Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avicenna High Power Laser Therapy European seminars october2010

540 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Avicenna High Power Laser Therapy European seminars october2010

  1. 1. ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA FIRMA : KONTAKTNÁ OSOBA A MENÁ ZÁSTUPCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNIA SYMPÓZIA /PREDNÁŠKY : 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ ADRESA FIRMY : PRIHLASUJEM SA NA : 1. Seminár Laserovej Medicíny a jej uplatnenie v tradičnej medicíne v dňoch 16-17.10 alebo 6-7.11, West Palm Beach, FL, USA *Lekárom budú pri zakúpení lasera AVI HPLL 12 uhradené cestovné náklady do výšky 1500 euro, a poskytnuté luxusné ubytovanie za špeciálne ceny Avicenny. počet osôb ….......................... 2. Sympózium Praha Bulovka, Hotel Ambassador, v dňoch 26 - 27.11.2010, Praha, Ceska Republika počet osôb ….......................... *Lekári, ktorí maju záujem o prezentáciu Avicenny budú hosťom spoločnosti, vstupenka bude vyplatená na mieste v hoteli Ambassador spoločnostou Avicenna. Cestovné náklady do výšky 500 euro budú pri zakúpeni lasera AVI HPLL 12 uhradené spoločnostou Avicenna. 3. Prednášku Avicenna Laser Technology, Inc .... dňa 4.12. 2010, Hotel Kaskady, Sliac, Slovenska Republika počet osôb …........................... * V prípade prihlásenia sa na prednášku Avicenna Laser Technology 4.12.2010 je potrebné uhradiť vratnú zálohu vo výške 50,- Euro. DÁTUM :
  2. 2. Prihlásiť sa môžete telefonicky do 15.11.2010 Následne Vám budú zaslané konkrétne informácie o ponúkaných stretnutiach a záväzná prihláška, ktorú je potrebné vyplniť a obratom poslať naspäť. Podpísanú prihlášku posielajte emailom : neuman@neumancom.com poštou na adresu : Mgr. Eva Neumanová, A.Hlinku 36, 96001 Zvolen mobilne č.: 0907.859.674 Avicenna-Revolúcia v liečeni bolesti Avicenna-Svet bez bolesti

×