cats, leaves, cities, father, chair, lamps, door, flats, houses, ox, woman, mice. task 12. Make compound words. 1. Play a. glasses 2. Pop b. teller 3. Eye c. ground 4. Story d. corn 5. Post e. card 8
 9. 9. task 13. Which is which? Match the holidays with the dates of celebration in Great Britain. Christmas Day St. Valentine’s Day April Fool’s Day Halloween New Year’s Day Father’s Day Mothering Day of Jan. on the 1-st of April on the 25th of December on the 31st of October on the 14th of February in May in June on the 31st of Dec./on the 1st is task 14. Use the words in the box to complete the sentence bellow. (architect politician nurse tourist guide car salesman pilot ). a. A person who helps to govern a country is a politician . b. A person who draws plans for a new buildings is an ______ c. A person who helps sick people is a _________ . d. A person who flies a plane is a ________ . e. A person who shows tourists around is a _________ . f. A person who sells cars is a _________ . task 15. Match the words. a. Do 1. clothes b. Sweep 2. beds c. Make 3. meals d. Cook 4. the housework e. Iron 5. floors task 16. Change the underlined words into possessive pronouns. a. The rucksack near the door is her rucksack. Hers. b. The camera on the table is my camera . _______ 9
 10. 10. c. Our class is better than their class. ______ d. Their father is older than our father. _______ 3. a tiger/India 4. wolves/ Kirghizstan. 5. bears/Russia task 17. Write who, what, where in the sentences. 1. ____is your name? 2. ____do you come from? 3.____ is your nationality? 4.____ is that boy? 5.____ is he from? 6.____ is his name? 7.____ is his nationality? 8.____ is that girl? 9. ____ does she come from? task 18. Complete with the ordinal numbers. There are four dogs in the yard: ______ dog is tall. ______ dog is small, ______ dog is sad, ______ dog is glad. task 19. a) Read the text , translate and answer true or false. My best friend Brian is my best friend. He’s 14 years old. He has blue eyes and blonde hair. He’s short and a bit fat, and he isn’t very goodlooking. When he’s not at school he’s watching TV. His favourite TV programme is The X-Files. He is very lazy but he’s a happy person. He always laughs and he is very friendly. I like him a lot. 10
 11. 11. a. Brain is slim. _____ b. Brain is tall. ______ c. He is lazy. _______ d. He enjoys watching TV. _____ e. He is friendly. ________ b) Tick the sentences which are true about your best friend. a. He/she isn’t tall. ______ . e. He/she is friendly. ______ . b. He/she is good-looking. ___ . f. He/she is quiet. _______ . c. He/she has brown eyes. ___. d. He/she has blonde hair. ____ . task 20. Match the following. Ex: 1-c . 1. Can I park my car here? a. Yes, but there is no electricity now. 2. Can I use your computer? b. Sorry, I don’t have it with me. 3. can I have a peace of cake? c. No, you can’t park it here. 4. May I see your driver’s license? d. Yes, but finish your dinner first. 5. May I watch a film on TV, mom? e. No, clean your room first. II Проблеманы шешу құзіреттілігіне құрылған тапсырмалар: Task 1. Complete these sentences with the correct form of the verb ”to be”. How much _____ this book? a) Where ____ my pictures. b) Saule ___ a school girl.
 12. 12. 11 c) ___ he a sportsman? d) I ___ in the classroom. e) They ___ from Canada. f) What ____ she like? g) Ann and Julia ____ playing in the yard. task 2. Put in “a” or “an”. a) __elephant f) __ aunt b) __ house g) __ orange c) __ apple h) __ pen d) __ man i) __ boy e) __ door j) __ egg task 3. Put in “this” or “ these” a) __ are my friends. e) __ apples are red. b) __ pens are blue. f) __ is my brown pencil. c) __ is his father. g) __ is my mother. d) __ is a cat. h) __ books are interesting. task 4. Complete these sentences with “have” or “has”. a. She __ a sister. Her name is Carol. b. My brothers ___ got a computer. c. I ___ got a red dress. d. ___ you got my rubber? e. He ___ got a guitar.
 13. 13. f.___ you got a brother or a sister? g. Dauren ___ got an apple. task 5. What sports do you know? write. Sports Football 12 task 6. Correct these sentences. a. I always getting up at 8 a.m I always get up at 8 a.m b. Jenny be working at the moment ____________________ c. My brother are watching TV. ___________________ d. They do sometimes to the cinema at the weekend. _______. e. Liliana is liking dancing. ___________________ task 7. Complete this list of the days of the week. S ______, T ______, T ______, M______, W______, F ______, S ______ . task 8. Find and write weekdays and parts of the day. atdaurSy ayTsdue ________ ________ enievng idFayr undaSy _______ _______ ______ aftnooern Trsdahuy ________ __________ _______ ndMayo ddaeeynWs ________ ________ in (the) __________ rnMoing ________ on __________ __________
 14. 14. __________ __________ __________ __________ task 9. Complete the sentences. How many … /how much … ? 1. ______________ members are there in your family? 2. ______________ books do you have in your bag? 3. _____________ money have you got? 4. ____________ rooms are there in your house (flat)? 5. ____________ fish has he got? 13 task 10. Put in “some” or “ any”. 1. There are … shops in this street. 2. Are there … pictures on the wall? 3. I can’t see … children in the yard. 4. They have got … flowers in the garden. task. 11. Circle the odd one out in each set. a. taxi driver b. basketball c. next to d. usually e. she actor football on never they pilot bus water-skiing studying between school sometimes computer we his task 12. Translate the sentences. girl's bear, woman's juice, girls' dolls, women's hats, father’s mother, book’s page, boys’ balls, brother’s bag. task 13. Complete the sentences.
 15. 15. 1. My father’s mother is my _____________ . 2. My mother’s brother is my ____________ . 3. My father’s brother is my ____________ too. 4. My uncle’s father is my _____________ . 5. My uncle’s wife is my ____________ . 6. My father’s sister is my __________ too. 7. My uncle is my aunt’s ________ . 14 8. My mother’s son is my ________ . 9. My parent’s daughter is my _______ . 10.My father’s daughter is my ________ . task 14. Underline the correct word in brackets. a. My parents enjoy ( their / them) jobs. b. I love ( my/me) dog. c. She likes ( him/his). d. Roger wants to buy ( them / their) . e. What’s ( you/ your) favourite TV programme? f. They bought (his /him ) computer last year. g. (Us /our) neighbours are very friendly. task 15. Write the plural of nouns . a man – , a foot - , a tooth - , a goose - , a mouse task 16. Write the opposite. Ex: good - bad a. old b. tall c. quiet d. happy –
 16. 16. e. fat – f. hard-working – task 17. Fill in the blanks. Use a or an. 1. ...bus. 2. ... table. 3. ... bird. 4. ... orange. 5. ... key. 6. ... cart. 7. ... ice-cream. 8. ... dog. 9. ... ruler. 10. ... eye. task 18. Write the missing letters. a, b, ... , d, e, ... , g ..., i, ... , ... , l, ... , n, ..., p, ... , q, ... ,s. ... ,u, ... , w, ... , ... ,z. 15 task. 19. write the following numbers in words. 5: five . 15: _______ . 11: _______ . 14: _______. 13: _______ . 19: ________ III Коммуникативтік құзіреттілігіне құрылған тапсырмалар: Task 1. Listen to the dialogue. 1) Complete it with sports. Sam: My favourite sports are_______,________, and athletics. What are your favorites, Paola? Paola: _________. __________ is my favourite. I can run the 100 metres in 14 seconds. Sam: Wow! My favourite is ______________ I can jump 3 metres. Paola: Really? I can't jump very well! What other sports can you do? Sam: Well, I can ski. And I can swim and _____ _________. And you? Can you ski? Paola: No, I can't. I can swim and I can _______
 17. 17. but not very well! task 2. Turn these sentences into questions. a) Aidar can play the chess. b) This is Ann’s mother. c) They can speak French. d) I am from Japan. e) They are friends. f) These are cats. g) Murat has got a nice car. h) There are four boys in the yard. 16 task 3. a) Write a short story about your friend . b) Answer the following questions about you friend (friends 1) What’s your friend’s name? 2) What does she/he look like? 3) What does she like /dislike? 4) What is her favourite sport? 5) What are her father and mother? 6) What do they look like? 7) What are their personal qualities? task 4. Say the plural of the nouns. Eye, goose, film, man, foot, fish, lesson, child, tooth, house, woman, result, sheep, deer, ox. task 5. Practice reading and saying the words.
 18. 18. [ei] - name, take, cage, cakes, safe [ai] – spider, tiger, fine, five, nine, time [a:] – party, farm, car, far [au] – down, town, brown [i:] – tree, see, green, fifteen [әe] – flat, cat, fat, rat, hat task 6. Say it in English. a) екінші қалам b) бесінші күн c) он екінші ай d) отыз алтыншы сабақ e) он бесінші жаттығу 17 task 7. Complete with am, is ,are. - What ___ your name? I __ Kairat. Where ___ you from? I __ from Kazakhstan. What __ your address? It __Flat 8,23 Satpaev street. How old __ you ? I __ 11. Which form ___ you in? I __ in 5. What __ your phone number? It __ 34-10-25 task 8. Read the words.
 19. 19. Morning, evening, sing, song, long, think, thank, English, shop, nine, fine, name. task 9. Write Is or Are. _____ these your trainers? _____ these his socks? _____ this her T-shirt? _____ these your shoes? _____ this my map? _____ this your jacket? task 10. Match the words that rhyme. car meat pen eat far pot frog funny fat bunny bog looks books rat polly cat jolly nat 18 got boys hand toys land ten task 11. Practice reading and saying the words. [әu]- almost, so, over, boat-races, rowing, oldest, cold. [ә:] – world, birthplace [uә] – tournament, sure, cure, pure. [i:] – three, see, eagle, between. [әe] – catching, national task 12. Write and answer the questions. Ex: elephants/Africa. Where do elephants come from? - They come from Africa. 1. camels/Kazakhstan. 2. a kangaroo/Australia. 3. a tiger/India 4. wolves/ Kirghizstan. 5. bears/Russia
 20. 20. task 13. Look at the sounds which are underlined below. In each line ,circle the sound which is different from the others. a. choose chair school French b. fashionable English shoes students c. shirt skirt Spanish Shakespeare d. chew Chinese chicken chemistry task 14 . What is it? Write names of clothes. 19 task 15. Underline the word in each sentence which has the [ai] sound. a. I ride my bicycle every day. b. He is very quiet. c. He always smiles at me. d. You have beautiful eyes. e. Your sister is very nice. task 16. Match the questions and answers. a. do you know Daniel? b. What does he look like? c. What’s he like? 1. He’s very friendly. 2. No, I don’t 3. He’s tall and good-looking task 17. Match the words and phonetics. a. shop b. ship 1. [tsip] 2. [tsi:p]
 21. 21. c. chip d. cheap e. boy 3. [sop] 4. [boi] 5. [sip] task 18.a) Read and translate in your native language. text. My school day. I usually get up at 7 o’clock. I make my bed,dress and sometimes do morning exercises. I usually have breakfast at 8 o’clock. After breakfast I go to school. I have lunch at 12 o’clock. I’m busy at school till 2 o’clock. I come home at 3 o’clock and have dinner. I rest little and do my homework. I have supper at 7 o’clock. I usually go to bed at 10 o’clock. 20 b) Answer the questions. 1. (At) what time do you get up? 2. What time do you usually have breakfast? 3. Where do you go after breakfast? 4. How do you get to school? 5. Till what time are you busy at school? 6. What time do you come home from school? 7. What do you usually do when you come home from school? 8. What do you do in the evening? 9. What time do you go to bed? task 19. Write and read the numbers. [tu:], [ faiv], [ fo:], [eit], [twelv], [fif’ti:n], [siks’ti:n], [i’levn], [nain], [ten], [ ‘sevәn], [ Өri:], [ei'ti:n], ['twenti], [nainti:n].
 22. 22. task 20. Write the following sentences again. Use pronouns and short forms. My name is Batir Orazov. I’m a student in Khoresm Boys’ High School. __ have a brother called Mansur. ___ an enginner and __ has two sons. His wife’s name is Dilara. __ a teacher. 21 Пайдаланған әдебиеттер: 1. 12 жылдық білім беру бойынша мемлекеттік стандарт жобасы. 2. Marry Bowen, Printha Ellis “Way Ahead III” Pupils book. Macmillan, 1998. 3. Ahmet Yalcin, Ismail Tavaci.Speed Up. Grammar.Promat Printcenter/Istanbul. 4. Клементьева. Е.Б. 20 основных тем по английскому языку для школьников. 5-7 кл. –М: Дрофа;1997. 5. Мектептегі шет тілі. №2(44), 2010.
 23. 23. 22

×