Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Karbonyyluhendid uus
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Ilmingupõhisest õppest

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Ilmingupõhisest õppest

 1. 1. Ilmingupõhine õpe Ave Soekov haridustehnoloog, bioloogia/keemia õpetaja http://www.tg.edu.ee
 2. 2. E-õpe TTG-s • 2003-11 VIKO õpikeskkond, õppematerjalid kodulehel • 2007 e-õppeks ettevalmistumine (koolitused, riistvara, tarkvara) • 2011 liitumine ESF projektiga “E-õppe meetodite kasutamine mittestatsionaarses õppes”, kursuste loomine, eesmärk 10E klassi käivitamine • 2012 alustas tööd haridustehnoloog • 2012 sept alustas 36 õppijaga 10.E klass • 2013/14 kolm e-õppe klassi • 2014/15 e-gümnaasium (6 E-klassi), kombineeritud õpe
 3. 3. „Tule õpi ja me aitame Sind selles!“ Meie väärtused: usaldus, avatus, kvaliteet Loome täiskasvanud õppijatele paindlikke võimalusi pere ja töö kõrvalt haridustee jätkamiseks. Kuidas muuta õpet • õppijakesksemaks, • elulisemaks, • terviklikumaks? "Õppeprotsessi juhtimine digiajastul„ (koolituse blogi), Mõttetalgud koolis
 4. 4. Mõttetalgud koolis
 5. 5. Ilmiöpohjainen opetus, ilmiöpohjaisuus Otavan Opisto (kansanopisto) Nettilukio alates 1997 Kool kui restoran – kolm katet • non-stop ainekursused Buffet-lauast • rühmakursused À la carte-menüüst • Ilmingupõhine õpe kokandus-kursustelt
 6. 6. Ilmingute valimine ja käsitlemine • Lähtutakse igapäevase reaalse elu nähtustest e ilmingutest, mis valitakse koostöös. • Nähtust käsitletakse tervikuna, elulises kontekstis ning teadmisi ja oskusi ei jagata õppeaineteks. • Luuakse seoseid valdkondade vahel, õppekavade vahel, akadeemiliste teadmiste ja praktika/tegelikkuse vahel. http://verkkopedagongi.wordpress.com/2012/05/17/ops-ja-kompetenssitaustaa/
 7. 7. 2014-2015 Läbiv teema: MAAILMANKANSALAISUUS 1. Minun oikeuteni 2. Maailmankylä 3. Kenen kulttuuri? 4. Maailmanmeret 5. Tietoisuus http://ilmiopohjaisuus.ning.com/
 8. 8. Ilmingupõhine õpe • Juured vabadus- ja aktiivpedagoogikas. • Pragmaatiline ja konstruktivistlik lähenemine õppimisele. • Sarnasusi uuriva õppega, probleemõppega, projektõppega. • Õpetajad ja õppijad otsivad koostöös vastust õppija huvidest lähtuvalt püstitatud probleemidele. Õppija kui teadmiste looja, õpetaja kui juhendaja ja suunaja. • Õppe väljundiks on individuaalne või rühmatöös loodud praktiline või teoreetiline töö. • Õpe toimub avatud keskkonnas ning.com, virtuaalsuhtluseks AdobeConnect, Facebook, õppijatel oma isiklikud blogid, toimuvad kokkusaamised.
 9. 9. Perekonnaõpetus ilmingukursusena • Pere kui nähtus, mida saab vaadelda eri aspektidest. • Õppija valib oma õpitee isiklikust huvist lähtuvalt ja jõuab uute teadmiste ja oskusteni, mida lõpuks ka teistele esitletakse ja koos analüüsitakse. • Kursuse sisu sünnib koostöös – aineõpetaja, haridustehnoloog, IT spetsialist, sotsiaalpedagoog, psühholoog. • Õppijad võivad sellele õpiteekonnale kaasa haarata ka oma perekonnaliikmeid.
 10. 10. Kursuse plaan Ilmingu kavanda-mine Teema avamine, ajurünnak, arutlus Kohtumine asjatundjatega, info otsimine, aktiivne arutelu ja suhtlemine, oma vaatenurga leidmine, teiste ideede kommenteerimine Oma töö esitlemine, refleksioon, arutelu ja hindamine Äratus Individuaalne ja koostöö Kokkuvõte
 11. 11. Perekonnaõpetus ilmingukursusena • Kursuse kodu Eliademy’s (kava, ülesanded, hindamine), Facebooki grupp • Hindamine: kujundav hindamine + osalemine õpiprotsessis + lõputöö + töö esitlemine ja eneseanalüüs
 12. 12. Ilmingupõhise õppe eelised Hoiab õppija motivatsiooni õpingutega tegeleda, kuna: • on elulisem kui praegune, sest rajaneb tema kogemustel, õppija tajub paremini teadmiste kasulikkust; • õppija tegeleb sellega, mis teda huvitab; • võimalik ühildada teiste ainekursuste ülesannetega - mahu vähendamine, aja kokkuhoid; • ei hinnata testide/KT alusel; kaob hirm ebaõnnestumise ees; • arendab oskusi ja teadmisi, mida on tarvis infoühiskonnas toimetulekuks.
 13. 13. Väljakutsed ja arenguvajadused Õpetajale • Õpetaja kui juhendaja, mitte teadmiste edastaja • Koostöö kolleegidega, eri nägemused • Tegevuse dokumenteerimine • Avatud õpikeskkond • Kiire virtuaalne suhtlus • Aeg ja raha Õppijale • Ise otsustamine ja valimine • Enesejuhtimine • Virtuaalne koostöö • Avatud õpikeskkond
 14. 14. Küsimusi? TÄNAN KUULAMAST!
 • Ruukel

  Jul. 7, 2015

Views

Total views

844

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

295

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×