Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lessencyclus Media & Massa - Reclame, hot or not?

Een lessencyclus ontwikkeld voor het Voortgezet Onderwijs.

360 min les verdeeld over 4 lessen.
Onderwerp: reclame
Ontwikkeld door studenten van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam

 • Login to see the comments

Lessencyclus Media & Massa - Reclame, hot or not?

 1. 1. Media & Massa Lessencyclus voor het Voortgezet Onderwijs Reclame, hot or not!? Samengesteld door: Eline van Adrighem, Anita van Bree, Eva van Woerkom, Isabel Ossenblok, Lisa Pearson en Linda Batenburg
 2. 2. Media & Massa Inhoudsopgave Inhoudsopgave Modulebeschrijving 3 Leerlingenhandleiding 5 Photoshop CS3 - Gereedschappen 9 Les 1 - Introductie 13 Les 2 - Moodboard 15 Les 3 - Photoshop 17 Les 4 - Presentatie 19 Beoordeling 20 Lesoverzichten 22 Lessencyclus - Reclame 2
 3. 3. Media & Massa Modulebeschrijving Titel Lessenserie: Reclame, hot or not? Modulebeschrijving Mediacultuur thema: Media & Massa School: Onbekend Leerlingen: klas van +/- 28 ll.,Havo 2 1. Inventariseer de beginsituatie Naam docent(en): Onbekend • Leerlingen: cultureel diverse achtergrond, hebben gedurende Ontworpen door: Eline van Adrighem, het eerste jaar al een kleine introductie Photoshop gehad. Anita van Bree, Eva van Woerkom, Isabel Ze zijn met verschillende media bezig als: hyves, youtube en tv. Ossenblok,, Lisa Pearson en Linda Batenburg • Docent: Onbekend, maar deze dient wel al enige ervaring met Photoshop te hebben. 2. Leerdoelen Hoofddoel: Leerlingen ervaren de werking van reclame, kunnen deze ook toepassen in hun eigen werk en dit mondeling toelichten. Subdoelen: Affectief: • Leerlingen kunnen meedenken,discussiëren en associëren over de behandelde stof; • Leerlingen kunnen in groepsverband een moodboard maken; • Leerlingen kunnen in groepsverband een poster ontwerpen; • Leerlingen kunnen een powerpoint presentatie vormgeven; Cognitief: • Toepassen van opgedane kennis over: reclame maken, Photoshop, lettertypes en kwalitatief beeldmateriaal verzamelen op het internet; Motorisch: • Leerlingen kunnen uitsnedes maken en knippen en plakken; • Leerlingen kunnen omgaan met de basisgereedschappen van Photoshop; • Leerlingen kunnen omgaan Powerpoint ter ondersteuning van de presentatie; Een uitgebreide versie van de leerdoelen per les is te vinden in de lesoverzichten (pag. 23) 3. Bronnen voor de docent Onderwerp Bron Les Brawndo http://www.youtube.com/watch? 1 overdreven v=Tbxq0IDqD04&feature=related reclame Spa & fruit http://www.youtube.com/watch?v=KEHOhCRNCV8 1 doelgroep Lessencyclus - Reclame 3
 4. 4. Media & Massa Modulebeschrijving 4. Bronnen voor de leerling Onderwerp Bron Les Lettertypes http://1001freefonts.com/ 3 5. Korte beschrijving per les Les 1: Introductie Geschiedenisles van de reclame en het leren analyseren en benoemen van reclame-opbouw. Opdracht: Neem tijdschriften mee en denk na over product, doelgroep enz. Les 2: Moodboard - Zoek in duo’s beeldmateriaal over je doelgroep en onderwerp van de reclame - Maak een collage uit dit beeldmateriaal als moodboard/schets voor het Photoshopwerk - Bedenk een slogan voor je product Les 3: Photoshop - Korte uitleg Photoshop - Uitwerken van de poster in Photoshop Les 4: Presentatie - Afwerken van de poster in Photoshop - Presenteren van de poster - Inleveren motivatie uitwerking wat betreft doelgroep, typografisch, kleur en beeld gebruik 6. Beschrijf materiaal en fasciliteiten: • Beamer met pc en internetverbinding • Tenminste 13 pc’s (minimaal 2 leerlingen per pc) • Photoshop geïnstalleerd op de leerling pc’s • Tijdschriften, scharen, lijm, stiften, a3 papier 7. Voorwaarden: Leerlingen werken samen in groepen van 2 personen 8. Beoordelingscriteria De beoordeling is verdeeld in de twee secties Achterin deze module omschrijving bevinden zich twee beoordelingsformulieren, onderverdeeld in Beoordelingsformulier Power Point, Collage en Presentatie en daarnaast is er het Beoordelingsformulier Moodboard. In totaal kunnen ze per onderdeel honderd punten krijgen onderverdeeld in meerdere categorieën. Lessencyclus - Reclame 4
 5. 5. Media & Massa Leerlingenhandleiding Leerlingenhandleiding Les 1 Introductie Gebruikte reclames in de les Brawndo: http://www.youtube.com/watch? v=Tbxq0IDqD04&feature=related Spa: http://www.spa.nl/spa_nl_fruit_orange/index.php? lang=nl&page= Huiswerk - denk met je partner na over een product en een doelgroep. - neem tijdschriften mee. Les 2 Moodboard Opdracht Maak een moodboard als schets voor je uiteindelijke reclame. Maar hierbij gebruik van de tijdschriften die je hebt meegenomen. Tijdens het maken van je moodboard schuif je met afbeeldingen en lettertypes tot je volgens jou een pakkend beeld hebt. Dit bespreek je vervolgens met de docent. Beoordelingsschema moodboard Waar let je op tijdens het maken en bespreken van het moodboard. Hierin staan de punten die in les 1 zijn besproken waar een goede, werkende reclame aan moet voldoen. Er wordt gelet op de volgende punten: • sfeer • compositie • kleurgebruik • tekst • doelgroep Doel van reclame: 1. onderwerp van discussie 2. bekendheid 3. aanzetten tot actie die financiële of andere voordelen heeft voor sponsor v reclame (overhalen tot kopen van een product, zwevende kiezers overhalen om voor partij te stemmen, naamsbekendheid van merk vergroten) AIDA-Model, Attention, Interest, Desire, Action 1. de aandacht moet trekken, desnoods door te schokken 2. een herkenbaar voordeel moet hebben, bijvoorbeeld plezier, de snelle bevrediging van een behoefte (cola, snoep, maar ook schoonmaakmiddelen), direct voordeel zoals korting. 3. het verlangen tot een aanschaf of een daad moet opwekken 4. een manier moet bieden om het voordeel te realiseren Lessencyclus - Reclame 5
 6. 6. Media & Massa Leerlingenhandleiding Les 3 Photoshop Opdracht Jij bent de ontwerper van de toekomst. De reclames die al bestaan lijken zo op elkaar. En dus aan jou de taak een originele, te gekke reclame te gaan maken. Dit ga je doen met Photoshop en je eigen creativiteit. Je einduitwerking wordt een afbeelding op A3 formaat die is gemaakt in Photoshop. Het is een collage van bestaande afbeeldingen die jou reclame over brengt. Formaat bestand: A3 (29,7cm x 42 cm), JPeg, CMYK, 150 dpi. Afbeeldingen van internet Wanneer je bij Google opzoek gaat naar afbeeldingen kun je bij je zoekresultaten aangeven wat je wil weergeven. Hierbij geef je aan dat er grote en/of extra grote afbeeldingen weergegeven moeten worden. Dit is omdat je anders hele kleine afbeeldingen tot een heel groot formaat moet trekken, wat erg pixelig, korrelig en lelijk wordt. Uitleg lettertypen installeren: • Website: http://1001freefonts.com/ • Kies een lettertype, of meerdere • Klik op de knop “Download win font” • Sla het zip-bestand op je bureaublad op • Open je zip-bestand • Druk op 'Uitpakken' • Pak uit naar: C:WindowsFonts • klaar is kees Heb je vista? Zip-bestand uitpakken op bureaublad, ga naar C:Windows, rechtermuisknop op het mapje 'fonts', kies daar 'nieuw lettertype installeren, mapje desktop openen, daar de lettertypes selecteren die je wil installeren, en installeren maar! Huiswerk - Maak een powerpoint presentatie over je poster (waarom heb je welke afbeeldingen, kleuren en lettertypes gebruikt? Wat is de doelgroep voor je reclame enz. Lessencyclus - Reclame 6
 7. 7. Media & Massa Leerlingenhandleiding Les 4 Presentatie In les 4 ga je een presentatie geven over je ontworpen reclame. De onderstaande punten worden meegenomen in je beoordeling, dus let daar goed op!! Deze vragen ga je inhoudelijk beantwoorden in je presentatie: 1. Wat is je product en je doelgroep ? 2. Wat was jullie motivatie hiervoor ? 3. Hoe heb je de doelgroep weergegeven ? 4. Wat ging er goed en niet goed ? 5. Ben je tevreden over het eindproduct, en waarom ? Tips om er zeker van te zijn dat je een goede powerpoint presentatie neerzet: 1. Maak gebruik van beeldmateriaal om je boodschap te verduidelijken. 2. Stop niet teveel tekst in één dia, maar verspreid het liever. 3. Animaties zijn leuk, maar laat ook niet alles bewegen, houd het rustig, Presentatie Maximaal Behaald punten punten Verzorgde presentatie 10 Duidelijk verteld 5 Komt de doelgroep goed naar voren 10 Samenwerking tijdens de presentatie? 10 Stem- en taalgebruik in orde? 5 Goed gebruik gemaakt van de ppt? 5 Interessant gebracht? 5 Subtotaal 50 Lessencyclus - Reclame 7
 8. 8. Media & Massa Leerlingenhandleiding Lesoverzicht Les 1 Opdracht Huiswerk les 2 Deze les begint met een • Je vormt een tweetal met een • Denk na over je product en introductie van de medeleerling en denkt na over doelgroep opdracht. jullie reclame Je krijgt uitleg over de • Neem magazines mee werking van reclames. Les 2 Opdracht Opmerking In deze les werk je samen • Je werkt in tweetallen aan je • Je levert je Moodboard, met je partner aan een collage voorzien van je naam, aan het collage. Dit is de ‘schets’ • Let hierbij op: einde van de les in bij de voor jullie uiteindelijke − De doelgroep docent uitwerking in Photoshop. − Het product − Plaatsing van de afbeeldingen Aan het einde van de les − Het gebruik van tekst presenteert ieder groepje zijn collage. • Formaat: A3 Les 3 Opdracht Huiswerk Les 4 In deze les krijg je een • Zoek afbeeldingen op het internet • Maak een presentatie over je instructie in Photoshop. die je in je reclame wilt gaan reclame, houd hierbij Daarna kun je verder aan gebruiken. rekening met het de opdracht. • Je begint aan het verwerken van je beoordelingsschema afbeeldingen in Photoshop • De presentatie moet minimaal Zorg dat al je afbeeldingen • Sla je bestand als een .psd en .jpg voorzien zijn van de vragen goed opgeslagen staan. op. genoemd bij eisen presentatie • Formaat: A3 (zie onderstaand bij les 4) Les 4 Opdracht Eisen Presentatie In deze les presenteer je je • Presenteer je reclame Deze vragen ga je beantwoorden in je reclame door het laten zien aan de rest van de presentatie: van een powerpoint klas aan de hand van presentatie. je verslag 1. Wat is je product en je doelgroep ? 2. Wat was jullie motivatie hiervoor ? Aan het einde van de les 3. Hoe heb je de doelgroep weergegeven ? levert iedereen zijn poster 4. Wat ging er goed en niet goed ? en presentatie bestand in 5. Ben je tevreden over het eindproduct, en waarom ? Lessencyclus - Reclame 8
 9. 9. Media & Massa Leerlingenhandleiding Photoshop CS3 - Gereedschappen Photoshop CS3 gereedschappen Photoshop CS3 - Gereedschappen Selectie gereedschappen Marquee Tool (M) De Marquee Gereedschappen laten je rechthoeken en ellipsen selecteren. Standaard begint de hoek van de selectie bij je cursor. Dit is te voorkomen door je toetsenbord erbij te gebruiken: Shift+Slepen: De vorm van de selectie blijft in proportie. Zoals het vierkant en de cirkel. Alt+Shift+Slepen: Je selectie begint vanaf het midden en loopt naar buiten. Move Tool (V) Met het Verplaats Gereedschap kun je een selectie of een lag naar een andere locatie slepen, of naar een andere afbeelding. Lasso Tool , Polygonal Lasso Tool and Magnetic Lasso Tool (L) Met het Lasso Gereedschap kun je een selectie maken van een apart deel van je afbeelding. Je tekent de selectie die je wilt hebben. De Veelhoek Lasso laat je een selectie met rechte hoeken maken. De Magnetische Lasso kleeft tussen de pixels die anders van kleur zijn. Deze techniek werkt goed bij een egale achtergrond. Quick Selection Tool and Magic Wand Tool (W) Het Snelle selectie gereedschap laat je met je penseel een selectie maken. Deze selectie volgt automatisch de randen tussen pixels in je afbeelding. Het Toverstafje selecteert gekleurde gebieden. Innemen en snijd gereedschappen Crop Tool (C) Dit gereedschap maakt het mogelijk porties van je afbeelding te halen. Het werkt hetzelfde als het selectie gereedschap. Slice Tool and Slice Selection Tool (K) Met het Snijd gereedschap kun je een afbeelding in delen opsplitsen. Dit is vooral handig bij het maken van een website. De losse afbeeldingen kun je voor het web opslaan en makkelijk inladen als website. Met het Snijd selectie gereedschap kun je deze afbeeldingen weer los selecteren, bewegen, combineren, splitsen enz. Lessencyclus - Reclame 9
 10. 10. Media & Massa Leerlingenhandleiding Photoshop CS3 - Gereedschappen Aanpassings gereedschappen Spot Healing Brush Tool and Healing Brush Tool (J) De genees gereedschappen kun je gebruiken om imperfecties te laten verdwijnen in de afbeelding. Patch Tool and Red Eye Tool (J) Het pleister gereedschap laat je een gebied repareren die je hebt geselecteerd. Het rode ogen gereedschap gebruik je om rode ogen op een foto weg te werken. Clone Stamp Tool and Pattern Stamp Tool (S) Met de Kopie stempel gereedschap kun je je afbeelding maken. Je selecteert een gebied uit de afbeelding en kunt hiermee schilderen in een ander deel van je afbeelding. Met het de patronen stempel kun je je eigen patronen creëren. Eraser Tool , Background Eraser and Magic Eraser Tool (E) Je Gum gereedschap gebruik je om pixels in je afbeelding te verwijderen. De achtergrond gum laat je alleen de achtergrond weghalen zonder de randen van je afbeelding op de voorgrond aan te tasten. Het haalt de kleur weg die in het midden van de gum staat. Als je ergens met je magische gum op klikt verwijdert deze de kleur waar je op staat. Blur Tool , Sharpen Tool and Smudge Tool ( R) Het Vervaag gereedschap vervaagt de randen of gebieden in je afbeelding. Met het scherpen gereedschap maak je zachte randen scherper. Met het bedoezel gereedschap lijkt het alsof je je vinger door de natte verf haalt. Het pakt de kleur op waar je met je slepen begint en neemt deze mee. Dodge Tool and Burn Tool (O) Met het dodge gereedschap en het brand gereedschap kun je gebieden in je afbeelding donkerder of lichter maken. Sponge Tool (O) Het spons gereedschap laat subtiel de kleuren in elkaar overlopen. Bij de eigenschappen van dit gereedschap staat:Desature en Saturate. Bij Desature ontneem je de kleur uit je afbeelding. En bij Sature voeg je meer kleur aan je afbeelding toe. Lessencyclus - Reclame 10
 11. 11. Media & Massa Leerlingenhandleiding Photoshop CS3 - Gereedschappen Schilder gereedschappen Brush Tool , Pencil Tool and Color Replacement Tool (B) Je kwast en potlood gereedschap laten je lijnen van verschillende dikten zetten. Deze lijnen kun je aanpassen naar wens. Het kleuren vervang gereedschap gebruik je om verschillende kleuren te vervangen of veranderen in je afbeelding. History Brush and Art History Brush Tool (H) Met je geschiedenis kwast kun je dingen ongedaan maken die je met je normale kwast uitgevoerd hebt. Bij de art geschiedenis kwast voeg je een actie toe die verschillende kleuren of stijlen bevat. Gradient Tool and Paint Bucket Tool (G) Het overloop gereedschap gebruik je om kleuren te laten overlopen in een selectie van je afbeelding. Met het verf emmertje kun je pixels kleuren die dezelfde kleur hebben. Achtergronden kun je hiermee makkelijk opvullen. Teken en type gereedschappen Horizontal Type Tool and Vertical Type Tool (T) De horizontale en verticale type gereedschappen gebruik je om in je afbeelding te typen. Deze lettertypen kun je bovenin aanpassen. Horizontal Type Mask Tool and Vertical Type Mask Tool (T) Deze lettertype maskers geven een selectie in vorm van het lettertype. Pen Tool and Freeform Pen Tool (P) Het pen gereedschap laat je rechte lijnen en vloeiende vormen maken. Het pen gereedschap met de vrije transformatie laat je tekenen als op papier. Anker punten worden automatisch toegevoegd als je tekent. Deze kun je nog aanpassen als de vorm compleet is. Lessencyclus - Reclame 11
 12. 12. Media & Massa Leerlingenhandleiding Photoshop CS3 - Gereedschappen Add Anchor Point Tool , Delete Anchor Point Tool and Convert Point Tool Met deze gereedschappen kun je anker punten toevoegen en weghalen.Met het verander gereedschap pas je de ankerpunten aan van rechte lijnen naar kromme en andersom. Shape Tool (U) Het vorm gereedschap geeft je zes vaste vormen die je kunt gebruiken. Deze kun je als je Shift ingedrukt houd in juiste proporties gebruiken. Aantekeningen, meten en navigatie gereedschappen Notes Tool and Audio Annotation Tool (N) Met deze aantekening gereedschappen kun je audio en tekst toevoegen aan je afbeelding. Eyedropper tool and Color Sampler Tool (I) Met je Buisjes gereedschap kun je een kleur uit je afbeelding halen om deze weer te gebruiken met andere gereedschappen. Met je proef gereedschap kun je een aantal kleuren selecteren om te gebruiken. Ook na het aanpassen van je afbeelding. Measure Tool and Count Tool (I) Je meet gereedschap meet tussen twee punten in je afbeelding. Je tel gereedschap gebruik je om objecten in je afbeelding te tellen. Je klikt het object aan dat je een nummer wilt geven. Hand Tool (T) Met je hand gereedschap kun je slepen met je afbeelding en lagen. Bij ieder ander gereedschap kun je je spatiebalk indrukken en dan komt je hand tevoorschijn. Toggle Quick Mask (Q) Dit is je masker gereedschap. Je klikt deze aan en dan kun je met je Brush Tool de afbeelding rood kleuren. Alles wat je rood kleurt verandert in een selectie als je weer op het masker drukt. Toggle Screen Mode(F) Met dit gereedschap pas je je scherm aan. Lessencyclus - Reclame 12
 13. 13. Media & Massa Les 1 - Introductie Les 1 - Introductie Doel van de les Inleiden van de lessenserie Uitleg over ‘reclame’ Onderwijsleergesprek met leerlingen over reclame. Voor de docent Dit is een les waarin door de docent veel gepraat zal worden, het is een inleiding ter voorbereiding op de komende lessen. Let erop dat je je leerlingen activeert door niet alles voor te kauwen, maar door de leerlingen vragen te stellen. Laat ze eerst zelf nadenken over de onderwerpen waar je het over gaat hebben. Staan er vragen in deze lesbrief, stel deze dan eerst aan de klas, voor er zelf antwoord op te geven. Inleiding Wie heeft er wel eens reclame gezien? Denk je dat je ouders, toen ze zo oud waren als jij, ook al reclame kenden? En je opa en oma? Hoe oud is reclame eigenlijk? Geschiedenis tot nu Reclame bestond al in het Romeinse Rijk. Er zijn reclameboodschappen terug gevonden in de ruïnes van Pompeii. Tijdens de Gouden Eeuw (1600-1700) werd er reclame gemaakt in kranten. Tegenwoordig kan bijna niet om je heen kijken zonder reclame tegen te komen. Je loopt er tegenaan in je bushokje, als je de brievenbus leegt, als de posters voor het volgende schoolfeest in de gang hangen. Er staat reclame onderin je msn-scherm, in je email, voor je bioscoopfilm, op auto's die voorbij rijden als je in de file staat, in het krantje dat je leest in de trein. Als je je tv aanzet stap je vaak midden in een reclameblok en zelfs je favoriete soap zit vol reclame. Dieper in op reclame Maar wat is het doel nou eigenlijk van reclame? (een vraag die je eerst aan de klas stelt) Antwoorden: • onderwerp van discussie • bekendheid • aanzetten tot actie die financiële of andere voordelen heeft voor sponsor v reclame (overhalen tot kopen van een product, zwevende kiezers overhalen om voor partij te stemmen, naamsbekendheid van merk vergroten) Op welke manier proberen reclamemakers dat doel te bereiken? Wanneer werkt een reclame? (vragen die je eerst aan de klas stelt) Antwoorden: Reclame werkt in principe volgens de redenering dat een wervende boodschap • de aandacht moet trekken, desnoods door te schokken • een herkenbaar voordeel moet hebben, bijvoorbeeld plezier, de snelle bevrediging van een behoefte (cola, snoep, maar ook schoonmaakmiddelen), direct voordeel zoals korting. • het verlangen tot een aanschaf of een daad moet opwekken • een manier moet bieden om het voordeel te realiseren Lessencyclus - Reclame 13
 14. 14. Media & Massa Les 1 - Introductie Dit model heet het AIDA-model: Attention, Interest, Desire, Action; de aandacht opwekken, interesse wekken, verlangen opwekken, tot actie overhalen. http://www.youtube.com/watch?v=Tbxq0IDqD04&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=Ru6p5NLXxvY&feature=related Doelgroepen Is het je op tv bijvoorbeeld wel eens opgevallen dat als je een keer ziek bent, en je kijkt op een donderdagochtend om 11 uur tv, je reclames voorbij ziet komen die je om 8 uur 's avonds nooit tegenkomt. Zoals reclame voor een scootmobiel. Een reclamemaker let dus ook op waar zijn reclame terecht komt. En voor wie zijn reclame bedoeld is. Je product is vaak bestemd voor een bepaalde doelgroep. Op deze doelgroep baseer je een groot deel van je reclame. Kijk bijvoorbeeld naar deze reclame: http://www.youtube.com/watch?v=KEHOhCRNCV8 http://www.spa.nl/spa_nl_fruit_orange/index.php?lang=nl&page= Wat zie je in deze reclame? Wie? Waar? Wat? Vrouw en man, park, ring, calorieverbranding, enz... Voor wie zou deze reclame bedoeld zijn? Getrouwde jonge mensen, jaar of 25/30 Zo moet je dus bij het maken van je eigen reclame ook op je doelgroep letten. Afsluiting van de les Korte uitleg komende opdracht: • Les 2: Moodboard maken. Dit is een soort schets voor je uiteindelijke reclame. • Les 3: aan de hand van je moodboard maak je in Photoshop een reclame voor je gekozen product. • Les 4: In les 4 presenteer je je reclame, met behulp van Powerpoint. Je legt tijdens je presentatie uit hoe je tot het beeld bent gekomen en waar je op gelet hebt. Deze reclame gaan we in groepjes van 2 maken. In dit team overleg je over het product en de doelgroep, waar je op gaat letten, enzovoorts. Groepjes indelen/kiezen Huiswerk: • denk met je partner na over een product en een doelgroep • neem tijdschriften mee Benodigheden • Computer met beamer • Internetverbinding Lessencyclus - Reclame 14
 15. 15. Media & Massa Les 2 - Moodboard Les 2 - Moodboard Doel van de les Brainstorm Ontwerpen/schetsen eigen reclame Korte herhaling vorige les Wat is er de vorige les gebeurd? (onderwijsleergesprek) In de vorige les hebben we het gehad over hoe reclame is opgebouwd. Wie kan mij in 4 zinnen vertellen waar de les over ging? (een vraag die je eerst aan de klas stelt) Gekeken naar: • Geschiedenis van reclame • Waar let je op bij het maken van een reclame. • Doelgroepen en producten • Voorbeeld van de spa-reclame. Huiswerk van de vorige keer: De leerlingen hebben in tweetallen over de doelgroep en onderwerp voor hun reclame nagedacht. Ook hebben de leerlingen tijdschriften meegebracht. Opdracht uitleg In deze les wordt er een moodboard maken. Dit moodboard is een schets voor je uiteindelijke reclame. Voor het maken van het moodboard heb je alleen deze les. Het is de bedoeling dat hierin duidelijk een sfeerbeeld wordt gegeven. Je let hierbij op bijvoorbeeld de compositie en kleurgebruik. Dit moodboard wordt samengesteld uit verzameld beeldmateriaal uit tijdschriften. Ook kan er gebruik gemaakt worden van stiften en dergelijke. Houd rekening met de doelgroep die je hebt gekozen. Bij het maken van je moodboard let je op de punten die we vorige keer hebben besproken. Deze punten vind je terug in je handleiding. Mocht je het moeilijk vinden een doelgroep te kiezen, denk dan bijvoorbeeld eens wat de originele doelgroep van het product is. Je zou bijvoorbeeld diezelfde doelgroep kunnen kiezen (bij een stoeptegel zou je dus reclame kunnen maken met als doelgroep de stratenmakers). Je zou ook een hele andere doelgroep kunnen kiezen (Verzekeringen voor kleuters) of je doelgroep kunnen overdrijven (spa met weinig calorieën voor hele dikke mensen). Hier de mogelijkheid een voorbeeld te laten zien. Liefst meerdere ivm kopiëren door leerlingen. Je maakt dus gebruik van de volgende dingen: • A3 papier • Tijdschriften (scheuren/knippen) • Stift/verf/potlood Let op dat je begint met schuiven voor je alles vastlegt! Lessencyclus - Reclame 15
 16. 16. Media & Massa Les 2 - Moodboard Er wordt gelet op de volgende punten: • Sfeer • compositie • kleurgebruik • tekst • doelgroep Afsluiting van de les Aan het eind van de les worden de moodboard besproken met de docent. Hierbij is het de bedoeling dat de leerling zijn keuzes met betrekking tot de bovenstaande punten kan onderbouwen. Benodigdheden • Lijm • Tijdschriften • A3 papier • Stiften • Voorbeelden • Lesbrief leerlingen Lessencyclus - Reclame 16
 17. 17. Media & Massa Les 3 - Photoshop Les 3 - Photoshop Doel van de les Afbeeldingen en lettertypes zoeken Lettertypes installeren Uitwerken van de poster in Photoshop Voor de docent Dit is een les waarin door de docent het één en ander uitgelegd moet worden. Allereerst de opdracht zelf en daarna nog even kort de mogelijkheden van Photoshop doornemen. Vervolgens benadrukken dat ze op de resolutie van de gebruikte afbeeldingen moeten letten om pixelvorming te voorkomen. Als laatste word er uitgelegd hoe ze een lettertype kunnen installeren en waar ze die vandaan kunnen halen. Dit laatste staat ook in de leerlingenhandleiding samen met de Photoshop handleiding. Vergeet niet aan het einde van de les het huiswerk voor de volgende keer: de presentatie, mee te delen. Opdracht uitleg De leerlingen gaan in tweetallen een poster maken in photoshop op A3 formaat. Hierbij maken ze gebruik van de collage, die gemaakt is in voorgaande les, als inspiratiebron. De bedoeling is dat de doelgroep die ze hebben gekozen hebben, herkenbaar wordt en dat ze het product zo origineel mogelijk promoten. Ze gaan plaatjes verzamelen van internet die van hoge kwaliteit zijn en relevant voor de poster. Deze zullen ze bewerken in photoshop. Hiervoor wordt door de docent uitleg gegeven over de basisfuncties van photoshop. Dan gaan ze kijken naar verschillende lettertypen en denken ze na over welke goed past bij hun concept. Deze wordt vervolgens gebruikt om hun slogan sterker te maken. Hiervoor wordt door de docent uitleg gegeven over het installeren van lettertypen. Verzamelen van afbeeldingen Afbeeldingen die relevant zijn voor hun onderwerp en doelgroep. Hierbij moet er gelet worden op de kwaliteit van de afbeeldingen. Bij Google kun je aangeven in welke kwaliteit je wilt zoeken. De bedoeling is dat de leerlingen dan zoeken op ‘Hoge kwaliteit’. Uitleg photoshop • Het juiste formaat van bestand openen. A3 (29,7cm x 42 cm), JPeg, 150 dpi, CMYK. • De afbeeldingen in het juiste formaat zetten • Vrijstaand maken, uitsnijden • Toolkit: Faden, gummetje, Clone Stamp, Crop • Sneltoets combinatie Ctrl+T voor snel vergroten/verkleinen en roteren • Helderheid en contrast • Kleurbalans • Filters Lessencyclus - Reclame 17
 18. 18. Media & Massa Les 3 - Photoshop Uitleg lettertypen installeren: • Website: http://1001freefonts.com/ • Kies een lettertype, of meerdere • Klik op de knop “Download win font” • Sla het zip-bestand op je bureaublad op • Open je zip-bestand • Druk op 'Uitpakken' • Pak uit naar: C:WindowsFonts • Klaar is kees Heb je vista? Zip-bestand uitpakken op bureaublad, ga naar C:Windows, rechtermuisknop op het mapje 'fonts', kies daar 'nieuw lettertype installeren, mapje desktop openen, daar de lettertypes selecteren die je wil installeren, en installeren maar! Zoeken naar bijpassend lettertype Ze moeten kijken naar het product en de doelgroep, en uitzoeken welke vormen hierbij passen. Ook is het belangrijk te letten op kleurgebruik. Welke kleuren passen er goed bij. Het uitwerken van de poster Hier krijgen de leerlingen de mogelijkheid om eventueel verder te zoeken naar afbeeldingen en lettertypen om deze te bewerken in photoshop. De leerlingen krijgen te horen dat het in de les af moet, om lanterfanten te voorkomen. Afsluiting van de les Een korte uitleg over volgende week, dat de poster dan af moet zijn, en worden gepresenteerd. Als huiswerk krijgen ze mee dat ze volgende week een (Powerpoint) presentatie moeten geven over hun motivatie van de uitwerking, gekozen doelgroep en product, hoe dit terug te zien is in de uitwerking, reden keuze afbeeldingen en lettertypen, etc. Huiswerk Powerpoint presentatie klaar voor de volgende les Benodigdheden • Computers (tenminste 1 per 2 leerlingen) • Internetverbinding • Photoshop (CS3) Lessencyclus - Reclame 18
 19. 19. Media & Massa Les 4 - Presentatie Les 4 - Presentatie Doel van de les Presentaties geven en hier reflectie op geven Voor de docent De klas heeft de vorige lessen gewerkt met het maken van reclame. Dit d.m.v. moodboards, photoshop. Dit uiteindelijke werk gaan de leerlingen vandaag presenteren. Opdracht uitleg De leerlingen hebben een presentatie gemaakt over hun reclame met hierin verwerkt waarom ze voor het uiteindelijke werk hebben gekozen. Hierbij is het belangrijk dat ze ook op elkaar leren reflecteren. De leerlingen weten waarop beoordeeld wordt, maar zien zij dit ook terug in het werk van andere leerlingen? en hoe zouden ze het anders opgelost kunnen hebben? Probeer d.m.v. dit soort vragen tijdens je feedback een onderwijsleergesprek op te starten zodat ze leren hoe je kunt reflecteren. Afsluiting van de les Na de presentaties bespreek je nog even kort samenvattend over de besproken feedback en eventueel nog een samenvatting van wat er de in afgelopen lessen is besproken. De leerlingen leveren allemaal het bestand van de poster en de powerpoint presentie in. Zodra dit gebeurt is kun je de cijfers meedelen. Benodigdheden • Beamer • Computer • Plakband • Papier • Beoordelingsformulieren Lessencyclus - Reclame 19
 20. 20. Media & Massa Beoordeling Beoordelingsformulier Power Point, Collage en Presentatie Naam: Klas: Presentator 1: Presentator 2: Beoordeling Collage Photoshop Punten Punten Maximaal Behaald Pakkende slogan/koptekst 5 Vormgeving Algemeen 5 Rode draad – wordt de lezer geleid door de tekst? 5 Is er een goede balans tekst, afbeeldingen en ruimte? 5 Wordt er kleur gebruikt en helpt dit mee aan de 5 overzichtelijkheid? Is de tekst duidelijk? 5 Hebben de gebruikte plaatjes nut? 5 Zijn de kern (steekwoorden) goed gebruikt?. 5 Is er een vloeiende voortgang? 5 Samenwerking? 5 Subtotaal 50 Presentatie Maximaal Behaald punten punten Verzorgde presentatie 10 Duidelijk verteld 5 Komt de doelgroep goed naar voren 10 Samenwerking tijdens de presentatie? 10 Stem- en taalgebruik in orde? 5 Goed gebruik gemaakt van de ppt? 5 Interessant gebracht? 5 Subtotaal 50 Totaal Flyer 50 Totaal presentatie 50 Totaal 100 CIJFER Lessencyclus - Reclame 20
 21. 21. Media & Massa Beoordeling Beoordelingsformulier Moodboard Naam: Klas: Presentator 1: Presentator 2: Punten Behaalde Moodboard maximaal punten Pakkende slogan/koptekst 15 Vormgeving algemeen 10 Is er goeie balans tussen tekst, afbeelding en ruimte? 10 Kleurgebruik wordt het er overzichtelijk door? 10 Zijn de kern (steekwoorden) goed gebruikt? 15 Vloeiende voorgang? Samenwerking? 15 Presentatie duidelijk verteld? 10 Samenwerking tijdens presentatie? 15 Totaal 100 CIJFER Lessencyclus - Reclame 21
 22. 22. Media & Massa Lesoverzichten Lesoverzichten Uitleg lesoverzicht Op het lesoverzicht is onder andere per les te zien hoe de tijdsindeling is, welke didactische werkvormen je toe past op welke activiteit en een overzicht van de lesdoelen. Lessencyclus - Reclame 22
 23. 23. Media & Massa Lesoverzichten Voorbereidingsmodel les beeldende vormgeving Les 1 Naam: Groep: Beginsituatie De ll. hebben met Photoshop gewerkt Opdracht De ll. gaan in tweetallen een reclameposter maken Doelen Affectief Meedenken en discussiëren , uiten van eigen mening Cognitief Geschiedenis, werking en doel van reclame leren begrijpen en toepassen Motorisch Uitsnede maken, knippen en plakken Vormgevings aspect: Papier, internetbronnen Beeldinhouds aspect: Fantasie, informatie Beeldfunctie aspect: Wervend, informatief, esthetisch Onderwerp / Thema Reclame / informatief Materiële organisatie • Computers met toegang tot internet • Internet bronnen Lessencyclus - Reclame 23
 24. 24. Media & Massa Lesoverzichten Tijdsduur 5 minuten Lesverloop Binnenkomen en gaan zitten Tijdsduur 10 minuten Lesverloop Inleiding Leeractiviteiten Mentaal Luisteren en antwoorden Didactische werkvormen Vragen stellen Tijdsduur 10 minuten Lesverloop Geschiedenis tot nu Leeractiviteiten Mentaal Luisteren Didactische werkvormen Vertellen Tijdsduur 20 minuten Lesverloop Dieper in op reclame Leeractiviteiten Mentaal Luisteren, kijken, associëren en brainstormen Didactische werkvormen Vertellen en klassengesprek Materiaal Voorbeeld: Brawndo Media Internetbronnen Tijdsduur 20 minuten Lesverloop Doelgroepen Leeractiviteiten Mentaal Luisteren, kijken, associëren en brainstormen Didactische werkvormen Vertellen en klassengesprek Materiaal Voorbeeld: Spa Media Internetbronnen Lessencyclus - Reclame 24
 25. 25. Media & Massa Lesoverzichten Tijdsduur 10 minuten Lesverloop Indelen van de groepjes Leeractiviteiten Mentaal Luisteren en kiezen Didactische werkvormen Vertellen Media Bord Tijdsduur 10 minuten Lesverloop Huiswerk instructie Leeractiviteiten Mentaal Kijken en luisteren Technisch Opschrijven Didactische werkvormen Schrijven en vertellen Media Bord Tijdsduur 10 minuten Lesverloop Afsluiting Leeractiviteiten Mentaal Luisteren Didactische werkvormen Vertellen Media Bord Lessencyclus - Reclame 25
 26. 26. Media & Massa Lesoverzichten Voorbereidingsmodel les beeldende vormgeving Les 2 Naam: Groep: Beginsituatie De ll. hebben een introductie gehad over reclame en zijn in groepjes van twee ingedeeld Opdracht De ll. gaan in tweetallen een moodboard maken door beelden uit tijdschriften op A3 papier te plakken Doelen Affectief Moodboard maken Cognitief Voorbereidingsmodel les beeldende vormgeving van opgedane kennis uit Les 3 Toepassen voorgaande les Kwalitatief beeldmateriaal verzamelen uit tijdschriften Motorisch Moodboard maken, knippen en plakken Vormgevings aspect: Gevonden beeldmateriaal, schaar, A3 papier Beeldinhouds aspect: Moodboard ontwerpen Beeldfunctie aspect: Wervend, informatief, esthetisch Onderwerp / Thema Reclame / moodboard Materiële organisatie • Voorbeeld moodboard • A3- papier • Scharen • Lijm • Potloden • Tijdschriften Lessencyclus - Reclame 26
 27. 27. Media & Massa Lesoverzichten Tijdsduur 5 minuten Lesverloop Binnenkomen en gaan zitten Tijdsduur 10 minuten Lesverloop Opdracht uitleg Leeractiviteiten Mentaal Luisteren, kijken en vragen beantwoorden gn Didactische werkvormen Onderwijsleergesprek, frontaal Media Voorbeeld Moodboard Tijdsduur 45 minuten Lesverloop Moodboard maken Leeractiviteiten Mentaal creëren, fantaseren transformeren, associëren en toepassen Technisch colageren, knippen, plakken, scheuren Didactische werkvormen Stimuleren, begeleiden Materiaal A3-papier, lijm, scharen, potloden, tijdschriften Media Voorbeelden Tijdsduur 20 minuten Lesverloop Evaluatie van de moodboards en gekozen doelgroep Leeractiviteiten Mentaal Reflecteren en presenteren Didactische werkvormen Begeleiden, feedback geven Media Gemaakte werk, cijferlijst, bord met beoordelingscriteria Evaluatie Product + criteria, netheid, afwerking, originaliteit, diversiteit, werkhouding in het algemeen Tijdsduur 5 minuten Lesverloop Opruimen en afsluiting van de les Leeractiviteiten Mentaal Luisteren, kijken, vragen Didactische werkvormen Stimuleren, uitleggen Lessencyclus - Reclame 27
 28. 28. Media & Massa Lesoverzichten Voorbereidingsmodel les beeldende vormgeving Les 3 Naam: Groep: vfv Beginsituatie De ll. hebben les gehad over reclame en geleerd over leren kijken en bepalen voor welke doelgroep. Zelf geleerd een moodboard te maken d.m.v. plaatjes knippen en plakken. Opdracht De ll gaan in tweetallen een reclameposter maken op A3 formaat m.b.v. Photoshop Doelen Affectief Eigen poster ontwerpen Cognitief Toepassen van opgedane kennis uit voorgaande lessen en huidige les over reclame maken, Photoshop gebruiken, kwalitatief beeldmateriaal verzamelen op internet en lettertypes installeren Motorisch Uitsnede maken, knippen en plakken Vormgevings aspect: Photoshop, gevonden beeldmateriaal, muis Beeldinhouds aspect: Reclame ontwerpen Beeldfunctie aspect: Doelgroep bereikend, originaliteit Onderwerp / Thema Reclame/poster Materiële organisatie • Computers met toegang tot internet • Beeldmateriaal via Google • Photoshop CS3 geïnstalleerd • Gemaakte moodboards van de vorige les • Computer, beamer en scherm voor de docent Lessencyclus - Reclame 28
 29. 29. Media & Massa Lesoverzichten Tijdsduur 10 minuten Lesverloop Uitleg opdracht en het verloop van de les Leeractiviteiten Mentaal Luisteren en kijken Didactische werkvormen Stimuleren en opdracht geven Tijdsduur 5 minuten Lesverloop Uitleg Photoshop Leeractiviteiten Mentaal Luisteren, kijken, vragen, na doen Didactische werkvormen Stimuleren, opdracht uitleggen en voordoen Materiaal Computer met Photoshop CS3 Media Photoshop CS3 Tijdsduur 5 minuten Lesverloop Uitleg lettertypen installeren Leeractiviteiten Mentaal Luisteren, kijken, vragen, na doen Didactische werkvormen Stimuleren, opdracht uitleggen en voordoen Materiaal Computer met internet Media Internet Tijdsduur 15 minuten Lesverloop Verzamelen afbeeldingen en lettertypes Leeractiviteiten Mentaal Toepassen en overleggen Didactische werkvormen Begeleiden bdffg Materiaal Computer met internet Media Internet Lessencyclus - Reclame 29
 30. 30. Media & Massa Lesoverzichten Tijdsduur 45 minuten Lesverloop Uitwerken poster Leeractiviteiten Mentaal Toepassen en overleggen Didactische werkvormen Begeleiden Materiaal Computer met internet en Photoshop CS3 Media Internet en Photoshop CS3 Tijdsduur 5 minuten Lesverloop Bestanden opslaan Leeractiviteiten Mentaal Toepassen Didactische werkvormen Begeleiden Materiaal Computer met Photoshop CS3 Media Photoshop CS3 Tijdsduur 5 minuten Lesverloop Afsluiting van de les Uitleg volgende les Huiswerk opgeven Leeractiviteiten Mentaal Luisteren, kijken, vragen Didactische werkvormen Stimuleren, uitleg volgende les Lessencyclus - Reclame 30
 31. 31. Media & Massa Lesoverzichten Voorbereidingsmodel les beeldende vormgeving Les 4 Naam: Groep: Beginsituatie De ll. hebben met Photoshop gewerkt, weten hoe reclame werkt en kunnen hun werk presenteren. Opdracht Maak een presentatie om je werk te laten zien Doelen Affectief Eigen powerpoint presentatie vormgeven Cognitief Toepassen van opgedane kennis in voorgaande lessen over Photoshop en reclame Motorisch het (met de computer) uitwerken van de presentatie Vormgevings aspect: Powerpoint, muis Beeldinhouds aspect: Weergeven van je werk Beeldfunctie aspect: Expressief Onderwerp / Thema Reclame/ presentatie Materiële organisatie • Computer, beamer en scherm om de presentatie op te laten zien. • Powerpoint geïnstalleerd vdfsfsdeded Lessencyclus - Reclame 31
 32. 32. Media & Massa Lesoverzichten Tijdsduur 5 minuten Lesverloop Binnenkomen en gaan zitten Tijdsduur 10 minuten Lesverloop Uitleg over de les Leeractiviteiten Mentaal Luisteren Didactische werkvormen Stimuleren en opdracht geven Materiaal Pen, inkt en potlood Media Voorbeelden materiaal vorige lessen Tijdsduur 65 minuten Lesverloop Presenteren en reflecteren Leeractiviteiten Mentaal Voor een groep spreken Technisch De computer bij een presentatie als hulpmiddel kunnen gebruiken Didactische werkvormen Stimuleren, begeleiden, vragen stellen, formulier invullen Materiaal Formulier, pen en powerpoint Media Powerpoint Tijdsduur 15 minuten Lesverloop Evaluatie Leeractiviteiten Mentaal Reflecteren Didactische werkvormen Begeleiden Materiaal Formulieren Media Gemaakte werk, cijferlijst, bord met beoordelingscriteria Evaluatie Product + criteria, netheid, afwerking, originaliteit, diversiteit, werkhouding in het algemeen Lessencyclus - Reclame 32

×