Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

שווקי ידע - מה הערך המוחשי של ידע ושיתוף ידע

60 views

Published on

אומרים שידע הוא מושג מופשט, שקשה להרגיש אותו ולאמוד את הערך שלו לארגון. אבל ידע הוא מרכיב בסיסי שעומד מאחורי תהליכים רבים. מה הערך המוחשי של ידע ושל שיתוף בידע?

Published in: Business
 • Be the first to comment

שווקי ידע - מה הערך המוחשי של ידע ושיתוף ידע

 1. 1. ‫שרון‬ ‫אביגדור‬ ‫ידע‬ ‫פתרונות‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬ ‫הגלובלי‬ ‫בעידן‬ ‫צמיחה‬ ‫למנוע‬ ‫קיימות‬ ‫יכולות‬ ‫להפוך‬ Social Knowledge
 2. 2. ‫מה‬‫של‬ ‫הערך‬‫ידע‬? ‫לנו‬ ‫לתרום‬ ‫יכול‬ ‫ידע‬ ‫מה‬? ‫חוסך‬ ‫הוא‬ ‫וזמן‬ ‫כסף‬ ‫כמה‬? ‫לנהל‬ ‫בכלל‬ ‫כדאי‬ ‫ידע‬ ‫איזה‬ ‫שווה‬ ‫ידע‬ ‫כמה‬? ‫מתכלה‬ ‫מוצר‬ ‫הוא‬ ‫ידע‬ ‫האם‬? ‫בידע‬ ‫נשקיע‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫יקרה‬ ‫מה‬? 2 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 3. 3. ‫מה‬‫של‬ ‫הערך‬‫שיתוף‬‫ידע‬? ‫ידע‬ ‫משיגים‬ ‫איך‬? ‫בחינם‬ ‫להשיג‬ ‫אפשר‬ ‫או‬ ‫לקנות‬ ‫צריך‬ ‫ידע‬ ‫האם‬? ‫בארגון‬ ‫כולם‬ ‫שבו‬ ‫מצב‬ ‫יוצרים‬ ‫איך‬‫מרוויחים‬? ‫מה‬‫ידע‬ ‫לשיתוף‬ ‫המיטבית‬ ‫התמורה‬ ‫היא‬? 3 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 4. 4. ‫כולל‬ ‫ידע‬ ‫בעצם‬ ‫מה‬? ‫ניסיון‬ ‫תובנות‬ ‫אפשרויות‬ ‫בין‬ ‫בחירה‬ ‫יכולת‬ ‫מושכלת‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫יכולת‬‫חוכמה‬ ‫ידע‬ ‫מידע‬ ‫נתונים‬ ‫הקשר‬ ‫משמעות‬ ‫תובנות‬ ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 5. 5. ‫החוכמה‬ ‫פירמידת‬ ‫אין‬‫ניסיון‬ ‫כבעל‬ ‫חכם‬ ‫להיכנס‬ ‫לא‬ ‫שיודע‬ ‫מי‬ ‫זה‬ ‫חכם‬ ‫ממה‬ ‫להיחלץ‬ ‫יודע‬ ‫שפיקח‬ ‫למלכודת‬ ‫המעשית‬ ‫המשמעות‬–‫מושכלת‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬, ‫בזמן‬ ‫חסכון‬,‫ומשברים‬ ‫טעויות‬ ‫מניעת‬,‫הורדת‬ ‫עלויות‬,‫באיכות‬ ‫שיפור‬,‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫לומדים‬ ‫מטעויות‬.‫אבל‬ ‫לטעות‬ ‫מותר‬‫לא‬ ‫לחזור‬‫טעות‬ ‫אותה‬ ‫על‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ 5 ‫חוכמה‬ ‫ידע‬ ‫מידע‬ ‫נתונים‬ ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 6. 6. ‫הצפוני‬ ‫בים‬ ‫שם‬ ‫אי‬...‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫לפני‬ ‫סקוטלנד‬ ‫מחופי‬ ‫הרחק‬ ‫שהה‬ ‫הקידוח‬ ‫ספינת‬ ‫צוות‬.‫הצפוני‬ ‫הים‬ ‫של‬ ‫הצוננים‬ ‫במימיו‬ ‫עמדה‬ ‫הספינה‬,‫והצוות‬ ‫עמוקים‬ ‫במים‬ ‫נפט‬ ‫באר‬ ‫הקמת‬ ‫אתגר‬ ‫עם‬ ‫התמודד‬.‫הסלע‬ ‫בשכבת‬ ‫הענק‬ ‫מקדח‬ ‫כשהכה‬‫וניסדק‬,‫הבינו‬‫מהנדסי‬ BP‫שיש‬‫לפתור‬ ‫זמן‬ ‫הרבה‬ ‫שייקח‬ ‫בעיה‬ ‫להם‬.‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫דומה‬ ‫בבעיה‬ ‫נתקלו‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫פתרון‬ ‫חיפשו‬ ‫הם‬. ‫עצות‬ ‫אובד‬ ‫היה‬ ‫הצוות‬.‫רב‬ ‫כספי‬ ‫נזק‬ ‫וגורם‬ ‫ימים‬ ‫לוקח‬ ‫היה‬ ‫חזרה‬ ‫להפליג‬.‫את‬ ‫ושלחו‬ ‫הפגום‬ ‫הציוד‬ ‫את‬ ‫צילמו‬ ‫הם‬ ‫לכן‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫לרשת‬ ‫עזרה‬ ‫בקשת‬ ‫עם‬ ‫התמונות‬. 6 ‫המזל‬ ‫למרבה‬,‫פעיל‬ ‫שהיה‬ ‫אחר‬ ‫מצוות‬ ‫מהנדס‬ ‫קרקע‬ ‫בתחנת‬ ‫ישב‬ ‫ש‬ ‫צוותים‬ ‫בין‬ ‫ידע‬ ‫שיתוף‬ ‫בתכנית‬-BP‫לה‬ ‫קראו‬"Peer Assist".‫הוא‬ ‫צריך‬ ‫ציוד‬ ‫באיזה‬ ‫וידע‬ ‫אחר‬ ‫בפרויקט‬ ‫בעבר‬ ‫דומה‬ ‫בתקלה‬ ‫התנסה‬ ‫כבר‬ ‫התקלה‬ ‫על‬ ‫להתגבר‬ ‫כדי‬ ‫להשתמש‬. ‫שעות‬ ‫בתוך‬ ‫והצליח‬ ‫להם‬ ‫שלח‬ ‫שהוא‬ ‫ההנחיות‬ ‫לפי‬ ‫פעל‬ ‫הספינה‬ ‫צוות‬ ‫הקידוח‬ ‫את‬ ‫ולהמשיך‬ ‫היו‬ ‫שבו‬ ‫במקום‬ ‫התקלה‬ ‫את‬ ‫לתקן‬ ‫בודדות‬. ‫מומחים‬ ‫של‬ ‫בניסיונם‬ ‫הצוות‬ ‫נעזר‬ ‫שבה‬ ‫היחידה‬ ‫הפעם‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫זאת‬ ‫המורכב‬ ‫הפרויקט‬ ‫במהלך‬ ‫בחברה‬ ‫אחרות‬ ‫מקבוצות‬.‫חברת‬BP ‫ש‬ ‫העריכה‬-50-80‫בזכות‬ ‫בלבד‬ ‫זה‬ ‫בפרויקט‬ ‫נחסכו‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ ‫בחברה‬ ‫אחרים‬ ‫מצוותים‬ ‫שהתקבלו‬ ‫והפתרונות‬ ‫העצות‬. ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 7. 7. ‫שווה‬ ‫כמה‬‫ידע‬? ‫שלך‬ ‫בארגון‬ ‫שעובדים‬ ‫עמיתים‬ ‫של‬ ‫הידע‬ ‫שווה‬ ‫כמה‬? ‫כמה‬‫המקצועית‬ ‫בסביבה‬ ‫אחרים‬ ‫עמיתים‬ ‫של‬ ‫הידע‬ ‫שווה‬? ‫כמה‬‫של‬ ‫הידע‬ ‫שווה‬‫המתחרים‬ ‫וכמה‬‫שלך‬ ‫הידע‬ ‫שווה‬? 7 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 8. 8. ‫ידע‬ ‫מוכר‬ ‫מי‬? ‫אנליסטים‬ ‫יועצים‬ ‫מומחים‬ ‫רופאים‬ ‫פסיכולוגים‬ ‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫כלכלנים‬ ‫מהנדסים‬ 8 ‫מומחה‬ ‫של‬ ‫ייעוץ‬ ‫שעות‬ ‫עולות‬ ‫כמה‬ ‫ממקצועות‬‫אלו‬? ‫לזכור‬ ‫חשוב‬:‫ללמוד‬ ‫או‬ ‫מקצועיים‬ ‫בספרים‬ ‫לקרוא‬ ‫שאפשר‬ ‫המידע‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫בקורסים‬.‫התובנות‬ ‫זה‬ ‫ידע‬‫מצטבר‬ ‫אישי‬ ‫וניסיון‬ ‫למידה‬ ‫על‬ ‫שמבוססות‬ ‫העמוקות‬ ‫מהר‬ ‫יותר‬ ‫טובות‬ ‫יותר‬ ‫תוצאות‬ ‫להשיג‬ ‫יכול‬ ‫יותר‬ ‫ועמוק‬ ‫רחב‬ ‫ידע‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫מי‬ ‫שלו‬ ‫הלקוח‬ ‫עבור‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫ובאיכות‬. ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 9. 9. ‫של‬ ‫וביקוש‬ ‫היצע‬‫ידע‬ ‫וביקוש‬ ‫היצע‬ ‫כללי‬ ‫לפי‬,‫לשלם‬ ‫מוכן‬ ‫שהלקוח‬ ‫זה‬ ‫הוא‬ ‫הידע‬ ‫של‬ ‫האופטימלי‬ ‫המחיר‬‫עבורו‬ 9 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 10. 10. ‫הערך‬‫של‬‫ידע‬-‫ישירה‬ ‫תועלת‬ ‫איזה‬‫בשוק‬ ‫להציע‬ ‫יכול‬ ‫ואתה‬ ‫בשפע‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫ידע‬‫הידע‬? ‫איזה‬‫צריך‬ ‫אתה‬ ‫ידע‬‫ומחפש‬? ‫מה‬‫יש‬‫לאחרים‬? ‫איפה‬‫ירוויחו‬ ‫כולם‬ ‫שממנו‬ ‫חליפין‬ ‫סחר‬ ‫לעשות‬ ‫אפשר‬ 10 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 11. 11. ‫הידע‬ ‫שיתוף‬ ‫בשוק‬ ‫פעיל‬ ‫שחקן‬ ‫להיות‬ ‫בסחר‬‫חליפין‬‫וחופשי‬ ‫פתוח‬,‫כולם‬‫ירוויחו‬ ‫לי‬ ‫יש‬‫צריך‬ ‫אני‬ ‫לי‬‫יש‬‫צריך‬‫אני‬ ‫לי‬‫יש‬‫צריך‬‫אני‬ ‫לי‬ ‫יש‬‫צריך‬ ‫אני‬ ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 12. 12. ‫הידע‬ ‫שיתוף‬ ‫בשוק‬ ‫פעיל‬ ‫שחקן‬ ‫להיות‬ ‫בסחר‬‫חליפין‬‫וחופשי‬ ‫פתוח‬,‫כולם‬‫ירוויחו‬ ‫לי‬ ‫יש‬‫צריך‬ ‫אני‬ ‫לי‬‫יש‬‫צריך‬‫אני‬ ‫לי‬‫יש‬‫צריך‬‫אני‬ ‫לי‬ ‫יש‬‫צריך‬ ‫אני‬ ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 13. 13. ‫הידע‬ ‫שיתוף‬ ‫בשוק‬ ‫פעיל‬ ‫שחקן‬ ‫להיות‬ ‫בסחר‬‫חליפין‬‫וחופשי‬ ‫פתוח‬,‫כולם‬‫ירוויחו‬ ‫לי‬ ‫יש‬‫צריך‬ ‫אני‬ ‫לי‬‫יש‬‫צריך‬‫אני‬ ‫לי‬‫יש‬‫צריך‬‫אני‬ ‫לי‬ ‫יש‬‫צריך‬ ‫אני‬ ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 14. 14. ‫כלכלה‬–‫התועלת‬ ‫עקומת‬ 14 ‫ממוצר‬ ‫מסוימת‬ ‫וכמות‬ ‫אחד‬ ‫ממוצר‬ ‫מסוימת‬ ‫כמות‬ ‫יש‬ ‫אחר‬ ‫מוגבלת‬ ‫יחד‬ ‫המוצרים‬ ‫מכל‬ ‫לצרוך‬ ‫שאפשר‬ ‫הכמות‬– ‫עלות‬,‫אחסון‬ ‫יכולת‬,‫זמן‬ ‫תועלת‬ ‫הרבה‬ ‫הכי‬ ‫יש‬ ‫שילוב‬ ‫באיזה‬ ‫בוחרים‬ ‫איך‬? ‫שונה‬ ‫תועלת‬ ‫נותנים‬ ‫שונים‬ ‫שילובים‬,‫מגוון‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ‫זהה‬ ‫התועלת‬ ‫שבהם‬ ‫שילובים‬ ‫יחסי‬ ‫פיצה‬ ‫ספגטי‬ ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 15. 15. ‫התועלת‬ ‫את‬ ‫משפר‬ ‫חליפין‬ ‫סחר‬ ‫איך‬ ‫וחופשי‬ ‫פתוח‬ ‫בשוק‬ ‫מיטבית‬ ‫ותועלת‬ ‫יעילות‬ ‫השגת‬ 15 ‫לאונרדו‬ ‫ספגטי‬ ‫דונטלו‬ ‫ההתחלתי‬ ‫המצב‬ ‫נקודת‬ ‫החליפין‬ ‫סחר‬ ‫בעת‬,‫התועלת‬ ‫וגדלה‬ ‫הולכת‬ ‫שניהם‬ ‫של‬ ‫המצב‬ ‫נקודת‬ ‫האופטימלי‬ ‫פיצה‬ ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 16. 16. ‫תפוגה‬ ‫תאריך‬ ‫יש‬ ‫לידע‬ ‫האם‬? 16 ‫חלב‬ ‫כמו‬ ‫הוא‬ ‫ידע‬. ‫בו‬ ‫משתמשים‬ ‫אם‬,‫ליצור‬ ‫אפשר‬ ‫מגוון‬‫של‬ ‫מדהים‬‫ייחודיים‬ ‫תוצרים‬. ‫בו‬ ‫משתמשים‬ ‫לא‬ ‫אם‬, ‫הוא‬‫מחמיץ‬ ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 17. 17. ‫בחינם‬ ‫גם‬ ‫ידע‬ ‫להשיג‬ ‫אפשר‬ ‫האם‬ ‫אבל‬? ‫מאוד‬ ‫הידע‬ ‫שוק‬‫מגוון‬-‫שעליו‬ ‫הבסיס‬ ‫למעשה‬ ‫זה‬‫המדעים‬ ‫נבנו‬,‫הטכנולוגיה‬,‫המדיה‬, ‫האנושית‬ ‫התרבות‬ ‫ידע‬‫רבי‬ ‫מומחים‬ ‫של‬‫ניסיון‬-‫פרופסורים‬,‫ממציאים‬,‫מבוקשים‬ ‫אנליסטים‬,‫מובילים‬ ‫עיתונאים‬ ‫ידע‬‫אנשי‬ ‫של‬‫מקצוע‬ ‫ידע‬‫של‬‫ההמונים‬ ‫חכמת‬ 17 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 18. 18. ‫ההמונים‬ ‫חכמת‬ 18 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 19. 19. ‫ההמונים‬ ‫חכמת‬ ‫חכמת‬‫ם‬‫של‬‫אנשים‬ ‫הרבה‬,"‫ההמון‬"‫גדולה‬,‫מסוימים‬ ‫בתנאים‬,‫מחכמתו‬‫של‬‫המומחה‬‫היחיד‬ ‫ג‬ ‫של‬ ‫ספרו‬'‫יימס‬‫סורוביצקי‬: ‫מוכיח‬ ‫מחקר‬‫קבוצות‬ ‫דווקא‬ ‫כי‬‫מגוונות‬,‫נטולות‬‫היררכיה‬,‫שמורכבות‬‫את‬ ‫זה‬ ‫מכירים‬ ‫שלא‬ ‫מאנשים‬‫זה‬, ‫ל‬ ‫ביותר‬ ‫הטובות‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫ייתנו‬‫ארגון‬. ‫ב‬-91%‫בפניהם‬ ‫המוצגת‬ ‫לבעיה‬ ‫נכונה‬ ‫תשובה‬ ‫מספקים‬ ‫ההמונים‬ ‫מהמקרים‬,‫ההצלחה‬ ‫ששיעור‬ ‫בעוד‬ ‫רק‬ ‫הוא‬ ‫רלוונטית‬ ‫השכלה‬ ‫בעלי‬ ‫מומחים‬ ‫של‬65%. 19 ‫ויקיפדיה‬ ‫לקוחות‬ ‫קהילות‬–‫שטראוס‬, ‫סטארבאקס‬,‫ריבוק‬,‫צ‬'‫פוינט‬ ‫ק‬ ‫קהילות‬LinkedIn ‫המונים‬ ‫מיקור‬ ‫טלוויזיה‬ ‫שעשועוני‬ (‫לקהל‬ ‫שאלות‬) ‫פתוח‬ ‫קוד‬ ‫תוכנות‬ ‫סיפורים‬ ‫סיפור‬-Storytelling ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 20. 20. ‫ומעולם‬ ‫מאז‬ ‫היה‬ ‫ידע‬ ‫שיתוף‬,‫האנושית‬ ‫התרבות‬ ‫משחר‬ 20 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 21. 21. ‫ומעולם‬ ‫מאז‬ ‫היה‬ ‫ידע‬ ‫שיתוף‬,‫האנושית‬ ‫התרבות‬ ‫משחר‬ 21 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 22. 22. ‫ומעולם‬ ‫מאז‬ ‫היה‬ ‫ידע‬ ‫שיתוף‬,‫האנושית‬ ‫התרבות‬ ‫משחר‬ 22 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 23. 23. ‫ומעולם‬ ‫מאז‬ ‫היה‬ ‫ידע‬ ‫שיתוף‬,‫האנושית‬ ‫התרבות‬ ‫משחר‬ 23 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 24. 24. ‫ומעולם‬ ‫מאז‬ ‫היה‬ ‫ידע‬ ‫שיתוף‬,‫האנושית‬ ‫התרבות‬ ‫משחר‬ 24 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 25. 25. ‫ומעולם‬ ‫מאז‬ ‫היה‬ ‫ידע‬ ‫שיתוף‬,‫האנושית‬ ‫התרבות‬ ‫משחר‬ 25 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 26. 26. ‫ומעולם‬ ‫מאז‬ ‫היה‬ ‫ידע‬ ‫שיתוף‬,‫האנושית‬ ‫התרבות‬ ‫משחר‬ 26 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 27. 27. ‫יודעים‬ ‫שאנחנו‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫יודעים‬ ‫היינו‬ ‫רק‬ ‫אם‬ 27 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 28. 28. ‫שיתופית‬ ‫למידה‬ 28 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 29. 29. ‫ידע‬ ‫של‬ ‫גלובלי‬ ‫חליפין‬ ‫סחר‬ ‫בארטר‬-‫ידע‬ ‫של‬ ‫גלובאלי‬ ‫חליפין‬ ‫סחר‬,‫מקום‬ ‫בכל‬,‫זמן‬ ‫בכל‬,‫פנים‬ ‫אל‬ ‫פנים‬ ‫דיגיטאלית‬ ‫במדיה‬ ‫או‬ 29 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 30. 30. ‫ברשת‬ ‫השיתוף‬ ‫של‬ ‫המטבעות‬ ‫המקצועיות‬ ‫במדיות‬ ‫גם‬‫ברשת‬‫תשלום‬ ‫ונדרש‬ ‫פרמיום‬ ‫שמוגדר‬ ‫ידע‬ ‫יש‬‫עבורו‬ ‫בחינם‬ ‫מוצע‬ ‫הידע‬ ‫רוב‬ ‫אבל‬ ‫היא‬ ‫שלו‬ ‫התמורה‬‫הכרה‬,‫מוניטין‬,‫פרסום‬,‫קשרים‬ ‫יצירת‬ ‫בחזרה‬ ‫ידע‬ ‫או‬ ‫מידע‬ ‫וקבלת‬ 30 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 31. 31. ‫ידע‬ ‫כשוק‬ ‫הארגון‬ 31 ‫הארגון‬ ‫עסקיים‬ ‫יעדים‬ ‫ומוצרים‬ ‫שירותים‬ ‫של‬ ‫אינטגרציה‬ ‫ארגוניים‬ ‫תהליכים‬,‫וחסכון‬ ‫יעילות‬ ‫כספי‬ ‫מאזן‬ ‫המניות‬ ‫לבעלי‬ ‫ערך‬ ‫העובדים‬‫בארגון‬ ‫אישי‬ ‫ערך‬–‫אישיים‬ ‫יעדים‬ ‫בארגון‬ ‫מעמיתים‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫ומנהלים‬ ‫מעמיתים‬ ‫הכרה‬ ‫שונות‬ ‫הסתכלות‬ ‫וזוויות‬ ‫יעדים‬ ‫עם‬ ‫שונות‬ ‫ישויות‬ ‫סדרי‬ ‫דרך‬ ‫יעדים‬ ‫השגת‬‫עבודה‬ ‫ותכניות‬ ‫עדיפויות‬ ‫באמצעות‬ ‫יעדים‬ ‫השגת‬ ‫מאפשרים‬ ‫ידע‬ ‫ניהול‬ ‫פתרונות‬ ‫וכלים‬ ‫עבודה‬ ‫תהליכי‬ ‫עדיפויות‬ ‫סדרי‬ ‫מחברים‬ ‫ידע‬ ‫שיתוף‬ ‫ותרבות‬ ‫ניהול‬ ‫תהליכי‬ ‫הפערים‬ ‫על‬ ‫ומגשרים‬ ‫וערך‬ ‫יעדים‬ ‫לארגון‬ ‫כלכלי‬ ‫של‬ ‫אישיים‬ ‫יעדים‬ ‫העובדים‬ ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 32. 32. ‫הפוטנציאלי‬ ‫הערך‬ ‫מיצוי‬ ‫הבטחת‬ ‫ומנהלים‬ ‫מומחים‬ ‫של‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫מינוי‬"‫ידע‬ ‫נאמני‬"‫וכתיבה‬ ‫שיתוף‬ ‫של‬ ‫תהליכים‬ ‫שיניעו‬ ‫ומומחים‬ ‫משוב‬‫מעמיתים‬‫ומ‬-"‫פנימיים‬ ‫לקוחות‬"‫הארגון‬ ‫בתוך‬ ‫רב‬-‫ולקוחות‬ ‫עמיתים‬ ‫עם‬ ‫שיח‬ ‫משותף‬ ‫עניין‬ ‫אמון‬ ‫ניהולית‬ ‫וחסות‬ ‫הובלה‬ ‫וציפיות‬ ‫ערכים‬ ‫הגדרת‬ ‫מחויבות‬,‫זמן‬ ‫הקצאת‬ ‫ובקרה‬ ‫הערכה‬ 32 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 33. 33. ‫הפוטנציאלי‬ ‫הערך‬ ‫מיצוי‬ ‫הבטחת‬ ‫ויעילים‬ ‫פשוטים‬ ‫תהליכים‬ ‫הסטנדרטי‬ ‫העבודה‬ ‫בתהליך‬ ‫אינטגרלי‬ ‫כחלק‬ ‫ידע‬ ‫תהליכי‬ ‫שילוב‬ ‫שיתופית‬ ‫ולעבודה‬ ‫תוכן‬ ‫לניהול‬ ‫תהליכים‬ ‫הגדרת‬ ‫מנחים‬ ‫קווים‬,‫והדרכה‬ ‫כלים‬ ‫שיתופית‬ ‫ולעבודה‬ ‫תוכן‬ ‫לניהול‬ ‫וקלים‬ ‫נוחים‬ ‫ומדיה‬ ‫כלים‬ ‫מנחים‬ ‫קווים‬–‫כתיבה‬ ‫כללי‬, Good Practices 33 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 34. 34. ‫הידע‬ ‫ערך‬ ‫להשגת‬ ‫מדדים‬ ‫העובדים‬ ‫מצד‬ ‫ושיתוף‬ ‫תרומה‬ ‫מידת‬ ‫הפנימית‬ ‫ברשת‬ ‫השיתוף‬ ‫ומידת‬ ‫כתובים‬ ‫תכנים‬ ‫של‬ ‫התרומה‬ ‫מידת‬ ‫האינטראקציה‬ ‫מדידת‬–‫בפורומים‬ ‫שיחות‬,‫ובלוגים‬ ‫למאמרים‬ ‫תגובות‬ ‫באימייל‬ ‫השימוש‬ ‫וירידת‬ ‫באינטראנט‬ ‫השימוש‬ ‫עליית‬ ‫ולקוחות‬ ‫עובדים‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫פנימי‬ ‫סקר‬–‫לידע‬ ‫מנגישות‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬,‫בארגון‬ ‫מידע‬ ‫איתור‬ ‫ויכולת‬ ‫כלים‬ ‫מידע‬ ‫לחיפוש‬ ‫המוקדש‬ ‫בזמן‬ ‫ירידה‬,‫אימיילים‬ ‫וקריאת‬ ‫טלפון‬ ‫שיחות‬ ‫לקוחות‬-‫משירותים‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫של‬ ‫משוב‬,‫תגובה‬ ‫וזמני‬ ‫איכות‬ ‫ביצועים‬ ‫שיפור‬ ‫מדידת‬ ‫תהליכים‬ ‫התייעלות‬ ‫ושל‬ ‫בזמן‬ ‫חסכון‬ ‫של‬ ‫ישירות‬ ‫מדידות‬ ‫ישיר‬ ‫ערך‬ ‫מדידת‬ ‫ו‬ ‫הצלחה‬ ‫סיפורי‬"‫בוחן‬ ‫מקרי‬"‫עסקיות‬ ‫מהצלחות‬ ‫ורווח‬ ‫ובתשומות‬ ‫בעלויות‬ ‫חסכון‬ ‫שמודדים‬ 34 ‫כמותיים‬ ‫מדדים‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫ואיכותיים‬ ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 35. 35. ‫הידע‬ ‫ערך‬-‫האינטלקטואלי‬ ‫ההון‬ ‫האינטלקטואלי‬ ‫ההון‬-‫הידע‬ ‫לסך‬ ‫ביטוי‬,‫החוכמה‬,‫והמומחיות‬ ‫היכולות‬‫בארגון‬ ‫ההון‬‫יתרון‬ ‫לו‬ ‫נותן‬ ‫אחרים‬ ‫לארגונים‬ ‫ביחס‬ ‫אחד‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫האינטלקטואלי‬‫יחסי‬ ‫הצמיחה‬ ‫לפוטנציאל‬ ‫הבסיס‬ ‫והוא‬ 35 ‫העבר‬ ‫הישגי‬ ‫הם‬ ‫שלך‬ ‫הפיננסיים‬ ‫הנכסים‬, ‫הנכסים‬‫ההווה‬ ‫הם‬ ‫הפיזיים‬, ‫הנכסים‬‫הצמיחה‬ ‫מנוע‬ ‫הם‬ ‫האינטלקטואליים‬‫לעתיד‬ ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 36. 36. ‫האינטלקטואלי‬ ‫ההון‬ ‫מאזן‬ ‫האינטלקטואלי‬ ‫ההון‬ ‫מאזן‬-‫כלי‬‫תחרותית‬ ‫בסביבה‬ ‫הצמיחה‬ ‫יכולת‬ ‫את‬ ‫לנבא‬ ‫ניתן‬ ‫באמצעותו‬ ‫מודל‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬‫סקנדיה‬(Skandia Navigator)‫שפותח‬‫פרופ‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ויושם‬'‫לייף‬‫אדוינסון‬ ‫בחברת‬‫סקנדיה‬‫בשבדיה‬(‫שבדית‬ ‫פיננסיים‬ ‫שירותים‬ ‫חברת‬) ‫מספק‬‫הכלכלה‬ ‫בתחומי‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫העיקריים‬ ‫הנכסים‬ ‫של‬ ‫והוליסטית‬ ‫מאוזנת‬ ‫תמונה‬, ‫החברה‬‫והתעשייה‬,‫חמישה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬‫עיקריים‬ ‫הון‬ ‫מוקדי‬: ‫פיננסי‬ ‫הון‬ ‫לקוחות‬ ‫הון‬/‫שוק‬ ‫תהליכי‬ ‫הון‬ ‫אנושי‬ ‫הון‬ ‫הון‬‫חדשנות‬‫וצמיחה‬ 36 ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 37. 37. ‫האינטלקטואלי‬ ‫ההון‬ ‫מאזן‬ ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫תחרות‬ ‫כושר‬ ‫ושיפור‬ ‫יעילות‬KNOWLEDGE-ASSETS.COM 054-455328037 ‫שוק‬ ‫ערך‬ ‫פיננסי‬ ‫הון‬‫אינטלקטואלי‬ ‫הון‬ ‫מבני‬ ‫הון‬ ‫אנושי‬ ‫הון‬ ‫ארגוני‬ ‫הון‬ ‫לקוחות‬ ‫הון‬/‫שוק‬ ‫וצמיחה‬ ‫חדשנות‬ ‫הון‬ ‫תהליכי‬ ‫הון‬ ‫ידע‬ ‫פתרונות‬ ‫שרון‬ ‫אביגדור‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬HTTP://WWW.SOCIALKNOWLEDGE.CO.IL/ 054-4553280
 38. 38. ‫תודה‬ ‫אביגדור‬‫שרון‬ ‫ידע‬ ‫פתרונות‬,‫וקיימות‬ ‫ארגונית‬ ‫יעילות‬ ‫צמיחה‬ ‫למנוע‬ ‫קיימות‬ ‫יכולות‬ ‫להפוך‬‫בעידן‬‫הגלובלי‬ ‫ידע‬ ‫נכסי‬ ‫ניהול‬|‫תוכן‬ ‫ניהול‬|‫אינטרנט‬|‫העבודה‬ ‫שולחן‬‫הגלובלי‬|‫קבוצות‬‫עבודה‬| ‫מקצועיות‬ ‫רשתות‬|‫למידה‬‫חברתית‬|Enterprise 2.0 Email: avigdor.sharon@gmail.com LinkedIn | Facebook | Google+

×