Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan

  1. Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan Johanna Lilja ja Antti-Jussi Nygård
  2. Miksi kehittää kotimaista? Kotimaiset suomen- ja ruotsinkieliset sarjat  Suomelle tärkeät aiheet ja näkökulmat saavat julkaisutilaa  Suomelle tärkeistä aiheista voidaan puhua kotimaisin kielin ja selittelemättä tai muuttamatta peruskäsitteitä  Tieteellistä terminologiaa ylläpidetään ja kehitetään kotimaisilla kielillä Kotimaiset kansainväliset sarjat  Usein keskeisiä julkaisukanavia pohjoisten alueiden luonnon ja ympäristön tutkimuksessa  Edustavat usein perinteisiä tieteellisiä vahvuusalueitamme, kuten antiikintutkimusta tai suomalais- ugrilaisten kielten ja kansojen tutkimusta  Vahvistavat Suomen asemaa kansainvälisessä tutkijayhteisössä
  3. TSV:n ja Kansalliskirjaston yhteinen hanke 1. Rahoitusmalli kotimaisille avoimille lehdille 2. Teknisen infrastruktuurin kehittäminen Tavoitteena  Avoimilla suomalaisilla lehdillä on kestävä rahoituspohja  Suomalaiset lehdet vastaavat sekä kotimaisten että kansainvälisten lukijoiden, kirjoittajien ja tutkimusrahoittajien vaatimuksia avoimen tieteen ympäristössä  Suomalaisen tieteen vaikuttavuus kansainvälisessä tiedeyhteisössä ja kotimaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa kasvaa
  4. Kotimaisten lehtien rahoituksen nykytila Keskimääräiset kulut (2012) Painetut lehdet 26432 € Pain. + OA-versio 10834 € OA lehdet 23645 €
  5. 1. Rahoitusmalli avoimeen julkaisemiseen  Vaihtoehtoisten rahoitusmallien soveltuvuus Suomen oloihin?  Järjestelmään tarvittavan rahoituksen määrä?  Artikkelin hinta?  Mistä rahoitus saadaan?  Suunnittelija koordinoi keskustelua tiedekustantajien, mahdollisten rahoittajien ja yliopistojen kesken yhteistyössä ohjausryhmän kanssa. Pilotoivat lehdet  Ovat nyt jo avoimia tai haluavat siirtyä kultaiseen avoimuuteen  Ovat kiinnostuneita kokeilemaan uusia rahoitusvaihtoehtoja, jos näihin löytyy rahoitusta kirjoittajamaksujen tai konsortiorahoituksen muodossa  Osallistuvat artikkelikohtaisten kustannusten arviointiin  Osallistuvat avoimuuden vaikutusten arviointiin
  6. 2. Tekninen infrastruktuuri Open Journal Systems, http://ojs.tsv.fi Tunnisteet, näkyvyys ja oikeudet • DOI, ORCID – tuki ja ohjeistus • ARTO, DOAJ – rajapinnat ja ohjeistus • Creative Commons – tuki ja ohjeistus Ulkoiset uudistukset • Houkuttelevuus: ulkoasu-uudistus • Mobiililaitteet ja responsiivisuus • Tunnistettavuus: nimi, logo, osoite Järjestelmän toimivuus • Suomenkielinen uusi käännös • Vikojen korjausta ja parannuksia • Tilastointi ja sitä koskeva ohjeistus Ylläpito • Sopimukset lehtien kanssa • Julkaisujen pitkäaikaissäilytys • Päivitykset, tekninen tuki, neuvonta Painopisteet
  7. Kiitos! Johanna ja Antti-Jussi johanna.lilja@tsv.fi antti- jussi.nygard@tsv.fi
Advertisement